Základní úkoly na serveru SharePoint Server 2010

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Začínáme se systémem Office 2010 V tomto článku najdete některé základní úkoly a informace, které vám usnadní seznámení se serverem Microsoft SharePoint Server 2010.

V tomto článku

Přehled produktů SharePoint Foundation a SharePoint Server

Funkce serveru SharePoint Server

Části webu služby SharePoint

Zvláštnosti webu ovlivňující jeho používání

Přidávání obsahu na web

Práce s obsahem webu a jeho správa

Přehled produktů SharePoint Foundation a SharePoint Server

SharePoint Foundation 2010 je základní technologie pro weby služby SharePoint, která se poskytuje zdarma a v předchozích verzích byla k dispozici jako služba Windows SharePoint Services. SharePoint Server 2010 díky technologii SharePoint Foundation zajišťuje konzistentní a známé rozhraní pro seznamy a knihovny, správu webů a vlastní nastavení webů. Jakékoli funkce dostupné u produktu SharePoint Foundation jsou zároveň k dispozici v SharePoint Serveru 2010.

SharePoint Server 2010 ale rozšiřuje službu SharePoint Foundation o další funkce a možnosti. Oba produkty (SharePoint Server i SharePoint Foundation) obsahují šablony webů pro spolupráci s kolegy na týmových webech, v blozích a v centrech schůzek. SharePoint Server ale nabízí vylepšené funkce sociálního computingu, jako je přiřazování značek nebo informační kanály, které uživatelům v organizaci umožňují zjišťovat, organizovat, procházet a sdílet informace s kolegy. Podobným způsobem přispívá SharePoint Server ke zdokonalení technologie hledání produktu SharePoint Foundation, a to prostřednictvím užitečných funkcí pro zaměstnance velkých organizací, jako je možnost hledání obchodních dat v aplikacích SAP, Siebel a jiných obchodních aplikacích.

Služba SharePoint Foundation i SharePoint Server jsou navrženy tak, aby efektivně spolupracovaly s jinými programy, servery a technologiemi, včetně těch v systému Microsoft Office. Například můžete převést v pracovním prostoru služby SharePoint web, seznam či knihovnu do offline režimu, pracovat s obsahem webu během odpojení od sítě a po opětovném připojení automaticky synchronizovat změny. Mnoho úkolů služby SharePoint lze provádět ve známých aplikacích systému Microsoft Office. Je například možné zahájit v aplikaci Microsoft Word pracovní postup schválení vyúčtování výdajů (případně se jej zúčastnit).

Funkce serveru SharePoint Server

Funkce serveru SharePoint Server 2010 se zaměřují na šest oblastí. Tento článek nabízí stručné seznámení s každou z uvedených funkcí a zahrnuje odkazy na související články s dalšími informacemi.

Spolupráce a sociální computing

SharePoint Server 2010 rozšiřuje funkce spolupráce služby SharePoint Foundation podporou snadného vytváření v prohlížeči nebo známých aplikacích (například Microsoft Word), což uživatelům usnadňuje přiřazování klíčových slov a hodnocení k materiálům a urychluje hledání odpovědí prostřednictvím výměn diskusních příspěvků a hledání osob.

Jedno z hlavních míst, kde můžete využít výhody uvedených funkcí, představuje osobní web. Jde o váš vlastní web služby SharePoint, kde lze sdílet dokumenty, odkazy a informace týkající se vaší osoby v online profilu. Zároveň je možné blogovat o tématech, která vás zajímají, nebo hledat informace potřebné pro vaši práci.

Profil WN

Sami rozhodujete, které informace na osobním webu chcete sdílet a které zachováte jako soukromé. Pak k nim můžete přiřadit odkazy a vyhledat informace, ke kterým jiní uživatelé přiřadili značky nebo které sdílí ve svých informačních kanálech. Další informace o správě informací na osobním webu naleznete v části Správa informací sdílených prostřednictvím osobního webu a profilu.

SharePoint Server 2010 taky umožňuje účast z jakéhokoliv místa, protože nabízí širokou škálu možností pracovního prostoru SharePointu při online režimu nebo odpojení od sítě a uživatelům zajišťuje spolupráci i mimo kancelář.

Enterprise Content Management

Řešení Enterprise Content Management (ECM) od Microsoftu pomáhá organizacím překonávat výzvy spojené s velkými objemy nespravovaného obsahu. SharePoint Server 2010 je centrální součást řešení Microsoft ECM, které díky integraci se známými nástroji, jako je systém Microsoft Office, rozšiřuje správu obsahu na každého zaměstnance v organizaci. Řešení Microsoft ECM poskytuje funkce pro správu celého životního cyklu obsahu (od vytvoření přes úpravy a spolupráci až po vypršení platnosti)  v jediné sjednocené platformě.

SharePoint Server 2010 umožňuje organizacím spravovat celý životní cyklus obsahu pomocí různých sad funkcí, které podnikům usnadňují dosažení následujících cílů:

 • Správa rozdílného obsahu:   Funkce správy dokumentů SharePoint Serveru 2010 usnadňují organizacím sloučení různorodého obsahu z mnoha umístění do centrálně spravovaného úložiště s konzistentní kategorizací. Nová funkce sad dokumentů umožňuje v podniku vytvářet a spravovat pracovní produkty tvořené spoustou dokumentů. Pomocí integrovaných funkcí hledání můžou uživatelé tyto informace vyhledávat, sdílet a používat. Funkce správy metadat (například nová funkce úložiště termínů) pomáhá organizacím centrálně spravovat metadata v rámci webů. Metadata představují informace o datech, které slouží k identifikaci, strukturování, vyhledávání a správě informací. Nová podpora navigace řízené metadaty a možnost vložení polí metadat do dokumentů zlepšují vyhledávání a zjišťování informací. Obsah jde zároveň chránit před neautorizovaným přístupem. Nástroje spolupráce, jako je pracovní postup, přinášejí uživatelům lepší spolupráci při strukturovaném vytváření, kontrolách nebo schvalování dokumentů.

 • Zajištění dodržování předpisů a právních požadavků   : Funkce správy záznamů SharePoint Serveru 2010 umožňuje organizacím ukládat a chránit obchodní záznamy, a to buď místně spolu s dosud neukončenými záznamy, nebo v uzamčeném centrálním úložišti. Organizace mají možnost u záznamů nastavit zásady vypršení platnosti a zajistit jejich zachování po příslušnou dobu, aby splnily předpisy nebo dodržely podnikové obchodní zásady a snížily tak své právní riziko. Záznamy pro audit poskytují interním nebo externím auditorům důkaz o odpovídajícím způsobu uchování záznamů. U konkrétních záznamů, na které se vztahuje právní zjišťování, je možné nastavit blokování znemožňující jejich zničení.

 • Efektivní správa několika webů   : Funkce správy webového obsahu SharePoint Serveru 2010 usnadňují uživatelům publikování webového obsahu pomocí jednoduchého nástroje pro vytváření obsahu a předdefinovaného procesu schvalování. Zaměstnanci můžou odeslat obsah (včetně obrázků, zvuků a videa) na weby včas a bez nutnosti rozsáhlé podpory ze strany pracovníků IT oddělení. Inovovaná podpora multimédií zahrnuje novou knihovnu materiálů s celou řadou zobrazení a možností výběru, podporu videa jako typu obsahu služby SharePoint, infrastrukturu datového proudu videa a přehrávač médií Silverlight s přizpůsobitelným vzhledem. Šablony ve formě hlavních stránek a rozložení stránek umožňují organizacím nastavit u stránek konzistentní firemní prezentaci. Integrované funkce webové analýzy zajišťují podporu sestav analýzy přenosu, hledání a inventáře. SharePoint Server 2010 zároveň nabízí jednu infrastrukturu nasazení a správy pro intranetové, extranetové a internetové weby i pro vícejazyčné weby.

Podnikové hledání

SharePoint Server 2010 přináší výkonnou infrastrukturu hledání doplňující další kancelářské funkce (jako například řešení Enterprise Content Management a spolupráci), pomocí kterých uživatelé rychleji získají přesnější odpovědi a které rozšíří vliv znalostí a zkušeností.

Hledání zohledňuje osobní kontext a umožňuje upřesnit kritéria prostřednictvím interaktivní navigace vedoucí k potřebným informacím. SharePoint Server zvyšuje rozsah hledání na více zdrojů obsahu a typů obsahu, připojuje se ke všem informacím v podniku (včetně podnikových aplikací, jako je SAP a Siebel, nebo vlastních databází) a zpřístupňuje je uživatelům, kteří je potřebují.

Business Intelligence

Business Intelligence představuje sadu metodologií, technologií a procesů aktivujících informace uložené v organizačních systémech tím, že je předávají uživatelům, kteří je nejvíc potřebují, aby se mohli kvalifikovaně rozhodovat. SharePoint Server 2010 může jako klíčová součást platformy Business Intelligence od Microsoftu rozšířit funkce Business Intelligence na všechny uživatele v organizaci, takže každý získá přístup k vhodným datům pro správná rozhodnutí.

Organizace pravděpodobně ukládá data v různých formátech, jako jsou databáze, e-mailové zprávy nebo soubory tabulek. SharePoint Server 2010 umožňuje extrahovat data z rozdílných zdrojů a prezentovat je způsoby usnadňujícími analýzu a rozhodování.

Služby Excel Services umožňují pracovníkům zodpovědným za rozhodování publikovat, sdílet a spravovat sešity aplikace Excel na webu služby SharePoint. Ostatní uživatelé v organizaci mohou pak během své analýzy dat měnit hodnoty buněk, vzorce a formátování z prohlížeče.

