Využití typů obsahu ke konzistentní správě obsahu v rámci organizace

V průběhu každého projektu vytvoříte několik typů dokumentů, jako jsou nabídky, právní smlouvy a produktové specifikace. Tyto dokumenty můžete uložit na jednom místě, protože náleží k jednomu projektu, můžete je však také vytvářet, sdílet a uchovávat různými způsoby. Proto pro vás může být užitečné u každého typu obsahu shromažďovat a udržovat různé druhy metadat (dat o dokumentech).

Poznámka : Tento článek odkazuje na ukázkový web SharePoint vytvořený společností Adventure Works, což je fiktivní výrobce jízdních kol a součástek a doplňků k jízdním kolům.

Server Microsoft Office SharePoint Server 2007 vám umožňuje definovat tyto různé sady dokumentů jako typy obsahu. Typ obsahu představuje opětovně použitelnou skupinu nastavení pro kategorii obsahu. Typy obsahu můžete využít k jednotné správě metadat, šablon a chování položek a dokumentů. Když například vytvoříte nový dokument v Centru dokumentů společnosti Adventure Works, v nabídce Nový máte k dispozici sadu typů obsahu, z nichž vyberete ten, který odpovídá právě vytvářenému dokumentu.

Nabídka Nový zobrazující typy obsahu

U různých typů obsahu v téže knihovně dokumentů se navíc mohou shromažďovat různá metadata. V Centru dokumentů společnosti Adventure Works mají například uživatelské příručky pole Termín splnění, srovnání produktů používají pole Jméno schvalovatele a oba tyto typy obsahují pole Dokončeno %.

Sloupce užívané u různých typů obsahu

Funkce typů obsahu

Můžete definovat typy obsahu pro libovolný typ položky v aplikaci Office SharePoint Server 2007, včetně dokumentů, položek seznamu a složek. U každého typu obsahu lze specifikovat:

  • Sloupce (metadata), která chcete danému typu přiřadit

  • Šablonu dokumentu, kterou chcete použít u nových položek (k dispozici pouze pro typy obsahu dokumentu)

  • Vlastní formuláře Nový, Upravit a Zobrazit

  • Pracovní postupy pro položky daného typu obsahu

  • Vlastní řešení či funkce

  • Zásady správy informací

  • Panely informací o dokumentu, které lze poté využít v kompatibilních aplikacích sady Microsoft Office

  • Převody dokumentů pro položky daného typu obsahu (k dispozici pouze pro typy obsahu dokumentu).

Druhy typů obsahu

Můžete vytvářet a používat dva základní druhy typů obsahu:

  • Typy obsahu webu:     Tyto typy obsahu jsou k dispozici na všech podřízených webech vytvořených v rámci nadřazeného webu. Pokud například definujete typ obsahu webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů, bude tento typ k dispozici pro seznamy a knihovny dokumentů na všech webech v této kolekci. Server SharePoint Server nabízí typy obsahu webu ve výchozím nastavení.

  • Typy obsahu seznamu:     Tyto typy obsahu lze přidávat do seznamu či knihovny. Po přidání je můžete přizpůsobit podle konkrétního místa. Ve výchozím nastavení jsou typy obsahu seznamu podřízení typům obsahu webu, z nichž jste je vytvořili. Díky typům obsahu seznamu můžete zvýšit flexibilitu knihoven dokumentů a seznamů, protože jediný seznam nebo knihovna může obsahovat více typů položek či dokumentů, z nichž každý může mít jedinečná metadata, zásady nebo chování. Pokud nastavíte seznam či knihovnu tak, aby povolovaly více typů obsahu, můžete do nich přidávat typy obsahu ze skupin typů obsahu webu. Příkaz Nový v daném seznamu či knihovně v takovém případě obsahuje typy, které jsou zde dostupné.

Společnost Adventure Works používá typy obsahu webu a ty poté přizpůsobuje jednotlivým seznamům či knihovnám, protože tento přístup je nejflexibilnější. Když například otevřete nabídku Nový v Centru dokumentů, zobrazí se několik typů obsahu, například Ceník, List specifikací nebo Porovnání produktů. Každý z těchto typů obsahu seznamu je založen na typu obsahu webu Dokument. Následující obrázek ukazuje typy seznamů a jejich nadřazenou položku.

Typy obsahu seznamu a odpovídající nadřazené typy obsahu

O dědění atributů

Typy obsahu se nikdy nevytvářejí od nuly. Namísto toho poskytuje server SharePoint Server 2007 výchozí sadu typů obsahu, kterou můžete použít tak, jak je, nebo si ji přizpůsobit. SharePoint Server uspořádává typy obsahu do hierarchie, která mezi nimi umožňuje dědit vlastnosti. Tato struktura vám dovoluje pracovat s celými kategoriemi dokumentů jednotně v celé organizaci.

Když definujete nový typ obsahu webu, začínáte volbou nadřazené položky ze stávajících typů obsahu. Nový typy zdědí atributy nadřazené položky, jako je příslušná šablona dokumentu, nastavení pouze pro čtení, pracovní postupy a sloupce. Jakmile nový typ vytvoříte, můžete kterýkoli z těchto zděděných atributů změnit a dále můžete určit, zda chcete provedené změny použít u dalších typů obsahu webu či seznamu, které dědí své atributy od daného vlastního typu.

Přizpůsobíte-li podřízený typ atributy, které nadřazený typ nemá, jako jsou zvláštní sloupce, do nadřazeného typu se tato přizpůsobení nezapíší. Jinými slovy, změny v děděných atributech se mohou přenášet směrem dolů z nadřazené na podřízenou položku, avšak nikoli naopak.

Táž pravidla se uplatňují, vytvoříte-li typ obsahu seznamu. Pokud například přizpůsobíte typ seznamu atributy, které nadřazený typ nemá, jako jsou zvláštní sloupce, tato přizpůsobení nadřazený typ neovlivní. Nezapomeňte také, že typ seznamu můžete přizpůsobit pouze u seznamu či knihovny, kam byl přidán, a když změníte atributy nadřazeného typu, tyto změny mohou přepsat atributy podřízeného typu seznamu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×