Vytvoření, zobrazení a propojení problémů a rizik projektu

Všechny projekty jsou vystaveny problémům a rizikům. Riziko je potenciální událost, která může mít negativní vliv na projekt, pokud k ní dojde. Problémy jsou události, ke kterým již došlo. Z rizik se mohou stát problémy, nejsou-li účinně řešeny. Aktivním zjišťováním, analýzou a řešením problémů a rizik projektu lze přispět k dovedení projektu ke zdárnému konci.

Co chcete udělat?

Vytvoření problému

Vytvoření rizika projektu

Propojení problémů nebo rizik s jinými problémy, riziky, knihovnami dokumentů nebo úkoly

Zobrazení problémů a rizik

Vytvoření problému

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte na příkaz Centrum projektů.

 2. Vyberte projekt, pro který chcete vytvořit problém, klepněte na možnost Přejít na a pak klepněte na položku Problémy.

 3. Na stránce Problémy klepněte na tlačítko Nový a poté na možnost Nová položka.

  Chcete-li problém upravit, umístěte na něj ukazatel myši, aby se zobrazila šipka Obrázek tlačítka . Klepnutím na šipku zobrazte rozvírací seznam a klepněte na možnost Upravit položku.

 4. V části Název zadejte název problému.

 5. V části Vlastník klepněte na tlačítko Procházet a pomocí služby zprostředkovatele členství, která se v organizaci používá k ověřování, najděte uživatele, který může problém řešit.

  Poznámka : Pokud zadáte jméno uživatele sami, klepněte na tlačítko Kontrola jmen Obrázek tlačítka a zjistěte tak, zda je uživatel součástí služby zprostředkovatele členství vaší organizace.

 6. V části Přiřazeno zadejte nebo vyhledejte osobu, která má být zodpovědná za řešení problému.

 7. V části Stav klepněte na stav problému.

 8. V části Kategorie klepněte na číslo kategorie sloužící k seskupení podobných problémů.

 9. V části Priorita klepněte v seznamu na jednu z priorit a určete tak relativní důležitost tohoto problému ve srovnání s ostatními problémy v projektu.

 10. V části Termín splnění zadejte datum a čas, do kdy má být problém vyřešen.

  Tip : K rychlému zadání data můžete použít ovládací prvek Výběr data kalendář .

 11. V části Diskuse zadejte popis problému a případné další informace, které přispějí k pochopení a vyřešení problému.

 12. V části Řešení uveďte, jak může být problém vyřešen.

 13. Klepnutím na tlačítko OK uložte problém a vraťte se na stránku Problémy. Problém je nyní přidán do seznamu problémů přidružených k projektu.

  Na stránce Problémy můžete vytvořit další problémy nebo zavřít okno a vrátit se do Centra projektů.

Začátek stránky

Vytvoření rizika projektu

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte na příkaz Centrum projektů.

 2. Vyberte projekt, pro který chcete vytvořit riziko, klepněte na možnost Přejít na a pak klepněte na položku Rizika.

 3. Na stránce Rizika klepněte na tlačítko Nový a poté na možnost Nová položka.

  Chcete-li riziko upravit, umístěte na ně ukazatel myši, aby se zobrazila šipka Obrázek tlačítka . Klepnutím na šipku zobrazte rozvírací seznam a klepněte na možnost Upravit položku.

 4. V části Název zadejte název rizika.

 5. V části Vlastník klepněte na tlačítko Procházet a pomocí služby zprostředkovatele členství, která se v organizaci používá k ověřování, najděte uživatele, který může riziko řešit.

  Poznámka : Pokud zadáte jméno uživatele sami, klepněte na tlačítko Kontrola jmen Obrázek tlačítka a zjistěte tak, zda je uživatel součástí služby zprostředkovatele členství vaší organizace.

 6. V části Přiřazeno zadejte nebo vyhledejte osobu, která má být zodpovědná za zmírnění nebo řešení rizika.

 7. V části Stav klepněte na stav rizika.

 8. V části Kategorie klepněte na číslo kategorie sloužící k seskupení podobných rizik.

 9. V části Termín splnění zadejte datum a čas, do kdy má být riziko vyřešeno.

  Tip : K rychlému zadání data můžete použít ovládací prvek Výběr data kalendář .

 10. V části Pravděpodobnost zadejte procentuální hodnotu, která představuje pravděpodobnost toho, že se riziko stane skutečným problémem.

