Vytvoření, změna nebo přizpůsobení zobrazení

V každé složce aplikace Microsoft Outlook 2010, například ve složce Doručená pošta nebo Kalendář, jsou Položka zobrazeny v rozložení nazývaném Zobrazení. Každá složka obsahuje několik předdefinovaných zobrazení, z nichž si můžete vybírat, nebo si můžete vytvářet vlastní zobrazení.

Vytvoření zobrazení

Zobrazení můžete vytvořit na základě již existujícího zobrazení nebo můžete navrhnout nové.

Vytvoření nového zobrazení

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Změnit zobrazení a potom na položku Spravovat zobrazení.

 2. Klikněte na tlačítko Nové.

 3. Do pole Název nového zobrazení zadejte název zobrazení.

 4. V seznamu Typ zobrazení vyberte Typ zobrazení.

 5. Chcete-li změnit místo, kde je Zobrazení dostupné, klikněte na požadovanou možnost v části Možno použít pro a potom na tlačítko OK.

 6. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zobrazení: Nové zobrazení vyberte možnosti, které chcete použít.

 7. Výběr možností dokončíte kliknutím na tlačítko OK.

 8. Chcete-li zobrazení použít ihned, klikněte na tlačítko Použít zobrazení.

Poznámka :  Nová zobrazení jsou přidána do PodnabídkaAktuální zobrazení.

Vytvoření zobrazení na základě předdefinovaného zobrazení

 1. V zobrazení, podle něhož chcete vytvořit nové zobrazení, klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení.

 2. Pro každý typ změny, kterou chcete provést, klikněte na tlačítko a vyberte požadované možnosti. Po dokončení klikněte na tlačítko OK.

 3. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Změnit zobrazení a potom na položku Spravovat zobrazení.

 4. V seznamu Zobrazení pro složku název složky klikněte na položku Aktuální nastavení zobrazení.

 5. Klikněte na tlačítko Kopírovat.

 6. Do pole Název nového zobrazení zadejte název.

 7. Chcete-li změnit, kde bude nové zobrazení dostupné, klikněte na jednu z možností v části Možno použít pro.

Poznámky : 

 • Chcete-li aktuální zobrazení použít v jiných vybraných složkách, na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Změnit zobrazení a potom na položku Použít aktuální zobrazení na jiné složky název složky. Zaškrtněte políčka u složek, u nichž chcete zobrazení použít.

 • Nová zobrazení jsou přidána do Podnabídka Aktuální zobrazení.

Začátek stránky

Odstranění vlastního zobrazení

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Změnit zobrazení a potom na položku Spravovat zobrazení.

 2. V seznamu Zobrazení pro složku název složky klikněte na Zobrazení, které chcete odstranit.

 3. Klikněte na tlačítko Odstranit.

Poznámka :  Předdefinované zobrazení nelze odstranit ani v případě, že jste změnili jeho nastavení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×