Vytvoření základního vývojového diagramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Vývojové diagramy jsou diagramy, které znázorňují jednotlivé kroky procesu. Vytváření základních vývojových diagramů je snadné a vzhledem k tomu, že obrazce jsou jednoduché a vizuální, je pro uživatele snadné jim porozumět.

Základní vývojový diagram, který šablony v Microsoft Visio 2010 dodané s obrazci, můžete zobrazit různé druhy procesy a je užitečné především pro znázorňující základní obchodní zpracuje jako proces vývoje návrh, vidět na následujícím obrázku.

Příklad vývojového diagramu znázorňujícího proces návrhu

Kromě šablony Základní vývojový diagram nabízí aplikace Visio další různé šablony pro konkrétnější druhy diagramů, například diagram toku dat, časové osy, modelování softwaru a další. Další informace o různých šablonách naleznete v článku Jak lze rozlišit funkce jednotlivých šablon aplikace Visio?

V tomto článku

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Vytvoření vývojového diagramu

Tisk velkého vývojového diagramu

Význam obrazců ve vývojovém diagramu

Při otevření šablony Základní vývojový diagram se otevře také vzorník obrazců základního vývojového diagramu. Každý obrazec ve vzorníku představuje jiný krok v procesu.

Visio 2010 obsahuje mnoho dalších, specializované vzorníky a obrazce, které můžete použít v vývojového diagramu. Další informace o tom, jak najít další obrazce najdete v článku Použití okna obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

 • Začátek/konec    Tento obrazec slouží ke znázornění prvního a posledního kroku v procesu.

  Obrazec Ukončení

 • Proces    Tento obrazec představuje krok v procesu.

  Obrazec Proces

 • Podproces    Tento obrazec slouží pro označení sady kroků, které dohromady tvoří podproces definovaný na jiném místě, často na jiné stránce stejného výkresu.

  Obrazec Předdefinovaný proces

 • Dokument    Tento obrazec představuje krok, jehož výsledkem je dokument.

  Obrazec Dokument

 • Data    Tento obrazec označuje, že do procesu vstupují informace zvenčí, nebo že z něj vystupují. Tento obrazec lze také použít ke znázornění materiálů a někdy je nazýván také Vstup/výstup.

  Obrazec Data

 • Odkaz na stránce    Tento malý kroužek označuje, že další (nebo předchozí) krok se nachází na jiném místě výkresu. Tento obrazec je užitečný zejména u rozsáhlých vývojových diagramů, kde by bylo jinak třeba používat dlouhé spojnice, jejichž sledování může být obtížné.

  Obrazec Odkaz na stránce

 • Odkaz na jinou stránku    Při umístění tohoto obrazce ve výkresu se otevře dialogové okno, ve kterém můžete vytvořit hypertextové odkazy mezi dvěma stránkami ve vývojovém diagramu nebo mezi obrazcem podprocesu a samostatnou stránkou vývojového diagramu, která znázorňuje kroky v daném podprocesu.

  Obrazec Odkaz na jinou stránku

Poznámka : Nemůžete najít požadovaný obrazec?     Informace o vyhledávání dalších obrazců naleznete v článku Použití okna Obrazce k uspořádání a hledání obrazců.

Začátek stránky

Vytvoření vývojového diagramu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

  Není dostupná karta soubor ?

  Pokud není zobrazena karta Soubor, přejděte k dalšímu kroku postupu.

 2. Klikněte na položku Nový, dále na položku Vývojový diagram a potom v části Dostupné šablony klikněte na položku Základní vývojový diagram.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Při každém kroku dokumentovaného procesu přetáhněte na výkres obrazec vývojového diagramu.

  Poznámka : Informace o obrazcích, které jsou určeny pro jednotlivé kroky, naleznete v části Význam obrazců ve vývojovém diagramu.

 5. Některým z následujících způsobů spojte obrazce vývojového diagramu.

  Spojte dva obrazce dohromady.

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Spojnice.

  2. Přetáhněte spojovací bod Modrý křížek představující spojovací bod prvního obrazce na spojovací bod druhého obrazce. Koncové body spojnice zčervenají, jakmile jsou obrazce propojeny.

   Vývojový diagram s červenými spojovacími body

  Spojte jeden obrazec s více obrazci z jednoho spojovacího bodu.

