Vytvoření zdroje dat

Návrhář řídicích panelů umožňuje získat přístup k různých úložištím dat a umožňuje také kombinovat data z různých zdrojů dat. Tato funkce umožňuje všem uživatelům zobrazovat a včas analyzovat výsledky podniku. Můžete například vytvořit ukazatele KPI, které jsou založeny na možnostech datových řezů („slice-and-dice“) služby SQL Server Analysis Services (SSAS), nebo ukazatele KPI, které jsou založeny na listu v aplikaci Excel 2007. Navíc můžete kombinovat multidimenzionální a tabulkové zdroje dat do jediného přehledu výkonnostních metrik nebo sestavy.

Přehledy výkonnostních metrik, analytické tabulky a analytické grafy mohou zahrnovat data z jakéhokoli zdroje dat, který nakonfigurujete v Návrháři řídicích panelů.

Důležité : Zajistěte, aby připojení ke zdroji dat byla zabezpečená. V opačném případě může být ohrožena důvěrnost nebo integrita používaných dat. Osvědčené postupy zabezpečení naleznete v dokumentu Příručka k nasazení serveru PerformancePoint Server 2007.

Co chcete udělat?

Vytvoření multidimenzionálního zdroje dat

Vytvoření tabulkového zdroje dat

Vytvoření multidimenzionálního zdroje dat

 1. Klepněte na kartu Vytvořit a potom klepněte na položku Zdroj dat.

 2. V dialogovém okně Vyberte šablonu zdroje dat klepněte na možnost Multidimenzionální a potom klepněte na ikonu Služba Analysis Services. Klepněte na tlačítko OK.

 3. Do pole Název zadejte název zdroje dat.

 4. (Nepovinné) Klepněte na tlačítko Vyberte složku pro zobrazení a potom zadejte umístění nové složky nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění existující složky. Pokud chcete povolit, aby mohli uživatelé číst data a nastavení ve zdroji dat, můžete také zaškrtnout políčko Udělit oprávnění ke čtení všem ověřeným uživatelům na serveru.

 5. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 6. Na potvrzovací obrazovce klepněte na tlačítko Zavřít.

 7. K dokončení konfigurace zdroje dat a jeho zpřístupnění v Návrháři řídicích panelů je nutné provést následující kroky:

  1. Povolení připojení k serveru    konfigurací připojení pro zdroj dat

  2. Mapování hodnot dimenze času na miniaturní datovou krychli Monitorovací server    konfigurací nastavení času a agregace

  3. Nastavení obecných vlastností    konfigurací obecných vlastností pro zdroj dat, například názvu zdroje dat a uživatelských oprávnění.

Začátek stránky

Vytvoření tabulkového zdroje dat

 1. Klepněte na kartu Vytvořit a potom klepněte na položku Zdroj dat.

 2. V dialogovém okně Vyberte šablonu zdroje dat klepněte na možnost Tabulární seznam.

 3. Vyberte jednu z následujících ikon: Seznamy služby SharePoint, Tabulka serveru SQL, Služba Excel Services nebo Excel 2007. Potom klepněte na tlačítko OK.

    Jak vytvořit nebo naimportovat list Excel 2007

  Důležité : Na Monitorovací server lze naimportovat pouze listy vytvořené v aplikaci Office Excel 2007.

  1. Chcete-li vytvořit nový list v Návrháři řídicích panelů, klepněte na kartu Editor nebo Zobrazení a klepněte na možnost Upravit. V aplikaci Office Excel otevřete prázdný list.

  2. Chcete-li naimportovat data z existujícího sešitu, klepněte na kartu Editor a potom klepněte na tlačítko Import a vyhledejte zdrojový soubor, který chcete použít.

  3. Jakmile budete moci data uložit, klepněte na možnost Přijmout změny v dialogovém okně Upravit data v aplikaci Excel. Data budou naimportována na Monitorovací server pro použití jako zdroj dat.

 4. V textovém poli Název zadejte název zdroje dat.

 5. (Nepovinné) Klepněte na tlačítko Vyberte složku pro zobrazení a potom zadejte umístění nové složky nebo klepněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění. Můžete také zaškrtnout políčko Udělit oprávnění ke čtení všem ověřeným uživatelům na serveru . Tím můžete povolit, aby mohli uživatelé číst data a nastavení ve zdroji dat.

 6. Klepněte na tlačítko Dokončit.

 7. Na potvrzovací obrazovce klepněte na tlačítko Zavřít.

 8. K dokončení konfigurace zdroje dat a jeho zpřístupnění v Návrháři řídicích panelů je nutné provést následující kroky:

  1. Vytvoření připojení k serveru pro seznam SharePoint nebo zdroj dat tabulky serveru SQL     konfigurací připojení pro zdroj dat.

  2. Mapování hodnot času na miniaturní datovou krychli Monitorovacího serveru     konfigurací času a agregace pro zdroj dat

  3. Mapování vlastností sloupců na dimenze miniaturních datových krychlí     konfigurací vlastností datových sloupců u zdroje dat tabulky

  4. Nastavení obecných vlastností    konfigurací obecných vlastností pro zdroj dat, například názvu zdroje dat a uživatelských oprávnění.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×