Využití hromadné korespondence k přizpůsobení dokumentů a e-mailových zpráv a k vytvoření štítků a obálek pomocí záznamů aplikace Business Contact Manager

Pomocí Hromadná korespondence* v aplikaci Microsoft Office Word 2007 nebo Office Publisher 2007 můžete vytvořit osobní dopisy nebo e-mailové zprávy a také adresní štítky a obálky z dat v ZáznamKlient nebo Obchodní kontakt .

V tomto článku

Vytvoření dokumentu nebo e-mailové zprávy adresované klientům či obchodním kontaktům pomocí hromadné korespondence* v aplikaci Word*

Rozeslání publikace klientům či obchodním kontaktům pomocí hromadné korespondence* v aplikaci Publisher*

Použití hromadné korespondence* v aplikaci Word* nebo Publisher* formou marketingové kampaně

Tisk adresních štítků pomocí záznamů klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků

Tisk obálek pomocí záznamů klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků

Vytvoření dokumentu nebo e-mailové zprávy adresované klientům či obchodním kontaktům pomocí hromadné korespondence* v aplikaci Word*

Poznámka : Použití hromadné korespondence* v aplikaci Word 2007 popisují témata Vytvoření a tisk dopisů a jiných dokumentů pomocí hromadné korespondence a Odeslání osobních e-mailových zpráv na seznam e-mailových adres pomocí hromadné korespondence.

V aplikaci Word 2007 vytvořte nový dokument nebo otevřete již existující dokument.

Poznámka : Chcete-li vytvořit nový dokument hromadné korespondence*, klepněte na kartu Korespondence. Na Pás karet klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Spustit hromadnou korespondenci a vyberte typ dokumentu, který chcete vytvořit.

 1. V existujícím dokumentu klepněte na kartu Korespondence.

 2. Na pásu karet klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na položku Vybrat příjemce a pak klepněte na příkaz Vybrat z kontaktů aplikace Outlook.

 3. V dialogovém okně Vybrat kontakty vyberte požadovanou složku aplikace Business Contact Manager a pak klepněte na tlačítko OK.

 4. V seznamu Příjemci hromadné korespondence můžete pomocí požadovaných možností seznam příjemců upřesnit.

  Chcete-li ze seznamu odebrat některého příjemce, zrušte zaškrtnutí políčka vedle tohoto příjemce a klepněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li do dokumentu vložit pole ze záznamů aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, na pásu karet klepněte ve skupině Zapsat a vložit pole na položku Blok adresy, Řádek s pozdravem nebo Vložit slučovací pole.

  Poznámka : Vložit můžete pouze pole, která jsou v záznamech aplikace Business Contact Manager standardně obsažena. Pole definované uživatelem nelze vložit.

  Pole obchodních kontaktů pro použití v dokumentech hromadné korespondence*

  Zde jsou uvedena pole z formuláře obchodního kontaktu, která můžete použít při vytváření dokumentu hromadné korespondence* v aplikaci Word 2007.

  • Příjmení

  • Jméno

  • Titul

  • Společnost

  • Oddělení

  • Telefon

  • Mobilní telefon

  • Operátor

  • Telefon (domů)

  • Telefon asistenta

  • Fax (zam.)

  • Fax domů

  • Jiný fax

  • Dálnopis

  • Zobrazované jméno

  • E-mailová adresa

  • Asistent

  • Primární

  • Zařadit jako

  • Webová stránka

  • Ulice (zaměstnání)

  • Místo (zaměstnání)

  • Okres (zaměstnání)

  • PSČ (zaměstnání)

  • Země (zaměstnání)

  • Funkce

 6. Chcete-li zobrazit vzhled dokumentu, na pásu karet klepněte ve skupině Náhled výsledků na tlačítko Náhled výsledků.

 7. Na pásu karet klepněte ve skupině Dokončit na tlačítko Dokončit a sloučit a vyberte požadovaný způsob vytvoření dokumentu.