Služby PerformancePoint na SharePoint Serveru 2010 zvyšují srozumitelnost hlavních podnikových cílů a metrik a zajišťují hlubší analýzu a přehled. Uživatelé organizace můžou vytvářet a používat interaktivní řídicí panely s přehledy výkonnostních metrik, sestavami a filtry pro hledání trendů. Zároveň je možné přidávat grafy s širokou škálou možností na weby služby SharePoint nebo připojovat grafy k datům z různých zdrojů, jako jsou seznamy SharePointu, externí seznamy dat, služba Připojení obchodních dat, služby Excel Services nebo jiné webové části.

Portály

Pomocí SharePoint Serveru 2010 můžou organizace vytvořit a udržovat portálové weby pro každý aspekt své činnosti (podnikové intranetové portály, podnikové internetové weby nebo divizní portálové weby). Podnikový intranet a divizní portály dokážou propojit jednotlivé weby v organizaci a zkonsolidovat přístup k existujícím obchodním aplikacím. Týmy i jednotlivci z organizace můžou prostřednictvím portálového webu získat zkušenosti, informace a obchodní aplikace, které potřebují pro svou práci.

Jednotlivci organizace používající portálové weby mohou využít výhody osobního webu. Jde o váš vlastní web, díky kterému získáte centrální místo pro správu a ukládání dokumentů, obsahu, odkazů a kontaktů. Osobní web slouží jako kontaktní bod pro ostatní uživatele v organizaci, v němž je možné najít informace o vaší osobě a o vašich schopnostech a zájmech. Osobní web nabízí funkce sociálního computingu zmíněné v tomto článku již dříve.

SharePoint Server 2010 taky zahrnuje funkce, pomocí kterých můžou organizace přizpůsobovat vzhled a možnosti portálového webu pro jednotlivé uživatele (například zaměřit obsah na konkrétní typy cílových uživatelů). Organizace může portálový web taky dál přizpůsobit prostřednictvím programu pro návrhy webu kompatibilního se službou SharePoint, jako je aplikace SharePoint Server 2010.

Obchodní procesy a formuláře

SharePoint Server 2010 poskytuje spoustu funkcí, které zajišťují integraci a zjednodušení obchodních procesů. Pracovní postupy snižují náklady na koordinaci běžných obchodních procesů, jako je schválení projektů nebo kontrola dokumentů, protože spravují a sledují úkoly zahrnuté do uvedených procesů. Obsahuje několik předdefinovaných pracovních postupů, které můžete použít okamžitě nebo případně přizpůsobit konkrétním potřebám. Pracovní postupy podporující vaše jedinečné obchodní procesy je možné vytvořit taky pomocí aplikace SharePoint Designer.

Zároveň je možné vytvářet formuláře založené na prohlížeči a shromažďovat data z organizací, které nepoužívají aplikaci Microsoft InfoPath 2010.

Části webu služby SharePoint

Web představuje skupinu navzájem souvisejících webových stránek, kde vaše organizace pracuje na projektech, pořádá schůzky a sdílí informace. Tým může například používat vlastní web, kam ukládá plány, soubory a informace o postupech. Týmový web může být součástí velkého firemního portálu, kde oddělení, například Lidské zdroje, zapisují a publikují informace a zdroje pro zbytek organizace.

Všechny weby služby SharePoint obsahují společné prvky, se kterými byste se měli seznámit ještě před zahájením jejich používání: jde o seznamy, knihovny, webové části a zobrazení.

Týmový web

Seznamy:    Seznam je součást webu, ve které může organizace ukládat, sdílet a spravovat informace. Můžete například vytvořit seznam úkolů a sledovat přidělování pracovních úkolů nebo události týmu v kalendáři. Můžete také provádět průzkumy nebo hostit diskuse na diskusní vývěsce.

Knihovny:    Knihovna představuje zvláštní typ seznamu, ve kterém se ukládají soubory a informace o souborech. Můžete nastavit, jakým způsobem chcete soubory v knihovnách zobrazit, sledovat, spravovat a vytvářet.

Zobrazení:    Pomocí zobrazení lze v seznamu nebo knihovně zobrazovat položky, které jsou pro vás nejdůležitější nebo které nejlépe vyhovují konkrétnímu účelu. Můžete například vytvořit zobrazení všech položek v seznamu, které se vztahují ke konkrétnímu oddělení, nebo zvýraznit určité dokumenty v knihovně. Můžete vytvořit více zobrazení seznamu nebo knihovny, z nichž si uživatelé budou moci vybrat. Další možností je vytvoření webové části pro zobrazení seznamu nebo knihovny na samostatné stránce webu.

