Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Základní úkoly při vytváření prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Hlasité předčítání symbolu u popisku Obsah pro čtečku obrazovky Toto téma popisuje používání čtečky obrazovky s Office.

Tento článek je určený pro lidi, kteří produkty Office používají se čtečkou obrazovky. Je součástí sady obsahu na téma přístupnost Office. Obecnější nápovědu najdete na domovské stránce podpory k Office.

PowerPoint 2016 můžete v kombinaci s klávesnicí a programem Předčítání (čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows) použít k vytváření, čtení a úpravě prezentací. Prezentace PowerPointu je soubor snímků. Každý snímek představuje prostor pro obrázky, texty a obrazce, které vám pomůžou vystihnout, co chcete říct.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku o používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Několik postupů v tomto článku odkazuje na zobrazení Backstage. V aplikacích Office, jako je PowerPoint, označuje zobrazení Backstage stránku, která se zobrazí, když vyberete kartu Soubor. Zobrazení Backstage obsahuje sadu příkazů, které můžete použít na akce se souborem prezentace, jako například jeho otevření nebo uložení, zatímco pás karet obsahuje sadu příkazů pro akce v prezentaci, jako je vložení snímku nebo přidání komentáře.

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

PowerPoint 2016 otevřete tak, že stisknete klávesu s logem Windows, napíšete PowerPoint a stisknete klávesu Enter. PowerPoint se otevře v zobrazení, ve kterém najdete poslední prezentace, vyhledávací pole, šablony a motivy. Fokus bude na šabloně Prázdná prezentace.

Otevření prezentace

PowerPoint uchovává seznam souborů, které jste nedávno otevřeli, takže je snadné je znovu najít.

 1. Po otevření PowerPointu 2016 stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název prezentace a pak postup Tlačítko, Alt, S, Ř, 1.

 2. Pokud chcete otevřít nedávno používanou prezentaci, která je uvedená jako první, stiskněte Enter. Pokud ne, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud nenajdete požadovanou prezentaci, a pak stiskněte Enter.

 3. Pokud se hledaná prezentace nenachází v seznamu nedávno otevřených prezentací, opakovaným stisknutím klávesy Šipka dolů se nakonec dostanete na konci seznamu na hypertextový odkaz Otevřít další prezentace. Stisknutím klávesy Enter otevřete podokno Otevřít, ve kterém můžete vyhledat soubory na vašem počítači a v síťových umístěních, ke kterým jste připojení, jako je třeba OneDrive.

Čtení obsahu snímků v normálním zobrazení

Hlavní oblasti v normálním zobrazení jsou podokno Miniatury, oblast pro úpravy snímku a podokno Poznámky. Mezi těmito oblastmi můžete cyklicky přecházet opakovaným stisknutím klávesy F6.

Každý snímek obsahuje jeden nebo několik zástupných symbolů pro textová pole a další prvky obsahu.

 1. Když je fokus na snímku, můžete opakovaným stisknutím klávesy Tab cyklicky přecházet mezi jeho zástupnými symboly. Čtečka obrazovky během přecházení oznamuje typ příslušného zástupného symbolu, například že se jedná o úpravy textového pole Nadpis.

 2. Pokud chcete přečíst obsah zástupného symbolu, stiskněte kombinaci kláves Caps Lock+M (pokud používáte Předčítání).

 3. Po přečtení obsahu vrátíte fokus na snímek stisknutím klávesy Esc.

Čtení obsahu snímků v jiných zobrazeních

Vedle normálního zobrazení umožňuje PowerPoint pracovat se snímky v několika dalších zobrazeních. Každé zobrazení nabízí jedinečné funkce. Zvlášť užitečná jsou následující zobrazení:

 • Osnova: Zobrazuje obsah snímku pouze jako text. Pokud chcete otevřít zobrazení osnovy, stiskněte Alt+O, B. Pokud chcete přepnout mezi miniaturami a osnovou v normálním zobrazení, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Shift+Tab.

  Poznámka: Program Předčítání někdy po stisknutí Alt+O, B neoznámí informaci o zobrazení osnovy.

 • Řazení snímků: Zobrazí všechny snímky v pořadí vodorovně v řádcích, takže je můžete snadno vyjmout, kopírovat, vložit a měnit jejich uspořádání. Čtečky obrazovky identifikují snímky podle čísla a názvu. Pokud chcete otevřít řazení snímků, stiskněte kombinaci kláves Alt+O, Ů. Pokud se chcete vrátit do normálního zobrazení, stiskněte klávesy Alt+O, L.

 • Čtení: Nabízí způsob, jak zkontrolovat prezentaci podobně jako v zobrazení Prezentace. Pokud chcete otevřít zobrazení pro čtení, stiskněte kombinaci kláves Alt+O, Ě. Do předchozího zobrazení se vrátíte stisknutím klávesy Esc.

 • Předloha snímků: Umožňuje provádět změny návrhu, které se budou vztahovat na všechny snímky. Pokud chcete otevřít předlohu snímků, stiskněte kombinaci kláves Alt+O, F. Mezi karty Soubor a Domů na pásu karet se přidá karta Předloha snímků (Alt+Ř). Zobrazení předlohy snímků zavřete stisknutím kombinace kláves Alt+Ř, A.

 • Prezentace: Když snímky prezentujete před publikem, zobrazí se snímky přes celou obrazovku. Prezentaci zahájíte stisknutím F5. Pokračovat můžete stisknutím klávesy Page Down. Pokud se chcete vrátit, stiskněte klávesu Page Up. Prezentaci ukončíte stisknutím Esc.

 • Zobrazení prezentujícího: V prezentaci můžete pracovat s poznámkami lektora na jednom počítači (třeba na přenosném počítači), zatímco publikum sleduje prezentaci bez vašich poznámek na jiném monitoru. Pokud je počítač připojený ke druhé obrazovce a spustíte prezentaci v zobrazení prezentace, zobrazení prezentujícího se automaticky otevře na obrazovce vašeho počítače. Pokud pracujete na jediném monitoru, zobrazení prezentujícího můžete otevřít stisknutím kombinace kláves Shift+F10, C.

  K přečtení objektů na snímku použijte následující klávesové zkratky:

  • Pokud chcete přejít na náhled snímku, stiskněte klávesu Caps Lock+šipka vlevo nebo vpravo a pak stisknutím kláves Caps Lock+Enter přesuňte fokus do okna Prezentace.

  • V okně Prezentace můžete stisknutím kláves Caps Lock+šipka vpravo nebo vlevo procházet všechny objekty. Stisknutím kláves Caps Lock+M tyto objekty přečtete.

  • Pokud chcete přepnout zpět do okna Zobrazení prezentujícího, opakovaně stiskněte klávesy Caps Lock + Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se vracíte zpátky do okna prezentujícího, a pak stiskněte Caps Lock + Enter.

   Poznámka: Pokud prezentujete bez zobrazení prezentujícího, neuslyšíte, že se máte vrátit do zobrazení prezentujícího.

Další informace najdete v článcích Použití klávesových zkratek k předvádění prezentace a Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky.

Přecházení mezi snímky

K rychlému přecházení mezi snímky můžete použít podokno miniatur.

 1. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte nadpis snímku a že se jedná o první ze dvou snímků. Podle toho poznáte, že je fokus na podokně miniatur.

 2. Pokud je fokus na podokně miniatur, čtou čtečky obrazovky názvy snímků, jak jimi procházíte. K dalšímu nebo předchozímu snímku se přejde stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

Tip: Čtečka obrazovky někdy ztratí fokus a nadpis snímku nepřečte. Pokud k tomu dojde, přesuňte fokus z okna PowerPointu a pak zpět do miniatur tak, že dvakrát stisknete kombinaci kláves Alt+Tab.

Zvolení motivu a vytvoření prezentace

Motiv je předem připravený návrh snímku, který obsahuje rozložení snímku, barvy a písma. Některé motivy také obsahují ozdobné prvky, například obrázek na pozadí, vodorovnou čáru nebo ozdobné ohraničení. Použití motivu může vaší prezentaci dodat elegantní vzhled.

Poznámka: Ne všechny motivy jsou přístupné pro uživatele s postižením.

 1. Když spustíte PowerPoint, otevře se v zobrazení Backstage, kde můžete zvolit jeden z několika předdefinovaných motivů a šablon.

  Poznámka: Pokud váš tým nevytvořil powerpointovou šablonu motivu, která splňuje požadavky na přístupnost, a nepřidal ji do galerie Backstage, doporučujeme vám zvolit výchozí prázdnou prezentaci.

  Mezi motivy se pohybujte pomocí kláves se šipkami. Čtečky obrazovky nepopisují motivy podle barvy nebo vzhledu, ale podle jména.

 2. Vyberte požadovaný motiv a stiskněte Enter. Otevře se podokno náhledu a uslyšíte, že se jedná o tlačítko Vytvořit <název motivu>. Fokus je na tlačítku Vytvořit.

 3. Pokud chcete vytvořit prezentaci, stiskněte Enter. Prezentace se otevře v normálním zobrazení s jedním úvodním snímkem. Uslyšíte, že jste na snímku 1.

 4. Stiskněte klávesu Tab, abyste přesunuli fokus na zástupný symbol pro nadpis na prvním snímku, a zadejte text nadpisu.

 5. Až to uděláte, stiskněte Esc.

 6. Pokud chcete přejít na další zástupný text, který slouží pro podnadpis, stiskněte klávesu Tab a začněte psát.

Vložení nového snímku

Když máte úvodní snímek hotový, můžete začít přidávat další snímky. Každý motiv má sadu předdefinovaných rozložení snímku. Patří mezi ně například úvodní snímek, snímek, na kterém je pole pro název a pole pro obsah, a snímek, který je uspořádaný do dvou sloupců.

