Vytvoření vlastního zobrazení seznamu pomocí aplikace SharePoint Designer

Zobrazení seznamů lze vytvářet a upravovat pomocí prohlížeče. Vytvářet zobrazení lze také pomocí aplikace SharePoint Designer 2010. V prohlížeči můžete provádět základní úpravy zobrazení seznamu, jako je filtrování, změna pořadí řazení a zobrazení nebo skrytí sloupců. (Další informace naleznete v tématu Vytvoření, úpravy nebo odstranění zobrazení.) Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 můžete provádět stejnou úroveň úprav a navíc ještě měnit rozložení seznamu, použít u seznamu podmíněné formátování, připojit zobrazení seznamu k dalším seznamům a provádět mnoho dalších akcí.

Zobrazení seznamů vytvořená v prohlížeči a zobrazení seznamů vytvořená pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 lze vzájemně zaměnit. Můžete vytvořit počáteční zobrazení v prohlížeči a následně ho upravit v aplikaci SharePoint Designer 2010. Stejně tak je možné vytvořit počáteční zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010 a později ho upravit v prohlížeči.

V tomto článku je vysvětleno, jaká zobrazení seznamů existují a jak je vytvoříte pomocí aplikace SharePoint Designer 2010.

V tomto článku

Co je zobrazení seznamu?

Vytvoření zobrazení seznamu

Doporučené další kroky

Co je zobrazení seznamu?

S každým seznamem nebo knihovnou služby SharePoint je spojeno nejméně jedno zobrazení. Jak vidíte na tomto příkladu, je to živé, upravitelné zobrazení položek uložených v seznamu.

Zobrazení seznamů v aplikaci SharePoint Designer

U zobrazení můžete změnit způsob zobrazení seznamu v prohlížeči. Můžete například vytvořit filtr, aby se zobrazily jen určité položky, vytvořit vlastní pořadí řazení, aby se nejdůležitější položky zobrazily jako první, nebo přidat a odebrat sloupce seznamu, aby se seznam snadněji četl.

Vždy, když budete měnit vzhled seznamu tak, aby vyhovoval vašim potřebám, měli byste zvážit vytvoření zobrazení. Můžete se při tom rozhodnout upravit stávající zobrazení nebo vytvořit nová zobrazení, každé z nichž bude sloužit jinému účelu. Seznam oznámení například obsahuje ve výchozím nastavení jedno zobrazení, které zobrazí všechny položky v seznamu. Seznam úkolů zase pro změnu obsahuje ve výchozím nastavení několik zobrazení, z nichž každé slouží pro jiný účel. K dispozici je zobrazení pro aktivní úkoly, úkoly, které mají být provedeny dnes, úkoly přiřazené vaší osobě atd. Jak vidíte v uvedeném příkladu, můžete si tedy vybrat zobrazení, které vám nejvíce vyhovuje.

Zobrazení seznamů v aplikaci SharePoint Designer

Zobrazení samotné je webová část označovaná jako „webová část Zobrazení seznamu XSLT“ (zkráceně XLV). Tato webová část je uložená na stránce ASPX, která je ve výchozím nastavení spojená se seznamem nebo knihovnou na vašem webu, takže uživatelé vždy, když si zobrazí seznam nebo knihovnu v prohlížeči, přejdou na příslušnou stránku. Když otevřete zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, budou data seznamu do zobrazení načtena ve formátu Jazyk XML (Extensible Markup Language) a zobrazena pomocí Transformace XSL (XSLT). V příkladu vidíte seznam zobrazení, jak se zobrazí v aplikaci SharePoint Designer 2010.

Zobrazení seznamů v aplikaci SharePoint Designer

Když upravíte zobrazení, vloží aplikace SharePoint Designer 2010 na stránku potřebný kód Šablona stylů XSL (Extensible Stylesheet Language). Jestliže nejste schopni upravit zobrazení pomocí nástrojů pro úpravy zobrazení v aplikaci SharePoint Designer 2010, můžete kód XSL vždy upravit přímo v zobrazení kódu.

Vedle vytvoření zobrazení seznamu můžete aplikaci SharePoint Designer 2010 použít k vytvoření samostatného zobrazení dat, které může číst z libovolného počtu datových zdrojů, včetně seznamů a knihoven služby SharePoint, databází, webových služeb a skriptů na straně serveru. Zobrazení dat je možné vytvořit na libovolné stránce ASPX a obvykle slouží k tomu, aby bylo možné shromáždit data v jednom umístění, například při vytváření řídicího panelu na týmovém webu. Na rozdíl od zobrazení seznamů je možné zobrazení dat vytvořit a upravit pouze v aplikaci SharePoint Designer 2010. Další informace o zobrazeních dat naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Vytvoření zobrazení seznamu

Když vytváříte nové zobrazení seznamu v aplikaciSharePoint Designer 2010, vytvoříte novou stránku ASPX s webovou částí Zobrazení seznamu XSLT a tato stránka bude automaticky spojena s vaším seznamem. Toto zobrazení můžete nastavit jako výchozí zobrazení, které se zobrazí každému, kdo si tento seznam zobrazí. Můžete také vytvořit další zobrazení, které si mohou uživatelé vybrat, když procházením vyhledávají tento seznam.

