Vytvoření základního vývojového diagramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vývojové diagramy jsou diagramy, které znázorňují jednotlivé kroky procesu. Vytváření základních vývojových diagramů je snadné a vzhledem k tomu, že obrazce jsou jednoduché a vizuální, je pro uživatele jednodušší porozumět obrazcům než popisu v textu.

Vytvoření vývojového diagramu

 1. Spusťte aplikaci Visio.

 2. Klikněte na kategorii Vývojový diagram.

 3. Poklikejte na položku Základní vývojový diagram.

 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

 5. Obrazce ve vývojovém diagramu můžete spojit tak, že podržíte ukazatel myši na prvním obrazci a kliknete na malou šipku, která se zobrazí a odkazuje na obrazec, s nímž první obrazec spojíte. Pokud není druhý obrazec přímo naproti prvnímu, klikněte na malou šipku, podržte ji a přetáhněte na druhý obrazec. Pak spojnici umístěte uprostřed druhého obrazce.

 6. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdné místo na stránce.

 7. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom na kartě Obrazec ve skupině Styly obrazců klikněte na položku Řádek, přejděte na položku Šipky a vyberte požadovaný směr šipky a styl.

Oprava zarovnání a mezer

 1. Stisknutím kláves CTRL+A vyberte všechny objekty na stránce výkresu.

 2. Na kartě Domů ve skupině Uspořádat klikněte na pozice a pak klikněte na tlačítko Automatické zarovnání a mezery.

Pokud není výsledkem příkazu to, co potřebujete, zrušte ho stisknutím kombinace kláves CTRL+Z a vyzkoušejte jinou možnost pod tlačítkem Zarovnání a Pozice.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Začátek stránky

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník Obrazce základních vývojových diagramů. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný typ kroku v procesu. Neexistuje však žádný standardní či univerzální význam obrazců – jakýkoli obrazec může mít libovolný význam, na kterém se shodnou lidé, kteří budou vývojové diagramy vytvářet a interpretovat. Většina vývojových diagramů používá pouze tři nebo čtyři obrazce, pokud neexistuje jasný obchodní účel pro použití více obrazců.

Který říká, obrazce aplikace Visio mají názvy, které naznačují jejich nejčastější použití. Tady jsou některé nejběžnější obrazce:

 • Začátek/konec:    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces:    Tento obrazec představuje typický krok v procesu. Jedná se o nejčastěji používaný obrazec v téměř každém procesu.

  Obrazec Proces

 • Rozhodnutí:    Tento obrazec označuje bod, kde výsledek rozhodnutí určuje další krok. Obvykle bývají pouze dva výsledky rozhodnutí – ano a ne.

  Obrazec Rozhodnutí

 • Podproces:    Tento obrazec slouží k označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného dokumentu.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Dokument:    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data:    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Odkaz na stránce:    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku:    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×