XOR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce XOR v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí hodnotu logické operace Exkluzivní OR pro všechny argumenty.

Syntaxe

XOR(logická1, [logická2],…)

Syntaxe funkce XOR obsahuje následující argumenty.

  • Logická1;logická2; ...:    Argument logická1 je povinný, další logické hodnoty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 254 podmínek, které chcete testovat. Výsledkem každé z nich může být logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA. Argument může mít podobu logické hodnoty, matice nebo odkazu.

Poznámky

  • Argumenty se musí vyhodnocovat na logické hodnoty jako PRAVDA nebo NEPRAVDA, nebo v polích na odkazy, které obsahují logické hodnoty.

  • Jestliže je argumentem matice nebo odkaz a příslušná oblast obsahuje text nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány.

  • Pokud daná oblast neobsahuje žádné logické hodnoty, vrátí funkce XOR chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pomocí funkce XOR můžete zjistit, zda se v dané matici nachází hodnota. Maticový vzorec lze zadat stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Enter.

  • Výsledkem funkce XOR je hodnota PRAVDA, pokud je počet vstupů PRAVDA lichý, a hodnota NEPRAVDA, pokud je počet vstupů PRAVDA sudý.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=XOR(3>0;2<9)

Protože jeden z těchto dvou testů vrací logickou hodnotu Pravda, vzorec vrátí hodnotu PRAVDA.

PRAVDA

=XOR(3>12;4>6)

Protože se všechny výsledky testů vyhodnocují jako Nepravda, vzorec vrátí hodnotu NEPRAVDA. Aby vzorec vrátil hodnotu PRAVDA, musel by alespoň jeden z výsledků testů mít logickou hodnotu Pravda.

NEPRAVDA

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×