 1. S webem otevřeným v aplikaci SharePoint Designer 2010 klikněte na volbu Seznamy a knihovny v navigačním podokně.

 2. Klikněte na požadovaný seznam v galerii, například Úkoly.

 3. Na souhrnné stránce klikněte v části Zobrazení na volbu Nový.

  Zobrazení seznamů v aplikaci SharePoint Designer

  Poznámka : Můžete kliknout také na volbu Zobrazení seznamu na pásu karet na kartě Nastavení seznamu.

 4. V dialogovém okně Vytvořit nové zobrazení seznamu zadejte název tohoto zobrazení.

  Zobrazení seznamů v aplikaci SharePoint Designer

  Poznámka :  Název, který zadáte, bude použit jako název i název souboru zobrazení.

 5. Jestliže chcete, aby bylo toto zobrazení výchozím zobrazením, které se uživatelům zobrazí, když procházením přejdou na tento seznam, klikněte na volbu Nastavit jako výchozí zobrazení.

  V případě, že toto zobrazení nenastavíte pro tento seznam jako výchozí, zobrazí se uživatelům toto zobrazení v seznamu jako jedno z dostupných zobrazení, ze kterých si mohou vybrat.

 6. Pokud chcete vytvořit nové zobrazení a vrátit se na souhrnnou stránku seznamu, kde se vám zobrazí toto nové zobrazení, klikněte na volbu OK.

  Na následujícím obrázku vidíte vedle ostatních zobrazení spojených s tímto seznamem nové zobrazení nazvané Moje vlastní zobrazení seznamu.

  Zobrazení seznamů v aplikaci SharePoint Designer

  Chcete-li vytvořit více zobrazení pro tento seznam, tyto kroky zopakujte.

Začátek stránky

Doporučené další kroky

Zobrazení, které vytvoříte, můžete upravit. Chcete-li upravit stávající zobrazení, stačí jen kliknout na zobrazení ze souhrnné stránky, a otevřít tak stránku ASPX, která obsahuje příslušné zobrazení. Když vyberete toto zobrazení, zobrazí se několik příkazů na pásu karet, které budete moci použít k upravení tohoto zobrazení.

Několik způsobů, jak lze upravit zobrazení seznamu v aplikaci SharePoint Designer 2010:

 • Přidání nebo odebrání sloupců:    Sloupce můžete v zobrazení rychle a snadno přidávat, odebírat nebo uspořádávat. Můžete například chtít u jednotlivých položek seznamu zobrazit jen pole s názvem a textem, a vytvořit tak pro uživatele jednodušší zobrazení.

 • Filtrování dat:     Data v seznamu můžete filtrovat tak, že zobrazíte pouze položky, které splňují určitá kritéria. Můžete například vybrat zobrazení pouze těch položek, které jsou v seznamu úkolů označeny, že mají být splněny dnes.

 • Řazení a seskupování:     Data v zobrazení můžete řadit nebo seskupovat. Můžete například vybrat, že přeskupíte položky v seznamu tak, aby se zobrazily v abecedním nebo číselném pořadí.

 • Použití podmíněného formátování:    U dat, která splňují určité podmínky, můžete u zobrazení použít určité formátování. Můžete například červenou barvou zvýraznit všechny úkoly, které dosud nebyly zahájeny.

 • Použití různých stylů zobrazení:    Celé rozvržení zobrazení můžete rychle a snadno změnit tak, že vyberete jiný styl zobrazení. Můžete například vybrat styl, kde bude každý druhý řádek vystínovaný.

 • Vytvoření sloupce vzorce:    Můžete vytvořit vypočítaný sloupec, ve kterém se objeví výsledek výpočtu na základě jiných sloupců v zobrazení, podobně jako v tabulce. Můžete například vynásobit jednotkovou cenu počtem jednotek na skladu, a zobrazit tak v samostatném sloupci celkovou hodnotu položek.

 • Změna stránkování:    Stránkování zobrazení je možné změnit. Lze například zobrazit sady 5 položek nebo omezit zobrazení na 5 položek.

 • Zobrazení dat z více zdrojů:    Existuje možnost spojit dva nebo více souvisejících datových zdrojů a zobrazit je v jednom zobrazení. Můžete například chtít ve stejném zobrazení zobrazit produktové kategorie z jednoho seznamu a produktové informace z jiného seznamu.

 • Použití asynchronních aktualizací:    V zobrazení je možné povolit asynchronní aktualizace (jazyk AJAX), aby se změny v seznamu zobrazily ihned bez nutnosti aktualizovat celou stránku v prohlížeči.

 • Přidání parametrů:    Je možné vytvořit a do zobrazení předat parametry. Můžete například chtít předat parametr z nabídky uživatelského vstupu a použít ho k tomu, aby se změnil způsob zobrazení.

 • Použití ovládacích prvků HTML, ASP.NET a SharePoint:    Tyto ovládací prvky můžete spojit s datovým zdrojem přidruženým k danému zobrazení. Potom můžete umožnit uživatelům, aby na základě těchto ovládacích prvků měnili vzhled zobrazení.

Dalších informace o těchto úkolech a další způsoby přizpůsobení zobrazení naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×