Vytvoření webové stránky z dokumentu aplikace Word

Produkt Microsoft Office SharePoint Server 2007 poskytuje řadu nástrojů, které umožňují snadno a rychle vytvořit pomocí vašeho prohlížeče webové stránky. Občas ale budete chtít vytvořit webové stránky z již existujících dokumentů nebo k vytvoření stránek použijete jiný software a výsledek budete chtít zveřejnit ve vaší kolekci webů. V produktu Office SharePoint Server 2007 se proces vytvoření webové stránky pomocí textového editoru, jako je například aplikace Microsoft Office Word 2007, nazývá vytvoření obsahu pomocí plně funkčního klienta.

V tomto článku

Výhody použití aplikace Word pro vytváření webových stránek

Vytvoření dokumentů pro web v aplikaci Word

Publikování dokumentů aplikace Word v knihovně dokumentů

Převod dokumentu aplikace Word na webovou stránku

Kontrola dokumentu aplikace Word a webové stránky

Výhody použití aplikace Word pro vytváření webových stránek

Dokumenty aplikace Office Word 2007 můžete použít k vytvoření webových stránek ve vaší kolekci webů. Takový postup má několik výhod:

 • Rychlost vytvoření:     Místo toho, abyste důležité dokumenty aplikace Word 2007 (například technickou dokumentaci nebo zprávy o stavu) znovu vytvářeli pro použití na webu, můžete je přímo převést na webové stránky.  

 • Práce v režimu offline:     Jestliže pro vytvoření webové stránky použijete aplikaci Word 2007, můžete pracovat na jejím obsahu bez ohledu na to, zda jste připojeni k Internetu či nikoli.

 • Bohatší sada funkcí:     Aplikace Word 2007 poskytuje větší množství funkcí určených pro zpracování textu než produkt Office SharePoint Server 2007.

 • Flexibilita dokumentu:     Dokumenty aplikace Word 2007 lze použít i pro jiné účely. Například můžete v aplikaci Word vytvořit oznámení o novém produktu, rozeslat je v e-mailových zprávách a publikovat na webu.

Začátek stránky

Vytvoření dokumentů pro web v aplikaci Word

Jestliže chcete vytvořit dokument v aplikaci Word a chcete ho převést na webovou stránku, je nutné k tomu použít aplikaci Word 2007. Dokumenty vytvořené v předchozích verzích aplikace Microsoft Office Word nejsou podporovány převaděči dokumentů, které produkt Office SharePoint Server 2007 používá pro převod dokumentů aplikace Word na webovou stránku.

Používáte-li aplikaci Word 2007 pro vytvoření dokumentu, který plánujete převést na webovou stránku, mějte na paměti následující pokyny:

 • Aplikace Word 2007 je integrovaná s publikačními funkcemi produktu Office SharePoint Server 2007. Jestliže chcete tyto funkce zpřístupnit v aplikaci Word 2007, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , na příkaz Publikovat a potom na možnost Server. Další informace o těchto funkcích naleznete v nápovědě k aplikaci Word 2007.

 • V závislosti na nastavení, které provedl správce webu pro převod dokumentů, buď lze nebo nelze zachovat styly a formátování dokumentu aplikace Word při jeho převodu na webovou stránku. Správce webu může toto nastavení určit pro každý Typ obsahu a také obecně pro všechny dokumenty aplikace Word. Chcete-li zjistit, jestli budou u dokumentů aplikace Word a určitých typů obsahu zachovány styly a formátování, obraťte se správce webu.

 • Pokud jsou do dokumentu aplikace Word vloženy nějaké objekty, například obrázky, nezobrazí se na webové stránce. Jestliže chcete, aby se na webové stránce, kterou vytváříte, takový objekt zobrazil, musíte ho v aplikaci Word vložit jako odkaz. Objekt rovněž musí existovat v Knihovna dokumentů umístěné ve vaší kolekci webů. Objekt vložíte tak, že vytvořte propojení s kopií objektu umístěného v knihovně dokumentů.

 • Převaděče dokumentů aplikace Word jsou dostupné jen pro následující formáty souborů:

  • dokument aplikace Word 2007 (formát DOCX),

  • dokument aplikace Word 2007 s povolenými makry (formát DOCM).