Zobrazení Vlastní úkoly

Webové části:    Webová část je modulární jednotka informací, která tvoří základní stavební blok většiny stránek na webu. Máte-li oprávnění k úpravě stránek na webu, můžete pomocí webových částí přizpůsobit web tak, aby zobrazoval obrázky a grafy, části jiných webových stránek, seznamy dokumentů, přizpůsobená zobrazení obchodních dat a další položky.

Webová část

Zvláštnosti webu ovlivňující jeho používání

Konkrétní způsob instalace a konfigurace služby SharePoint ovlivňuje zobrazení a možnosti, které jsou na webu k dispozici.

Oprávnění:    Pokud máte přiřazenu výchozí úroveň oprávnění Úplné řízení, jsou vám k dispozici všechny možnosti správy webu. Jestliže máte přiřazenu úroveň oprávnění Přispívat nebo Číst, jsou dostupné možnosti a přístup k obsahu webu omezenější. Mnoho možností, zmíněných v tomto článku, není dostupných uživatelům s úrovní oprávnění Čtenář. Tato úroveň oprávnění umožňuje uživatelům číst obsah, avšak neumožňuje provádět změny. Vzhledem k tomu, že oprávnění jsou navržena tak, aby byla flexibilní a bylo možné je přizpůsobit, může vaše organizace používat vlastní jedinečné nastavení.

Vlastní nastavení:    Je možné, že vaše organizace přizpůsobila oprávnění a prvky firemní prezentace na webu, nebo dokonce upravila navigaci na webu a přesunula ovládací prvky, například nabídku Akce webu, do jiného umístění na stránce. Podobně se mohla vaše organizace rozhodnout, že nebude používat funkce pásu karet, které jsou k dispozici ve službě SharePoint 2010.

Verze SharePointu:    Tento článek se věnuje prvním krokům používání SharePoint Serveru 2010. Pokud organizace používá službu SharePoint Foundation 2010, přečtěte si téma Začínáme se službou SharePoint Foundation 2010. Jestli používáte předchozí verzi služby SharePoint, nahlédněte do nápovědy příslušné verze.

Přidávání obsahu na web

Položky do seznamů a soubory do knihoven lze přidávat pomocí webového prohlížeče. Tlačítka pro provádění nejběžnějších akcí se nacházejí na pásu karet, který je na většině stránek webu umístěn v blízkosti horního okraje stránky.

Pás karet WN

Tlačítka na pásu karet mohou být zobrazena šedě z následujících důvodů:

 • Akci nelze použít nebo příslušná akce závisí na jiné akci. Je třeba například zaškrtnout políčko u dokumentu, aby bylo možné dokument rezervovat.

 • Nemáte oprávnění k provedení daného úkolu.

 • Daná funkce není na webu povolena. Na webu nemusejí být povoleny například pracovní postupy.

Soubory lze také ukládat do knihovny z některých klientských aplikací kompatibilních se serverem SharePoint Server. Dokument aplikace Microsoft Word můžete například uložit do knihovny na webu služby SharePoint pomocí aplikace Word.

Chcete-li přidat položku do seznamu nebo soubor do knihovny, je nutné získat oprávnění k přispívání do seznamu či knihovny. Další informace o způsobu použití oprávnění a úrovní oprávnění v organizaci zjistíte od správce nebo vlastníka webu.

Přidáte-li položku nebo soubor, mohou ostatní uživatelé, kteří mají oprávnění ke čtení seznamu, tuto položku nebo soubor zobrazit, pokud nevyžaduje schválení. Jestliže položka nebo soubor vyžadují schválení, budou v seznamu nebo knihovně uloženy ve stavu čekání na vyřízení, dokud je uživatel s příslušným oprávněním neschválí. Pokud již v okamžiku přidání položky nebo souboru seznam nebo knihovnu zobrazujete, bude k zobrazení nové položky nebo souboru pravděpodobně nutné aktualizovat prohlížeč.

U seznamů a knihoven lze také využívat e-mailové funkce, pokud je pro web povolena příchozí nebo odchozí pošta. Některé seznamy (například kalendáře, oznámení, blogy a diskusní vývěsky) lze nastavit tak, aby do nich uživatelé mohli přidávat obsah odesláním e-mailu. Jiné seznamy (například seznamy úkolů a seznamy pro sledování problémů) lze nastavit tak, aby byl uživatelům odeslán obsah v případě, že jim jsou přiřazeny položky.

Kromě oprávnění k přidávání obsahu do existujících seznamů a knihoven můžete mít také oprávnění k vytváření nových seznamů a knihoven. Začít lze pomocí šablon seznamů a knihoven. V závislosti na úrovni oprávnění můžete také vytvářet a přizpůsobovat nové stránky a weby.

Seznamy

Třebaže se typy seznamů liší, je postup přidávání položek do seznamů podobný, takže se nemusíte učit několik nových postupů pro práci s různými typy seznamů. Položka seznamu obsahuje text v sadě sloupců, některé seznamy však mohou umožňovat přidání příloh k položce.

