Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

Pomocí vývojových diagramů křížových procesů znázorníte vztah mezi obchodními procesy a funkčními jednotkami (například odděleními) odpovědnými za tento proces.

Funkční jednotky, například oddělení nebo pozice, jsou ve vývojovém diagramu reprezentovány pásmy. Jednotlivé obrazce reprezentující kroky procesu jsou umístěny v pásmu odpovídající funkční jednotky zodpovědné za daný krok.

Cross-functional flowchart

Co chcete udělat?

Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

Přidání funkčního pásma

Odstranění funkčního pásma

Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, na příkaz Obchodní nebo Vývojové diagramy a klepněte na příkaz Vývojový diagram křížového procesu.

 2. Zvolte požadovanou orientaci pásem ve vývojovém diagramu, počet pásem (max. 5) a to, zda chcete nad pásma přidat pruh s nadpisem.

  Poznámka : Pásma bude možné přidávat a odstraňovat i později, nebude však již možné měnit jejich orientaci.

 3. K diagramu a funkčním pásmům můžete přidat popisky. Klepněte na pole se zástupným textem a zadejte vlastní text.

  Tip : Chcete-li změnit orientaci všech popisků, klepněte pravým tlačítkem myši na pruh s nadpisem nebo na ohraničení vývojového diagramu a poté klepnutím na příkaz Zobrazit popisky všech pásem svisle nebo Zobrazit popisky všech pásem vodorovně.

 4. Můžete přidat nová nebo odstranit nepotřebná pásma.

Začátek stránky

Přidání funkčního pásma

 1. Ze vzorníku Obrazce vývojového diagramu křížového procesu přetáhněte obrazec Funkční pásmo na požadované místo na hranici pásma.

  Nové funkční pásmo se přichytí k umístění a další funkční pásma na stránce se přemístí odpovídajícím způsobem.

 2. Po vybrání pásma zadejte popisek.

Začátek stránky

Odstranění funkčního pásma

 1. Klepněte na funkční pásmo, které chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka : Odstraněním funkčního pásma odstraníte i všechny obrazce v pásmu.

 2. Ze vzorníku Obrazce základních vývojových diagramů přetáhněte obrazce vývojového diagramu na patřičná místa na pásmech nebo napříč pásem podle jednotlivých kroků procesu.

 3. Spojte obrazce vývojového diagramu.

  1. Klepněte na tlačítko Spojnice Vzhled tlačítka a přetáhněte spojovací bod v prvním obrazci na spojovací bod ve druhém obrazci. Modrý křížek představující spojovací bod

  2. Po dokončení spojení obrazců klepněte na nástroj Ukazatel Obrázek tlačítka .

 4. Chcete-li k obrazci vývojového diagramu nebo ke spojnici přidat popisek, vyberte daný objekt a zadejte text.

 5. Jednotlivé fáze procesu označte pomocí obrazce Oddělovač.

  1. Ze vzorníku Obrazce vývojového diagramu křížového procesu přetáhněte obrazec Oddělovač do vývojového diagramu na místo, kde chcete vyznačit začátek fáze. Obrazec se rozšíří přes všechna pásma.

  2. Po vybrání oddělovače zadejte popisek.

   Tip : Chcete-li změnit umístění popisku, klepněte na tlačítko Blok textu, potom na popisek a přetáhněte popisek na nové místo. Obrázek tlačítka

   Poznámka : Při přesunutí oddělovače se přesunou i všechny obrazce vývojového diagramu napravo od něj (nebo pod ním v případě svislé orientace).

 6. Obrazce ve vývojovém diagramu lze automaticky číslovat.

  1. Ve vývojovém diagramu vyberte obrazce, které chcete číslovat.

  2. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Doplňky, dále přejděte na příkaz Visio Extra a poté klepněte na příkaz Číslovat obrazce.

  3. Na kartě Obecné ve skupinovém rámečku Operace klepněte na přepínač Číslovat automaticky. Ve skupinovém rámečku Použít na klepněte na přepínač Vybrané obrazce a pak na tlačítko OK.

   Tip : Chcete-li číslovat nové obrazce vývojového diagramu při přetažení na stránku, zaškrtněte v dialogovém okně Číslovat obrazce políčko Pokračovat v číslování obrazců při umístění na stránku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×