Vyzkoušejte to! Volání novým potenciálním zákazníkům

Manažer společnosti Adventure Works používá aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook k vytváření a sledování aktivit spojených s uváděních kol a jejich příslušenství na trh.

Příští týden plánuje cestu do Jihočeského kraje, kde se chce setkat se zákazníky. Zavolá potenciálním zákazníkům v jižných Čechách, promluví s nimi o jejich požadavcích a požádá o schůzku, na které by se sešel s vedoucími obchodu.

Než postup vyzkoušíte

Pokud jste tak ještě neučinili, je třeba nejdříve přepnout na databázi ukázkové firmy a pomocí obchodních údajů společnosti Adventure Works situaci nacvičit.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na možnost Spravovat databáze a poté klikněte na možnost Přepnout na ukázkovou firmu.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Není třeba se obávat, že by dočasné použití databáze ukázkové firmy ovlivnilo databázi, kterou používáte pro svou obchodní činnost.

Volání potenciálním zákazníkům

Vytvořte novou marketingovou aktivitu založenou na seznamu volání, která bude zahrnovat všechny potenciální zákazníky v Jihočeském kraji.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Marketing.

 2. Na pásu karet klikněte ve skupině Nový na možnost Nový seznam volání   Ikona seznamu volání .

 3. Ve formuláři seznamu volání v oddílu Aktivita do pole Název zadejte text Potenciální zákazníci v Jihočeském kraji.

 4. Do pole Kampaň zadejte text Možnosti v jižních Čechách.

  Tento seznam volání bude v marketingové kampani jednou aktivitou.

Záznam seznamu volání

Začátek stránky

Filtrování seznamu příjemců

Seznam volání aktuálně obsahuje všechny obchodní kontakty a potenciální zákazníky v databázi Adventure Works. Pomocí filtru vytvořte seznam, který bude obsahovat pouze potenciální zákazníky se sídlem v Jihočeském kraji.

 1. V oddílu Seznam příjemců klikněte na možnost Všichni potenciální zákazníci.

 2. Klikněte na možnost Revidovat a filtrovat.

 3. V dialogovém okně Filtrovat obchodní kontakty klikněte na kartu Rozšířený filtr.

 4. Na kartě Rozšířený filtr proveďte následující postup:

  1. V seznamu Název pole klikněte na položku Kraj (zaměstnání).

  2. V seznamu Porovnání klikněte na položku Je rovno.

  3. Do pole Porovnat s zadejte text CA.

   Rozšířený filtr

 5. Kliknutím na tlačítko OK filtr použijete.

  Zobrazí se deset potenciálních zákazníků z Jihočeského kraje.

Výběr zobrazovaného oddílu

Manažer se rozhodne zobrazit adresy potenciálních zákazníků v seznamu volání, aby zjistil, kde se nacházejí, a svou návštěvu si tak zmapoval.

 1. V oddílu Podrobnosti o příjemci klikněte na možnost Vybrat oddíly.

 2. V dialogovém okně Vyberte oddíly pro potenciální klienty ze seznamu volání Jihočeského kraje v možnosti Obecné zaškrtněte políčko Adresy a poté klikněte na tlačítko OK.

  V oddílu Podrobnosti o příjemci je nyní uvedena adresa pro každého potenciálního klienta.

Vytvoření skriptu hovoru

Během přípravy na telefonický rozhovor s jednotlivými klienty za účelem sjednání schůzky se manažer rozhodne vytvořit skript hovoru. Skript mu připomene body a produkty, které chce při rozhovoru s jednotlivými zákazníky zmínit.

 1. Na pásu karet ve skupině Zápis o telefonním hovoru klikněte na položku Vytvořit skript hovoru  Ikona seznamu volání .

 2. Do formuláře Potenciální zákazníci v Jihočeském kraji – Skript hovoru zadejte následující text:

  Dobré ráno/odpoledne. Volám vám jménem společnosti Adventure Works. Měl/a byste několik minut na krátký rozhovor?

