Webová část Připomenutí

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V aplikaci Microsoft Office Project 2007 obsahuje výchozí domovská stránka aplikace Microsoft Office Project Web Access sekci Připomenutí. Pomocí připomenutí lze zobrazit nově aktualizované informace o úkolu, termíny splnění v časových rozvrzích, čekající schválení, zprávy o stavu, přiřazené problémy a přiřazená rizika.

Kromě těchto upozornění zobrazených na domovské stránce aplikace Office Project Web Access jsou Připomenutí také Webová část, kterou lze přidat na vlastní stránku webové části. Pomocí této webové části můžete připomenutí zobrazit a pracovat s nimi z jiných míst, ať už v rámci aplikace Project Web Access nebo mimo ni.

Vlastní vlastnosti webové části Připomenutí

Následující tabulka popisuje jedinečné vlastnosti webové části připomenutí, které můžete zobrazit nebo změnit po přidání webové části na stránku. V nabídce Úpravy webové části připomenutí klikněte na Upravit sdílenou webovou část. Následující vlastnosti jsou k dispozici v části Project Web Access.

Vlastnost

Popis

Zobrazit aktualizace úkolů ke schválení

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit nová přiřazení úkolů, která potřebujete schválit nebo potvrdit. Chcete-li aktualizace úkolů ve webové části Připomenutí skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit požadavky na nepracovní čas ke schválení

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit požadavky na nepracovní čas, které čekají na vaše schválení. Chcete-li tyto požadavky skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit požadavky na nepracovní čas pro správu čekající na schválení

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit požadavky na administrativní čas, které jste odeslali a nyní čekají na schválení. Chcete-li tyto požadavky skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit aktualizace úkolů čekající na schválení

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit aktualizace úkolů, které čekají na schválení. Chcete-li tyto aktualizace skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit časové rozvrhy od zdrojů čekající na schválení

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit časové rozvrhy členů týmu, které čekají na schválení. Chcete-li tyto časové rozvrhy skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit moje neodeslané časové rozvrhy

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit své vlastní uložené, ale dosud neodeslané časové rozvrhy. Chcete-li tyto časové rozvrhy ve webové části Připomenutí skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit zpožděné časové rozvrhy od zdrojů

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit seznam zpožděných časových rozvrhů členů týmu. Chcete-li tyto časové rozvrhy skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit nové úkoly přidělené mně

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit seznam nových úkolů, které vám byly přiděleny. Chcete-li tyto nové úkoly skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit moje zpožděné zprávy o stavu

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit seznam zpožděných zpráv o stavu. Chcete-li tyto zpožděné zprávy o stavu skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit rizika přiřazená mně

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit rizikové položky, které vám byly přiřazeny. Chcete-li tato rizika skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Zobrazit všechny problémy přidělené mně

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zobrazit seznam problémů, které vám byly přiděleny. Chcete-li tento seznam problémů skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka. Toto políčko je při výchozím nastavení zaškrtnuté.

Adresa URL aplikace Project Web Access

Pokud bude tato webová část použita mimo kontext aplikace Project Web Access, zadejte webovou adresu serveru Microsoft Project Server, který obsahuje data pro tuto webovou část.

Společné vlastnosti webových částí

Všechny webové části sdílejí jednu sadu vlastností, kterými se řídí jejich vzhled, rozložení a upřesňující vlastnosti.

Poznámka:  Zobrazení společných vlastností webových částí v podokně nástrojů se může lišit od informací uvedených v této části, a to z několika důvodů:

  • Chcete-li v podokně nástrojů zobrazit oddíl Upřesnit, je nutné, abyste měli odpovídající oprávnění.

  • Vývojář webových částí možná u konkrétní webové části určil, že některé z těchto společných vlastností nebudou zobrazeny, nebo se rozhodl vytvořit a zobrazit další vlastnosti, které nejsou uvedeny dále v oddílech Vzhled, Rozložení a Upřesnit podokna nástrojů.

  • Na základě některých nastavení vlastností a oprávnění mohou být zakázány nebo skryty vlastnosti webových částí.

Vzhled

Vlastnost

Popis

Název

Určuje nadpis webové části, který se zobrazí v záhlaví webové části.

Výška

Určuje výšku webové části.

Šířka

Určuje šířku webové části.

Stav stylu okolí

Určuje, zda se na stránce zobrazí celá webová část, když uživatel otevře stránku webových částí. Ve výchozím nastavení je stav stylu okolí nastaven na možnost Normální a zobrazí se celá webová část. Pokud je nastaven stav Minimalizovaný, zobrazí se pouze záhlaví okna.

Typ stylu okolí

Určuje, zda se zobrazí záhlaví okna a ohraničení rámce webové části.

Rozložení

Vlastnost

Popis

Skryté

Určuje, jestli je webová část zobrazena při otevření stránky webové části. Není-li toto políčko zaškrtnuté, webová část je zobrazena pouze při navrhování stránky a k jejímu názvu je připojen text (Skrytý).

Webovou část můžete skrýt, jestliže ji chcete použít k poskytnutí dat jiné webové části pomocí připojení webových částí, ale nechcete zobrazit danou webovou část.

Směr

Určuje směr textu obsahu webové části. Arabština je například jazyk používající směr zprava doleva; čeština a většina ostatních evropských jazyků používají směr zleva doprava.

Zóna

Určuje zónu na stránce webových částí, ve které je webová část umístěná.

Poznámka:  Pokud nemáte oprávnění k úpravám zóny, zóny na stránce webových částí se v seznamu nezobrazují.

Index zóny

Určuje pozici webové části v zóně, jestliže zóna obsahuje více než jednu webovou část.

Pořadí určíte zadáním kladného celého čísla do textového pole.

Jsou-li webové části v zóně uspořádány shora dolů, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v horní části zóny. Jsou-li webové části v zóně uspořádány zleva doprava, hodnota 1 znamená, že je webová část zobrazena v levé části zóny.

Když přidáte webovou část prázdný zóny, která je objednali shora dolů, je Index zóny například 1. Když přidáte do dolní části oblasti špatné webové části, je jeho Index zóny 2. Druhý webovou část přesunout do horní části zóny, zadejte hodnotu 1a 2 zadejte první webové části.

Poznámka: Každá webová část v zóně musí mít jedinečnou hodnotu indexu zóny. Změna hodnoty indexu zóny u aktuální webové části může proto způsobit i změnu hodnoty indexu zóny u dalších webových částí v zóně.

Pokročilé

Vlastnost

Popis

Povolit minimalizaci

Určuje, zda může být webová část minimalizovaná.

Povolit zavření

Určuje, jestli jde webovou část odebrat ze stránky webové části.

Povolit skrytí

Určuje, zda může být webová část skrytá.

Povolit změnu zóny

Určuje, zda lze webovou část přesunout do jiné zóny.

Povolit připojení

Určuje, zda se může webová část účastnit připojení s ostatními webovými částmi.

Povolit úpravy v osobním zobrazení

Určuje, zda je možné vlastnosti webové části měnit v osobním zobrazení.

Režim exportu

Určuje úroveň dat povolenou k exportu pro konkrétní webovou část.

Adresa URL názvu

Určuje adresu URL souboru obsahujícího další informace o webové části. Soubor se zobrazí v samostatném okně prohlížeče, pokud kliknete na název webové části.

Popis

Určuje popis, který se zobrazí při umístění myši na název nebo ikonu webové části. Hodnota této vlastnosti se použije při hledání webových částí pomocí příkazu Hledat v nabídce Najít webové části podokna nástrojů v následujících galeriích webových částí: Web, Virtuální server a Stránka webové části.

Adresa URL nápovědy

Určuje umístění souboru obsahujícího nápovědu k webové části. Nápověda se zobrazí v samostatném okně prohlížeče po kliknutí na příkaz Nápověda v nabídce webové části.

Režim nápovědy

Určuje, jak bude v prohlížeči zobrazen obsah nápovědy pro webovou část.

Vyberte jednu z následujících možností:

  • Modální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud prohlížeč tuto možnost nabízí. Uživatel musí okno před návratem na webovou stránku zavřít.

  • Nemodální: Otevře samostatné okno prohlížeče, pokud prohlížeč tuto možnost nabízí. Uživatel nemusí okno před návratem na webovou stránku zavřít. Tato hodnota je výchozí.

  • NavigaceOtevře webovou stránku v aktuálním okně prohlížeče.

Poznámka: I když vlastní webové části Microsoft ASP.NET tuto vlastnost podporují, otevřou se výchozí témata nápovědy pro Windows SharePoint Services 3.0 jenom v samostatném okně prohlížeče.

Adresa URL obrázku ikony katalogu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit jako ikona webové části v seznamu webových částí. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Adresa URL obrázku ikony názvu

Určuje umístění souboru obsahujícího obrázek, který bude použit v záhlaví webové části. Velikost obrázku musí být 16 × 16 pixelů.

Chybová zpráva chyby importu

Určuje zprávu, která se zobrazí v případě potíží s importem webové části.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×