WEBSERVICE (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití Funkce WEBSERVICE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí data z webové služby na Internetu nebo intranetu.

Syntaxe

WEBSERVICE( url )

Funkce WEBSERVICE má následující argumenty.

  • URL    Povinný argument. Jde o adresu URL webové služby.

Poznámky:

  • Pokud zadané argumenty nemůžou vrátit data, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je výsledkem zadaných argumentů neplatný řetězec nebo řetězec obsahující více než povolený limit 32767 znaků, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je jako URL zadán řetězec obsahující více než 2048 znaků, což je povolený limit pro požadavek GET, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • U protokolů, které nejsou podporovány, jako například ftp:// nebo file://, vrátí funkce WEBSERVICE chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad:

Ukázku této funkce najdete v následujícím sešitu. Můžete si prohlédnout a změnit stávající vzorce nebo zadat své vlastní vzorce a prozkoumat, jak funkce funguje.

Zkopírujte ukázková data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Výsledky vzorců zobrazíte tak, že je vyberete a stisknete klávesu F2 a potom ENTER. V případě potřeby můžete upravit šířku sloupců, abyste viděli všechna data.

Vzorec

Popis (výsledek)

=WEBSERVICE(“http://mojewebovasluzba.cz/serviceEndpoint?searchString=Excel”) 

Vrácená data se liší v závislosti na zadaném dotazu.

Pokud chcete s tímto sešitem pracovat důkladněji, můžete si ho stáhnout do počítače a otevřít v Excelu.

Použít na: Excel 2013, Excel OnlineByly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk