Vytvoření vlastního formuláře seznamu pomocí aplikace SharePoint Designer

Seznamy a knihovny služby SharePoint obsahují formuláře seznamů, které umožňují uživatelům zobrazovat, upravovat a přidávat položky do seznamu nebo knihovny. S aplikací Microsoft SharePoint Designer 2010 můžete tyto formuláře vytvářet a upravovat, a usnadnit tak uživatelům přidávání a aktualizaci položek v seznamu. Pokud je formulář seznamu součástí řešení, které jste vytvořili, bude vhodné ho upravit tak, aby tomuto řešení odpovídal a shromažďoval pro ně relevantní data.

Ve vlastním formuláři seznamu můžete zobrazit nebo skrýt určitá pole, upravit uspořádání těchto polí, změnit rozložení formuláře, přidat formátovaný text a obrázky a v neposlední řadě změnit kódování XSL, HTML nebo ASP, které formulář používá. Tyto úkoly lze provádět, pouze pokud vytvoříte vlastní formulář seznamu v aplikaci SharePoint Designer 2010.

V tomto článku jsou popsány výchozí formuláře související se seznamem a způsob vytvoření vlastních formulářů pro seznam nebo knihovnu.

V tomto článku

Kontrola výchozích formulářů seznamů

Formuláře seznamu DispForm.aspx, EditForm.aspx a NewForm.aspx

Vytváření nových formulářů seznamů

Vytvoření nového formuláře seznamu a jeho spojení se seznamem

Úprava existujícího formuláře seznamu

Nahrazení výchozích formulářů s použitím aplikace Office InfoPath 2010

Další kroky

Kontrola výchozích formulářů seznamů

Formuláře seznamů jsou umístěny ve stejné složce jako s nimi související seznamy služby SharePoint. Pomocí aplikace SharePoint Designer 2010 můžete rychle a snadno zkontrolovat výchozí formuláře seznamů související s daným seznamem.

Nejsnadnější způsob, jak zobrazit výchozí formuláře související se seznamem, je otevřít souhrnnou stránku pro příslušný seznam.

 1. S webem otevřeným v aplikaci SharePoint Designer 2010 klikněte na položku Seznamy a knihovny v navigačním podokně.

 2. Klikněte na požadovaný seznam v galerii, například Oznámení.

 3. Na souhrnné stránce v části Formuláře se zobrazí formuláře spojené s příslušným seznamem.

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

Další způsob, jak zobrazit výchozí formuláře související se seznamem, je otevření hierarchie webu pomocí karty Všechny soubory v navigačním podokně.

 1. S webem otevřeným v aplikaci SharePoint Designer 2010 klikněte na volbu Všechny soubory v navigačním podokně.

  Poznámka : Pokud se možnost Všechny soubory nezobrazí, obraťte se na správce systému, aby povolil webovou strukturu v aplikaci SharePoint Designer 2010.

 2. U seznamů služby SharePoint klikněte na složku Seznamy a potom na požadovaný seznam, například Oznámení.

  Zde uvidíte formuláře související s příslušným seznamem a také veškerá zobrazení spojená s tímto seznamem, například AllItems.aspx. (Odkazy na další informace o zobrazeních naleznete v části Viz také.)

  Poznámka : Vedle zobrazení a otevření formulářů z tohoto místa je možné pro prohlížení seznamu použít hierarchii webu, která se zobrazí pod navigačním podoknem. Stačí jen kliknout na znaménko plus (+), a rozbalit tak složku Seznamy. Kliknutím na další znaménko plus (+) rozbalíte požadovaný seznam.

  Všechny soubory v aplikaci SharePoint Designer

 3. Pro knihovny služby SharePoint otevřete složku Sdílené dokumenty a potom ve složce Formuláře vyhledejte související formuláře.

Začátek stránky

Formuláře seznamu DispForm.aspx, EditForm.aspx a NewForm.aspx

Ve výchozím nastavení existují tři formuláře spojené se seznamem: DispForm.aspx, EditForm.aspx a NewForm.aspx. Na následujících třech obrázcích vidíte výchozí formuláře seznamu Oznámení.

 • Stránka DispForm.aspx poskytuje formulář Zobrazit položku, který se objeví v případě, že zobrazíte jednu položku ze seznamu.

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

 • Stránka EditForm.aspx poskytuje formulář Upravit položku, který se zobrazuje při úpravách položky v seznamu.

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

 • Stránka NewForm.aspx poskytuje formulář Nová položka, který se zobrazuje při přidávání nové položky do seznamu.

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

Poznámka : Knihovny služby SharePoint používají pro přidání nových položek do knihovny namísto formuláře NewForm.aspx jiný formulář – Upload.aspx.

Začátek stránky

Vytváření nových formulářů seznamů

Výchozí formuláře seznamů (formulář Zobrazit položku, Upravit položku a Nová položka) jsou uloženy ve webové části nazývané webová část formuláře seznamu (LFWP). Tato webová část používá k vykreslení formuláře jazyk CAML (Collaborative Application Markup Language) a ten nelze v aplikaci SharePoint Designer 2010 upravit.

Formulář můžete přizpůsobit vložením webové části Datový formulář (DFWP). Tato webová část používá soubor XSLT, který lze přizpůsobit v aplikaci SharePoint Designer 2010. V podstatě nahradíte výchozí formulář webovou částí Datový formulář, přičemž to můžete provést dvěma způsoby.

Vytvoření nového formuláře seznamu a jeho spojení se seznamem

Nejsnadnějším a nejrychlejším způsobem vytvoření vlastního formuláře seznamu je vytvoření nového formuláře a jeho nastavení jako výchozího formuláře pro seznam.

 1. S webem otevřeným v aplikaci SharePoint Designer 2010 klikněte na položku Seznamy a knihovny v navigačním podokně.

 2. Klikněte na požadovaný seznam v galerii, například Oznámení.

 3. Na souhrnné stránce klikněte v části Formuláře na volbu Nový.

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

  Poznámka : Můžete kliknout také na volbu Formulář seznamu na kartě Nastavení seznamu na pásu karet.

 4. V dialogovém okně Vytvořit nový formulář seznamu zadejte název souboru pro nový formulář. (Nepoužívejte názvy, které by byly v konfliktu s výchozími formuláři: DispForm.aspx, EditForm.aspx a NewForm.aspx.)

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

 5. Pro typ formuláře zadejte možnost Formulář nové položky, Formulář pro úpravy položky nebo Formulář pro zobrazení položky.

 6. Jestliže tento formulář chcete nastavit jako výchozí formulář spojený s vaším seznamem, klikněte na volbu Nastavit jako výchozí formulář pro vybraný typ. Po této akci bude váš vlastní formulář použit pro tento seznam namísto původního výchozího formuláře.

 7. Budete-li chtít použít další možnosti, zvolte typ obsahu, který se má použít u formuláře, obvykle ten, který odpovídá vašemu seznamu.

  Poznámka : Každý seznam nebo knihovnu lze konfigurovat tak, aby umožňovaly použití více typů obsahu, které se potom zobrazí v této nabídce. Pro každý typ obsahu dostupný pro seznam nebo knihovnu můžete použít odlišnou sadu vlastních formulářů seznamu. Pokud například seznam podporuje typy obsahu Tiskové zprávy i Příspěvky z oboru, můžete vytvořit dvě samostatné sady vlastních formulářů seznamu a používat každou z nich zvlášť pro každý z obou typů obsahu. Výhodou používání samostatné sady vlastních formulářů seznamu pro každý typ obsahu je, že každý vlastní formulář seznamu může být navržen přesně tak, aby zobrazoval pouze ta pole, která jsou pro daný typ obsahu relevantní. Další informace o typech obsahu naleznete v části Viz také.

 8. Chcete-li přidat vlastní odkaz na formulář, vyberte volbu Vytvořit odkaz v nabídce položek seznamu a na pásu karet a zadejte odkaz a název příkazu.

  Odkazy na další informace týkající se vlastních akcí souvisejících se seznamy jsou uvedeny v části Viz také.

 9. Pokud chcete vytvořit nový formulář a vrátit se na souhrnnou stránku seznamu, klikněte na tlačítko OK.

  Nový formulář se zobrazí s ostatními formuláři spojenými s daným seznamem.

Začátek stránky

Úprava existujícího formuláře seznamu

Další způsob vytvoření vlastního formuláře seznamu je přímá úprava jednoho z výchozích formulářů spojených se seznamem. Při této akci vložíte na stránku nový formulář (webová část Datový formulář), který nahradí výchozí formulář na stránce.

Poznámka : Tyto kroky byste mohli vlastně provést na libovolné stránce ASPX v aplikaci SharePoint Designer 2010. Výhodou úpravy existujícího formuláře je, že je již spojený se seznamem.

 1. S webem otevřeným v aplikaci SharePoint Designer 2010 klikněte na položku Seznamy a knihovny v navigačním podokně.

 2. Klikněte na požadovaný seznam v galerii, například Oznámení.

 3. Na souhrnné stránce v části Formuláře klikněte na požadovaný formulář, například NewForm.aspx. Formulář se otevře pro úpravy.

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

 4. S formulářem NewForm.aspx otevřeným v editoru stránek umístěte ukazatel myši přímo pod výchozí formulář a několikerým stisknutím klávesy ENTER vytvořte pod formulářem místo navíc.

  Formuláře aplikace SharePoint Designer

  Další možnost, jak rychle umístit kurzor do tohoto umístění, je kliknutí na výchozí formulář seznamu a stisknutí klávesy ESC a současně klávesy se šipkou doprava.

 5. Na pásu karet klikněte na kartu Vložení a ve skupině Zobrazení dat a datové formuláře klikněte na požadovaný formulář, například Formulář nové položky.

 6. Vyberte seznam nebo knihovnu, se kterými chcete spojit formulář, například Oznámení.

  Na stránce se zobrazí Formulář nové položky, přímo pod výchozím formulářem.

  Dalším krokem je skrytí výchozího formuláře seznamu tak, aby se na stránce zobrazil jen formulář nový. Díky tomu bude také zajištěno, že nebude porušeno připojení stránky k seznamu služby SharePoint a že bude odkaz na tuto stránku na webu správně fungovat.

 7. Kliknutím vyberte výchozí formulář seznamu.

 8. Klikněte na kartu Formát na pásu karet a ve skupině Webová část zvolte možnost Vlastnosti.

  Můžete také kliknout pravým tlačítkem myši na výchozí webovou část a vybrat volbu Vlastnosti webové části.

 9. V dialogovém okně Webová část klikněte na symbol plus vedle možnosti Rozložení, zaškrtněte políčko Skryté a klikněte na tlačítko OK.

  Neodstraňujte výchozí webovou část na stránce. Je třeba, abyste ji pouze skryli. Pokud byste výchozí webovou část odstranili, došlo by k porušení připojení stránky k seznamu. Odkazy na další informace o skrytí webových částí naleznete v části Viz také.

  Oba formuláře se zobrazí na stránce ASPX v aplikaci SharePoint Designer 2010. Když však zobrazíte náhled formuláře, uvidíte jen nový formulář.

Nahrazení výchozích formulářů s použitím aplikace Office InfoPath 2010

Jako alternativu k editoru formuláře seznamů v aplikaci SharePoint Designer 2010 můžete k vytvoření, úpravě a návrhu formulářů použít aplikaci Microsoft InfoPath 2010. Aplikace InfoPath 2010 je výkonný nástroj určený k vytváření vysoce přizpůsobených formulářů, které lze použít pro seznamy, knihovny a pracovní postupy služby SharePoint.

Odkazy na další informace o formulářích aplikace Office InfoPath 2010 naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Další kroky

Po vytvoření vlastního formuláře pro seznam nebo knihovnu bude dalším krokem zahájení úprav formuláře, aby vyhověl vašim požadavkům. Můžete přidat nebo odebrat sloupce, změnit rozložení polí, použít různá písma nebo styly, přidat vlastní obrázky atd. K provedení těchto úprav můžete v aplikaci SharePoint Designer 2010 použít pás karet. Jestliže máte změnu, kterou nelze provést pomocí pásu karet, můžete kód XSL formuláře upravit přímo v zobrazení kódu. Odkazy na další informace o úpravách formulářů seznamu naleznete v části Viz také.

Pokud chcete formulář odstranit, zvýrazněte ho na souhrnné stránce a potom na pásu karet vyberte možnost Odstranit. Formulář tak odstraníte ze serveru a uživatelé ho již nebudou moci zobrazit.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×