Vytvoření základního řídicího panelu PerformancePoint

Návrhář řídicích panelů PerformancePoint slouží k vytváření a nasazování řídicích panelů s přehledy výkonnostních metrik a několika dalšími sestavami pro vaši organizaci. Abychom vám usnadnili první kroky, popsali jsme v tomto článku pokyny k vytvoření jednoduchého řídicího panelu, který bude obsahovat přehled výkonnostních metrik, analytickou tabulku a filtr.

Místo vypisování seznamu a popisu každé možnosti dostupné v různých fázích vývoje řídicího panelu tento článek ukazuje pouze možnosti, které slouží k vytvoření řídicího panelu použitého jako příklad.

Ukázkový řídicí panel v tomto článku je vytvořen z jednoho zdroje dat služby SQL Server Analysis Services a ukázkových dat společnosti Adventure Works obsažených na serveru SQL Server. Příklady a databáze SQL Server 2005 Adventure Works jsou také k dispozici v Centru pro stahování společnosti Microsoft. Pomocí postupu v tomto článku však můžete vytvořit základní řídicí panel z vlastních dat.

V tomto článku

Část I: Orientace v uživatelském rozhraní aplikace Návrhář řídicích panelů

Část II: Vytvoření položek řídicího panelu

Část III: Vytvoření, připojení a nasazení řídicího panelu

Část I: Orientace v uživatelském rozhraní aplikace Návrhář řídicích panelů

Zde je rychlý pohled na uživatelské rozhraní, který stačí k zahájení práce v aplikaci Návrhář řídicích panelů. Podrobné informace o spuštění aplikace Návrhář řídicích panelů a navigaci v uživatelském rozhraní najdete v článku Seznámení s aplikací Návrhář řídicích panelů PerformancePoint.

Uživatelské rozhraní aplikace Návrhář řídicích panelů

Uživatelské rozhraní aplikace Návrhář řídicích panelů se dělí na čtyři hlavní části znázorněné na následující kopii obrazovky:

 1. Pás karet – Pás karet obsahuje základní příkazy pro vytváření, úpravy, aktualizace a publikování přehledů výkonnostních metrik, sestav a řídicích panelů.

 2. Prohlížeč pracovních prostorů – Tento prohlížeč slouží k prohlížení, otevírání a ukládání položek řídicího panelu. Prohlížeč pracovních prostorů obsahuje dvě hlavní složky, Obsah řídicího panelu (neboli Obsah PerformancePoint) a Zdroje dat.

 3. Středové podokno – Zde se provádí většina úkonů. Slouží k prohlížení, vytváření a úpravám položek řídicího panelu. Někdy se nazývá „pracovní prostor“. V horní části se nacházejí dvě nebo tři karty podle položky řídicího panelu, se kterou pracujete.

 4. Podokno Podrobnosti – Toto podokno se zobrazí pouze tehdy, když v Prohlížeči pracovních prostorů vyberete položku řídicího panelu. Pomocí tohoto podokna můžete přidat nebo změnit obsah, který se zobrazuje v položce řídicího panelu. Položky, které jsou dostupné v podokně Podrobnosti, se liší v závislosti na položce řídicího panelu, s níž pracujete.

  Uživatelské rozhraní aplikace Návrhář řídicích panelů se čtyřmi oblastmi označenými čísly

Ikony pro položky řídicího panelu

Položky řídicího panelu zobrazené ve středovém podokně souvisejí s ikonami, které pomáhají při orientaci v obsahu podokna. Představují rychlý způsob identifikace různých zobrazených položek řídicího panelu. Obvyklá sada položek obsahu řídicího panelu může vypadat podobně jako na následujícím obrázku:

Kopie obrazovky s položkami ve středovém podokně aplikace Návrhář řídicích panelů

V následující tabulce jsou uvedeny a popsány ikony používané ve středovém podokně aplikace Návrhář řídicích panelů.