 11. V části Účinek zadejte hodnotu od 1 do 10, která představuje závažnost následků, přičemž číslo 10 znamená největší závažnost. Později bude možné například vyhledat rizika, jejichž účinek je větší než 5.

 12. V části Náklady zadejte hodnotu (bez symbolu měny), která představuje finanční důsledek rizika.

 13. V části Popis zadejte popis rizika.

 14. V části Plán na omezení rizik zadejte popis plánu, který může vedoucí projektu použít ke snížení nebo odstranění pravděpodobnosti rizika, negativních důsledků rizika nebo obojího.

 15. V části Plán řešení nepředvídaných událostí zadejte popis alternativního plánu, který může přispět ke snížení potenciálních následků rizika, pokud by se stalo skutečným problémem.

 16. V části Popis aktivačního signálu zadejte popis podmínky, která může způsobit vznik události.

 17. Klepnutím na tlačítko OK uložte riziko a vraťte se na stránku Rizika. Riziko je nyní přidáno do seznamu rizik přidružených k projektu.

  Na stránce Rizika můžete vytvořit další rizika nebo zavřít okno a vrátit se do Centra projektů.

Začátek stránky

Propojení problémů nebo rizik s jinými problémy, riziky, knihovnami dokumentů nebo úkoly

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte na příkaz Centrum projektů.

 2. Vyberte projekt, pro který chcete propojit problémy nebo rizika, klepněte na možnost Přejít na a pak klepněte na položku Rizika nebo Problémy.

 3. Na stránce Problémy nebo Rizika umístěte ukazatel myši na existující problém nebo riziko. Zobrazí se šipka Obrázek tlačítka . Klepnutím na šipku zobrazte rozevírací seznam a klepněte na možnost Upravit položku.

 4. Klepněte na tlačítko Propojit položky.

 5. V horní části dialogového okna klepněte v prvním seznamu na knihovnu dokumentů, problém, riziko nebo úkol, který chcete propojit.

 6. V druhém seznamu klepněte na příslušnou položku.

  Problémy, rizika, knihovny dokumentů nebo úkoly, které jste vybrali ve dvou seznamech v horní části dialogového okna, se zobrazí v dialogovém okně.

 7. Problém nebo riziko, ke kterému chcete vytvořit propojení, vyberete zaškrtnutím políčka vedle příslušné položky. Můžete vybrat více problémů nebo rizik.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

Na stránce Problémy nebo Rizika se zobrazí propojená položka v části Odkazy.

Poznámka : Pokud problém nebo riziko odstraníte a pak ho obnovíte z Koše, nebudou propojení na jiné problémy, rizika, úkoly a knihovny dokumentů obnovena.

Začátek stránky

Zobrazení problémů a rizik

Chcete-li zobrazit problémy a rizika, které jsou vám přiřazeny, postupujte takto:

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte v části Moje práce na odkaz Centrum problémů a rizik.

  Všechny projekty obsahující problémy a rizika, které jsou vám přiřazeny, se zobrazí na stránce Problémy a rizika pro mé projekty. Počet aktivních, odložených a uzavřených problémů a rizik se zobrazí ve sloupcích Aktivní, Odloženo a Uzavřeno.

 2. Další informace o problémech nebo rizicích lze zobrazit klepnutím na název projektu.

Chcete-li zobrazit všechny problémy nebo rizika, které jsou přidruženy k projektu, postupujte takto:

 1. V nabídce Rychlé spuštění klepněte na příkaz Projekty.

 2. Vyberte projekt, pro který chcete zobrazit problémy nebo rizika, klepněte na možnost Přejít na a pak klepněte na položku Problémy nebo Rizika.

  Otevře se nové okno a zobrazí se v něm existující problémy nebo rizika, které jsou přidruženy k projektu.

 3. Další informace o problému nebo riziku lze zobrazit klepnutím na název problému nebo rizika.

Proč nelze v aplikaci Microsoft Office Project Web Access provádět některé akce?

V závislosti na nastavení oprávnění používaných k přihlášení do aplikace Project Web Access nebudete pravděpodobně moci některé funkce zobrazit nebo používat. Položky zobrazené na některých stránkách se také mohou lišit od položek uvedených v dokumentaci, jestliže správce serveru přizpůsobil aplikaci Project Web Access, ale nepřizpůsobil odpovídajícím způsobem nápovědu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×