Vyzkoušejte to! Přizpůsobení pracovního prostoru Prodej

V pracovních prostorech aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlookpracovní prostor být zobrazeny miniaplikace a seznamy záznamů na kartách.

Společnost Adventure Works přizpůsobila pracovní prostor Prodej přidáním miniaplikace a karty, díky kterým může zobrazovat a přistupovat k informacím o potenciálních, stávajících i minulých prodejích.

Na následujícím obrázku najdete všechny přidané položky.

Plocha prodeje ukázkové firmy

Obr. 1: Další miniaplikace Filtr prodejů

Obr. 2: Karta s názvem Obchody

Obr. 3: Oddíly byly přidány do podokna čtení nebo náhledu.

Přidejte další miniaplikaci, vytvořte novou kartu a změňte oddíly zobrazené v podokně čtení nebo náhledu.

Než postup vyzkoušíte

Pokud jste tak neučinili, nejdříve je třeba přepnout na databázi ukázkové firmy a pomocí obchodních údajů společnosti Adventure Works postup nacvičit.

Přepnutí na databázi ukázkové firmy

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na skupinu Spravovat databázi a poté klikněte na položku Přepnout na ukázkovou firmu.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Není třeba se obávat, že by dočasné použití databáze ukázkové firmy ovlivnilo databázi, kterou používáte pro svou obchodní činnost.

Přizpůsobení pracovního prostoru Prodej

V pracovním prostoru prodeje společnosti Adventure Works jsou zobrazeny informace o celkovém prodeji společnosti.

Proveďte několik změn v pracovním prostoru Prodej a zobrazte více informací o prodeji.

Nejdříve do pracovního prostoru Prodej přidejte miniaplikaci, pomocí které získáte stálý přehled o nejprodávanějších produktech.

Přidání miniaplikace Hlavní produkty do pracovního prostoru Prodej aplikace

 1. V navigačním podokně v části Business Contact Manager klikněte na položku Prodej.

 2. Na pásu karet klikněte na kartu Miniaplikace.

 3. Ve skupině Přidat miniaplikace klikněte na položku Prodej a poté klikněte na položku Hlavní produkty.

  Karta Miniaplikace v pásu karet s tlačítky pro prodej, marketing, správu projektů a obecné miniaplikace a také tlačítko Aktualizovat vše

Tip : Pokud je oblast s miniaplikacemi skrytá, kliknutím na tlačítko Zobrazit miniaplikace ji zobrazíte. Plochu s miniaplikacemi zobrazíte také přidáním miniaplikace.

Karty společnosti Adventure Works jsou již přizpůsobeny tak, aby obsahovaly kartu Obchody. Tato karta zobrazuje kontakty společnosti s potenciálem pro odbyt kol. V rámci přípravy na obchodní jednání můžete přidat novou kartu a zobrazit zaměstnance těchto obchodů.

Přidání karty

 1. V pracovním prostoru Prodej klikněte na tlačítko Vytvořit novou kartu ( Vytvořit novou kartu ).

 2. V dialogovém okně Vytvořit novou kartu do pole Název karty zadejte text Zaměstnanci obchodu.

 3. V seznamu Typ položky ve skupině Obchodní kontakty klikněte na položku Zaměstnanci obchodu a poté klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Vytvořit novou kartu

Nová karta zobrazuje všechny obchodní kontakty označené jako Zaměstnanci obchodu v databázi společnosti Adventure Works.

Nová karta se zaměstnanci obchodu

Změna oddílů zobrazených v podokně čtení

Karty zobrazují seznamy záznamů a náhled nebo údaje zvoleného záznamu v podokně čtení nebo náhledu.

Obchodní zástupci společnosti Adventure Works chtějí při prohlížení záznamů zobrazit data narození zaměstnanců. Přidejte oddíl, který bude v každém záznamu zobrazovat datum narození.

 1. Na kartě Zaměstnanci obchodu v podokně čtení klikněte na položku Vybrat oddíly.

  Vybrat oddíly

 2. V dialogovém okně Vybrat oddíly pro zaměstnance obchodu ve skupině Obecné zaškrtněte políčko Osobní údaje a poté klikněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Vybrat oddíly

 3. Na příslušné kartě klikněte na zaměstnance Pavel Novák a poté přejděte v podokně čtení do oddílu Osobní údaje a zobrazte jeho datum narození.

 4. V podokně čtení klikněte na oddíl Osobní údaje a přetáhněte jej do horní části podokna.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×