Tip: Aby vaše snímky splňovaly požadavky na přístupnost, je důležité každý snímek pojmenovat.

Pokud chcete přidat nový snímek, který bude založený na rozložení aktuálního snímku, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+M.

Pokud chcete přidat snímek, který používá některé z jiných rozložení vybraného motivu, postupujte takto:

 1. Seznam s rozloženími snímku otevřete stisknutím kombinace kláves Alt+Ů, Ž. Fokus se přesune na seznam a uslyšíte název prvního rozložení snímku.

 2. K požadovanému rozložení snímku přejdete pomocí kláves se šipkami. Uslyšíte název daného rozložení, například Dva obsahy nebo Obsah s titulkem. Pokud chcete vložit nový snímek s aktuálně vybraným rozložením, stiskněte Enter.

Tip: Pokud chcete snímek a jeho obsah duplikovat, přesuňte fokus na snímek nebo obrázek snímku v podokně miniatur snímků a stiskněte kombinaci kláves Ctrl+D. Když je fokus v podokně miniatur snímků, v Předčítání uslyšíte nadpis snímku a že se jedná o první ze dvou snímků. Když je fokus na snímku, uslyšíte číslo snímku a oznámení, že se jedná o snímek.

Uložení prezentace

Prezentaci, na které pracujete, byste měli často ukládat. Když prezentaci pojmenováváte a ukládáte poprvé, postupujte takto:

 1. Stisknutím kombinace kláves Alt+S, A se otevře zobrazení Backstage s fokusem na kartě Uložit jako. Stiskněte klávesu Tab, aby se fokus přesunul na první umístění složky, které se zobrazuje v podokně Uložit jako. Uslyšíte název výchozího umístění, například OneDrive – Microsoft.

  Pro výběr jiného umístění, jako je třeba složka Dokumenty ve vašem počítači, stiskněte klávesu Šipka dolů, kterou můžete procházet seznam dostupných umístění, dokud nenajdete to, které hledáte. Například můžete přejít přes různá webová umístění na položku Tento počítač.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte do oblasti pro pojmenování souboru. Fokus přejde na tlačítko pro přechod nahoru.

  • Pokud chcete dál vyhledávat požadovanou složku, stiskněte klávesu Enter.

  • V opačném případě stiskněte klávesu Tab, abyste si poslechli název složky. Uslyšíte například, že se jedná o složku Dokumenty.

 3. Pomocí klávesy Tab se přesuňte do pole Název souboru.

 4. Zadejte název prezentace.

  Tip: Ve výchozím nastavení uloží PowerPoint prezentaci jako standardní soubor PowerPointu 2016 s příponou souboru .pptx. Pokud chcete prezentaci uložit jako jiný typ souboru, stiskněte klávesu Tab a pak stiskněte klávesu Šipka dolů, abyste si mohli projít další možnosti. Mezi jednotlivými možnostmi můžete přecházet pomocí kláves Šipka dolů a Šipka nahoru. Výběr provedete stisknutím klávesy Enter.

 5. Stiskněte několikrát klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter.

Kdykoliv si budete chtít svoji práci uložit, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+S.

Přidání textu do snímku

Pokud chcete do snímku přidat obsah, měli byste být v normálním zobrazení.

Přidání textu v normálním zobrazení

 1. Když chcete přesunout fokus na nějaký snímek, stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte číslo daného snímku a oznámení, že se jedná o snímek.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte na zástupný symbol pro text. Pokud se jedná například o nadpis snímku, uslyšíte, že můžete provádět úpravy textového pole pro nadpis.

 3. Napište text, který chcete mít na snímku.

 4. Pokud chcete přesunout místo vložení (kurzor) na další zástupný text nadpisu nebo základního textu, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter.

  Poznámka: Pokud nejsou k dispozici žádné další zástupné texty, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Enter, která vloží nový snímek se stejným rozložením snímku, jako měl snímek původní, a umístí fokus na první zástupný text na novém snímku.

Formátování textu

Pomocí klávesových zkratek můžete používat jiné řezy písma, například tučné písmo nebo kurzívu, a vytvářet seznamy s odrážkami nebo číslované seznamy.

Změna řezu písma

 1. V zástupném textu vyberte text, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

  Tip: Pokud se chcete dozvědět, jak v PowerPointu vybírat text pomocí klávesnice, projděte si část Výběr a úprava textu a objektů v tématu Používání klávesových zkratek při vytváření prezentace.

 2. Ke změně řezu písma se používají tyto klávesové zkratky:

  • Pokud chcete u vybraného textu nastavit tučné písmo, stiskněte Ctrl+B.

  • Pokud chcete u vybraného textu nastavit kurzívu, stiskněte Ctrl+I.

  • Pokud chcete vybraný text podtrhnout, stiskněte Ctrl+U.

  • Pokud chcete u vybraného textu odebrat všechny styly, stiskněte Ctrl+Mezerník.

Vytvoření seznamu s odrážkami při psaní

 1. Na novém řádku napište hvězdičku (*) a potom stiskněte mezerník nebo klávesu Tab.

 2. Napište požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří plné kulaté odrážky.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Vytvoření číslovaného seznamu při psaní

 1. Na začátku nového řádku napište 1. (číslo 1 a za ním tečku) a potom stiskněte mezerník nebo klávesu Tab.

 2. Napište požadovaný text. Po stisknutí klávesy Enter se automaticky vytvoří číslovaná odrážka.

 3. Pokud chcete vytvořit novou položku seznamu, stiskněte Enter.

 4. Pokud chcete s vytvářením seznamu skončit, stiskněte Enter a pak stiskněte Backspace.

Přidání obrázků

K oživení prezentací můžete použít grafické prvky a fotky.

Poznámka: V následujícím postupu se předpokládá, že máte obrázky uložené ve svém počítači ve složce Obrázky.

 1. Když je fokus na snímku, můžete opakovaným stisknutím klávesy Tab cyklicky přecházet mezi jeho zástupnými symboly. Čtečka obrazovky během přecházení oznamuje typ příslušného zástupného symbolu, například že se jedná o úpravy textového pole Nadpis.

 2. Když najdete zástupný symbol, do kterého chcete přidat obrázek, stiskněte kombinaci kláves Alt+V, O. Otevře se dialogové okno Vložit obrázek. Ve výchozím nastavení se v tomto dialogovém okně zobrazí složka Obrázky ve vašem počítači.

 3. Fokus je po otevření okna v poli Název souboru. Zadejte počáteční písmena názvu souboru obrázku a pak stisknutím klávesy Šipka dolů procházejte výsledky hledání.

  • Program Předčítání nepřečte automaticky první odpovídající výsledek. Uslyšíte jenom, že se jedná o konec řádku. Název souboru se přečte po stisknutí kombinace kláves Caps Lock+D.

  • Pokud máte více výsledků, čtečka obrazovky je přečte po stisknutí klávesy Šipka dolů.

  • Pokud nemáte žádné výsledky, místo oznámení, že se jedná o konec řádku, se přečte oznámení, že se jedná o šipku dolů.

 4. Obrázek přidáte do vybraného zástupného symbolu v prezentaci stisknutím klávesy Enter.

Přidání poznámek lektora

Do poznámek lektora můžete vložit pomocné informace a poznámky a použít je během prezentace.

 1. Když si chcete ověřit, jestli je u snímku, který chcete opatřit poznámkami, otevřené podokno Poznámky, vyberte stisknutím kombinace kláves Alt+O, L normální zobrazení.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o podokno poznámek ke snímku.

 3. Zadejte své poznámky.

 4. Pro návrat fokusu na snímek stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud neuslyšíte nadpis snímku a pak oznámení, že se jedná o snímek.

  Tip: Čtečka obrazovky někdy ztratí fokus a nadpis snímku nepřečte. Pokud k tomu dojde, přesuňte fokus z okna PowerPointu a pak zpět tak, že dvakrát stisknete kombinaci kláves Alt+Tab.

Předvedení prezentace

Když je prezentace připravená, je její předvedení ostatním jednoduché.

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Prezentaci spustíte stisknutím klávesy F5.

 3. K přechodu na další snímek stiskněte mezerník. K návratu na předchozí snímek stiskněte klávesu Backspace.

 4. Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Další informace najdete v tématu Použití klávesových zkratek k předvádění prezentace.

Viz také

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Čtení a přidávání poznámek lektora a komentářů v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Používání klávesových zkratek při vytváření powerpointových prezentací

Používání klávesových zkratek při předvádění powerpointových prezentací

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

PowerPoint 2016 pro Mac můžete v kombinaci s klávesnicí a programem VoiceOver (čtečkou obrazovky integrovanou v Mac OS) použít k vytváření, čtení a úpravě prezentací. Prezentace PowerPointu je soubor snímků. Každý snímek představuje prostor pro obrázky, texty a obrazce, které vám pomůžou vystihnout, co chcete říct.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky VoiceOver, která je v Mac OS integrovaná. Další informace o použití VoiceOveru najdete v příručce k zahájení práce s VoiceOverem.

 • PowerPoint obsahuje různá zobrazení navržená pro provádění různých úkolů. Pokud například přidáváte obsah do snímků, pracujete obvykle v zobrazení Normální. Zobrazení osnovy je vhodné, pokud vytváříte osnovu nebo scénář prezentace. Zobrazení Prezentace slouží k prezentaci snímků na počítači. Zobrazení prezentujícího vám přijde vhod, když chcete zobrazit jednu obrazovku prezentujícímu a jinou posluchačům.

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

 1. Na počítači Mac otevřete stisknutím kombinace kláves Command+Shift+A ve Finderu zobrazení Aplikace.

 2. Stisknutím Control+Option+Shift+Šipka dolů přejděte do skupiny Aplikace a potom můžete pomocí šipkových kláves procházet aplikace.

 3. Až VoiceOver oznámí, že jde o aplikaci Microsoft PowerPoint, otevřete ji kombinací kláves Control+Option+Mezerník.

 4. V zobrazení, které se otevře, se v podokně na levé straně nachází 5 tlačítek. Pomocí těchto tlačítek se můžete přihlásit k účtu Microsoft, vytvořit novou prezentaci, získat přístup k nedávno otevřeným a sdíleným prezentacím a otevřít prezentaci v umístění souboru.

  Do podokna přejdete tak, že stisknete opakovaně kombinaci kláves Shift+Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku nabídky pro přihlášení nebo na přepínači Nový. Na další tlačítka v podokně můžete přejít pomocí šipkových kláves. Tlačítko vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

  Když chcete přejít na seznam souborů, stiskněte klávesu Tab, a pak k navigaci použijte šipkové klávesy. Výběr prezentace a její otevření provedete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

Otevření prezentace

 1. V PowerPointu stiskněte kombinaci kláves Command+O.

  Otevře se dialogové okno pro výběr umístění a souboru. Pokud jste otevřeli nějaký powerpointový soubor dříve, bude daný soubor už vybraný.

 2. K pohybu mezi položkami v dialogovém okně slouží klávesa Tab a šipkové klávesy. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Do seznamu v daném dialogovém okně přejdete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. Výběr souboru a jeho otevření provedete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník, když je fokus na daném souboru.

Čtení obsahu snímků

Čtení obsahu snímků v normálním zobrazení

 1. Do normálního zobrazení přejdete stisknutím kombinace kláves Command+1.

 2. Opakovaným stisknutím klávesy F6 přejděte v powerpointové prezentaci na podokno Miniatury.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů podokno otevřete.

 4. Stisknutím klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů můžete procházet snímky v podokně Miniatury. Při procházení vám VoiceOver oznamuje názvy jednotlivých snímků.

 5. Když je fokus na miniatuře snímku, který chcete přečíst, přejděte stisknutím klávesy Tab do oblasti snímku.

 6. Obsah snímku vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver přečte počet položek na snímku a název položky, která je právě vybraná. Například u snímku, který obsahuje textové pole pro nadpis a textové pole s textovým obsahem VoiceOver oznámí, že se jedná o podokno editoru snímků, oblast rozložení, 2 položky, textové pole pro nadpis.

 7. Pokud chcete vybrat textové pole a přečíst jeho obsah, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů a VoiceOver text přečte.

 8. Pokud chcete přejít na další položku na snímku, stiskněte nejdřív kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka nahoru, abyste se vrátili zpátky, a pak stiskněte klávesu Šipka dolů.

 9. Pokud chcete, aby VoiceOver přečetl obsah položky, vyberte ho stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů.

Čtení nadpisů snímků v zobrazení řazení snímků

 1. Do zobrazení řazení snímků přejdete stisknutím kombinace kláves Command+2.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o seznam řazení snímků.

 3. Do seznamu přejdete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver přečte nadpis snímku, který je právě vybraný.

 4. K přecházení mezi snímky a oddíly použijte šipkové klávesy. VoiceOver vám bude číst jednotlivé nadpisy, na které přejdete.

Čtení poznámek ke snímkům v zobrazení poznámek

 1. Do zobrazení poznámek přejdete stisknutím kombinace kláves Command+3.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o zobrazení poznámek, oblast rozložení.

 3. Stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů vyberete stránku a přejdete na první položku na stránce. První položka je obrázek snímku.

 4. K přechodu do oddílu poznámek stiskněte klávesu Šipka dolů. VoiceOver oznámí, že jde o textové pole.

 5. Pokud chcete přečíst text poznámek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů.

Čtení obsahu snímků v zobrazení osnovy

 1. Do zobrazení osnovy přejdete stisknutím kombinace kláves Command+4.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu F6, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o podokno osnovy, oblast rozložení.

 3. Podokno vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. VoiceOver začne od prvního snímku číst obsah snímků.

Čtení poznámek prezentujícího v zobrazení prezentujícího

 1. Do zobrazení prezentujícího přejdete stisknutím kombinace kláves Option+Enter.

 2. Pokud chcete přejít do oddílu s poznámkami prezentujícího, stiskněte opakovaně klávesu Šipka doprava nebo Šipka doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o podokno poznámek, oblast rozložení.

 3. Pokud chcete, aby VoiceOver přečetl poznámky, vyberte je stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů. Pokud chcete výběr zrušit, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+Šipka nahoru.

Čtení obsahu snímků v zobrazení prezentace

 1. Prezentaci spustíte stisknutím kombinace kláves Command+Shift+Enter.

 2. Pokud chcete přečíst všechno, co je na snímku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+A.

  Pokud chcete přečíst položky odděleně, nejdřív stisknutím kombinace kláves Control+Option+Shift+Šipka dolů přejděte na snímek. K procházení oblastí pak použijte šipkové klávesy. VoiceOver vám bude číst jednotlivé položky a texty, na které přejdete.

Přecházení mezi snímky

Přecházení mezi snímky v zobrazení Prezentace:

 • Pokud chcete přejít na další snímek, stiskněte klávesu N.

 • Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu P.

 • Pokud chcete přejít na poslední snímek, stiskněte kombinaci kláves Fn+Šipka doprava.

 • Pokud chcete přejít na první snímek, stiskněte kombinaci kláves Fn+Šipka doleva.

 • Pokud chcete otevřít místní nabídku, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Shift+M. K procházení možností v nabídce použijte klávesu Šipka dolů. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete.

  Pokud například chcete přejít na určitý snímek v prezentaci, stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o podnabídku Podle nadpisů. Jedním stisknutím klávesy Šipka doprava přejděte do této podnabídky. K přecházení mezi snímky použijte klávesu Šipka dolů. VoiceOver vám bude oznamovat nadpisy snímků, na které přejdete. Až budete na snímku, na který chcete přejít, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník a daný snímek se otevře.

Zvolení motivu a vytvoření prázdné prezentace

Motiv je předem připravený návrh snímku, který obsahuje rozložení snímku, barvy a písma. Některé motivy také obsahují ozdobné prvky, například obrázek na pozadí, vodorovnou čáru nebo ozdobné ohraničení. Použití motivu může vaší prezentaci dodat elegantní vzhled.

 1. Spusťte PowerPoint. PowerPoint se otevře v zobrazení, ve kterém můžete zvolit jeden z několika předdefinovaných motivů a šablon. Stiskněte jednou šipkovou klávesu dolů. VoiceOver oznámí, že můžete prohledat všechny šablony. Nacházíte se ve vyhledávacím poli.

 2. Pokud chcete vyhledat nejvhodnější šablony z hlediska přístupnosti, zadejte do pole přístupné.

 3. K výsledkům hledání přejdete tak, že jednou stiskněte šipkovou klávesu dolů. VoiceOver oznámí, že se momentálně nacházíte v mřížce.

 4. Pokud chcete procházet výsledky hledání, stiskněte jednou kombinaci kláves Control+Option+Shift+šipka dolů a potom se pohybujte pomocí šipkových kláves. Jakmile přejdete na motiv, který chcete použít, stiskněte Enter.

 5. Pokud chcete přejít na zástupný nadpis na prvním snímku, stiskněte klávesu Tab. VoiceOver oznámí, že se jedná o úpravu textu a že je vybrané rozložení s nadpisem. Zástupný text odeberte stisknutím klávesy Backspace a napište svůj nadpis. Až skončíte, stiskněte klávesu Esc.

 6. Stisknutím klávesy Tab přejdete na zástupný podnadpis. VoiceOver oznámí, že se jedná o úpravu textu a že je vybraný podnadpis. Zástupný text odeberte stisknutím klávesy Backspace a napište svůj podnadpis. Až skončíte, stiskněte klávesu Esc.

Vložení nového snímku

Pokud chcete přidat nový snímek, který bude založený na rozložení aktuálního snímku, stiskněte kombinaci kláves Control+M.

Přidání textu do snímku

 1. Stisknutím kombinace kláves Command+1 se ujistěte, že se nacházíte v zobrazení Normální.

  Tip: Obsah do snímků můžete přidat také v Zobrazení osnovy. Pokud chcete přejít do Zobrazení osnovy, stiskněte Command+4.

 2. Abyste přešli na zástupný symbol na snímku, stiskněte klávesu Tab.

 3. Zástupný text odeberte stisknutím klávesy Backspace a napište svůj text.

Formátování textu

Pomocí formátování můžete vylepšit čitelnost textu a přitáhnout pozornost na to, co je důležité. PowerPoint nabízí celou řadu možností formátování obsahu, jako jsou seznamy, hypertextové odkazy, barvy a různé možnosti formátování písma.

 • Přidání seznamů do textu:

  • Pokud chcete vložit seznam s odrážkami, napište *, stiskněte mezerník, napište položku seznamu a stiskněte Enter.

  • Pokud chcete vložit číslovaný seznam, napište 1., stiskněte mezerník, napište položku seznamu a stiskněte Enter.

 • Použití ostatních možností formátování textu:

  • Pokud chcete text zvýraznit tučně, stiskněte Command+B.

  • Pokud chcete použít kurzívu, stiskněte Command+I.

