Vytvoření videa z prezentace

Teď máte možnost uložit svoji prezentaci aplikace Microsoft PowerPoint 2010 jako video. To vám usnadní její distribuci a příjemci si ji budou moct jednodušeji prohlédnout.

V tomto článku

Proč z prezentace vytvářet video?

Záznam a časování mluveného komentáře a pohybů ukazovátka

Uložení prezentace jako videa

Které části prezentace nebudou do videa zahrnuté?

Co dělat s videem po jeho vytvoření?

Proč z prezentace vytvářet video?

Když budete chtít kolegům nebo zákazníkům nabídnout verzi svojí prezentace s vysokou věrností (poslat ji jako e-mailovou přílohu, publikovat ji na webu nebo ji poskytnout na CD nebo DVD), můžete prezentaci uložit tak, aby se dala přehrát jako video.

PowerPoint 2010 vám teď umožňuje uložit prezentaci s animacemi, mluvenými komentáři a multimédii jako soubor .wmv (Windows Media Video) a bez obav ji distribuovat, protože si můžete být jistí, že se při jejím přehrávání nic nepokazí. Pokud nechcete používat formát souboru .wmv, můžete použít nástroj od jiného výrobce, kterému dáváte přednost, a převést si soubor do jiného formátu (.avi, .mov atd.).

Když nahráváte prezentaci jako video, je dobré myslet na toto:

 • Ve svém videu můžete zaznamenat a načasovat mluvený komentář a pohyby laserového ukazovátka.

 • Můžete řídit velikost multimediálního souboru a kvalitu videa.

 • Video může obsahovat animace a přechody.

 • Diváci nepotřebují k přehrání videa aplikaci PowerPoint.

 • Pokud vaše prezentace obsahuje vložené video, toto video se přehraje správně, aniž byste je museli ovládat.

 • S ohledem na obsah prezentace může vytvoření videa chvíli trvat. Delší prezentace a prezentace s animacemi, přechody a dalším multimediálním obsahem se budou pravděpodobně vytvářet déle. Během vytváření videa však naštěstí můžete pokračovat v práci v aplikaci PowerPoint.

Začátek stránky

Záznam a časování mluveného komentáře a pohybů ukazovátka

Poznámka    Abyste mohli zaznamenávat a přehrávat mluvené komentáře, musí být počítač vybavený zvukovou kartou, mikrofonem a reproduktory.

Dobré prezentace se vyznačují výstižným obsahem snímků, který je podpořený a zdůrazněný gesty a řečí prezentujícího. Při vytváření videoverze prezentace asi budete chtít zaznamenat a načasovat i mluvený komentář a gesta laserovým ukazovátkem, abyste zachytili i lidský element prezentace.

Prezentaci můžete nahrát ještě před jejím sdílením s cílovou skupinu, nebo si můžete mluvený komentář nahrát, když prezentaci přednášíte živě, abyste měli zaznamenané i komentáře a otázky účastníků cílové skupiny.

Postupy týkající se záznamu a časování mluveného komentáře v prezentaci najdete v článku Přidání mluveného komentáře do prezentace. A postupy týkající se používání laserového ukazovátka najdete v článku Jak si z myši udělat laserové ukazovátko.

Začátek stránky

Uložení prezentace jako videa

Vytvořit video

 1. Vytvořte prezentaci.

 2. (Volitelné) Zaznamenejte mluvený komentář a časování snímků a přidejte je do prezentace a změňte myš na laserové ukazovátko.

 3. Uložte prezentaci.

 4. V nabídce Soubor klikněte na Uložit a odeslat.

 5. V části Uložit a odeslat klikněte na Vytvořit video.

 6. Pokud chcete zobrazit všechny možnosti pro kvalitu a velikost videa, klikněte v části Vytvořit video na šipku dolů u Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD).

 7. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Chcete-li vytvořit video velmi vysoké kvality, ale s větší velikostí souboru, klikněte na položku Displeje pro počítače a vysoké rozlišení (HD).

  • Chcete-li vytvořit video střední kvality se střední velikostí souboru, klikněte na položku Internet a DVD.

  • Chcete-li vytvořit video nízké kvality s nejmenší možnou velikostí souboru, klikněte na položku Přenosná zařízení.

   Tip    Je vhodné jednotlivé možnosti vyzkoušet, abyste zjistili, která vám vyhovuje.

 8. Klikněte na šipku dolů u Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář a udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud jste nezaznamenali a nenačasovali mluvený komentář a pohyby laserového ukazovátka, klikněte na Nepoužívat zaznamenané časování ani mluvený komentář.

   Tip    Výchozí časový interval pro každý snímek je nastaven na 5 sekund. Chcete-li tuto hodnotu změnit, klikněte na šipku nahoru (zvýšit) nebo dolů (snížit) napravo od textu Počet sekund na každý snímek.

  • Pokud jste zaznamenali a načasovali mluvený komentář a pohyby ukazovátka, klikněte na Použít zaznamenané časování a mluvený komentář.

 9. Klikněte na Vytvořit video.

 10. Do pole Název souboru zadejte název videosouboru, přejděte do složky, která má tento soubor obsahovat, a pak klikněte na Uložit. Průběh vytváření videa můžete sledovat na stavovém řádku v dolní části obrazovky. Celý proces vytváření videa může trvat i několik hodin. Záleží to na délce videa a složitosti prezentace.

  Tip    U delších videí můžete nastavit jejich vytvoření přes noc. Připravíte si tak video na následující ráno.

 11. Chcete-li nově vytvořený soubor přehrát, přejděte do příslušné složky a poklikejte na vytvořený soubor.

Začátek stránky

Které části prezentace nebudou do videa zahrnuté?

Do videa nebudou zahrnuty následující položky vytvořené v aplikaci PowerPoint:

 • Média vložená v předchozích verzích aplikace PowerPoint. Chcete-li zahrnout tyto položky, můžete příslušný objekt média převést nebo upgradovat.

  Tip   Pokud jste například vložili média pomocí aplikace PowerPoint 2007, budou propojená a budou se v prezentaci přehrávat.  Pokud však exportujete soubor jako video, propojená média budou odpojena.  Soubor můžete převést na nový formát (klikněte na kartu Soubor a ve skupině Informace klikněte na tlačítko Převést) nebo můžete na objekt média kliknout pravým tlačítkem myši a potom jej kliknutím na příslušný příkaz upgradovat – poté bude soubor vložen a jeho export proběhne správně.

 • Média ve formátu programu QuickTime (pokud jste nenainstalovali kódovací filtr třetí strany ffdShow programu QuickTime). Je třeba provést optimalizaci kompatibility.

 • Makra

 • Ovládací prvky OLE/ActiveX

Začátek stránky

Co dělat s videem po jeho vytvoření?

Jakmile video vytvoříte, můžete s ním seznámit ostatní následujícími způsoby:

Začátek stránky

Použít na: PowerPoint 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk