Vytvoření vizitek pomocí šablony

Když si nainstalujete Word, automaticky se do počítače nainstalují i šablony vizitek. V knihovně dokumentů Wordu můžete tyto šablony procházet a otevřít nový dokument, který se bude na jedné z nich zakládat.

Tip : Pokud chcete, aby Word na vizitky automaticky přidával osobní kontaktní informace, klikněte na Word > Preferences (Předvolby) > User Information (Informace o uživateli) a zadejte informace, které chcete přidávat (třeba jméno, adresu a telefonní číslo).

  1. V nabídce File (Soubor) klikněte na New from Template (Nový ze šablony).

  2. V části Templates (Šablony) klikněte na Business Cards (Vizitky).

    Tip : Abyste rychle našli šablony vizitek dostupné přes Office.com nebo na počítači, zadejte do vyhledávacího pole galerie dokumentů Wordu Template Search field heslo business card (vizitka). Šablony vizitek z Office.com nebudou automaticky zahrnovat osobní informace o uživateli, které se zadaly v předvolbách.

  3. Poklikejte na šablonu, kterou chcete použít.

    Zobrazí se dokument založený na této šabloně.

  4. Klikněte na libovolný zástupný text v dokumentu a nahraďte ho svými vlastními informacemi.

Viz taky

Vytvoření životopisu pomocí šablony

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×