Vyzkoušejte si to! Přidejte a používejte marketingovou miniaplikaci.

Aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook vám umožňuje zobrazit aktuální informace o vašich marketingových aktivitách v miniaplikacích.

Než postup vyzkoušíte

Pokud jste tak neučinili, nejdříve je třeba přepnout na databázi ukázkové firmy a pomocí obchodních údajů společnosti Adventure Works postup nacvičit.

Přepnutí do ukázkové firemní databáze

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na kartu Business Contact Manager.

 3. Klikněte na možnost Spravovat databáze a poté klikněte na možnost Přepnout na ukázkovou firmu.

 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Poznámka : Nemusíte se obávat – databáze, kterou používáte pro vaši firmu, není dočasným použitím ukázkové firemní databáze ovlivněna.

Přidání marketingové miniaplikace na řídicí panel aplikace Business Contact Manager

 1. V navigačním podokně klikněte na možnost Business Contact Manager, a zobrazte tak řídicí panel.

 2. Na pásu karet ve skupině Přidat miniaplikace klikněte na tlačítko Marketing a poté na položku Analýza typů aktivit.

Úprava marketingové miniaplikace

Změnou nastavení možností miniaplikace můžete určit typ zobrazovaných dat.

 1. V miniaplikaci Analýza typů aktivit klikněte na tlačítko Možnosti  Nastavení .

 2. V seznamu Typ aktivity klikněte na položku Seznam volání a poté na tlačítko OK.

  Zobrazení se změní tak, aby ukazovalo očekávané výnosy aktivit seznamu volání.

Aktualizace očekávaných výnosů

Miniaplikace zobrazují změny dat v reálném čase.

Miniaplikace Analýza typů aktivit ukazuje, že odhadovaný výnos od potenciálních nových zákazníků činí přibližně 12 000 Kč.

Očekávaný výnos, který se zobrazí v miniaplikaci, pochází z odhadované hodnoty příležitostí, které jsou spojeny se seznamem volání Potenciální noví zákazníci. Záznamy se s marketingovými aktivitami spojí nebo propojí výběrem názvu dané aktivity v poli záznamu Získáno prostřednictvím.

Následující postup slouží ke změně odhadované výše výnosů, které společnost Adventure Works může získat poté, co telefonicky kontaktuje zákazníky v rámci marketingové aktivity seznamu volání Potenciální noví zákazníci.

 1. V navigačním podokně klikněte v části Business Contact Manager na položku Prodej.

 2. Zobrazte u záznamů příležitostí pole Získáno prostřednictvím.

  Jak?

  1. Na kartě Příležitost dvojitým kliknutím otevřete záznam.

  2. Na pásu karet klikněte ve skupině Vlastní nastavení na položku Rozložení formuláře.

  3. Na kartě Vlastní nastavení ve skupině Rozložení klikněte na tlačítko Přidat pole.

  4. Klikněte na položku Získáno prostřednictvím a poté na tlačítko Přidat do formuláře.

  5. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

  6. V záznamu Příležitost klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

 3. Na kartě Příležitosti zadejte do vyhledávacího pole text Velké stroje a poté klikněte na tlačítko Hledat  Ikona Hledat .

 4. Otevřete záznam Projednat s Davidem tak, že na něj dvakrát kliknete.

 5. Ve skupinovém rámečku Produkty a služby klikněte na tlačítko Přidat.

 6. V dialogovém okně Přidat produkt nebo službu v seznamu Název položky klikněte na položku Mytí kola – rozpouštědlo.

 7. Do pole Množství zadejte hodnotu 5000 a klikněte na tlačítko OK.

 8. V záznamu příležitosti klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

 9. V navigačním podokně klikněte na možnost Business Contact Manager.

  V miniaplikaci Analýza typů aktivit si povšimněte, že potenciální výnos se zvýšil na téměř 48 000 Kč.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×