  Tip : Jestliže tyto dopisy či zprávy používáte k prodeji produktů či služeb, můžete vytvořit Marketingová kampaň umožňující sledování výsledků tohoto dokumentu.

Chcete-li ze sloučeného dokumentu vytvořit marketingovou kampaň, v aplikaci Word na kartě Korespondence klepněte ve skupině Marketing na tlačítko Vytvořit kampaň. V aplikaci Outlook se otevře formulář Marketingová kampaň. Další informace o dokončení marketingové kampaně naleznete v tématu Marketingová kampaň z obecného zobrazení v aplikaci Business Contact Manager.

You can also use the Služba E-mailový marketing to send and track targeted e-mail messages to your Accounts or Business Contacts, as well as other distribution lists.

Poznámka : If you use the E-Mail Marketing Service, you cannot use mail merge* in Publisher to create your e-mail message.

Začátek stránky

Rozeslání publikace klientům či obchodním kontaktům pomocí hromadné korespondence* v aplikaci Publisher*

Poznámka : Informace o používání hromadné korespondence v aplikaci Publisher 2007 naleznete v tématu Vytvoření hromadné korespondence v nápovědě k aplikaci Publisher 2007.

 1. V aplikaci Publisher 2007 vytvořte novou publikaci nebo otevřete již existující publikaci.

 2. V nabídce Nástroje přejděte na položku Hromadná korespondence a katalogy a poté klepněte na příkaz Hromadná korespondence.

 3. Postupujte podle kroků uvedených v podokně úloh Hromadná korespondence.

  1. Krok 1: Vytvoření seznamu příjemců    

   1. Klepněte na položku Vybrat z kontaktů aplikace Outlook a klepněte na tlačítko Další.

   2. Vyberte požadovanou složku aplikace Business Contact Manager.

   3. V dialogovém okně Příjemci hromadné korespondence vyberte pomocí řazení nebo filtrování požadovaná jména.

  2. Krok 2: Příprava publikace    

   1. V podokně úloh Hromadná korespondence přetáhněte pole Klient nebo Obchodní kontakt do publikace a umístěte je na požadované místo.

   2. Klepněte na příkaz Náhled příjemce; zobrazí se vzhled publikace pro každého příjemce.

  3. Krok 3: Vytvoření sloučených publikací    

   1. Vyberte postup vytváření sloučených publikací.

   2. Vyberte požadovanou akci pro nový seznam příjemců.

   3. Vyberte, zda chcete tuto akci sledovat v aplikaci Business Contact Manager pro aplikaci Outlook, která otevře nový formulář marketingové kampaně.

Začátek stránky

Použití hromadné korespondence* v aplikaci Word* nebo Publisher* formou marketingové kampaně

 1. V nabídce Business Contact Manager a klepněte na příkaz Marketingová kampaň a pak klepněte na položku Nový.

 2. Vytvořte novou marketingovou kampaň a jako typ kampaně vyberte buď Reklamní pošta nebo E-mail, což vám umožní použít funkci hromadné korespondence* v aplikaci Word* nebo Publisher*.

 3. V části Adresáti vyberte existující seznam jmen nebo vytvořte nový seznam.

  Tip : Tento seznam lze upravit po klepnutí na položku Revize a filtr.

 4. V části Způsob doručení vyberte položku Hromadná korespondence aplikace Word nebo Hromadná korespondence aplikace Publisher.

 5. V části Odesílaný obsah vyhledejte existující soubor v aplikaci Word* nebo Publisher*. Chcete-li soubor změnit, klepněte na příkaz Upravit.

 6. V poli Připraveno ke spuštění klepněte na tlačítko Spustit.

 7. Soubor se otevře v aplikaci Word* nebo Publisher* a otevře se také podokno úloh Hromadná korespondence. Dokument byl dokončen.

 8. Chcete-li pokračovat, postupujte podle následujících pokynů pro zobrazení náhledu a tisk v aplikaci Word 2007.

Začátek stránky

Tisk adresních štítků pomocí záznamů klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků

Poznámka : Nápovědu k tisku štítků v aplikaci Word 2007 naleznete v tématu Vytvoření a tisk štítků pro hromadnou korespondenci.