Přidání položky do seznamu

 1. V seznamu, do kterého chcete přidat položku, klikněte na pásu karet na kartu Položky. (U kalendáře se jedná o kartu Zvláštní události.)

 2. Klikněte na možnost Nová položka (v kalendáři na možnost Nová zvláštní událost).

  Tip: Jiným rychlým způsobem, jak přidat událost do kalendáře, je nastavit ukazatel myši na datum v kalendáři a potom kliknout na položku Přidat.

 3. Vyplňte povinná a všechna další požadovaná pole.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Úprava nebo odstranění položky seznamu

 1. Přesuňte ukazatel myši na položku a zaškrtněte políčko, které se vedle ní zobrazí.

  Tip: Akce lze provádět u více položek zaškrtnutím více políček.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Položky podle potřeby na možnost Upravit položku nebo na možnost Odstranit položku.

Na mnoha typech webů jsou již některé seznamy vytvořeny za vás. Může se jednat o různé výchozí seznamy: od diskusních vývěsek až po seznam kalendářů. Máte-li přiřazena příslušná oprávnění, můžete seznamy také vytvářet z různých typů šablon seznamů, které obsahují strukturu a úvodní nastavení.

Vytvoření seznamu

 1. Chcete-li vytvořit seznam, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na položku Další možnosti vytváření.

  Poznámka: Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo možnost pro vytváření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření seznamu.

 2. Na stránce Vytvořit klikněte na typ seznamu, který chcete vytvořit, například na položku Odkazy.

 3. Zadejte pole Název seznamu, vyplňte požadovaná pole a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

Knihovny

Knihovna je umístění na webu, kde můžete spolu s členy týmu vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat soubory. Každá knihovna zobrazuje seznam souborů a klíčové informace o souborech, což umožňuje uživatelům s těmito soubory společně pracovat.

Soubor můžete přidat do knihovny odesláním z webového prohlížeče. Po přidání do knihovny mohou soubor zobrazit další uživatelé s příslušným oprávněním. Pokud se knihovna zobrazuje již v okamžiku přidání souboru, bude zobrazení nového souboru pravděpodobně vyžadovat aktualizaci prohlížeče.

Používáte-li aplikaci kompatibilní se serverem SharePoint Server, je možné během práce s knihovnou vytvořit nový soubor podle šablony. Soubor můžete do knihovny uložit také z jiné aplikace, například z pracovního prostoru služby SharePoint nebo z aplikace Microsoft Word.

Přidání souboru do knihovny

 1. V knihovně, do které chcete přidat soubor, klikněte na pásu karet na kartu Dokumenty.

 2. Klikněte na položku Odeslat dokument.

 3. Přejděte do dokumentu a potom klikněte na tlačítko OK.

Tip: Pokud používáte program kompatibilní se SharePoint Serverem 2010, například Microsoft Word 2010, můžete dokumenty z Průzkumníka Windows do dialogového okna Odeslat dokument přetáhnout.

Úprava nebo odstranění souboru v knihovně

 1. Přesuňte ukazatel myši na soubor a zaškrtněte políčko, které se vedle něj zobrazí.

 2. Na pásu karet klikněte na kartě Dokumenty podle potřeby na možnost Upravit dokument nebo na možnost Odstranit dokument.

Při vytvoření mnoha typů webů bude vytvořena výchozí knihovna s názvem Sdílené dokumenty. Knihovna Sdílené dokumenty je knihovna dokumentů, kterou můžete použít k ukládání různých typů souborů. Máte-li oprávnění ke správě seznamů, můžete vytvořit další knihovny, například knihovnu obrázků k ukládání obrázků.

Vytvoření knihovny dokumentů

 1. Chcete-li vytvořit knihovnu dokumentů, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na položku Nová knihovna dokumentů.

  Poznámka: Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo možnost pro vytváření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření knihovny.

 2. Zadejte pole Název knihovny, vyplňte požadovaná pole a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

Chcete-li zobrazit další typy knihoven, které můžete vytvořit, klikněte na položku Akce webu a potom klikněte na příkaz Další možnosti vytváření. Přesunutím ukazatele myši na knihovnu zobrazíte její popis.

Vytvoření jiného typu knihovny

 1. Když chcete vytvořit knihovnu, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na Další možnosti.

  Poznámka: Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo možnost pro vytváření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření knihovny.

 2. Přesunutím ukazatele myši na knihovnu zobrazíte její popis.

 3. Zadejte pole Název knihovny, vyplňte požadovaná pole a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

  Chcete-li nastavit možnosti, například zda se má knihovna objevit na panelu Snadné spuštění, klikněte před kliknutím na tlačítko Vytvořit na položku Další možnosti.

Weby a stránky

Web může sloužit ke všeobecnému účelu, například k ukládání plánů, pokynů, souborů a dalších informací, které tým často používá. Web může také sloužit ke konkrétnějšímu účelu, například ke sledování setkání nebo hostování blogu, na kterém člen organizace často zveřejňuje zprávy a myšlenky.

