Vytvoření vlastní spojnice

Pokud při kreslení spojnic často používáte stejné formátování, můžete ušetřit čas vytvořením vlastního obrazce spojnice se stejným nastavením formátování. Vlastní spojnici potom můžete kdykoli znovu použít.

Co chcete udělat?

Přidání, přesunutí nebo otočení textu na spojnici

Přidání šipek, bodů či jiných zakončení čar ke spojnici

Zakřivené, pravoúhlé nebo přímé spojnice

Nastavení stylu přeskakování čar u spojnice

Uložení vlastní spojnice do vzorníku Oblíbené položky


Přidání, přesunutí nebo otočení textu na spojnici

Text na spojnici můžete přidávat a přesouvat stejným způsobem, jako přidáváte a přesouváte text u jiných obrazců aplikace Microsoft Office Visio 2007.

 1. Vyberte spojnici.

 2. Zadejte text.

 3. Chcete-li text přesunout, klepněte na nástroj Blok textu Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní a potom text přetáhněte myší.

  Pokud není nástroj Blok textu Obrázek tlačítka zobrazen, klepněte na šipku dolů vedle nástroje Text Tlačítko nástroje Text a potom klepněte na položku Blok textu Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li text otočit, klepněte na nástroj Blok textu Obrázek tlačítka na panelu nástrojů Standardní a potom přetáhněte rotační úchyt ( Button Image ).

  Pokud není nástroj Blok textu Obrázek tlačítka zobrazen, klepněte na šipku dolů vedle nástroje Text Tlačítko nástroje Text a potom klepněte na položku Blok textu Obrázek tlačítka .

Tip : Některé spojnice a obrazce obsahují ovládací úchyt ( Ovládací úchyt ), jehož přetažením můžete text obrazce rychle přesunout.

Začátek stránky

Přidání šipek, bodů či jiných zakončení čar ke spojnici

 1. Vyberte spojnici.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Čára.

 3. Ve skupinovém rámečku Konce čáry vyberte typ a velikost konce čáry, které chcete použít.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Tip : Můžete také použít nástroj Konce čáry na panelu nástrojů Formát.

Začátek stránky

Zakřivené, pravoúhlé nebo přímé spojnice

 1. Klepněte na spojovací čáru pravým tlačítkem myši.

 2. Klepněte na příkaz Zakřivená spojnice, Pravoúhlá spojnice nebo Přímá spojnice.

Poznámka : K přímým nebo pravoúhlým spojnicím nelze přidat úchyty, ale k zakřiveným spojnicím je můžete přidat pomocí nástroje Tužka     Obrázek tlačítka .

Tip : Chcete-li, aby byla výchozí spojnice přímá nebo zakřivená, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vzhled stránky, klepněte na kartu Rozložení a směrování a v seznamu Vzhled potom klepněte na položku Zakřivený nebo Přímý.

Začátek stránky

Nastavení stylu přeskakování čar u spojnice

 1. Vyberte spojnici.

 2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Chování.

 3. Klepněte na kartu Spojnice a ve skupinovém rámečku Přeskakování čar vyberte požadované možnosti.

Tip : Chcete-li pro spojnice na stránce nastavit výchozí styl přeskakování čar, klepněte v nabídce Soubor na příkaz Vzhled stránky, klepněte na kartu Rozložení a směrování a v seznamu Styl přeskakování čar potom určete klepnutím, jak chcete přeskakování čar zobrazit.

Začátek stránky

Uložení vlastní spojnice do vzorníku Oblíbené položky

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Obrazce, dále na příkaz Obrazce a klepněte na příkaz Oblíbené položky.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví Oblíbené položky a potom klepněte na příkaz Upravit vzorník.

 3. Přetáhněte vlastní spojnici do vzorníku Oblíbené položky.

 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na záhlaví Oblíbené položky a potom klepněte na příkaz Uložit.

Pokud chcete nyní používat tuto spojnici, klepněte na nástroj Spojnice Obrázek tlačítka a potom vyberte spojnici ve vzorníku Oblíbené položky.

Po výběru vlastního obrazce spojnice budou mít všechny spojnice nakreslené pomocí nástroje Spojnice Obrázek tlačítka stejné formátování jako vaše vlastní spojnice.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×