Ikona

Položka řídicího panelu

Symbol Řídicího panelu

Řídicí panel

Symbol zdroje dat

Zdroj dat

Symbol filtru

Filtr

Symbol ukazatele

Ukazatel

Symbol klíčového ukazatele výkonu

Klíčový ukazatel výkonu

Symbol sestavy

Sestava

Symbol přehledu výkonnostních metrik

Přehled výkonnostních metrik

Poznámka : Pokud položka řídicího panelu nebyla ještě uložena, je přes související ikonu položky řídicího panelu zobrazen symbol tužky. Tato ikona filtru Ikona neuloženého filtru například obsahuje symbol tužky. Po uložení filtru tužka zmizí.

Na začátek tohoto oddílu

Začátek stránky

Část II: Vytvoření položek řídicího panelu

Před vytvořením řídicího panelu je nutné vytvořit položky, které jej vyplní. V tomto příkladě vyberete nebo vytvoříte zdroj dat Služby pro analýzu, vytvoříte základní sestavu analytické tabulky, vyberete nebo vytvoříte klíčové ukazatele výkonu a potom vytvoříte přehled výkonnostních metrik a filtr řídicího panelu.

Poznámka : Zdroje dat Služby pro analýzu můžete vytvořit ve službách SQL Server 2005 Analysis Services nebo SQL Server 2008 Analysis Services.

Výběr nebo vytvoření zdroje dat Služby pro analýzu

Výběr existujícího zdroje dat

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte na možnost Zdroje dat.

 2. Kliknutím na tlačítko Aktualizovat zajistěte, aby byl zobrazen nejnovější seznam položek řídicího panelu.

 3. V části Zdroje dat dvakrát klikněte na zdroj dat, který chcete používat. Zdroj se otevře ve středovém podokně.

 4. Na kartě Editor ověřte kliknutím na tlačítko Test zdroje dat všechna nastavení připojení. Mělo by se zobrazit dialogové okno Test připojení se zprávou „Připojení úspěšné!“. Pokud se tato zpráva nezobrazí, obraťte se na správce.

 5. Klikněte na tlačítko Zavřít.

Vytvoření nového zdroje dat

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na složku Zdroje dat.

 2. Klikněte na příkaz Nový zdroj dat.

  Možnost Nový zdroj dat v Prohlížeči pracovních prostorů

  Otevře se nové okno Vyberte šablonu zdroje dat.

 3. V podokně Šablona dialogového okna Vyberte šablonu zdroje dat klikněte na možnost Multidimenzionální, vyberte šablonu Služby pro analýzu a klikněte na tlačítko OK. Zdroj dat se v Prohlížeči pracovních prostorů zobrazí jako Nový zdroj dat.

 4. V Prohlížeči pracovních prostorů vyberte nový zdroj dat a přejmenujte jej. V tomto příkladě je pojmenován Prodej vybavení.

 5. Nakonfigurujte zdroj dat.

  1. Na kartě Editor vyberte ve skupinovém rámečku Nastavení připojení možnost použití Standardní připojení.

  2. Do pole Server zadejte název serveru, který je hostitelem vašich dat. Chcete-li zjistit, který název máte použít, obraťte se na správce informačních technologií. Zde uvedený příklad používá název cubes3.

  3. V rozevíracím seznamu Databáze vyberte název databáze, která obsahuje potřebná data. V tomto příkladě je to databáze Adventure Works DW.

  4. V rozevíracím seznamu Datová krychle vyberte ppcube, se kterou chcete pracovat. Zde uvedený příklad pracuje s datovou krychlí Adventure Works.

  5. Ve skupinovém rámečku Nastavení zdroje dat podokna vyberte možnost Bezobslužný účet služby. Vybrané možnosti by měly být podobné těm na následující kopii obrazovky. Stránka v aplikaci Návrhář řídicích panelů s novým zdrojem dat Prodej vybavení

  6. Kliknutím na tlačítko Test zdroje dat ověřte všechna nastavení připojení. Mělo by se zobrazit dialogové okno Test připojení se zprávou „Připojení úspěšné!“. Klikněte na tlačítko Zavřít. Pokud se připojení nezdaří, obraťte se na správce.

 6. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na název nového zdroje dat a klikněte na příkaz Uložit.

  Možnost Zdroj dat v Prohlížeči pracovních prostorů uživatelského rozhraní aplikace Návrhář řídicích panelů

Vytvoření základní sestavy analytické tabulky

Analytická tabulka je interaktivní tabulka, která používá data uložená ve službách SQL Server 2005 Analysis Services nebo SQL Server 2008 Analysis Services. Analytickou tabulku vytvoříte ve dvou krocích: nejdříve vytvoříte základní strukturu sestavy a pak ji nakonfigurujete, aby zobrazovala data.

Vytvoření základní struktury sestavy

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte na možnost Obsah řídicího panelu.

 2. Na kartě Vytvořit klikněte na možnost Analytická tabulka. Spustí se průvodce Vytvořit sestavu analytické tabulky.

 3. Na kartě Pracovní prostor vyberte svůj zdroj dat (v tomto případě Prodej vybavení).

 4. Klikněte na tlačítko Dokončit. Ve středovém podokně se otevře obrazovka Nová sestava a v podokně Prohlížeč pracovních prostorů bude zvýrazněna položka Nová sestava.

 5. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte na novou sestavu, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů bude zvýrazněn název Nová sestava.

 6. Do zvýrazněné oblasti v sestavě zadejte nový název. V následujícím příkladě je nový název Sestava prodeje vybavení.

  Prázdná stránka v aplikaci Návrhář řídicích panelů pro Sestavu prodeje vybavení

 7. Klikněte pravým tlačítkem myši na název sestavy a klikněte na příkaz Uložit. Nová sestava bude uložena na SharePoint Server 2010. Sestava by měla být podobná sestavě na následující kopii obrazovky. Dalším krokem je konfigurace sestavy na zobrazování dat.

Konfigurace sestavy na zobrazování dat

 1. Ve středovém podokně pracovního prostoru klikněte na kartu Návrh.

 2. V podokně Podrobnosti rozbalte složku Míry, Dimenze nebo Pojmenované sady, aby se zobrazily položky dostupné v každé kategorii.

  Kopie obrazovky s podoknem Podrobnosti se zobrazenými složkami Míry, Dimenze a Pojmenované sady

  Přetáhněte položku do části Řádky, Sloupce nebo Pozadí sestavy. Opakujte tento postup s každou položkou, kterou chcete v tabulce zobrazit. Při přidávání položek do sestavy mějte na paměti následující body:

  • Část Řádky odpovídá vodorovným řádkům v tabulce. Část Sloupce odpovídá svislým sloupcům.

  • Položky umístěné do části Pozadí slouží jako skryté filtry pro analytickou tabulku.

  • Pro zobrazení dat v analytické tabulce je nutné umístit aspoň jednu položku do každé části Řádky a Sloupce, a do části Řádky, Sloupce nebo Pozadí umístit míru.

   Důležité : Pokud do jedné z těchto oblastí neumístíte míru, budou zobrazená data výchozí mírou databáze, i když výchozí míra nebude nikde zobrazena.

   Do jedné části můžete umístit ppnamedset a do druhé ppmeasure. Můžete také vybrat hierarchii ze skupinyDimenze v jedné části a míru v druhé.

   Poznámka : Hierarchie jsou zastoupeny ve stromovém zobrazení v podokně Podrobnosti prostřednictvím šesti skládaných polí Ikona Hierarchie dimenzí v aplikaci Návrhář řídicích panelů nebo pyramidou polí Ikona Hierarchie dimenzí v aplikaci Návrhář řídicích panelů .

 3. Pro každou hierarchii tabulky můžete vybrat členy hierarchie dimenzí, které chcete zobrazit.

  • Klikněte na šipku dolů vedle názvu dimenze. Zobrazí se dialogové okno Vybrat členy. Pomocí rozbalovacího ovládacího prvku můžete zobrazit seznam členů hierarchie dimenzí. V tomto příkladu jsou vybrány dva členy: Příslušenství a Kola. Políčko Výchozí člen (Všechny produkty)není zaškrtnuto.

   Dialogové okno Vybrat členy s vybranými členy Příslušenství a Kola

  • Vyberte položky, které chcete zobrazit v analytické tabulce, a klikněte na tlačítko OK.

   Poznámka : Chcete-li použít všechny členy hierarchie dimenzí, zaškrtněte políčko Výchozí člen (Všechny produkty). Jinak nechte políčko nezaškrtnuté a zaškrtněte pouze ty členy hierarchie dimenzí, které chcete použít.

   Okno Vybrat členy se zavře a analytická tabulka bude aktualizována, aby zobrazovala vybrané členy.

   Následující příklad znázorňuje sestavu analytické tabulky, v níž jsou zobrazeny informace o příslušenství a kolech prodaných v roce 2004.
   Dokončená sestava prodeje vybavení v aplikaci Návrhář řídicích panelů

   • Příslušenství a Kola zobrazené v řádcích tabulky jsou členy hierarchie dimenzí Kategorie výrobků.

   • Francie, Německo a USA, zobrazené ve sloupcích tabulky, jsou členy hierarchie dimenzí Zeměpisné údaje.

   • Hierarchie dimenzí Datum je filtr použitý v oblasti Pozadí. Omezuje výsledná data na rok 2004.

    Poznámka : V tomto příkladu je pro příslušenství a kola použita výchozí míraObjem prodeje. Míra Objem prodeje tedy nebyla přidána jako položka pozadí.

    Chcete-li zobrazit vše, co je obsaženo v konkrétní kategorii, klikněte na znak + vedle jejího názvu. V příkladě na předchozí kopii obrazovky je rozbalena kategorie Kola, aby byly zobrazeny všechny tři dostupné druhy kol. Je rozbalena kategorie Turistická kola, aby byla zobrazena všechna dostupná turistická kola.

  • V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na název vytvořené sestavy a klikněte na příkaz Uložit. Sestava je nyní připravena a můžete ji přidat na řídicí panel.

Vytvoření základního přehledu výkonnostních metrik

Pomocí přehledů výkonnostních metrik mohou uživatelé sledovat výsledky v jednoduchých vizuálních souhrnech. Většina řídicích panelů obsahuje aspoň jeden přehled výkonnostních metrik. Zobrazením stavu klíčových metrik v přehledu výkonnostních metrik můžete zhodnotit výkon organizace v porovnání s těmito metrikami.

K vytvoření přehledu výkonnostních metrik můžete použít průvodce.

 1. Na kartě Vytvoření na pásu karet klikněte na možnost Přehled výkonnostních metrik. Otevře se dialogové okno Vyberte šablonu přehledů výkonnostních metrik.

 2. V dialogovém okně Vyberte šablonu přehledů výkonnostních metrik vyberte kategorii Microsoft a potom šablonu Služby pro analýzu. Tato šablona je založena na multidimenzionálních datech dostupných ve službách SQL Server 2005 Analysis Services nebo SQL Server 2008 Analysis Services.

 3. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vyberte šablonu přehledů výkonnostních metrik. Otevře se stránka průvodce Vyberte zdroj dat.

 4. Vyberte zdroj dat, který chcete použít, a klikněte na tlačítko Další. Otevře se stránka průvodce Vyberte zdroj klíčového ukazatele výkonu.

 5. Vyberte možnost Vytvořit klíčové ukazatele výkonu z měr služby SQL Server Analysis Services a klikněte na tlačítko Další. Otevře se stránka Vybrat klíčové ukazatele výkonu pro import.

