XOR (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce XOR v aplikaci Microsoft Excel.

Popis

Vrátí hodnotu logické operace Exluzivní OR pro všechny argumenty.

Syntaxe

XOR(logická1; [logická2];… )

Syntaxe funkce XOR obsahuje následující argumenty.

  • Logická1;logická2; ...:    Argument logická1 je povinný, další logické hodnoty jsou nepovinné. Jedná se o 1 až 254 podmínek, které chcete testovat. Výsledkem každé z nich může být logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA. Argument může mít podobu logické hodnoty, matice nebo odkazu.

Poznámky:

  • Argumenty musí být logické hodnoty (například PRAVDA či NEPRAVDA) nebo Matice či odkazy na buňky obsahující logické hodnoty.

  • Jestliže je argumentem matice nebo odkaz a příslušná oblast obsahuje text nebo prázdné buňky, jsou tyto hodnoty ignorovány.

  • Pokud daná oblast neobsahuje žádné logické hodnoty, vrátí funkce XOR chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pomocí funkce XOR můžete zjistit, zda se v dané matici nachází hodnota. Maticový vzorec lze zadat stisknutím kombinace kláves Ctrl+Shift+Enter.

  • Výsledkem funkce XOR je hodnota PRAVDA, pokud je počet vstupů PRAVDA lichý, a hodnota NEPRAVDA, pokud je počet vstupů PRAVDA sudý.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=XOR(3>0;2<9)

Protože jeden z těchto dvou testů vrací logickou hodnotu Pravda, vzorec vrátí hodnotu PRAVDA.

PRAVDA

=XOR(3>12;4>6)

Protože se všechny výsledky testů vyhodnocují jako Nepravda, vzorec vrátí hodnotu NEPRAVDA. Aby vzorec vrátil hodnotu PRAVDA, musel by alespoň jeden z výsledků testů mít logickou hodnotu Pravda.

NEPRAVDA

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Začátek stránky

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk