Vytvořit a uložit všechna makra v jednom sešitu

Je-li najít sami opětovného vytvoření stejného makra, můžete zkopírovat tato makra zvláštní sešit nazvaný osobní.xlsb, který je uložen v počítači.

Ve výchozím nastavení při vytváření makra v aplikaci Excel funkční makro pouze v sešitu, který jej obsahuje. Toto chování je v pořádku, tak dlouho, dokud není třeba toto makro použít v jiných sešitech. Makra, které ukládáte v osobním sešitu v počítači, budou k dispozici v sešitu při každém spuštění aplikace Excel na stejném počítači.

V tomto článku:

Jak to funguje?

Vytvořit a aktualizovat osobní sešit

Doporučené postupy pro uložení maker

Jak to funguje?

Osobní sešit (osobní. xlsb) je otevřený jako skrytý sešit, při každém spuštění aplikace Excel. Osobní sešit aplikace Excel uloží jako osobní. xlsb v následující složce v počítači 7 v systému Windows a Windows Vista:

C:\Users\ < username > \AppData\Roaming\Microsoft\Excel\XLSTART

Začátek stránky

Vytvořit a aktualizovat osobní sešit

Chcete-li vytvořit osobní sešit, musíte nejprve vytvořit makro, a uložte ji na osobní sešit maker. Dříve než začnete, ujistěte se, že Vývojář karta je k dispozici na pásu karet v aplikaci Excel.

Vývojář Karta je viditelná v aplikaci Excel 2010 provést

 1. Na Soubor kartu, klepněte na tlačítko Možnosti a potom klepněte na tlačítko Přizpůsobit pás karet

 2. Ve skupinovém rámečku Přizpůsobit pás karet ve Hlavní karty pole, ujistěte se, že Vývojář je zaškrtnuto políčko.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Make the Developer tab visible in Excel 2007

 1. Klepněte na tlačítko Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na tlačítko Možnosti aplikace Excel .

 2. Klepněte na položku Oblíbený a zaškrtněte políčko Zobrazit na pásu kartu Vývojář.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Nyní jste připraveni k záznamu makra a uložte ho do osobního sešitu maker. V tomto příkladu vytvoříte jednoduchý makro pomocí záznamu maker. Toto makro zformátuje aktuální buňky jako tučného textu.

 1. Do buňky A1 zadejte nějaký text, jako je například \ldblquote některé textové. \rdblquote

 2. Na Vývojář karty v Kód skupinu, klepněte na tlačítko Záznam makra . Příkaz Záznam makra ve skupině Kód na kartě Vývojář

 3. Záznam makra Dialogové okno, zadejte název pro makro v Název makra pole, například BoldMe. Ujistěte se, že nepoužíváte žádné mezery v názvu.

 4. V Makro úložiště seznamu, vyberte Osobní sešit maker .

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. Stiskněte klávesy CTRL + B pro tučné písmo.
  To je pouze krok, který je zaznamenán v makru.

 7. Na Vývojář karty v Kód skupinu, klepněte na tlačítko Konec záznamu . Příkaz Zastavit záznam ve skupině Kód na kartě Vývojář

 8. Zavřete všechny otevřené sešity a potom ukončete aplikaci Excel.
  Zobrazí se zpráva s výzvou k uložení změn, které jste provedli sešit osobního makra.

 9. Klepněte na tlačítko Ano osobní sešit uložit.

Při příštím spuštění aplikace Excel, osobní sešit je načten, ale je nelze zobrazit, protože je ve výchozím nastavení skrytá. Osobní. xlsb můžete zobrazit následujícím způsobem:

 1. Na Zobrazení karty v Okno skupinu, klepněte na tlačítko Zobrazit .

  v Zobrazit dialogové okno, měli byste vidět PERSONAL.XLSB .

 2. Klepněte na tlačítko OK zobrazit osobní sešit.
  Uložit osobní sešit maker lze upravovat pouze pomocí prvního zobrazení do osobního sešitu. Tím zabráníte neúmyslnému odstranění nebo nežádoucí změny makra.

 3. Skrýt osobní sešit, ujistěte se, že máte osobní.xlsb vybrán a klepněte na tlačítko Skrýt .

Kdykoliv můžete vytvořit nové makro a uložte ho do osobního sešitu nebo aktualizovat všechna makra, které obsahuje, zobrazí se výzva osobní sešit uložit, stejně jako při prvním uložení je stejně.

Začátek stránky

Doporučené postupy pro uložení maker

Není možné sdílet své osobní.xlsb mezi počítači, ale můžete ji zkopírovat do složky XLSTART v jiných počítačích.

Máte-li jednu nebo jen několik makra, které chcete sdílet s ostatními uživateli, můžete jim odeslat sešit obsahující v e-mailové zprávě. Můžete také zpřístupnit sešit na sdílené síťové jednotce nebo v knihovně služby SharePoint Services.

Pokud chcete kopírovat z osobního sešitu do jiného sešitu nebo naopak, můžete to provést v programu Průzkumník projektu, který je v editoru jazyka Visual Basic. Editor jazyka Visual Basic můžete v aplikaci Excel spustit stisknutím kombinace kláves ALT + F11. Makra z jednoho sešitu do druhého, získáte další informace o kopírování Kopírovat modul maker do jiného sešitu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×