Vytvoření zobrazení sestav

Microsoft Project Server 2010 poskytuje funkčně bohaté prostředí pro vytváření vlastních sestav, splňujících požadavky business intelligence. Se serverem Project Server 2010 je nainstalováno několik výchozích zobrazení a šablon pro generování sestav, a správci webů mohou na základě těchto šablon vytvářet zobrazení sestav, která odpovídají potřebám organizace.

V tomto článku

Jaká výchozí zobrazení sestav jsou k dispozici?

Zobrazení výchozího zobrazení sestav

Vytvoření vlastního zobrazení sestav pomocí šablony

Jaká výchozí zobrazení sestav jsou k dispozici?

Project Server 2010 obsahuje sadu výchozích zobrazení sestav, které lze použít k analýze dat projektu. V následující tabulce jsou popsána výchozí zobrazení.

Název sestavy

Popis

Sestava kapacity

Tato sestava poskytuje správci zdrojů grafické znázornění přiřazené práce a zbývající kapacity pro skupinu zdrojů podle měsíce.

Problémy a rizika

V této sestavě je uveden souhrn problémů a rizik.

Stav dokončení práce zdrojů podle programu

Tato sestava umožňuje vedoucímu projektu snadno určit, které zdroje mají ukončit práci na projektech, a určit, kolik zbývající práce je těmto zdrojům přiřazeno.

Milníky s dokončením v aktuálním měsíci

Tato sestava obsahuje seznam milníků pro skupinu projektů s datem dokončení v aktuálním měsíci.

Skutečné hodnoty časových rozvrhů

Tato sestava umožňuje správci časového rozvrhu zobrazit práci odeslanou prostřednictvím časových rozvrhů.

Audit časového rozvrhu

Tato sestava umožňuje správci časového rozvrhu auditovat rozmístění položek v rámci procesu časového rozvrhu.

Data grafu pracovního postupu

Tato sestava poskytuje obrázek o počtu projektů v různých fázích.

Data nejdůležitějších projektů

Tato sestava obsahuje seznam nejdůležitějších projektů v portfoliu, které spotřebovávají zdroje společnosti, jako jsou náklady nebo zaměstnanci.

Data podrobností pracovního postupu

Tato sestava poskytuje informace o zahájení jednotlivých fází projektů, vlastnících projektů a o stavu projektů, a umožňuje tak podrobnou analýzu projektů.

Seznam odmítnutých projektů

Tato sestava obsahuje seznam projektů. které byly v pracovním postupu odmítnuty nebo zrušeny.

Seznam jednoduchých projektů

V této sestavě jsou uvedeny všechny projekty, které jsou aktuálně v určité fázi zpracování (navržené, probíhající, odmítnuté a zrušené).

Data neúplných projektů

Tato sestava obsahuje seznam všech projektů zablokovaných ve fázi návrhu z důvodu neúplných informací.

Začátek stránky

Zobrazení výchozího zobrazení sestav

K zobrazení výchozích zobrazení sestav lze použít centrum business intelligence ve webové aplikaci Project Web App.

  1. Na panelu Rychlé spuštění klikněte na položku Centrum business intelligence.

  2. Na panelu Rychlé spuštění centra business intelligence klikněte na položku Zobrazení.

  3. Kliknutím na složku Zobrazení zobrazte seznam výchozích zobrazení sestav.

  4. Kliknutím na název zobrazte zobrazení v aplikaci Excel nebo Visio.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního zobrazení sestav pomocí šablony

Project Server 2010 je dodáván s několika šablonami zobrazení, které mohou správci webů použít k vytvoření zobrazení sestav odpovídajících potřebám organizace. Šablony poskytují spojení mezi aplikací Excel a databází serveru Project Server pomocí datových připojení systému Office a služby Excel Services.

  1. Na panelu Rychlé spuštění klikněte na položku Centrum business intelligence.

  2. Na panelu Rychlé spuštění centra business intelligence klikněte na položku Zobrazení.

  3. Kliknutím na složku Zobrazení zobrazte seznam výchozích zobrazení a šablon.

  4. Klikněte na název šablony a vytvořte pomocí šablony vlastní zobrazení sestavy.

  5. Vytvořením kontingenčních tabulek a grafů zobrazte data způsobem odpovídajícím potřebám organizace.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×