  Vyrábíme a prodáváme řadu horských a turistických kol, o která je velký zájem v turistických oblastech Polska i Slovenska. Díky rekreačnímu potenciálu vašeho kraje jsem si jist, že bude o naše kola velký zájem i u vás.

  O jaký druh kol mají vaši zákazníci zájem?

  Budu v <lokalita potenciálního zákazníka> za dva týdny a budu mít sebou několik našich ukázkových kol. Mohli bychom se setkat? Kdy by se vám to nejlépe hodilo?

 3. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Skript je zapsán v oddílu Zápis o telefonním hovoru v seznamu volání (v zápisu o telefonním hovoru každého volání).

Seznam volání se skriptem

Vytvoření příležitosti

Jeden z klientů, Petr Svoboda, řekl, že má zájem o koupi několika kol. Vytvořením záznamu příležitosti zaznamenejte zájem pana Svobody o kola.

 1. V oddílu Seznam příjemců v seznamu volání klikněte na jméno Svoboda, Petr.

 2. Na pásu karet ve skupině Akce příjemce klikněte na možnost Nová položka historie  Ikona Přidat položku historie komunikace a poté klikněte na položku Příležitost.

 3. Do pole Název příležitosti zadejte text Horská kola.

  Všimněte si, že pole Získáno prostřednictvím a Propojit s jsou dosazena automaticky. Pole Získáno prostřednictvím obsahuje název seznamu volání, ze kterého příležitost nebo potenciální prodej pochází. Tento zájem bude zahrnut do celkového souhrnu sledování v seznamu volání. Příležitost je automaticky propojena se záznamem potenciálního zákazníka pro Petra Svobodu.

 4. V oddílu Informace o prodeji v poli Pravděpodobnost zadejte 50 %.

 5. V oddílu Produkty a služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu proveďte následující postup:

  1. V seznamu Název položky klikněte na možnost Mountain-200, černé, 38.

  2. Do pole Množství zadejte 5

  3. Zaškrtněte políčko Zdanitelné a poté klikněte na tlačítko OK.

 7. Ve formuláři Příležitost klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

 8. Ve formuláři Seznam volání klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Tip : Příležitost se také zapíše na stránce Historie záznamu Petra Svobody.

Sledování návratnosti investic z marketingové aktivity

Chcete-li zjistit, jak vysoké příjmy vám přinesl seznam volání, prohlédněte si stránku Sledování příslušného záznamu.

 1. Na kartě Seznamy volání v pracovním prostoru Marketing dvojitým kliknutím na položku Potenciální zákazníci v Jihočeském kraji otevřete požadovaný záznam.

 2. Na pásu karet ve skupině Zobrazit klikněte na položku Sledovat.

  V oddílu Výsledky aktivity je v položce Získané příležitosti číslo 1 a v položce Očekávané výnosy hodnota 2699,98 USD.

 3. Vedle položky Získané příležitosti klikněte na možnost Zobrazit sestavu.

  V sestavě jsou uvedeny informace o marketingové aktivitě v rámci seznamu volání a seznamy záznamu Petra Svobody, který možná koupí několik horských kol.

  Očekávaný výnos je 50 % z celkové částky, kterou by pan Svoboda mohl utratit, protože pravděpodobnost uzavření obchodu je 50 %.

Sjednání schůzky s panem Svobodou

Přidejte schůzku s panem Svobodou do kalendáře.

 1. Ve formuláři seznam volání na pásu karet klikněte na položku Obecné.

 2. Klikněte na možnost Nová položka historie a poté na položku Událost.

 3. Do řádku Předmět napište: Schůzka s panem Svobodou kvůli horským kolům.

 4. Do pole Místo konání napište adresu pana Svobody: Budějovická 16, Třeboň, Jihočeský kraj.

 5. V poli Čas zahájení klikněte na datum a čas v rámci příštího týdne. Klikněte například na datum 10. červen 2010 a čas 13:00.

 6. Přidejte libovolný komentář nebo připomenutí a poté klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  Událost je přidána do kalendáře a je zapsána na stránce Historie záznamu Petra Svobody.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×