WEBSERVICE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce WEBSERVICE v Microsoft Excelu.

Poznámka : Funkce WEBSERVICE není dostupná v Excelu Online ani v Excelu 2016 pro Mac.

Popis

Vrátí data z webové služby na Internetu nebo intranetu.

Syntaxe

WEBSERVICE(url)

Funkce WEBSERVICE má následující argumenty.

  • URL    Povinný argument. Jde o adresu URL webové služby.

Poznámky:

  • Pokud zadané argumenty nemůžou vrátit data, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je výsledkem zadaných argumentů neplatný řetězec nebo řetězec obsahující více než povolený limit 32767 znaků, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je jako URL zadán řetězec obsahující více než 2048 znaků, což je povolený limit pro požadavek GET, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • U protokolů, které nejsou podporované, jako třeba ftp:// nebo file://, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

=WEBSERVICE(“http://mojewebovasluzba.cz/serviceEndpoint?searchString=Excel”) 

Vrácená data se liší v závislosti na zadaném dotazu.

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.