Začátek stránky

Publikování dokumentů aplikace Word v knihovně dokumentů

Před převodem na webovou stránku je nutné dokument aplikace Word nejprve publikovat neboli uložit na webovém serveru. K tomu lze použít příkaz Publikovat, který je dostupný v aplikaci Word po klepnutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka . Dokument lze také uložit do Knihovna dokumentů umístěné na serveru s kolekcí webů.

Uložení dokumentu aplikace Word do knihovny dokumentů

Do knihovny můžete buď přidat nový soubor nebo můžete nahradit stávající soubor novou verzí. Je-li knihovna nakonfigurovaná pro sledování verzí souborů, můžete přidat revidovaný soubor jako novou verzi a tato verze se stane součástí historie verzí příslušného souboru.

Chcete-li načíst soubor, který má stejný název jako existující soubor v knihovně, avšak nechcete stávající soubor nahradit nebo přidat jeho novou verzi, je nutné jeden z duplicitních souborů přejmenovat.

Při přidávání souboru do knihovny budete pravděpodobně vyzváni k vyplnění vlastností souboru. Vlastnosti souboru obsahují základní informace o souboru, jako je jeho popis nebo klíčová slova pro vyhledávání. Vlastnosti souboru mohou rovněž obsahovat informace specifické pro vaší organizaci, například název útvaru nebo číslo projektu.

 1. Pokud knihovna není dosud otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název vaší knihovny nezobrazuje, klikněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom na název dané knihovny.

 2. V nabídce Odeslat klepněte na příkaz Uložit dokument.

 3. Klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte soubor, který chcete přidat, vyberte jej a klepněte na tlačítko Otevřít.

 4. Jestliže ukládáte revidovanou verzi již existujícího souboru, postupujte následovně:

  • Není-li vaše knihovna nakonfigurovaná pro sledování verzí souborů, můžete nahradit existující soubor jeho revidovanou verzí. V části Uložit dokument zaškrtněte políčko Chcete přepsat existující soubory?.

  • Je-li knihovna nakonfigurovaná pro sledování verzí souborů, můžete nahradit existující soubor jeho novou verzí jako součást historie dokumentu. V části Uložit dokument zaškrtněte políčko Přidat jako novou verzi ke stávajícím souborům?.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

 6. Jestliže se zobrazí formulář požadující další informace o souboru, zadejte do příslušných polí požadované informace (například název). Červená hvězdička vedle názvu pole značí povinný údaj. V závislosti na nastavení vaší knihovny a na tom, zda příslušná skupina požaduje zadání uživatelských vlastností, mohou být zobrazena různá pole.

 7. Klepněte na tlačítko OK.

 8. Nezobrazí-li se soubory v knihovně, aktualizujte údaje v prohlížeči.

  Poznámky : 

  • Ukládáte-li do knihovny soubor, který vyžaduje vyplnění určitých vlastností a tyto vlastnosti chybí, soubor zůstane rezervovaný. Po vyplnění požadovaných vlastností můžete soubor se změnami vrátit.

  • Ukládáte-li do knihovny soubor, který vyžaduje rezervaci, bude pro vás soubor rezervován. Ostatní uživatelé jej budou moci upravovat až po jeho vrácení se změnami.

  • Jestliže je pro danou knihovnu požadováno schválení obsahu, bude pravděpodobně nutné soubor schválit dříve, než jej budou moci zobrazit ostatní uživatelé s oprávněním k prohlížení souborů v knihovně.

Začátek stránky

Převod dokumentu aplikace Word na webovou stránku

 1. Otevřete knihovnu dokumentů obsahující dokument aplikace Word, který chcete převést na webovou stránku.

 2. Klepněte na šipku vpravo od dokumentu, který chcete převést, a přejděte na možnost Převést dokument.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Je-li převáděný dokument ve formátu DOCX, klepněte na možnost Z dokumentu aplikace Word na webovou stránku.

  • Je-li převáděný dokument ve formátu DOCM, klepněte na možnost Z dokumentu aplikace Word s makry na webovou stránku.

   Otevře se dialogové okno webové stránky Vytvořit stránku z dokumentu.

 4. V dialogovém okně webové stránkyVytvořit stránku z dokumentu klepněte v části Umístění na tlačítko Procházet a vyberte web, na kterém má být stránka vytvořena. Vybraný web musí mít povolenou funkci publikování.

 5. V části Nadpis a popis stránky zkontrolujte název a adresu URL vytvořené stránky, případně změňte údaje požadovaným způsobem. Do pole Popis zadejte stručný popis stránky. Tento údaj je nepovinný.

 6. V části Zpracování můžete vybrat, zda bude stránka vytvořena okamžitě nebo na pozadí. Tato volba již může být nastavena správcem webu.

  Když se rozhodnete vytvořit stránku okamžitě, zobrazí se v průběhu převodu stránka dlouhodobě spuštěných operací a po dokončení procesu se zobrazí vytvořená webová stránka. Pokud se rozhodnete vytvořit stránku na pozadí, vrátíte se v průběhu převodu do knihovny dokumentů. Další informace o této možnosti naleznete v článku Výběr vytvoření stránky v popředí nebo na pozadí.

  Dále je k dispozici možnost odeslání e-mailu uživatelům s upozorněním na vytvořenou novou stránku. Pokud zprávu chcete rozeslat, zaškrtněte políčko Po vytvoření stránky odeslat e-mail následujícím uživatelům, do pole Uživatelé zadejte jména osob, které chcete upozornit, a potom klepněte na možnost Kontrola jmen. Jména můžete také vybrat klepnutím na tlačítko Procházet.

 7. Převod dokumentu zahájíte klepnutím na tlačítko Vytvořit. Obsah původního dokumentu aplikace Word zůstane i po převodu beze změn.

Začátek stránky

Kontrola dokumentu aplikace Word a webové stránky

Dokument aplikace Word můžete kdykoliv upravit, ale provedené změny se automaticky neprojeví na webové stránce. Můžete také změnit webovou stránku, kterou jste na základě dokumentu aplikace Word vytvořili, případně můžete aktualizovat webovou stránku změnami provedenými ve zdrojovém dokumentu aplikace Word.

Chcete-li upravit původní dokument, použijte k tomu aplikaci Word. Dokument lze otevřít buď přímo v aplikaci Word, nebo ho můžete otevřít pomocí vytvořené webové stránky, kterou jste získali převodem dokumentu z aplikace Word.

Otevření a úprava dokumentu aplikace Word pomocí webové stránky

 1. Na panelu nástrojů pro vytváření obsahu přejděte k webové stránce a klepněte na příkaz Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 2. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na příkaz Otevřít zdrojový dokument. Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení, že chcete zkontrolovat nebo upravit dokument aplikace Word.

 3. Klepněte na tlačítko OK. Dokument se otevře v aplikaci Word 2007.

  Poznámka : Nemáte-li nainstalovanou aplikaci Word 2007, v dialogovém okně Stažení souboru nebude zobrazeno tlačítko Otevřít.

Změna webové stránky, ale nikoliv dokumentu aplikace Word

 1. Na panelu nástrojů pro vytváření obsahu přejděte k webové stránce a klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 2. V ovládacím prvku pole Obsah stránky klepněte na možnost Upravit obsah. Otevře se panel nástrojů Editor HTML přímo nad obsahem stránky. Další informace o používání editoru HTML naleznete v článku Použití editoru HTML.

Aktualizace webové stránky změnami dokumentu aplikace Word

 1. Na panelu nástrojů pro vytváření obsahu přejděte k webové stránce a klepněte na možnost Upravit stránku. Stránka se otevře v režimu úprav.

 2. V ovládacím prvku Obsah stránky klepněte na možnost Aktualizovat obsah ze zdroje. Zobrazí se dialogové okno s žádostí o potvrzení. Klepnutím na tlačítko OK aktualizujte webovou stránku.

  Poznámka : Pokud byla webová stránka, kterou chcete aktualizovat zdrojovým dokumentem, mezitím upravena a její obsah se liší od obsahu zdrojového dokumentu, přepíšete tímto postupem změny provedené na webové stránce. Před provedením aktualizace doporučujeme zkontrolovat obsah existující webové stránky.

Poznámka : Aktualizaci webové stránky můžete také provést z dokumentu aplikace Word použitím stejného postupu, který jste použili pro převod dokumentu aplikace Word na webovou stránku. Byl-li dokument aplikace Word v minulosti převeden na webovou stránku, nabídne dialogové okno webové stránky Vytvořit stránku z dokumentu možnost aktualizace stávající webové stránky.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×