Využití výhod oblíbených složek

Složky v seznamu Oblíbené složky se zobrazí v minimalizovaném navigačním podokně, aby bylo k dispozici více místa. Oblíbené složky představují praktický způsob trvalého zobrazení nejpoužívanějších složek v horní části Navigační podokno. V zájmu možnosti rychlého vyhledání určitých složek a nepřečtených zpráv můžete seznam složek vhodným způsobem uspořádat, protože složky zařazené do oblíbených složek nemusí být v abecedním pořadí. Stačí je přetáhnout na požadované místo v seznamu.

Pokud používáte minimalizované navigační podokno, budou některé nebo všechny složky v seznamu Oblíbené složky zobrazeny jako svisle uspořádaná tlačítka. Toto rozložení umožňuje zachovat více místa, zároveň jsou však složky dostupné v případě potřeby. Další informace naleznete v následujícím oddíle Optimalizace minimalizovaného navigačního podokna pro zobrazení oblíbených složek.

Informace o oblíbených složkách

 • Pokud vytvoříte a používáte Složky výsledků hledání, můžete je přesunout do oblíbených složek. Seznam složek pak můžete přizpůsobit tak, abyste rychle našli typy zpráv, které potřebujete nejčastěji. Můžete například vytvořit složku výsledků hledání pro všechny zprávy, které považujete za důležité, a pojmenovat ji Důležitá pošta. Zde naleznete další informace o používání složek výsledků hledání.

 • Oblíbené složky lze minimalizovat klepnutím na šipku Vzhled tlačítka v záhlaví seznamu Oblíbené složky. Při použití minimalizovaného navigačního podokna jsou složky v seznamu stále k dispozici.

 • Do oblíbených složek lze přidat pouze e-mailové složky.

 • Oblíbené složky mohou obsahovat pouze složky nejvyšší úrovně, nikoli však podsložky.

 • V rámci oblíbených složek lze složky přidávat i odebírat.

 • U zobrazení navigačního podokna, které neobsahuje oblíbené složky, použijte zobrazení Seznam složek. Můžete také přepnout do zobrazení Seznam složek a určit toto zobrazení jako výchozí.

Optimalizace minimalizovaného navigačního podokna pro zobrazení oblíbených složek

Tlačítka složek v minimalizovaném navigačním podokně Poštovní složky v seznamu Oblíbené složky je možné otevřít pomocí svislých tlačítek složek v minimalizovaném Navigační podokno. Po klepnutí na tlačítko složky se v Seznam zpráv zobrazí seznam poštovních položek v dané složce. Vedle hlavního tlačítka navigačního podokna jsou v minimalizovaném navigačním podokně zobrazeny pouze složky v seznamu Oblíbené složky, a to jako svislá tlačítka.

Počet složek, které jsou v minimalizovaném navigačním podokně zobrazeny jako tlačítka, závisí na velikosti místa nad tlačítky zobrazení (například tlačítko Pošta nebo Kalendář) v dolní části podokna.

Pořadí, v jakém se tlačítka složek zobrazí v minimalizovaném navigačním podokně, je stejné jako v seznamu Oblíbené složky.

Způsob, jakým jsou oblíbené složky zobrazeny v minimalizovaném navigačním podokně, lze přizpůsobit některou z následujících akcí:

 • Přidání nebo odebrání složek v seznamu Oblíbené složky.    

  • Pravým tlačítkem myši klepněte na složku, kterou chcete přidat nebo odebrat, a v místní nabídce klepněte na příkaz Přidat do oblíbených složek nebo Odebrat z oblíbených složek.

 • Změna uspořádání složek přesunutím.    

  • Klepněte na složku a přetáhněte ji na požadované místo v seznamu oblíbených složek.

 • Vytvoření většího prostoru pro tlačítka složek v minimalizovaném navigačním podokně.    

  Proveďte libovolnou z následujících akcí:

  • Zkraťte názvy složek v seznamu Oblíbené složky. Délka názvu složky ovlivňuje délku svislého tlačítka složky.

  • Oddělovač v minimalizovaném navigačním podokně Přetáhněte vodorovný oddělovač dolů a skryjte tlačítka zobrazení. Jedná se o tlačítko Pošta, tlačítko Kontakty atd.

  • Odeberte z minimalizovaného navigačního podokna některá nebo všechna tlačítka zobrazení.

   Postup

   V dolní části minimalizovaného navigačního podokna klepněte na tlačítko Konfigurace tlačítek Obrázek tlačítka , přejděte na příkaz Přidat či odebrat tlačítka a potom klepněte na požadované tlačítko.

  • Maximalizujte hlavní okno aplikace Microsoft Office Outlook. Ve větším okně bude v minimalizovaném navigačním podokně vytvořeno více místa.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×