 1. Spusťte aplikaci Word 2007.

  Ve výchozím nastavení bude otevřen prázdný dokument.

 2. Klepněte na kartu Korespondence.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Spustit hromadnou korespondenci.

 4. Klepněte na příkaz Štítky.

 5. V dialogovém okně Možnosti štítku vyberte požadované možnosti a poté klepněte na tlačítko OK.

 6. Na pásu karet klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce.

 7. Klepněte na příkaz Vybrat z kontaktů aplikace Outlook.

 8. V dialogovém okně Vybrat kontakty klepněte na požadovanou složku aplikace Business Contact Manager a pak klepněte na tlačítko OK.

 9. V seznamu Příjemci hromadné korespondence jsou ve výchozím nastavení vybrána všechna jména. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políček u jmen, která nechcete vytisknout, a pak klepněte na tlačítko OK.

 10. Klepněte na první štítek v dokumentu aplikace Word.

 11. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Zapsat a vložit pole na tlačítko Blok adresy.

 12. V dialogovém okně Vložit blok adresy klepněte na požadované možnosti a poté klepněte na tlačítko OK.

 13. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Zapsat a vložit pole na tlačítko Aktualizovat štítky.

  Obsah prvního štítku se přenese do všech ostatních štítků.

 14. Chcete-li zobrazit náhled štítků, ve skupině Náhled výsledků klepněte na tlačítko Náhled výsledků.

 15. Pokud chcete štítky vytisknout, ve skupině Dokončit klepněte na tlačítko Dokončit a sloučit a pak na příkaz Tisk dokumentů.

Začátek stránky

Tisk obálek pomocí záznamů klientů, obchodních kontaktů nebo potenciálních zákazníků

Nápovědu k tisku obálek v aplikaci Word 2007 naleznete v tématu Vytvoření a tisk obálek pro hromadnou korespondenci.

 1. Spusťte aplikaci Word 2007.

  Ve výchozím nastavení bude otevřen prázdný dokument.

 2. Klepněte na kartu Korespondence.

 3. Na pásu karet klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Spustit hromadnou korespondenci.

 4. Klepněte na příkaz Obálky.

 5. V dialogovém okně Možnosti pro obálky vyberte požadované možnosti a poté klepněte na tlačítko OK.

 6. Na pásu karet klepněte ve skupině Spustit hromadnou korespondenci na tlačítko Vybrat příjemce.

 7. Klepněte na příkaz Vybrat z kontaktů aplikace Outlook.

 8. V dialogovém okně Vybrat kontakty klepněte na požadovanou složku aplikace Business Contact Manager a pak klepněte na tlačítko OK.

 9. V seznamu Příjemci hromadné korespondence jsou ve výchozím nastavení vybrána všechna jména. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políček u jmen, která nechcete vytisknout, a pak klepněte na tlačítko OK.

 10. Klepněte do místa, kde mají být uvedeny adresy příjemců.

 11. Na kartě Korespondence klepněte ve skupině Zapsat a vložit pole na tlačítko Blok adresy.

 12. V dialogovém okně Vložit blok adresy klepněte na požadované možnosti a poté klepněte na tlačítko OK.

 13. Na pásu karet klepněte ve skupině Náhled výsledků na tlačítko Náhled výsledků.

 14. Na pásu karet klepněte ve skupině Dokončit na tlačítko Dokončit a sloučit a pak na příkaz Tisk dokumentů.

*Hromadná korespondence vyžaduje aplikaci Publisher nebo Word. Samostatnou verzi aplikace Business Contact Manager pro aplikaci Outlook 2007 lze použít s aplikacemi Publisher a Word verze 2007 nebo 2003. Uvedené postupy platí pro aplikaci Publisher 2007 a Word 2007. Informace o použití hromadné korespondence naleznete v nápovědě k aplikaci Publisher 2003 a Word 2003.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×