  Ve výchozím nastavení se všechny spojnice zobrazují jako pravoúhlé, což znamená, že při spojení jednoho bodu obrazce se třemi jinými obrazci bude spojnice vypadat jako na následujícím obrázku.

  Obrazec spojený se třemi dalšími obrazci pomocí pravoúhlých spojnic.

  Pokud chcete, aby jednotlivé spojnice vybíhaly z jednoho centrálního bodu prvního obrazce ke všem ostatním obrazcům, je třeba nastavit spojnice na hodnotu Přímá spojnice, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

  Vývojový diagram s přímými spojnicemi, které paprskovitě vybíhají z centrálního bodu.

  1. Na kartě Domů klikněte ve skupinovém rámečku Nástroje na položku Spojnice.

  2. U každého obrazce, který chcete spojit, přetáhněte stejný spojovací bod Modrý křížek představující spojovací bod prvního obrazce na spojovací bod ostatních obrazců.

  3. Pravým tlačítkem myši klikněte na každou spojnici a klikněte na příkaz Přímá spojnice.

 6. Chcete-li se vrátit k běžným úpravám, klikněte na kartě Domů ve skupině Nástroj na položku Ukazatel.

 7. Chcete-li přidat text k obrazci nebo spojnici, vyberte obrazec a pak text zadejte. Po zadání textu klikněte na prázdném místo na stránce.

 8. Pokud chcete změnit směr šipky spojnice, vyberte příslušnou spojnici a potom ve skupině Obrazec klikněte na šipku vpravo od položky Čára, přejděte na položku Šipky a vyberte požadovaný směr šipky.

Začátek stránky

Tisk rozsáhlého vývojového diagramu

Nejsnazším způsobem, jak vytisknout vývojový diagram, který přesahuje velikost používaného papíru, je vytisknout diagram po částech na jednotlivé listy papíru a ty potom slepit dohromady lepicí páskou.

Dříve, než začnete tisknout, se ujistěte, že stránka výkresu tak, jak je zobrazená v aplikaci Visio, obsahuje celý vývojový diagram. Obrazce, které přečnívají přes okraj stránky výkresu v aplikaci Visio, se nevytisknou.

Chcete-li vytisknout rozsáhlý vývojový diagram, postupujte takto:

 1. Otevřete vývojový diagram a na kartě Návrh ve skupině Vzhled stránky klikněte na položku Velikost a vyberte možnost Přizpůsobit výkresu.

 2. Klikněte na kartu Soubor.

  Není dostupná karta soubor ?

  Pokud není zobrazena karta Soubor, přejděte k dalšímu kroku postupu.

 3. Klikněte na položku Tisk a potom na položku Náhled.

  V okně náhledu jsou jednotlivé stránky odděleny tečkovanými čarami.
  Tečkované čáry znázorňují, jak se výkres vytiskne na jednotlivé listy.
 4. Chcete-li vývojový diagram vytisknout na více listů papíru, postupujte takto:

  1. V okně náhledu klikněte na ve skupině Tisk na položku Vzhled stránky.

  2. Na kartě Nastavení tisku v části Papír tiskárny vyberte požadovanou velikost papíru v případě, že jste ji ještě nevybrali.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

  4. Ve skupině Náhled kliknutím na položku Jedna dlaždice zobrazte, jak se výkres vytiskne na jednotlivé listy. (Mezi stránkami můžete přepínat kliknutím na položku Další dlaždice a Předchozí dlaždice.)

  5. Pokud jste se vzhledem výkresu spokojeni, klikněte ve skupině Tisk na položku Tisk.

  6. Po vytištění výkresu můžete oříznout okraje, překrýt stránky přes sebe a slepit je lepicí páskou dohromady.

 5. Chcete-li vývojový diagram vytisknout na jeden list papíru, postupujte takto:

  1. V okně náhledu klikněte na ve skupině Tisk na položku Vzhled stránky.

  2. Na kartě Nastavení tisku v části Papír tiskárny vyberte požadovanou velikost papíru v případě, že jste ji ještě nevybrali.

  3. V části Lupa tisku vyberte položku Přizpůsobit na.

  4. Vpravo od položky Přizpůsobit na zadejte do pole vedle položky listů napříč hodnotu 1 a do pole vedle položky listů pod sebou zadejte také hodnotu 1.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Ve skupině Tisk klikněte na tlačítko Tisk.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×