Vyzkoušejte to! Podpoření růstu firmy pomocí funkce Potenciální zákazník

Manažer prodeje společnosti Adventure Works se setkává s lidmi nebo dostává informace o lidech, kteří jsou potenciálními zákazníky. Společnost Adventure Works tyto potenciální zákazníky sleduje a kategorizuje podle jejich potenciální hodnoty pro firmu.

Než postup vyzkoušíte

Pokud jste tak dosud neučinili, je třeba nejprve přepnout na databázi ukázkové firmy, abyste k praktickému cvičení mohli používat obchodní data společnosti Adventure Works.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na možnost Spravovat databáze a na položku Přepnout na ukázkovou firmu.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Nemusíte se obávat – databáze, kterou používáte pro svou vlastní firmu, není dočasným použitím databáze ukázkové firmy ovlivněna.

Vyhodnocení potenciálního zákazníka

Minulý víkend se jeden ze zaměstnanců společnosti Adventure Works setkal s Jeffreym Kurtzem, vlastníkem společnosti Wide World Importers, hovořil s ním o cyklistice a dospěl k závěru, že by mohl být cenným potenciálním zákazníkem.

Zaměstnanec pro Jeffreyho Kurtze vyplnil formulář Potenciální zákazník.

Otevření záznamu potenciálního zákazníka

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Prodej.

 2. Klikněte na kartu Potenciální zákazníci.

 3. Dvojitým kliknutím záznam Jeffreyho Kurtze otevřete. V záznamu potenciálního zákazníka vidíme tyto údaje:

  • Jméno potenciálního zákazníka    

   Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením pole pro jméno

  • Odkaz na záznam Klient pro jeho společnost:     Protože se jedná o dodavatele, odkaz míří na záznam Dodavatel představující společnost Wide World Importers.

   Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením propojeného klienta

  • Zdroj potenciálního zákazníka:     Jeffrey Kurtz viděl reklamu společnosti Adventure Works a hovořil s jejím zaměstnancem, který rovněž odhadl hodnotu potenciální objednávky.

   Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením oddílu Zdroj

  • Skóre potenciálního zákazníka:     Zaměstnanec vyhodnotil Jeffreyho Kurtze pomocí automatického bodování potenciálních zákazníků. Zaměstnanec zaškrtl políčka u kritérií, které Jeffrey Kurtz splňuje. Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook potom automaticky stanoví počet hvězdiček.

   Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením jeho skóre

   Pokud by zaměstnanec chtěl Jeffreyho Kurtze vyhodnotit pomocí ručního bodování, zadal by jeho hodnocení kliknutím na hvězdičky.

   Společnost Adventure Works přizpůsobila kritéria bodování tak, aby byla brána v úvahu hodnota parametrů, mezi které patří: do jaké míry zákazník produkty potřebuje, způsob, jakým mu byla naše společnost doporučena, kdy naposledy zákazník společnost kontaktoval a zda kontakt vychází z telemarketingového hovoru, nebo jej inicioval zákazník, z čehož lze vyvozovat větší zájem. Čím vyšší je skóre potenciálního zákazníka, tím pravděpodobnější je, že se z potenciálního zákazníka stane nový zákazník.

  • Komentář:     Zaměstnanec použil pole pro komentář k přidání poznámek o potenciální objednávce.

   Záznam potenciálního zákazníka se zobrazením komentáře

Změna skóre potenciálního zákazníka

Společnost Adventure Works si všimla, že zákazníci sponzorující místní cyklistické akce, od ní objednávají více kol, a proto se rozhodla přidat toto kritérium bodování pro hodnocení potenciálních zákazníků, kterým je třeba věnovat hlavní pozornost.

 1. V oddíle Skóre potenciálního zákazníka klikněte na možnost Kritéria bodování.

  Úprava kritérií bodování

 2. V dialogovém okně Upravit kritéria bodování klikněte na tlačítko Přidat.

 3. V dialogovém okně Přidat kritérium bodování zadejte do pole Popis tento text:

  Aktuální sponzorství

 4. V seznamu Důležitost klikněte na položku Vysoká.

 5. Kliknutím na tlačítko OK uložte změny a zavřete dialogové okno.

 6. Kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít v záznamu Jeffreyho Kurtze tento záznam aktualizujte.

 7. Znovu otevřete záznam Jeffreyho Kurtze.

  Všimněte si, že se skóre snížilo z pěti na čtyři hvězdičky.

  Společnost Wide World Importers není sponzorem místní cyklistické akce.

 8. Zaškrtněte políčko Aktuální sponzorství.

  Počet hvězdiček je automaticky aktualizován.

Díky těmto informacím v záznamu potenciálního zákazníka je společnost Adventure Works připravena dále zpracovat tuto potenciální příležitost a poskytnout Jeffreymu Kurtzovi další informace o svých kolech a příslušenství.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×