WEBSERVICE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce WEBSERVICE v Microsoft Excelu.

Poznámka : Funkce WEBSERVICE není dostupná v Excelu Online ani v Excelu 2016 pro Mac.

Popis

Vrátí data z webové služby na Internetu nebo intranetu.

Syntaxe

WEBSERVICE(url)

Funkce WEBSERVICE má následující argumenty.

  • URL    Povinný argument. Jde o adresu URL webové služby.

Poznámky:

  • Pokud zadané argumenty nemůžou vrátit data, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je výsledkem zadaných argumentů neplatný řetězec nebo řetězec obsahující více než povolený limit 32767 znaků, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je jako URL zadán řetězec obsahující více než 2048 znaků, což je povolený limit pro požadavek GET, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • U protokolů, které nejsou podporované, jako třeba ftp:// nebo file://, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

=WEBSERVICE(“http://mojewebovasluzba.cz/serviceEndpoint?searchString=Excel”) 

Vrácená data se liší v závislosti na zadaném dotazu.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×