  • Pokud chcete použít podtržení, stiskněte Command+U.

  • Velikost písma zvětšíte stisknutím Command+Shift+>.

  • Velikost písma zmenšíte stisknutím Command+Shift+<.

  • Další možnosti formátování písma, jako je například barva písma, najdete v dialogovém okně Písmo, které se otevře po stisknutí Command+T. V dialogovém okně se pohybujete stisknutím klávesy Tab. Pokud chcete vybrat položku, stiskněte Control+Option+Mezerník.

 • Hypertextový odkaz přidáte stisknutím kombinace kláves Control+K.

Uložení prezentace

Prezentaci uložíte stisknutím kombinace kláves Command+S. Pokud chcete uložit stejnou prezentaci pod jiným názvem, do jiného umístění nebo v jiném formátu, stiskněte kombinaci kláves Command+Shift+S.

Informace o tom, jak prezentaci uložit v jiném formátu nebo ve formátu kompatibilním se staršími verzemi PowerPointu, najdete v tématu Uložení prezentace s použitím čtečky obrazovky.

Přidání obrázků

 1. Opakovaně stiskněte klávesu F6, dokud nepřejdete na kartu.

  K dispozici je celkem osm karet a vy hledáte kartu Vložení. Jedná se o druhou kartu zleva. Mezi kartami můžete přecházet stisknutím klávesy Šipka doleva nebo Šipka doprava. Když přejdete na kartu Vložení, VoiceOver oznámí, že jste na kartě Vložení a že se jedná o druhou kartu z osmi. Kartu vyberete tak, že stisknete kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

 2. Na kartě Vložit stiskněte klávesu Tab, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o obrázky a tlačítko nabídky. Nabídku otevřete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 3. K pohybu v nabídce slouží šipkové klávesy nahoru a dolů. VoiceOver oznámí možnosti nabídky. Požadovanou možnost vyberete stisknutím kombinace kláves Control+Option+Mezerník.

 4. Otevře se dialogové okno pro výběr souboru. K pohybu mezi položkami v dialogovém okně slouží klávesa Tab a šipkové klávesy. Pokud chcete vložit obrázek, stiskněte kombinaci kláves Control+Option+Mezerník.

Další informace o práci s obrázky najdete v tématu Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu.

Přidání poznámek lektora

Můžete si přidat poznámky lektora, abyste si připomněli, co chcete při prezentaci posluchačům sdělit.

 1. Stisknutím kombinace kláves Command+1 přejděte do zobrazení Normální.

  Tip: Pokud chcete poznámky lektora přidat raději v zobrazení stránky Poznámky, postupujte podle pokynů uvedených v tématu Přidání poznámek lektora.

 2. Přejděte na snímek, ke kterému chcete přidat poznámky, a stiskněte F6, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o podokno poznámek a oblast rozložení.

 3. Zadejte poznámky k danému snímku. Až to budete mít hotové, odejděte z podokna Poznámky stisknutím klávesy F6.

Předvedení prezentace

 1. Prezentaci spustíte stisknutím kombinace kláves Command+Shift+Enter.

 2. Na další snímek přejdete stisknutím klávesy N.

  Tip: K předchozímu snímku se vrátíte stisknutím klávesy P.

Ukončení zobrazení Prezentace

Pokud chcete prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc.

Viz taky

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Tisk prezentací v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

PowerPoint 2016 pro iOS můžete v kombinaci s programem VoiceOver (čtečkou obrazovky integrovanou v iOS) použít k vytváření, čtení a úpravě prezentací. Prezentace PowerPointu je soubor snímků. Každý snímek představuje prostor pro obrázky, texty a obrazce, které vám pomůžou vystihnout, co chcete říct.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

 1. Na domovské obrazovce iPhonu potáhnutím třemi prsty doprava nebo doleva přejděte na místo, kde máte aplikaci PowerPoint.

 2. Pak potáhněte jedním prstem doprava, dokud VoiceOver tuto aplikaci neoznámí.

 3. Aplikaci otevřete poklepáním na obrazovku.

Otevření prezentace

 1. Když otevřete PowerPoint, otevře se v zobrazení, které jste měli otevřené naposledy. Pokud jste aplikaci úplně zavřeli, otevře se zobrazení s výpisem posledních prezentací. Pokud chcete přejít k tomuto seznamu a procházet jeho položky, potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že VoiceOver oznamuje položky seznamu.

 2. Pokud nemáte žádné poslední soubory nebo chcete otevřít jiný soubor, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Otevřít. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Pokud chcete přejít v seznamu míst dopředu, potáhněte prstem doprava. Pokud se chcete vrátit k seznamu, potáhněte prstem doleva. Pokud chcete otevřít nějaký soubor nebo složku, poklepejte na obrazovku, když jste na dané položce.

Čtení obsahu snímků

 1. Otevřete prezentaci v PowerPointu.

 2. Opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nepřejdete na textové pole pro nadpis snímku. VoiceOver přečte nadpis snímku.

 3. Potáhněte znovu prstem doprava, abyste přešli na další textové pole na snímku. VoiceOver přečte obsah textového pole.

 4. Když chcete přepnout na další snímek, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nepřejdete do podokna miniatur snímků pod aktuálním snímkem. Pokud chcete procházet podokno miniatur, opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí další snímek. Potom poklepáním na obrazovku snímek vyberte a otevřete.

  Poznámka: Pokud používáte telefon v orientaci na šířku, zobrazí se podokno miniatur snímků nalevo od snímku a místo uvedeného postupu budete muset potáhnout prstem doleva.

 5. Když chcete přečíst obsah snímku, opakovaně potáhněte prstem doleva, dokud nepřejdete na daný snímek. VoiceOver přečte obsah.

  Poznámka: Pokud používáte telefon v orientaci na šířku, budete muset k přečtení obsahu snímku potáhnout prstem doprava.

Přecházení mezi snímky

Pokud chcete procházet miniatury snímků v normálním zobrazení (v zobrazení, které se otevře při otevření powerpointové prezentace), opakovaně potáhněte prstem doprava, dokud nepřejdete do podokna miniatur snímků. VoiceOver například oznámí, že se jedná o první z devíti snímků, a pak nadpis snímku. Pokud chcete přejít na další miniaturu, potáhněte prstem doprava.

Přecházení mezi snímky v zobrazení Prezentace:

 • Na další snímek přejdete potáhnutím třemi prsty doleva.

 • Na předchozí snímek přejdete potáhnutím třemi prsty doprava.

Volba motivu

Když začnete vytvářet novou powerpointovou prezentaci, můžete si vybrat motiv, který prezentaci dodá požadovaný konečný vzhled. Motiv je předem připravený návrh snímku, který obsahuje rozložení snímku, barvy a písma. Některé motivy také obsahují ozdobné prvky, například obrázek na pozadí, čáry nebo ozdobné ohraničení.

 1. Spusťte PowerPoint.

  PowerPoint se otevře v zobrazení, ve kterém můžete zvolit jeden z několika předdefinovaných motivů a šablon.

  Poznámka: Pokud jste nějaké powerpointové prezentace vytvořili nebo zobrazili už dříve, zobrazí PowerPoint po svém otevření místo nových motivů poslední položky. Pokud chcete přejít na tlačítko Nový pro zobrazení motivů, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Nový. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 2. Pokud chcete procházet dostupné motivy, potáhněte prstem doprava. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé motivy, na které přejdete.

 3. Až budete na motivu, který chcete použít, poklepejte na obrazovku.

Vložení nového snímku

Nový snímek můžete do powerpointové prezentace přidat pomocí tlačítka v podokně miniatur. Když chcete k tomuto tlačítku přejít, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko pro nový snímek. Nový snímek přidáte poklepáním na obrazovku.

Uložení prezentace

 1. V powerpointové prezentaci potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko pro uložení a zavření. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

  Tip: Když chcete zjistit, jaké položky jsou na obrazovce, můžete také umístit prst na obrazovku a táhnout ho po ní. VoiceOver vám bude oznamovat jednotlivé položky, na které přejdete. Když chcete například najít tlačítko Uložit a zavřít, táhněte prstem k levému hornímu rohu obrazovky.

 2. Když ukládáte prezentaci poprvé, PowerPoint zobrazí výzvu k potvrzení, jestli ji opravdu chcete uložit. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Uložit. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte název prezentace.

 4. Tažením prstem po obrazovce najděte umístění pro uložení, například telefon nebo umístění na OneDrivu. Při procházení vám bude program VoiceOver oznamovat, o jaké umístění se jedná. Až budete na umístění, kam chcete prezentaci uložit, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku. Pokud tam budou nějaké složky, které potřebujete otevřít, potáhněte prstem doprava, dokud se nedostanete na složku, a pak ji poklepáním otevřete.

 5. Když chcete prezentaci uložit, potáhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte. Prezentace se uloží.

Přidání textu do snímku

 1. V powerpointové prezentaci přejděte na snímek, do kterého chcete přidat text. V případě textového pole pro nadpis VoiceOver oznámí, že jde o textové pole pro nadpis. V případě textového pole VoiceOver oznámí, že jde o textové pole. Poklepáním vyberte požadované textové pole.

 2. Pokud chcete psát pomocí klávesnice na obrazovce, přetáhněte prst přes dolní část obrazovky, dokud VoiceOver neoznámí požadované písmeno. Písmeno vyberete tak, že prst zvednete a poklepete na obrazovku. Až dokončíte zadávání textu, umístěte prst na obrazovku a přetáhněte ho na tlačítko Skrýt klávesnici, které se nachází směrem nahoru v polovině obrazovky u pravého okraje. Pokud chcete klávesnici skrýt, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete přejít na další textové pole, potáhněte prstem doleva, dokud VoiceOver neoznámí další textové pole.

 4. Poklepáním na obrazovku začněte do daného pole přidávat text. K zadávání textu použijte klávesnici na obrazovce.

Formátování textu

Pomocí formátování můžete vylepšit čitelnost textu a přitáhnout pozornost na to, co je důležité. PowerPoint nabízí celou řadu možností formátování obsahu, jako jsou seznamy, hypertextové odkazy, barvy a různé možnosti formátování písma.

 1. Na snímku, ve kterém chcete formátovat text, vyberte textové pole obsahující příslušný text.

 2. Ujistěte se, že klávesnice je skrytá. Pokud chcete klávesnici skrýt, umístěte prst na obrazovku a přetáhněte ho na tlačítko Skrýt klávesnici, které se nachází směrem nahoru v polovině obrazovky u pravého okraje. Až VoiceOver oznámí toto tlačítko, zvedněte prst a poklepejte na obrazovku.

 3. Když chcete vybrat základní možnosti formátování písma, například tučné písmo, kurzívu nebo podtržení, potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí požadované tlačítko. Pak poklepejte na obrazovku a příslušná možnost se použije.

Přidání seznamu s odrážkami

 1. Na snímku přejděte do textového pole, do kterého chcete přidat seznam.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Odrážky. Poklepáním na obrazovku začněte zadávat seznam s odrážkami.

Přidání číslovaného seznamu

 1. Na snímku přejděte do textového pole, do kterého chcete přidat seznam.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Číslování. Poklepáním na obrazovku začněte zadávat číslovaný seznam.

Zvětšení velikosti písma

 1. Na snímku vyberte textové pole obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Písma, a název a velikost aktuálního písma. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko pro zvětšení velikosti. Poklepáním na obrazovku zvětšete velikost o jeden bod.

Zmenšení velikosti písma

 1. Na snímku vyberte textové pole obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Písma, a název a velikost aktuálního písma. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 4. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko pro zmenšení velikosti. Poklepáním na obrazovku zmenšete velikost o jeden bod.

Změna barvy písma

 1. Na snímku vyberte textové pole obsahující text, který chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Zobrazit pás karet. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. Otevře se nabídka Domů. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jde o tlačítko Barva písma. Nabídku Barva písma otevřete poklepáním na obrazovku.

 4. Možnosti můžete procházet potáhnutím prstem doprava. Až budete na barvě, kterou chcete použít, vyberte ji poklepáním na obrazovku.

Přidání poznámek lektora

Můžete si přidat poznámky lektora, abyste si připomněli, co chcete při prezentaci posluchačům sdělit.

 1. Otevřete powerpointovou prezentaci v normálním zobrazení.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že se jedná o tlačítko Poznámky. Poklepáním na obrazovku tlačítko vyberte.

 3. VoiceOver oznámí, že jde o textové pole pro poznámky k snímku. Oblast poznámek otevřete pro úpravy poklepáním na obrazovku.

 4. Zadejte svoje poznámky pomocí klávesnice na obrazovce.

 5. Až to dokončíte, potáhněte prstem doleva, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku Zavřít. Poklepáním na obrazovku oblast poznámek lektora zavřete.

Předvedení prezentace

 1. Otevřete prezentaci v aplikaci PowerPoint.

 2. Potáhněte jedním prstem doprava, dokud VoiceOver neoznámí, že jste na tlačítku, které umožňuje spustit prezentaci od tohoto snímku. Poklepáním na obrazovku spusťte prezentaci.

 3. Na další snímek můžete přejít potáhnutím třemi prsty doleva. Na předchozí snímek se můžete vrátit potáhnutím třemi prsty doprava.

 4. Po přechodu na snímek VoiceOver přečte obsah prvního textového pole. Pokud chcete přečíst zbývající obsah snímku, potáhněte jedním prstem doprava. Fokus se přesune na další položku a VoiceOver přečte její obsah.

  Tip: Když uslyšíte zaklepání, došli jste na konec snímku a žádný další obsah k přečtení už neexistuje.

Ukončení zobrazení Prezentace

Pokud na konci prezentace chcete prezentaci ukončit, stačí potáhnout třemi prsty doleva. Prezentace se ukončí a vrátíte se do normálního zobrazení.

Pokud chcete kdykoli zobrazení prezentace ukončit:

 1. V zobrazení Prezentace potáhněte třemi prsty dolů, aby se zobrazil panel nástrojů prezentace.

 2. Umístěte prst na obrazovku a táhněte ho pomalu do levého horního rohu. VoiceOver oznámí, že jde o tlačítko Ukončit prezentaci.

 3. Prezentaci ukončíte tak, že zvednete prst a poklepete na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Zobrazení prezentace v PowerPointu s použitím čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

PowerPoint pro Android můžete v kombinaci s programem TalkBack (čtečkou obrazovky integrovanou v Androidu) použít k vytváření, čtení a úpravě prezentací. Prezentace PowerPointu je soubor snímků. Každý snímek představuje prostor pro obrázky, texty a obrazce, které vám pomůžou vystihnout, co chcete říct.

Poznámky: 

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Více o dotykovém ovládání v aplikaci PowerPoint pro Android najdete v článku Průvodce dotykovým ovládáním v PowerPointu pro Android.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky TalkBack, která je součástí Androidu. Další informace o použití TalkBacku najdete v tématu Přístupnost v Androidu.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na telefonu s Androidem. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro tablet s Androidem.

V tomto tématu

Otevření PowerPointu pro Android

Když se přihlásíte k aplikaci PowerPoint pro Android, můžete maximálně využívat většinu jejích funkcí a mít svoje prezentace všude, kam půjdete. Tuto aplikaci ale můžete používat i bez přihlášení.

 1. Na úvodní obrazovce nebo v nabídce Aplikace svého zařízení potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na aplikaci PowerPoint, a potom poklepejte na obrazovku. PowerPoint pro Android se otevře.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že úkoly můžete plnit na cestách.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se, a potom poklepejte na obrazovku.

  Poznámka: Pokud nemáte účet, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že se můžete zaregistrovat zdarma, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Potom zadejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, které jste použili k vytvoření účtu.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další, a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Potom zadejte svoje heslo.

 7. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přihlásit se, a potom poklepejte na obrazovku.

Otevření prezentace

V aplikaci PowerPoint pro Android můžete rychle otevřít prezentaci, na které jste nedávno pracovali, nebo můžete požadovaný soubor najít na OneDrivu nebo ve svém zařízení.

 1. V otevíracím zobrazení aplikace PowerPoint pro Android táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít, a potom poklepejte na obrazovku.

  Tip: Pokud chcete rychle otevřít prezentaci, na které jste nedávno pracovali, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název této prezentace, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. V nabídce Otevřít táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na požadovaném místě, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název požadované prezentace, a potom poklepejte na obrazovku. Prezentace se otevře v zobrazení pro čtení.

 4. Pokud chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, postupujte takto: Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že je vybraný snímek jedna.

 5. Poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Upravit.

 6. Poklepejte na obrazovku. Prezentace se otevře v zobrazení pro úpravy.

Čtení obsahu snímků v zobrazení pro úpravy

Při práci na prezentaci v zobrazení pro úpravy můžete kontrolovat obsah snímků.

 1. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte číslo snímku a to, že jste na ovládacím prvku pro úpravu snímku. Fokus je teď v oblasti hlavního obsahu.

 2. Potáhněte prstem doprava a čtečka TalkBack oznámí první prvek snímku. Pokud je to textový prvek, čtečka TalkBack přečte jeho obsah.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte všechny prvky na snímku.

 4. Pokud snímek obsahuje poznámky lektora, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na poznámkách lektora ke snímku.

Čtení obsahu snímků v jiných zobrazeních

 • Když otevřete snímek v zobrazení Prezentace, čtečka TalkBack automaticky oznámí obsah snímku. Můžete také pomalu potáhnout jedním prstem v horní části obrazovky a čtečka TalkBack oznámí prvky snímku a jejich obsah.

 • V zobrazení pro čtení potáhněte prstem doleva nebo doprava. Čtečka TalkBack oznámí číslo snímku, nadpis a to, jestli snímek obsahuje poznámky nebo komentáře.

Přecházení mezi snímky

Zkontrolujte, jestli jsou snímky ve správném pořadí a jestli je v prezentaci veškerý obsah.

 • V zobrazení pro úpravy přejdete na další snímek tak, že potáhnete dvěma prsty nahoru. Na předchozí snímek přejdete tak, že potáhnete dvěma prsty dolů.

 • V zobrazení pro čtení přejdete na další snímek tak, že potáhnete jedním prstem doprava. Na předchozí snímek přejdete tak, že potáhnete jedním prstem doleva.

Volba motivu

Když chcete svoji prezentaci vylepšit a dát snímkům jednotný vzhled a chování, zvolte a použijte některý motiv z mnoha návrhů aplikace PowerPoint pro Android.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači pro rozbalení, který není zaškrtnutý, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce karet a je vybraná <aktuální karta>.

 2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 3. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Návrh, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce Motivy, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o motivy.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadovaného motivu, a potom poklepejte na obrazovku. Vybraná položka nabídky se použije na celou prezentaci a fokus se vrátí na kartu Návrh.

Vložení nového snímku

Do prezentace můžete přidat tolik snímků, kolik chcete.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači pro rozbalení, který není zaškrtnutý, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce karet a je vybraná <aktuální karta>.

 2. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 3. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Vložení, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový snímek, a potom poklepejte na obrazovku. Vloží se nový snímek, který se zobrazí v oblasti hlavního obsahu.

Uložení prezentace

Pokud jste přihlášení, PowerPoint pro Android automaticky ukládá prezentaci na OneDrive, když pracujete. Pokud chcete uložit kopii prezentace do svého zařízení, se čtečkou TalkBack je to snadné.

 1. V zobrazení pro čtení táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je otevřená nabídka Soubor.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit jako, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Pokud chcete otevřít klávesnici na obrazovce, poklepejte na obrazovku. Potom zadejte název, pod kterým chcete soubor uložit.

 4. Až budete hotovi, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte název umístění, kam chcete soubor uložit – například, že se jedná o toto zařízení a prezentace. Umístění vyberete poklepáním na obrazovku.

 5. Potáhněte prstem doleva nebo doprava na požadovanou složku a potom poklepejte na obrazovku.

 6. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku. Soubor se uloží a fokus se vrátí do zobrazení pro čtení.

Přidání textu

Pomocí čtečky TalkBack můžete snadno přidat do snímků text obsahující vaše sdělení.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte číslo snímku a to, že jste na ovládacím prvku pro úpravu snímku. Fokus je teď v oblasti hlavního obsahu.

 2. Potáhněte prstem doprava a čtečka TalkBack oznámí první prvek snímku. Pokud je to textový prvek, uslyšíte, že se jedná o textové pole nebo textové pole pro nadpis.

 3. Když jste na textovém prvku, poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se jedná o typ textového pole, které je vybrané, a že budete na tlačítku Vyjmout. Otevře se místní nabídka a fokus je na tlačítku Vyjmout.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit text, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se zobrazí klávesnice v <jazyce klávesnice>.

  Tip: Pokud chcete vložit zkopírovaný text, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Když chcete zadat text, potáhněte prstem přes dolní polovinu obrazovky. Čtečka TalkBack oznamuje znaky na klávesnici na obrazovce. Až uslyšíte požadovaný znak, zvedněte prst. Znak se přidá do textového pole.

  Pokud je aktivované prediktivní zadávání textu, můžete stejným způsobem vybírat navrhovaná slova.

Formátování textu

Aby byla vaše prezentace přístupnější pro různé cílové skupiny, můžete například zlepšit čitelnost textu zvolením většího písma nebo použitím tučného formátování.

 1. V zobrazení pro úpravy přejděte podle pokynů v části Přidání textu do textového pole, které chcete formátovat.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na přepínači pro rozbalení, který není zaškrtnutý, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce karet a je vybraná <aktuální karta>.

 3. Poklepejte na obrazovku. Otevře se nabídka karet.

 4. Táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom poklepejte na obrazovku.

 5. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti formátování textu, a potom poklepejte na obrazovku.

  Některé možnosti obsahují podnabídky pro formátování. K podnabídkám se dostanete tak, že budete táhnout prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste v nabídce možnosti formátování, a potom poklepete na obrazovku. Táhněte v podnabídce prstem doprava, dokud neuslyšíte název požadované možnosti, a potom poklepejte na obrazovku.

Přidání obrázků

Jak se říká, lépe jednou vidět, než stokrát slyšet, takže proč neoživit prezentaci pomocí obrázků. Obrázek můžete přidat ze svého zařízení nebo z cloudového úložiště.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Fotky, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v nabídce na možnosti Poslední. Otevře se nabídka Otevřít z. Fokus je na možnosti Poslední.

 2. Táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte název umístění, odkud chcete obrázek přidat, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Ve vybraném umístění přejděte na požadovaný obrázek a poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Obrázek se přidá na snímek.

Podrobnější pokyny k přidávání obrázků najdete v článku Použití čtečky obrazovky ke vkládání a úpravám obrázků a tabulek v PowerPointu.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího.

 1. V zobrazení pro úpravy táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Poznámky, a potom poklepejte na obrazovku. V dolní části obrazovky se otevře podokno Poznámky.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na ovládacím prvku Poznámky, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se zobrazí klávesnice v <jazyce klávesnice>.

 3. Zadejte text poznámek podle pokynů v části Přidání textu. Znaky nebo slova se přidávají v podokně Poznámky.

 4. Až budete hotovi, klepněte jednou na obrazovku.

 5. Táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Hotovo, a potom poklepejte na obrazovku. Fokus se vrátí na snímek.

Předvedení prezentace

Až přijde čas podělit se o prezentaci s diváky, spusťte prezentaci.

 1. Když máte v zobrazení pro úpravy otevřený první snímek prezentace, táhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Prezentovat, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je vybraný snímek jedna. Otevře se zobrazení Prezentace a fokus je na prvním snímku v podokně Miniatury.

 2. Když chcete zobrazit další snímek, potáhněte prstem doprava a poklepejte na obrazovku. Když se chcete vrátit a zobrazit předchozí snímek, potáhněte prstem doleva a poklepejte na obrazovku.

Ukončení zobrazení Prezentace

Až budete chtít prezentaci ukončit, táhněte v zobrazení Prezentace prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Konec prezentace, a potom poklepejte na obrazovku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Nastavení zařízení pro práci s funkcemi přístupnosti v Office 365

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

PowerPoint Mobile můžete v kombinaci s programem Předčítání (čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows) použít k vytváření, čtení a úpravě prezentací. Prezentace PowerPointu je soubor snímků. Každý snímek představuje prostor pro obrázky, texty a obrazce, které vám pomůžou vystihnout, co chcete říct.

Poznámky: 

V tomto tématu

Otevření PowerPointu

 1. Na domovské obrazovce svého zařízení táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na aplikaci PowerPoint, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v podokně úvodní stránky, potom název vašeho účtu a slovo „tlačítko“.

Poznámka: Pokud jste při posledním používání aplikace PowerPoint nechali otevřenou nějakou prezentaci, otevře se aplikace v místě, kde jste ji naposledy upravovali.

Otevření prezentace

Na úvodní stránce je seznam nedávno otevřených prezentací.

 1. Na úvodní stránce aplikace PowerPoint táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte název prezentace a umístění souboru. Pokud první prezentace v seznamu není ta správná, táhněte dál prstem doprava, dokud nenajdete tu, kterou hledáte.

 2. Otevřete aktuálně vybranou prezentaci poklepáním na obrazovku. Uslyšíte, že jste v okně PowerPointu na prvním snímku, a potom nadpis tohoto snímku. Teď jste v zobrazení pro výběr snímku.

Přecházení mezi snímky

 1. V zobrazení pro výběr snímku můžete přecházet mezi snímky tak, že potáhnete prstem doprava nebo doleva. Program Předčítání přečte nadpis a číslo stránky každého snímku.

 2. Až najdete snímek, který chcete otevřít, poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Upravit, a potom poklepejte na obrazovku. Snímek se otevře v zobrazení pro úpravy a uslyšíte, že jste v podokně snímku.

 4. Když se budete chtít vrátit k zobrazení pro výběr snímku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

Čtení obsahu snímků

 1. Otevřete v aplikaci PowerPoint prezentaci, kterou chcete přečíst.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Prezentovat, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v režimu Na šířku. Aby platily následující pokyny, otočte zařízení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na textovém poli nebo textovém poli nadpisu, a pak potáhnutím třemi prsty dolů spusťte čtení obsahu.

 4. Pokud je na snímku více textových polí, přejděte potáhnutím prstem doprava na další textové pole a pak potáhnutím třemi prsty dolů spusťte čtení obsahu.

  Tip: Pokud po potáhnutí prstem doprava uslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené, znamená to, že snímek nemá žádný další obsah.

 5. Pokud chcete přejít na další snímek, táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový snímek. Potom poklepejte na obrazovku.

 6. Až se dostanete na poslední snímek, uslyšíte, že jste na konci prezentace. Poklepáním na obrazovku ukončíte zobrazení prezentace.

  Tip: Když chcete zobrazení prezentace ukončit dříve, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené, a potom poklepejte na obrazovku.

 7. Otočte zařízení o 90 stupňů po směru hodinových ručiček, aby bylo znovu orientované na výšku. Uslyšíte, že jste v režimu Na výšku.

Volba motivu

 1. Když máte v aplikaci PowerPoint zobrazený snímek, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, které je sbalené, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na tlačítku Domů, které je sbalené.

 2. Poklepejte na obrazovku, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na 4. návrhu z 8, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Motivy, a potom poklepejte na obrazovku.

 4. Táhněte prstem doprava nebo doleva, dokud neuslyšíte název motivu, který chcete použít, například Galerie nebo Nebe, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že se motiv použije.

  Poznámka: Program Předčítání oznámí, jestli je kvůli použití vybraného motivu potřeba stáhnout do zařízení chybějící písma.

 5. Když budete chtít zavřít nabídku Návrh, táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené, a potom poklepejte na obrazovku.

Vložení nového snímku

PowerPoint přidá nové snímky za snímek, který jste naposledy otevřeli. Proto před přidáním nového snímku přejděte na správné místo prezentace, jak je vysvětleno v části Přecházení mezi snímky.

 1. V zobrazení pro výběr snímku táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový snímek, a potom poklepejte na obrazovku.

Uložení prezentace

 1. V zobrazení pro výběr snímku táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Soubor, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte název prezentace. Ve výchozím nastavení je to „Prezentace“.

 3. Když budete chtít název změnit, poklepejte na obrazovku a použijte k zadání nového názvu klávesnici na obrazovce. Zadávání názvu ukončíte výběrem klávesy Enter na klávesnici.

 4. Když budete chtít zavřít nabídku Uložit, táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené, a potom poklepejte na obrazovku.