 6. Klikejte opakovaně na kartu Přidat klíčový ukazatel výkonu, až budou zobrazeny všechny klíčové ukazatele výkonu, které chcete používat. Pokud přidáte některé ukazatele, které nechcete používat, vyberte je a potom klikněte na tlačítko Odstranit vybrané klíčové ukazatele výkonu.

  Stránka průvodce Vybrat klíčové ukazatele výkonu pro import se čtyřmi vybranými ukazateli

 7. Po dokončení výběru všech klíčových ukazatelů výkonu, které chcete použít, klikněte na tlačítko Další. Otevře se stránka Přidat filtry míry. Na této stránce nic nezadávejte.

 8. Klikněte na tlačítko Další. Otevře se stránka Přidat sloupce členů. Na této stránce nic nezadávejte.

 9. Klikněte na tlačítko Další. Budete vyzváni k výběru umístění. Obvyklou volbou je výchozí umístění.

 10. Kliknutím na tlačítko Dokončit zavřete průvodce. Nový přehled výkonnostních metrik se zobrazí ve středovém podokně, v jehož horní části se zobrazí název Nový přehled výkonnostních metrik. Stejný název bude také zvýrazněný v podokně Prohlížeč pracovních prostorů.

 11. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na nový přehled výkonnostních metrik, ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat a do zvýrazněné oblasti zadejte nový název.

 12. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na název přehledu výkonnostních metrik a ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Uložit. Přehled výkonnostních metrik je hotov. Měl by být podobný Přehledu výkonnostních metrik prodeje vybavení v tomto příkladě.

  Kopie obrazovky s dokončeným ukázkovým přehledem výkonnostních metrik

  Poznámka : Výsledkem ukázkových dat použitých pro vytvoření předchozího přehledu výkonnostních metrik jsou identická čísla Skutečnost a Cíl. V situaci s reálnými daty k tomu nejspíše nebude docházet.

Vytvoření základního filtru řídicího panelu

Když do přehledu výkonnostních metrik přidáte filtr míry, můžete data omezit na členy hierarchie dimenzí, které budou splňovat kritéria filtru. Můžete například použít filtr míry, který bude obsahovat souhrny prodejů za poslední měsíc a vynechá všechny předchozí objemy prodeje. Přidání filtru poskytuje uživatelům řídicích panelů interaktivitu. V podstatě vytváříte nástroj pro uživatele řídicího panelu, který jim umožňuje pracovat s daty.

Postup přidání filtru míry:

 1. Klikněte na kartu Vytvoření a v pásu karet vyberte možnost Filtr. Otevře se dialogové okno Vyberte šablonu filtru.

  Stránka průvodce Vyberte šablonu filtru

 2. Vyberte možnost Výběr člena a klikněte na tlačítko OK. Otevře se stránka Vyberte zdroj dat.

 3. Na kartě Pracovní prostor klikněte na zdroj dat, který chcete použít. V tomto příkladě je použit zdroj dat Prodej vybavení.
  Dialogové okno Vyberte zdroj dat

 4. Klikněte na tlačítko Další. Otevře se stránka Vybrat členy.

 5. Vedle pole Dimenze filtru klikněte na tlačítko Vybrat dimenzi. Zobrazí se dialogové okno Vybrat dimenzi.

 6. Vyberte dimenzi, kterou chcete použít. V tomto příkladě je použita dimenze Datum.Datum.Fiskální.

 7. Vedle pole Členové filtru klikněte na tlačítko Vybrat členy. Pokud chcete, aby uživatelé řídicího panelu mohli filtrovat data, aby mohli zobrazovat konkrétní členy, vyberte u členů možnost Všichni. V tomto příkladě jsou vybrány fiskální roky 2002, 2003 a 2004. Po nasazení řídicího panelu budou moci uživatelé filtrováním dat zobrazit informace pro konkrétní fiskální roky.

  Dialogové okno Vyberte šablonu filtru

 8. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno a vraťte se na stránku Vybrat členy, která by měla vypadat podobně jako tato.

  Dialogové okno Vyberte členy s třemi vybranými fiskálními roky

 9. Klikněte na tlačítko Další. Otevře se stránka Vybrat způsob zobrazení.

 10. Klikněte na možnost Seznam a potom na tlačítko Dokončit. Ve středovém podokně se otevře nový filtr a jeho název se zobrazí v Prohlížeči pracovních prostorů.

 11. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na název nového filtru, ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat a přejmenujte filtr. Nový název se zobrazí v Prohlížeči pracovních prostorů a ve středovém podokně. V tomto příkladě je nový název Časový filtr pro prodej vybavení.

  Obrazovky filtru s časovým filtrem Prodej vybavení

 12. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na název filtru a ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Uložit. Filtr je hotov a vše je připraveno k sestavení řídicího panelu.

Na začátek tohoto oddílu

Začátek stránky

Část III: Vytvoření, připojení a nasazení řídicího panelu

Nyní máte připraveny všechny dílky pro řídicí panel PerformancePoint: zdroj dat, sestavu analytické tabulky, přehled výkonnostních metrik a filtr. Můžete je poskládat a vytvořit řídicí panel.

Vytvoření základní stránky řídicího panelu

 1. Na kartě Vytvořit klikněte na možnost Řídicí panel.

 2. V dialogovém okně Vyberte šablonu stránky řídicího panelu klikněte na šablonu 2 sloupce a na tlačítko OK. Průvodce bude ukončen a ve středovém podokně se otevře nový řídicí panel. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů bude zvýrazněn název Nový řídicí panel.

 3. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na zvýrazněný název řídicího panelu, ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název panelu.

 4. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na zvýrazněný název řídicího panelu a ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Uložit. Řídicí panel nyní můžete upravovat ve středovém podokně. Měl by být podobný Řídicímu panelu prodeje vybavení v tomto příkladě.

  Kopie obrazovky s dokončeným řídícím panelem v aplikace Návrhář řídicích panelů

Sestavení základního řídicího panelu

Podokno Podrobnosti je rozděleno do zón. Aktuální řídicí panel obsahuje dvě svislé zóny. Dalším krokem je přidání přehledu výkonnostních metrik a sestavy analytické tabulky do těchto zón.

 1. V podokně Podrobnosti vyhledejte analytickou tabulku, přehled výkonnostních metrik a filtr, které jste vytvořili, a přetáhněte je do zón v řídicím panelu. V tomto příkladě jsou časový filtr a přehled výkonnostních metrik přetaženy do jedné zóny a sestava do sousední zóny. Řídicí panel PerformancePoint se šipkami znázorňujícími přesunutí položek do zón řídicího panelu

  Tip :  Pokud se v podokně Podrobnosti nezobrazí žádné prvky, klikněte na kartu Domů a na tlačítko Aktualizovat.

 2. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na název řídicího panelu a ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Uložit.

  Nyní můžete připojit filtr k přehledu výkonnostních metrik nebo sestavě.

Připojení základního filtru k přehledu výkonnostních metrik a sestavě

Aplikaci Návrhář řídicích panelů můžete použít k propojení filtru s přehledem výkonnostních metrik nebo analytickým grafem či tabulkou. Po zřízení připojení mohou uživatelé řídicího panelu tento filtr použít k zobrazení specifických informací. Propojená položka je filtr pro přehled výkonnostních metrik nebo analytickou tabulku. V tomto příkladě je filtr připojen jak k přehledu výkonnostních metrik, tak k analytické tabulce. Uživatel tak může znázornit výsledky zobrazené v přehledu i tabulce za zadaný časový interval.

Připojení filtru k přehledu výkonnostních metrik:

 1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Časový filtr a klikněte na položku Vytvořit připojení.

  Kopie obrazovky s možností nabídky Vytvořit připojení

  Otevře se dialogové okno Připojení.

 2. Klikněte na kartu Položky. V seznamu Odeslat hodnoty do vyberte vytvořený přehled výkonnostních metrik.

  Dialogové okno Připojení pro přehled výkonnostních metrik

 3. Klikněte na kartu Hodnoty. V seznamu Připojit vyberte položku Stránka. V seznamu Zdrojová hodnota vyberte položku Jedinečný název členu a potom klikněte na tlačítko OK.

  Karta Hodnoty v dialogovém okně Připojení s nastavením pro připojení přehledu výkonnostních metrik

  Tato akce propojí časový filtr s přehledem výkonnostních metrik.

Připojení filtru k sestavě:

 1. Klikněte na šipku rozevíracího seznamu Časový filtr a klikněte na položku Vytvořit připojení. Otevře se dialogové okno Připojení.

 2. Klikněte na kartu Položky. V seznamu Získat hodnoty z vyberte filtr, který jste vytvořili. V tomto příkladě je to Časový filtr pro Prodej vybavení. V seznamu Odeslat hodnoty do vyberte název sestavy, kterou jste vytvořili. Sestava se v tomto příkladě jmenuje Sestava prodeje vybavení.

  Karta Položky v dialogovém okně Připojení se zobrazenými připojeními sestavy

 3. Klikněte na kartu Hodnoty. V seznamu Připojit vyberte položku hierarchii dimenze, ke které chcete připojit filtr. V příkladu je to Fiskální datum. V seznamu Zdrojová hodnota vyberte položku Jedinečný název členu a potom klikněte na tlačítko OK.

  Karta Hodnoty v dialogovém okně Připojení se zobrazenými připojeními pro ukázkovou sestavu

 4. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Připojení a vraťte se do řídicího panelu.

 5. V Prohlížeči pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na název řídicího panelu a ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Uložit. Tato akce propojí časový filtr se sestavou.

Řídicí panel je nyní dokončen. Dokončený řídicí panel by se měl podobat panelu níže. Časový filtr je zobrazen na obou stranách sestavy, protože je připojen jak k přehledu výkonnostních metrik, tak k sestavě analytické tabulky.

Kopie obrazovky s navrženým řídicím panelem

Nasazení řídicího panelu na web SharePoint

Přestože nyní máte hotový řídicí panel, nebudou jej uživatelé moci zobrazit ani používat, dokud jej nenasadíte na SharePoint Server 2010. Po nasazení mohou uživatelé procházet k podrobnějším datům v každé webové části. Mohou také filtrováním zobrazit diskrétní skupiny dat, otevírat data v novém okně a měnit analytické tabulky na analytické grafy.

 1. Nezapomeňte uložit všechny položky řídicího panelu, které v něm chcete používat. Řídicí panel, který obsahuje neuložené položky, nelze nasadit.

 2. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů klikněte pravým tlačítkem myši na nový řídicí panel a ve zobrazené nabídce klikněte na příkaz Nasazování na server SharePoint.

  Tip : Řídicí panel můžete také nasadit na SharePoint Server 2010 stisknutím kláves CTRL+D.

  Otevře se okno se zprávou Nasadit na web služby SharePoint, které bude při nasazování řídicího panelu neustále zobrazeno. Po dokončení nasazování se okno se zprávou zavře a zobrazí se nový řídicí panel.

  Základní řídicí panel, vytvořený postupem v tomto článku, zobrazí přehled výkonnostních metrik a analytickou tabulku. Časový filtr bude použit na obě položky, aby uživatelé mohli procházet k podrobnějším datům konkrétního fiskálního roku, který chtějí analyzovat.

  Hotový řídicí panel zobrazující přehled výkonnostních metrik a sestavu s filtrem pro rok 2004

Až se s aplikací Návrhář řídicích panelů lépe seznámíte, můžete vytvářet složitější přehledy výkonnostních metrik s využitím připojení k různým zdrojům dat, více filtrů, různých dimenzí, různých typů sestav a dalších přehledů výkonnostních metrik. Možnosti jsou prakticky neomezené.

Na začátek tohoto oddílu

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×