Web s blogem

Organizace může pomocí stránek, podřízených webů a webů nejvyšší úrovně rozdělit obsah webu do oddělených a samostatně spravovaných webů. Každé oddělení organizace může mít například vlastní týmový web, který je součástí většího portálového webu.

Obsah lze na weby přidávat přidáním seznamů a knihoven. Máte-li oprávnění, můžete také k webu přidávat stránky. Dále můžete zvážit přidání stránek webových částí, které umožňují rychle přidávat dynamický obsah pomocí webových částí.

Pokud potřebujete vytvářet nové weby, můžete zvolit z několika typů šablon webů, které vám umožní začít vytvářet nový web. Možnost vytvářet weby a podřízené weby závisí na tom, jak organizace nastavila weby a oprávnění k jejich vytváření. Další informace o způsobu správy oprávnění k webům ve vaší organizaci získáte od správce nebo vlastníka webu.

Vytvoření webu

 1. Když chcete vytvořit web, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom klikněte na Nový web.

  Poznámka: Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo možnost pro vytváření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření webu.

 2. Zadejte položky Nadpis a Název adresy URL pro daný web.

 3. Ve skupinovém rámečku Výběr šablony vyberte šablonu webu.

 4. Vyberte ostatní požadované možnosti a klikněte na tlačítko Vytvořit.

Vytvoření stránky

Poznámka: Kroky pro vytváření stránky se mohou lišit v závislosti na typu webu, na kterém se nacházíte, a na tom, zda jsou povoleny funkce publikování a zda je pro publikování stránek požadováno schválení.

 1. Když chcete vytvořit stránku, klikněte na nabídku Akce webu Nabídka Akce webu a potom na Nová stránka.

  Poznámka: Pokud není zobrazena nabídka Akce webu nebo možnost pro vytváření, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k vytvoření stránky.

 2. Zadejte název stránky a klikněte na tlačítko Vytvořit.

 3. Na nově vytvořené stránce proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat text, zadejte nebo zkopírujte text do textového pole.

  • Chcete-li text naformátovat, klikněte na pásu karet na kartu Formát textu a vyberte tlačítko.

  • Chcete-li vložit webovou část nebo existující seznam, klikněte na kartu Vložení a na odpovídající tlačítko, vyberte požadovanou webovou část nebo seznam a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li vložit nový seznam, klikněte na kartu Vložení, zadejte pro seznam název, kliknutím vyberte jeho typ a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Po dokončení úprav stránky klikněte na pásu karet na tlačítko Uložit.

Úpravy stránky

 1. Chcete-li upravit stránku, klikněte na pásu karet na tlačítko Upravit.

  Poznámka: Pokud se tlačítko Upravit nezobrazí, pravděpodobně vám nejsou přiřazena oprávnění k úpravě stránky.

 2. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat text, zadejte nebo zkopírujte text do textového pole.

  • Chcete-li text naformátovat, klikněte na pásu karet na kartu Formát textu a vyberte tlačítko.

  • Chcete-li vložit webovou část nebo existující seznam, klikněte na kartu Vložení a na odpovídající tlačítko, vyberte požadovanou webovou část nebo seznam a potom klikněte na tlačítko Přidat.

  • Chcete-li vložit nový seznam, klikněte na kartu Vložení, zadejte pro seznam název, kliknutím vyberte jeho typ a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. Po dokončení úprav stránky klikněte na pásu karet na tlačítko Uložit.

Práce s obsahem webu a jeho správa

Existuje několik způsobů správy a rozšiřování obsahu v seznamech, knihovnách a webech, které umožňují zvýšit produktivitu týmu. Pomocí některých funkcí může tým vyhledávat informace a efektivněji s nimi pracovat. Jiné funkce pomáhají spravovat přístup k informacím.

Navigace k obsahu

Prvky navigace pomáhají uživatelům procházet požadovaným obsahem. Dvěma položkami navigace, které můžete přizpůsobit, jsou horní panel odkazů a panel Snadné spuštění.

Pomocí stránek nastavení pro každý seznam nebo knihovnu můžete zvolit, které seznamy a knihovny se budou na panelu Snadné spuštění zobrazovat. Můžete taky změnit pořadí odkazů, přidat nebo odstranit odkazy a přidat nebo odstranit oddíly, do kterých jsou odkazy uspořádané. Když třeba oddíl Seznamy obsahuje velké množství seznamů, můžete přidat nový oddíl Seznamy úkolů, který bude obsahovat odkazy na seznamy úkolů. Všechny tyto změny panelu Snadné spuštění můžete provádět z prohlížeče, který je kompatibilní se SharePoint Serverem 2010. Můžete dokonce přidat odkazy na stránky mimo web.

