Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

Pomocí vývojových diagramů křížových procesů znázorníte vztah mezi obchodními procesy a funkčními jednotkami (například odděleními) odpovědnými za tento proces.

Funkční jednotky, například oddělení nebo pozice, jsou ve vývojovém diagramu reprezentovány plaveckými drahami. Jednotlivé obrazce reprezentující kroky procesu jsou umístěny v dráze odpovídající funkční jednotky zodpovědné za daný krok.

Šablona vývojového diagramu křížového procesu

Co chcete udělat?

Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

Přidání plavecké dráhy

Změna uspořádání plaveckých drah

Odstranění plavecké dráhy

Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na položku Nový, na položku Vývojový diagram a poté dvakrát klikněte na šablonuVývojový diagram křížového procesu.

 3. Chcete-li k diagramu a plaveckým drahám přidat popisky, klikněte na pole se zástupným textem a zadejte text popisku.

  Tip : Chcete-li změnit umístění popisku, klikněte na nástroj Blok textu, potom na popisek a přetáhněte jej na nové místo.

 4. V pásu karet klikněte na kartu Vývojový diagram křížového procesu.

 5. Ve skupinovém rámečku Návrh kliknutím na položku Otočit popisky pásu změníte orientaci textu popisku.

  Na této kartě můžete provádět další změny návrhu a rozložení vývojového diagramu.

 6. Chcete-li označit fáze v procesu, klikněte ve skupině Vložení na položku Oddělovač. Popisek změníte zadáním textu v případě, že je vybrána fáze.

 7. Přetáhněte obrazec vývojového diagramu z okna Obrazce na plaveckou dráhu.

  Plavecká dráha se zvýrazní žluto-oranžovou barvou, což označuje, že obsahuje daný obrazec. Jakmile je obrazec obsažen v plavecké dráze, bude se s ní přesouvat, rozhodnete-li se později změnit uspořádání diagramu.

 8. Přidáním více obrazců vytvoříte vývojový diagram pomocí minipanelu nástrojů funkce automatického spojení nebo přetažením obrazců z okna Obrazce a jejich spojením.

Začátek stránky

Přidání plavecké dráhy

Přidávání plavecké dráhy do diagramu lze provést několika způsoby:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na plaveckou dráhu a poté klikněte v místní nabídce na příkaz Vložit plaveckou dráhu před nebo Vložit plaveckou dráho po.

 • Podržte ukazatel myši na rohu některé plavecké dráhy. Klikněte na modrou šipku Vložit obrazec plavecké dráhy, která se zobrazí.

 • Na kartě Vývojový diagram křížového procesu klikněte ve skupině Vložení na tlačítko Plavecká dráha. Plavecká dráha bude přidána po vybrané plavecké dráze nebo na konci, není-li vybrána žádná plavecká dráha.

 • Ze vzorníku Obrazce základních vývojových diagramů přetáhněte obrazec plavecké dráhy na požadované místo na hranici pásma.

Začátek stránky

Změna uspořádání plaveckých drah

 1. Kliknutím vyberte záhlaví plavecké dráhy, kterou chcete přesunout.

  Ukazatel by měl zobrazit ikonu Přesunout.

 2. Přetáhněte plaveckou dráhu na požadované místo.

Obrazce obsažené v plavecké dráze budou rovněž přesunuty. Chcete-li zkontrolovat, zda je obrazec obsažen v plavecké dráze a neleží pouze pod ním, vyberte jej. Je-li obsažen, plavecká dráha se zvýrazní žluto-oranžovou barvou. Není-li obrazec obsažen, ale chcete, aby tomu tak bylo, trochu jej posuňte a plavecká dráha jej rozpozná.

Začátek stránky

Odstranění plavecké dráhy

 • Klikněte na popisek plavecké dráhy, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE.

  Poznámka : Odstraněním plavecké dráhy odstraníte i všechny obsažené obrazce.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×