PowerPoint automaticky uloží všechny změny v prezentaci do souboru zadaného názvu.

Přidání textu

 1. Když máte v aplikaci PowerPoint zobrazený snímek, táhněte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat text, a potom poklepáním na obrazovku otevřete textové pole pro úpravy.

 2. K zadání textu použijte klávesnici na obrazovce.

 3. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

  Fokus zůstane na tlačítku Zpět. Pokud na obrazovku poklepáte ještě jednou, vrátíte se k zobrazení pro výběr snímku.

Formátování textu

Do libovolného textového poli v prezentaci můžete přidat seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam. Seznamy slouží k uspořádání textu.

 1. Když máte v aplikaci PowerPoint zobrazený snímek, táhněte prstem doprava, dokud nenajdete textové pole, do kterého chcete přidat odrážky nebo číslování, a potom poklepáním na obrazovku otevřete textové pole pro úpravy.

 2. Přidání odrážek nebo číslování:

  • Když chcete přidat položku seznamu s odrážkami, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro odrážky, které je vypnuté a které můžete zapnout poklepáním, a potom poklepejte na obrazovku.

  • Když chcete přidat položku číslovaného seznamu, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro číslování, které je vypnuté a které můžete zapnout poklepáním, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. K zadání položky seznamu použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Pokud chcete přidat další položku seznamu, táhněte prstem kolem pravého dolního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte: „Enter.“ Poklepáním na obrazovku vložte novou položku seznamu a pomocí klávesnice napište text.

 5. Až budete chtít seznam ukončit, táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro přechod zpět, které je sbalené. Zavřete klávesnici poklepáním na obrazovku.

  Fokus zůstane na tlačítku Zpět. Pokud na obrazovku poklepáte ještě jednou, vrátíte se k zobrazení pro výběr snímku.

Přidání obrázků

V prezentaci můžete použít libovolný obrázek, který máte v zařízení uložený.

 1. Když máte v aplikaci PowerPoint zobrazený snímek, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Fotky, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v okně Fotky. Fokus je na poslední fotce a program Předčítání oznámí název souboru.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud nenajdete požadovaný obrázek, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že je obrázek vybraný, a potom uslyšíte název souboru obrázku.

 3. Táhněte prstem kolem dolního okraje obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na panelu aplikace na tlačítku Vložit, a potom poklepejte na obrazovku.

  Aplikace Fotky se zavře a obrázek se vloží do snímku.

Přidání poznámek lektora

Další informace nebo komentáře, které nemají být v samotné prezentaci, můžete zahrnout do poznámek lektora.

 1. Když máte v aplikaci PowerPoint zobrazený snímek, táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro poznámky, které je vypnuté, a potom poklepejte na obrazovku.

 2. Táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že se jedná o poznámky ke snímku a text, který se dá upravit, a potom poklepejte na obrazovku.

 3. K zadání poznámky použijte klávesnici na obrazovce.

 4. Táhněte prstem kolem pravého horního rohu obrazovky, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Zavřít, a potom poklepáním na obrazovku zavřete klávesnici.

 5. Poklepáním na obrazovku zavřete podokno Poznámky.

Předvedení prezentace

 1. Otevřete v aplikaci PowerPoint prezentaci, kterou chcete předvést.

 2. Táhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Prezentovat, a potom poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste v režimu Na šířku. Aby platily následující pokyny, otočte zařízení o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček.

 3. Táhněte prstem doleva, dokud neuslyšíte, že jste na snímku 1, potom nadpis snímku a oznámení ovládacího prvku prezentace. Na další snímek přejdete poklepáním na obrazovku.

 4. Dopředu v prezentaci se můžete posouvat poklepáním na obrazovku. Až se dostanete na poslední snímek, uslyšíte, že jste na konci prezentace. Poklepáním na obrazovku ukončíte zobrazení prezentace.

 5. Otočte zařízení zpátky do orientace na výšku. Uslyšíte, že jste v režimu Na výšku.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Naučte se ovládat PowerPoint pomocí funkcí přístupnosti

PowerPoint Online můžete v kombinaci s klávesnicí a programem Předčítání (čtečkou obrazovky integrovanou ve Windows) použít k vytváření, čtení a úpravě prezentace. Prezentace PowerPointu je soubor snímků. Každý snímek představuje prostor pro obrázky, texty a obrazce, které vám pomůžou vystihnout, co chcete říct.

Poznámky: 

 • Pokud používáte Předčítání s aktualizací Windows 10 Fall Creators Update, musíte vypnout režim procházení, abyste v Office Online mohli upravovat dokumenty, tabulky nebo prezentace. Další informace najdete v článku o vypnutí virtuálního režimu nebo režimu procházení u čtečky obrazovky v aktualizaci Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nové funkce Office 365 se pro předplatitele Office 365 vydávají postupně, takže vaše aplikace ještě nemusí tyto funkce mít. Informace o tom, jak získat nové funkce rychleji, najdete v článku Kdy získám v Office 2016 nejnovější funkce Office 365?.

 • Klávesové zkratky najdete v článku Klávesové zkratky v PowerPointu Online.

 • V tomto tématu se předpokládá, že používáte čtečku obrazovky Předčítání integrovanou ve Windows. Další informace o použití Předčítání najdete v tématu Začínáme s programem Předčítání.

 • Toto téma obsahuje také informace o funkcích aplikace JAWS. Další informace o JAWS pro Windows najdete v úvodní příručce k JAWS pro Windows.

 • V tomto tématu se předpokládá, že tuto aplikaci používáte na počítači. Navigace a gesta se můžou lišit od těch pro telefon nebo tablet s Windows.

 • Při používání aplikace PowerPoint Online doporučujeme používat webový prohlížeč Microsoft Edge. Protože PowerPoint Online běží ve webovém prohlížeči, liší se klávesové zkratky od klávesových zkratek v desktopové aplikaci. Třeba k procházení příkazů se místo klávesy F6 používá kombinace kláves Ctrl+F6. Běžné klávesové zkratky jako F1 (Nápověda) a Ctrl+O (Otevřít) platí pro webový prohlížeč, a ne pro PowerPoint Online.

V tomto tématu

Otevření PowerPointu Online

Když se přihlásíte k aplikaci PowerPoint Online, můžete mít svoje prezentace všude, kam půjdete.

 1. V prohlížeči přejděte na Office Online.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na odkazu na PowerPoint, a potom stiskněte klávesu Enter.

 3. Pokud se chcete přihlásit pomocí účtu Microsoft, stiskněte kombinaci kláves Alt+A. Pokud se chcete přihlásit pomocí pracovního nebo školního účtu, stiskněte kombinaci kláves Alt+N.

 4. Stiskněte Enter. Zadejte svoje přihlašovací údaje a stiskněte Enter.

 5. PowerPoint Online se otevře. Uslyšíte, že se jedná o Microsoft PowerPoint Online. Fokus je na kartě Soubor na možnosti pro vytvoření nové prázdné prezentace.

Otevření prezentace

V aplikaci PowerPoint Online můžete rychle otevřít prezentaci, na které jste nedávno pracovali, nebo můžete požadovaný soubor najít ve složkách na OneDrivu.

 1. Na kartě Soubor stiskněte opakovaně klávesy Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte název prezentace, na které chcete pracovat, nebo možnost Otevřít ze služby OneDrive. Potom stiskněte Enter.

  • Pokud jste vybrali možnost Otevřít ze služby OneDrive, OneDrive se otevře. Vyhledejte soubor tisknutím klávesy Tab a kláves se šipkami a potom stiskněte Enter.

   Tip: Pokud už pracujete na snímku v zobrazení pro úpravy, přesuňte se do nabídky Otevřít – tak, že stisknete opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty. Potom stiskněte S, Ř. Pomocí klávesy Tab se v nabídce Otevřít přesuňte na svůj soubor nebo na místo uložení a stiskněte Enter.

 2. Soubor se otevře v zobrazení pro čtení. Když chcete přepnout do zobrazení pro úpravy, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Upravit prezentaci, a potom stiskněte Enter. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Upravit v prohlížeči, a potom stiskněte Enter.

Čtení obsahu snímků v zobrazení pro úpravy

Při práci na prezentaci v zobrazení pro úpravy můžete kontrolovat obsah snímků.

 1. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímku, a potom stiskněte klávesu Tab. Čtečka oznámí první prvek na snímku a přečte jeho obsah.

 2. Když chcete přejít na další prvek a nechat ho přečíst, stiskněte klávesu Tab.

Čtení obsahu snímků v jiných zobrazeních

Čtečka obrazovky může číst obsah snímku v zobrazení pro čtení nebo v zobrazení Prezentace.

Čtení obsahu snímků v zobrazení pro čtení

 1. Abyste přešli do zobrazení pro čtení, stiskněte v zobrazení pro úpravy opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom stiskněte O. Uslyšíte, že je vybraná karta Zobrazení.

 2. Stiskněte Ě. Otevře se zobrazení pro čtení.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že se jedná o skupinu, a potom stiskněte Caps Lock+M. Čtečka obrazovky začne číst obsah snímku.

 4. Čtečku obrazovky můžete zastavit stisknutím klávesy Ctrl.

Čtení obsahu snímků v zobrazení Prezentace

 1. Abyste přešli do zobrazení Prezentace, stiskněte v zobrazení pro úpravy opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom stiskněte O. Uslyšíte, že je vybraná karta Zobrazení.

 2. Stiskněte B. První snímek vaší prezentace se otevře v zobrazení Prezentace.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název své prezentace, a potom stiskněte Caps Lock+M. Čtečka obrazovky začne číst obsah snímku.

 4. Čtečku obrazovky můžete zastavit stisknutím klávesy Ctrl.

Čtení obsahu snímků v Režimu přístupnosti

 1. Abyste přešli do Režimu přístupnosti, stiskněte v zobrazení pro čtení nebo v zobrazení Prezentace kombinaci kláves Ctrl+ů.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název své prezentace, a potom stiskněte Caps Lock+M. Čtečka obrazovky začne číst obsah snímku.

 3. Čtečku obrazovky můžete zastavit stisknutím klávesy Ctrl.

Přecházení mezi snímky

Zkontrolujte, jestli jsou snímky ve správném pořadí a jestli je v nich veškerý obsah.

 1. V zobrazení pro úpravy stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo a nadpis aktuálního snímku. Fokus je v podokně Miniatury.

 2. K pohybu v podokně Miniatury používejte klávesy Šipka nahoru a Šipka dolů. Čtečka obrazovky oznámí číslo a nadpis snímku a také to, jestli snímek obsahuje poznámky nebo komentáře.

 3. Pokud chcete přejít z podokna Miniatury do snímku, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímku, a potom stiskněte klávesu Tab.

 4. Uvnitř snímku můžete procházet pomocí klávesy Tab, dokud neprojdete všechny prvky snímku.

Volba motivu

Když chcete svoji prezentaci vylepšit a dát snímkům jednotný vzhled a chování, zvolte a použijte některý motiv z mnoha návrhů dostupných v aplikaci PowerPoint Online.

 1. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty. Potom stiskněte H. Uslyšíte, že je vybraná karta Návrh.

 2. Stiskněte M. Uslyšíte, že se jedná o motiv Office.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název požadovaného motivu. Pak stiskněte Enter.

Vložení nového snímku

Do prezentace můžete přidat tolik snímků, kolik chcete.

 1. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom stiskněte Enter. Pokud je fokus na jiné kartě, stiskněte opakovaně klávesy Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom stiskněte Enter.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Nový snímek, a potom stiskněte Enter. Otevře se dialogové okno Nový snímek a uslyšíte název vybraného rozložení snímku.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte požadovaný název rozložení snímku. Pak stiskněte Enter nebo Alt+Enter.

Tip: Pokud chcete rychle přidat nový prázdný snímek založený na rozložení existujícího snímku, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte číslo a nadpis aktuálního snímku. Fokus je v podokně Miniatury. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů, dokud neuslyšíte, že jste na miniatuře požadovaného snímku, a potom stiskněte Ctrl+M.

Uložení prezentace

Když pracujete, PowerPoint Online automaticky ukládá prezentaci na OneDrive. Pokud chcete uložit kopii prezentace do svého zařízení, se čtečkou obrazovky a klávesovými zkratkami je to snadné. Prezentaci si můžete stáhnout jako powerpointový soubor PPTX, PDF nebo ODP.

Poznámka: Změny, které uděláte v místní kopii, se nebudou automaticky ukládat do původního souboru na OneDrive.

 1. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty. Potom stiskněte S. Uslyšíte, že jste v nabídce Soubor na položce pro zavření nabídky.

 2. Stiskněte L. Otevře se nabídka Stáhnout jako.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka dolů, dokud neuslyšíte požadovanou možnost stažení, a pak stiskněte Enter. Uslyšíte, že jste na odkazu pro stažení vaší prezentace ve vybraném formátu. Odkaz vyberete stisknutím klávesy Enter.

 4. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vpravo nebo Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Uložit. Pak stiskněte Enter. Soubor se stáhne do vašeho zařízení.

Přidání textu

Pomocí čtečky obrazovky a klávesových zkratek můžete snadno přidat do snímků text obsahující vaše sdělení.

 1. Aby se fokus přesunul do oblasti snímku, která umožňuje úpravy, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímků.

 2. Stisknutím klávesy Tab přejděte na první zástupný symbol na snímku. Čtečka obrazovky oznámí typ zástupného symbolu. Pokud se jedná o zástupný text, stiskněte Enter a napište obsah.

 3. Až skončíte, stiskněte klávesu F2.

 4. Stisknutím klávesy Tab přejděte na další zástupný symbol. Abyste mohli zástupný text upravit, stiskněte Enter. Skončíte stisknutím klávesy F2. Tento postup opakujte pro všechny zástupné symboly na snímku.

Formátování textu

Aby byla vaše prezentace přístupnější pro různé cílové skupiny, můžete například zlepšit čitelnost textu zvolením většího písma nebo použitím tučného formátování.

 1. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom stiskněte Enter. Pokud je fokus na jiné kartě, stiskněte opakovaně klávesy Tab nebo Shift+Tab, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Domů, a potom stiskněte Enter.

 2. Aby se fokus přesunul do oblasti snímku, která umožňuje úpravy, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na panelu snímků.

 3. Abyste přešli do první oblasti snímku, která umožňuje úpravy, stiskněte klávesu Tab.

 4. Oblast umožňující úpravy vyberete stisknutím klávesy Enter.

 5. Pokud chcete vybrat veškerý text v oblasti, stiskněte Ctrl+A. Pokud chcete vybrat část textu v oblasti, stiskněte opakovaně klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte text, a potom stisknutím Ctrl+Shift+šipkové klávesy vyberte požadovanou část textu.

 6. Na vybraný text můžete použít nejčastější možnosti formátování pomocí těchto klávesových zkratek:

  • Tučné: Ctrl+B

  • Kurzíva: Ctrl+I

  • Podtržení: Ctrl+U

  • Zvětšení velikosti písma: Ctrl+]

  • Zmenšení velikosti písma: Ctrl+[

 7. Když máte vybraný text, dostanete se k dalším možnostem formátování textu tak, že stisknete opakovaně kombinaci kláves Caps Lock+Šipka vlevo, dokud neuslyšíte název požadované možnosti, například, že jste na tlačítku Odrážky. Možnost vyberete stisknutím mezerníku. Pole se seznamem rozbalíte stisknutím kombinace kláves Alt+Šipka dolů.

Přidání obrázků

Jak se říká, lépe jednou vidět, než stokrát slyšet, takže proč neoživit prezentaci pomocí obrázků. V aplikaci PowerPoint Online můžete přidat obrázky z vlastního úložiště nebo použít obrázky přímo z internetu.

Tip: Pokud chcete přidat obrázky o přesné velikosti do určitého místa, použijte snímek s rozložením, které je určené pro obrázky, jako je třeba Obrázek s titulkem. Další podrobnosti najdete v článku Vložení obrázku v PowerPointu Online s použitím čtečky obrazovky.

Přidání obrázků z vašeho zařízení

 1. Na snímku, do kterého chcete přidat obrázek, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty. Potom stiskněte V. Uslyšíte, že je vybraná karta Vložení.

 2. Stiskněte Á. Otevře se dialogové okno systému Windows Otevřít. Fokus je v poli Název souboru.

 3. Stiskněte opakovaně klávesu Tab a klávesy se šipkami, dokud neuslyšíte název požadovaného souboru obrázku, a potom stiskněte Enter.

Přidání obrázků z internetu

 1. Na snímku, do kterého chcete přidat obrázek, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty. Potom stiskněte V. Uslyšíte, že je vybraná karta Vložení.

 2. Stiskněte 9. Otevře se dialogové okno Prohledat obrázky na Bingu. Fokus je v poli pro hledání.

 3. Zadejte hledaná slova a stiskněte Enter.

 4. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název prvního výsledku hledání.

 5. Stiskněte opakovaně klávesu Šipka vlevo nebo Šipka vpravo, dokud neuslyšíte, že se jedná o obrázek, který chcete přidat. Potom stiskněte Enter.

 6. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vložit. Potom stiskněte Enter.

Přidání poznámek lektora

Poznámky lektora umožňují přidat připomenutí nebo body projevu pro prezentujícího.

 1. Na snímku, do kterého chcete přidat poznámky lektora, stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku výchozího jazyka, například na tlačítku Čeština.

 2. Stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku pro poznámky, které je vypnuté, a potom stiskněte Enter. Když uslyšíte, že tlačítko pro poznámky je zapnuté, můžete přejít na další krok.

 3. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte, že můžete upravovat poznámky ke snímku.

 4. Zadejte poznámky lektora k danému snímku.

Předvedení prezentace

Až přijde čas podělit se o prezentaci s diváky, spusťte prezentaci pomocí klávesových zkratek a čtečky obrazovky.

 1. V zobrazení pro úpravy stiskněte opakovaně kombinaci kláves Ctrl+F6, dokud neuslyšíte název aktuální karty, a potom stiskněte O. Uslyšíte, že je vybraná karta Zobrazení.

 2. Stiskněte B. Prezentace se spustí od prvního snímku.

  Tip: Pokud byste chtěli prezentaci spustit od aktuálního snímku, stiskněte C.

 3. V prezentaci stiskněte opakovaně klávesu Tab, dokud neuslyšíte název prezentace. Fokus se přesune na prezentaci.

 4. Když chcete přejít na další snímek, stiskněte klávesu N. Pokud chcete přejít na předchozí snímek, stiskněte klávesu P.

Ukončení zobrazení Prezentace

Až budete chtít prezentaci ukončit, stiskněte klávesu Esc. Fokus se vrátí do zobrazení pro úpravy.

Viz také

Použití čtečky obrazovky pro práci se snímky v PowerPointu 2016

Přidání a naformátování textu v PowerPointu pomocí čtečky obrazovky

Klávesové zkratky v PowerPointu Online

Naučte se k ovládání PowerPointu používat funkce přístupnosti

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×