Vytvoření, zobrazení a odstranění skupiny kalendářů

Pokud si často prohlížíte určitou sadu kalendářů (například kalendáře vašich kolegů nebo členů rodiny), díky skupinám kalendářů můžete snadno zobrazit sloučené časové plány. Do skupin kalendářů lze také zahrnout Zdroj, internetové kalendáře nebo kalendáře služby SharePoint.

Poznámka    Tato funkce vyžaduje účet systému Microsoft Exchange Server.

Vytvoření skupiny kalendářů

Skupinu kalendářů lze vytvořit dvěma způsoby:

 • Výběrem členů z Adresář nebo seznamu kontaktů

 • Vytvořením skupiny kalendářů z aktuálně zobrazených kalendářů

Výběr členů z adresáře nebo seznamu kontaktů

 1. Ve složce Kalendář klikněte na kartě Domů ve skupině Spravovat kalendáře na tlačítko Skupiny kalendářů a potom na položku Vytvořit novou skupinu kalendářů.

 2. Zadejte název nové skupiny kalendářů a potom klikněte na tlačítko OK.

 3. V části Adresář vyberte Adresář nebo seznam kontaktů, ze kterého chcete vybrat členy skupiny.

 4. Procházením vyhledejte jména nebo je zadejte do pole Hledat, klikněte na požadované jméno a potom na tlačítko Členové skupiny. Tento postup opakujte pro všechny kalendáře, které chcete přidat do skupiny, a potom klikněte na tlačítko OK.

Vytvoření skupiny kalendářů z aktuálně zobrazených kalendářů

 1. Ve složce Kalendář klikněte na kartě Domů ve skupině Spravovat kalendáře na tlačítko Skupiny kalendářů a potom na položku Uložit jako novou skupinu kalendářů.

 2. Zadejte název nové skupiny kalendářů a potom klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky   

  • Nová skupina kalendářů se otevře vedle kalendářů nebo skupin, které již byly otevřené.

  • Chcete-li do zobrazení přidat jiné kalendáře, zaškrtněte políčka kalendářů, které chcete zobrazit v Navigační podokno.

Přidání kalendářů do skupiny kalendářů

Kalendář můžete do existující skupiny kalendářů přidat přetažením kalendáře do požadované skupiny v navigačním podokně.

Jestliže se požadovaný kalendář v navigačním podokně nenachází, postupujte následovně:

 1. Ve složce Kalendář klikněte na kartě Domů ve skupině Spravovat kalendáře na tlačítko Otevřít kalendář a potom klikněte na požadovaný typ kalendáře.

 2. Procházením vyhledejte název kalendáře nebo jej zadejte do pole Hledat, klikněte na požadovaný název a potom na tlačítko Kalendář. Tento postup opakujte pro všechny kalendáře, které chcete přidat do skupiny, a potom klikněte na tlačítko OK. Přidané kalendáře se zobrazí ve složce Sdílené kalendáře v navigačním podokně.

  Poznámka    V zobrazení časového plánu můžete kliknout do pole Přidat kalendář ve spodní části zobrazení a zadat název požadovaného kalendáře. Kalendář bude přidán do složky Sdílené kalendáře v navigačním podokně.

 3. V navigačním podokně přetáhněte kalendář ze složky Sdílené kalendáře do požadované skupiny kalendářů.

Poznámka   Kalendáře můžete libovolně přesouvat mezi skupinami. V navigačním podokně přetáhněte kalendář do požadované skupiny kalendářů.

Zobrazení skupiny kalendářů

 • V Navigační podokno zaškrtněte políčko kalendáře.

Skupiny kalendářů v navigačním podokně

Skupinové kalendáře se zobrazí vedle sebe nebo ve vodorovném zobrazení časového plánu. Chcete-li kalendáře zobrazit v překryvném režimu, postupujte následovně:

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Den, Pracovní týden, Týden nebo Měsíc.

  Kalendáře budou uspořádány vedle sebe.

 2. Klikněte na šipku Zobrazit v překryvném režimu na kartě jednotlivých kalendářů, které chcete překrýt.

  Poznámky   

  • V navigačním podokně lze zobrazit libovolný kalendář spolu s libovolnou skupinou, i když není členem příslušné skupiny. Je také možné zobrazit více skupin kalendářů společně. Zaškrtněte políčko libovolného kalendáře nebo skupiny kalendářů, které chcete zobrazit.

  • Jakýkoli kalendář můžete v zobrazení skrýt zrušením zaškrtnutí políčka příslušného kalendáře nebo kliknutím na tlačítko Zavřít kalendář na kartě kalendáře. Změníte tak pouze kalendáře v aktuálním zobrazení, žádné kalendáře nebudou odebrány ze skupiny kalendářů.

Odstranění skupiny kalendářů

 • V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu kalendářů, kterou chcete odstranit, a potom klikněte na příkaz Odstranit skupinu.

Začátek stránky

Použít na: Outlook 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk