Vyzkoušejte to! Vytvoření nového formuláře

Společnost Adventure Works sponzoruje stále více cyklistických akcí. Díky tomu získala mnoho kontaktů zejména v rámci časopisů, televizních kanálů a jiných mediálních center. Společnost potřebuje vytvořit formulář, ve kterém bude vést údaje o svých kontaktech v oblasti médií, aby získala trvalý přehled o příslušných mediálních centrech a různých korespondentech.

Vytvořte nový formulář pro správu informací o mediálních centrech.

Než postup vyzkoušíte

Jestli jste tak již neučinili, je nutné nejdříve přepnout na databázi ukázkové firmy a pomocí obchodních dat společnosti Adventure Works postup nacvičit.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na možnost Spravovat databáze a poté klikněte na možnost Přepnout na ukázkovou firmu.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Není třeba se obávat, že by dočasné použití databáze ukázkové firmy ovlivnilo databázi, kterou používáte pro svou obchodní činnost.

Vytvoření nového formuláře pro sledování mediálních center

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na tlačítko Přizpůsobit a poté klikněte na položku Přizpůsobit typy záznamů.

  Do nového formuláře pro mediální centrum budou ukládány informace o časopisech, televizních pořadech nebo webových stránkách a odkazech na jednotlivé přispěvovatele, kteří zveřejňují informace o firmě. Jelikož mediální centrum je většinou organizace, vytvořte pro něj formulář podle formuláře klienta.

 4. V dialogovém okně Přizpůsobit typy záznamů klikněte na tlačítko Nový typ klienta.

  Klikněte na tlačítko Nový typ klienta.

 5. V dialogovém okně Nový typ klienta do pole Název zadejte text Mediální centrum.

 6. Do pole Název v množném čísle zadejte text Mediální centra.

 7. Můžete také kliknutím na tlačítko Procházet vybrat ikonu, jako je Office Business.ico, a identifikovat tak záznamy mediálního centra.

 8. Klikněte na tlačítko OK.

  Typ záznamu mediálního centra je uveden v dialogovém okně Přizpůsobit typy záznamů. Formulář bude vypadat stejně jako běžný formulář klienta, ale bude mít název Mediální centrum.

Přizpůsobení stávajícího formuláře

Přizpůsobte formulář mediálního centra s ohledem na ukládání informací, které jsou pro dané mediální centrum relevantní. Formulář může například obsahovat pole pro typ mediálního centra, aby měla společnost Adventure Works přehled o způsobu, jakým o firmě informují jednotlivá média – tisk, Internet nebo rozhlasové či televizní vysílání.

Přidání oddílu a pole a začlenění publikujícího média do záznamu    

 1. V dialogovém okně Přizpůsobit typ záznamů klikněte na možnost Mediální centrum.

 2. Klikněte na položku Přizpůsobit formulář.

  Přizpůsobení stávajících záznamů nebo vytvoření nového – dialogové okno

 3. Vytvoření nového oddílu ve formuláři:     Na pásu karet ve skupině Rozložení klikněte na tlačítko Přidat oddíl  Ikona Přidat skupinu .

 4. Do pole Název oddílu zadejte text Publikující médium a klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na položku Publikující médium a poté přetáhněte oddíl mezi oddíly Adresy a Informace o zdroji.

 6. Přidání pole do oddílu Publikující médium:     Na pásu karet ve skupině Rozložení klikněte na tlačítko Přidat pole   Ikona Přidat pole .

 7. Klikněte na tlačítko Nový.

 8. Aby se v poli zobrazil seznam, proveďte v dialogovém okně Vytvořit nové pole následující postup:

  Ve výchozím nastavení je zvolena možnost Vytvořit nové pole.

  • Do pole Název pole zadejte text Médium.

  • V seznamu Datový typ klikněte na položku Rozevírací seznam.

   Poznámka : Pole Formát nemusíte měnit, protože položka Rozevírací seznam je vybrána automaticky.

  • Klikněte na tlačítko OK.

   Přidání různých publikujících médií do seznamu    

 9. V dialogovém okně Upravit seznamy klikněte na tlačítko Přidat.

 10. Zadejte text Vysílání: Televize a poté klikněte na tlačítko OK.

  Přidání nové položky do seznamu

  Opakováním postupu přidejte do seznamu následující položky:

  • Vysílání: Rozhlas

  • Internet

  • Tisk

 11. Klikněte na tlačítko OK.

 12. V dialogovém okně Přidat pole klikněte na možnost Médium a poté klikněte na tlačítko Přidat do formuláře.

 13. Klikněte na tlačítko Zavřít.

  Oddíl Publikující médium nyní obsahuje pole Médium.

 14. Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít formulář mediálního centra uložte.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×