Panel Snadné spuštění

Horní panel odkazů poskytuje uživatelům vašeho webu způsob, jak se dostat na jiné weby v kolekci webů zobrazením řady karet v horní části každé stránky na webu. Při vytváření nového webu se můžete rozhodnout, zda web zahrnete do horního panelu odkazů nadřazeného webu a zda použijete horní panel odkazů z nadřazeného webu.

Horní panel odkazů

Jestliže váš web používá jedinečný horní panel odkazů, můžete přizpůsobit odkazy, které se zobrazují v horním panelu odkazů pro daný web. Jakékoli weby vytvořené v rámci nadřazeného webu lze na tomto panelu rovněž zobrazit, pokud jsou nakonfigurovány tak, aby zdědily horní panel odkazů nadřazeného webu. Můžete také zahrnout odkazy na jiné weby mimo kolekci webů.

Správa přístupu k obsahu

Vlastník nebo správce webu může udělit úrovně oprávnění uživatelům a skupinám SharePoint, které obsahují uživatele. Oprávnění se mohou vztahovat na web, seznamy a knihovny na webu a na položky v seznamech a knihovnách.

Můžete přidělit různé úrovně oprávnění k různým objektům, například k určitému webu, seznamu, knihovně, složce uvnitř seznamu nebo knihovny, položce seznamu či dokumentu.

Uspořádání seznamů a knihoven

To, jakým způsobem uspořádáte seznamy a knihovny, závisí na potřebách skupiny a na tom, jakému způsobu uložení a vyhledávání informací dáváte přednost. Při nastavování struktury nejvhodnější pro vaši společnost vám pomůže plánování.

Informace v seznamech a knihovnách jsou uloženy ve sloupcích, například Titul, Příjmení nebo Společnost. Pomocí sloupců lze položky třídit a filtrovat stejně jako v tabulce, tedy kliknutím na jejich záhlaví v seznamu nebo knihovně. K prohlížení položek v seznamu nebo knihovně, které jsou pro vás nejdůležitější, lze používat rovněž zobrazení.

Změna zobrazení v seznamu nebo knihovně

 1. V seznamu nebo knihovně, kde chcete změnit zobrazení, klikněte na pásu karet na položku Seznam nebo Knihovna.

 2. Ve skupině Spravovat zobrazení klikněte v části Aktuální zobrazení na šipku vedle seznamu zobrazení a potom vyberte zobrazení.

Zobrazení Vlastní úkoly

Pokud potřebujete uložit další informace o položkách seznamu nebo souborech v knihovně, můžete přidat další sloupce, které vám pomohou setřídit, seskupit a vytvořit více zobrazení seznamu. Seznam můžete například seřadit podle termínu splnění nebo seskupit položky podle názvu oddělení.

Z hlediska typu vytvářeného sloupce máte několik možností, včetně jednoho řádku textu, rozevíracího seznamu možností, čísla vypočítávaného z jiných sloupců nebo jména a fotografie osoby na webu.

Vytvoření sloupce

 1. V seznamu nebo knihovně, kam chcete přidat soubor, klikněte na pásu karet na položku Seznam nebo Knihovna.

 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit sloupec.

 3. Zadejte název pro sloupec nebo vyberte typ sloupce.

 4. Vyberte další položky nastavení a potom klikněte na tlačítko OK.

Sloupce v seznamu nebo knihovně můžete také použít k vytvoření zobrazení, která určitým oddělením usnadní vyhledávání informací, jež je nejvíce zajímají, například úkoly s nejvyšší prioritou nebo všechny položky přiřazené jednotlivým osobám. Informace o vytváření a úpravách zobrazení naleznete v části Vytvoření, úpravy nebo odstranění zobrazení.

Pomocí některých funkcí nebo seznamů může tým efektivně vytvářet a spravovat položky v několika seznamech nebo knihovnách. Můžete například vytvořit sloupec, který obsahuje informace o položkách seznamu, a pak jej sdílet v dalších seznamech. Nebo chcete-li zpřístupnit soubor ve více knihovnách, můžete jej snadno zkopírovat do dalších knihoven na webu.

Informace o správě dlouhých seznamů a knihoven najdete v části Správa seznamů a knihoven s velkým počtem položek.

Použití funkcí usnadnění

Weby jsou navrženy tak, aby k seznamům, knihovnám a dalším funkcím bylo možné plně získat přístup i pouze pomocí klávesnice. Režim s vyšším usnadněním přístupu umožňuje uživatelům technologií pro usnadnění přístupu jednodušší interakci s nabídkami a dalšími ovládacími prvky. Odkazy Přeskočit k hlavnímu obsahu umožňují uživatelům ovládajícím stránky pomocí klávesnice přeskočit přes opakované navigační odkazy přímo k hlavnímu obsahu stránky.

Značky záhlaví jsou navrženy tak, aby lépe definovaly strukturu a usnadňovaly navigaci uživatelům, kteří používají nástroje pro čtení obrazovky. U obrázků odeslaných na web lze definovat vlastní alternativní text. Můžete například přiřadit vlastní alternativní text k obrázku, který je zobrazen na domovské stránce ve webové části Obrázek webu, nebo k obrázku přidaného do knihovny obrázků. Uživatelé se zrakovými vadami mohou k zobrazení webů použít možnosti vysokého kontrastu v systému Windows.

Sledování verzí

V seznamu nebo knihovně lze nastavit sledování verzí, aby bylo možné v případě chyby obnovit předchozí verzi a zobrazit historii verzí změn. Jsou-li sledovány verze, jsou ukládány revize položek nebo souborů a jejich vlastnosti. Můžete tak lépe spravovat obsah v průběhu revizí a dokonce i obnovit předchozí verzi, pokud se v aktuální verzi dopustíte chyby. Správa verzí je užitečná zejména v případě, že několik uživatelů spolupracuje na projektech nebo když informace procházejí několika fázemi vývoje a revizí.

Historie verzí

1. Aktuálně publikovaná hlavní verze je zvýrazněna a číslo verze je celé číslo.

2. Nová verze se vytvoří, pokud se změní vlastnosti nebo metadata.

3. První verze souboru je vždy podverze číslo 0.1.

Funkce správy verzí je k dispozici pro položky v různých typech seznamů (včetně kalendářů, seznamů pro sledování problémů a vlastních seznamů) a u všech typů souborů, které lze ukládat do knihoven, včetně stránek webových částí.

Spoluvytváření dokumentů

Dokument aplikace Word nebo prezentaci aplikace PowerPoint může upravovat více uživatelů současně. Tato nová funkce umožňuje číst části souboru uloženého ve službě SharePoint a zapisovat do něj. Můžete například pracovat na jednom odstavci v dokumentu aplikace Word, zatímco ve stejnou dobu váš kolega pracuje na jiném odstavci stejného dokumentu.

Získávání aktuálních informací o změnách

Technologie RSS poskytuje praktický způsob, jak distribuovat a přijímat informace ve standardizovaném formátu, včetně aktualizací seznamů a knihoven. Standardizovaný formát souborů XML umožňuje zobrazovat informace v řadě různých aplikací. Můžete se také přihlásit k odběru seznamů a knihoven nastavením upozornění, abyste se dověděli o případné změně jejich obsahu.

Tým může používat informační kanály jako způsob úpravy obsahu pro členy týmu, kteří se přihlásí k jejich odběru, a jako nabídku odkazů na své weby. Informační kanály RSS představují snadný způsob sledování sledování průběhu práce týmu a aktualizací projektů. Není nutné procházet více týmových webů, nejnovější zprávy nebo aktualizace z těchto webů jsou uživateli doručovány automaticky.

Správa pracovních postupů

Pracovní postupy umožňují uživatelům spolupráci na dokumentech a správu projektových úkolů díky využití specifických obchodních procesů u dokumentů a položek na webu. Pracovní postupy zajišťují, že se v rámci organizace používají konzistentní obchodní procesy. Zvyšují také efektivitu a produktivitu organizace, protože umožňují spravovat úkoly a kroky, které jsou součástí specifických obchodních procesů. To umožňuje uživatelům vykonávajícím tyto úkoly se soustředit na vlastní práci a nikoli na správu pracovního postupu.

Pracovní postupy mohou snížit náklady a čas nutný ke koordinaci běžných obchodních procesů, jako jsou schválení projektů nebo kontrola dokumentů, protože spravují a sledují úkoly prováděné zaměstnanci v rámci těchto procesů. Organizace může například použít předdefinovaný pracovní postup schválení nebo vytvořit a nasadit vlastní pracovní postup určený ke správě jiného obchodního procesu.

Práce s typy obsahu

Seznam nebo knihovna může podporovat více typů obsahu. Typy obsahu umožňují organizacím organizovat a spravovat velké množství obsahu a efektivněji s ním manipulovat. Jsou-li seznam nebo knihovna nastaveny tak, aby umožňovaly použití více typů obsahu, můžete přidat typy obsahu ze seznamu dostupných možností, které jsou v organizaci často používány, jako například marketingové prezentace nebo smlouvy.

Přidáním typu obsahu do seznamu nebo knihovny umožníte zařazení položek tohoto typu do příslušného seznamu či knihovny. Uživatelé pak mohou pomocí tlačítka Nová položka v tomto seznamu nebo knihovně vytvářet nové položky daného typu.

Jednou z hlavních výhod použití typů obsahu v seznamech nebo knihovnách je možnost zahrnutí několika typů položek nebo dokumentů do jediného seznamu či knihovny, přičemž každý typ může obsahovat jedinečná metadata, zásady nebo chování. Další informace o práci s typy obsahu naleznete v článku Úvod do typů obsahu a jejich publikování.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×