Vytvoření zásady správy informací pro kolekci webů

Zásady správy informací umožňují řídit, kdo může přistupovat k informacím organizace, jaké činnosti s nimi může provádět a jak dlouho se mají tyto informace uchovávat. Zásada může vynutit dodržování zákonů a předpisů nebo vnitřních obchodních procesů. Správce může vytvořit zásadu, která určuje, jak mají být sledovány dokumenty, kdo k nim má přístup a jak dlouho mají být uchovávány.

Každá zásada stanoví sadu pravidel pro určitý typ obsahu. Každé pravidlo zásady je funkce zásady. Například určitá funkce zásady správy informací může určovat, jak dlouho má být uchováván určitý typ obsahu. Zásady lze implementovat několika způsoby:

 • vytvořením šablony zásad a přidružením této šablony ke kolekci webů, k typu obsahu, ke knihovně dokumentů nebo k seznamu,

 • přidružením jednotlivých funkcí zásady k typu obsahu, ke knihovně nebo k seznamu.

 • Na domovské stránce kolekce webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na položku Nastavení webu a potom klepněte na příkaz Změnit všechna nastavení webu.

 • Na stránce Nastavení webu klepněte v seznamu Správa kolekce webů na možnost Zásady kolekce webů.

 • Na stránce Zásady kolekce webů klepněte na tlačítko Vytvořit.

 • Zadejte název a popis zásady a napište stručné prohlášení, které bude uživatelům vysvětlovat, k čemu daná zásada slouží. Toto prohlášení může obsahovat maximálně 512 znaků.

 • K nastavení funkcí, které mají být přidruženy k této zásadě, využijte informace obsažené v tématu Konfigurace funkcí zásad správy informací.

 • Klepnutím na tlačítko OK se vraťte na stránku Zásady kolekce webů.

Po vytvoření zásady můžete tuto zásadu případně přidružit ke kolekci webů a zajistit, aby se v kolekci webů používala pouze tato zásada.

 1. Na stránce Zásady kolekce webů klepněte na tlačítko Nastavení.

 2. Na stránce Nastavení zásad kolekce webů vyberte možnost Použít zásadu kolekce webů a vyberte zásadu, která má být použita u kolekce webů.

 3. Pomocí možnosti Povolit vlastní zásady lze určit, zda mohou uživatelé přidávat ke kolekci webů další zásady.

  • Chcete-li zajistit, aby se u všech seznamů a knihoven v kolekci webů používala pouze určená zásada, vyberte možnost Ne.

  • Chcete-li uživatelům dovolit vlastní zásady, zachovejte výchozí nastavení (Ano). Vybraná zásada bude i tak výchozí pro veškerý obsah v kolekci webů.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×