Vytvoření vývojového diagramu křížového procesu

 1. Spusťte aplikaci Visio.

 2. V seznamu Kategorie klikněte na Vývojový diagram.

 3. Klikněte na šablonu Vývojový diagram křížového procesu a potom klikněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Jestli se zobrazí výzva, jako orientaci plavecké dráhy vyberte Vodorovná nebo Svislá a klikněte na tlačítko OK. Orientaci můžete změnit na kartě Vývojový diagram křížového procesu.

Šablona se otevře tak, že plavecké dráhy jsou již na stránce.

Přidání plaveckých drah

Přidávání plaveckých drah do diagramu lze provést několika způsoby:

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví plavecké dráhy a v místní nabídce klikněte na příkaz Vložit plaveckou dráhu před nebo Vložit plaveckou dráhu po.

 • Podržte ukazatel myši na rohu některé plavecké dráhy. Klikněte na malou šipku Vložit obrazec plavecké dráhy, která se zobrazí.

 • Na kartě Vývojový diagram křížového procesu klikněte ve skupině Vložení na tlačítko Plavecká dráha. Plavecká dráha bude přidána po vybrané plavecké dráze nebo na konci, není-li vybrána žádná plavecká dráha.

 • Přetáhněte obrazec plavecké dráhy ze vzorníku Obrazce vývojového diagramu křížového procesu a vložte ho do odpovídajícího umístění.

Změna textu

 • Chcete-li k diagramu a plaveckým drahám přidat popisek, klikněte na pole se zástupným textem a zadejte text popisku.

 • Pokud chcete změnit umístění popisku, na kartě Domů ve skupině Nástroje klikněte na Blok textu, potom klikněte na popisek a přetáhněte ho na nové místo.

 • Jestli chcete změnit orientaci textu popisku, klikněte na kartu Vývojový diagram křížového procesu a pak ve skupině Návrh klikněte na Otočit popisek dráhy.

Uspořádání a seskupení obrazců

 • Chcete-li označit fáze procesu, použijte čáry z pole Oddělovač ve vzorníku Obrazce vývojového diagramu křížového procesu. Jednu umístěte na plaveckou dráhu k vyznačení změny fáze (například přesunutí z milníku 1 na milník 2). Popisek změníte zadáním textu v případě, že je vybrána fáze.

 • K přidání ohraničení skupiny přidružených obrazců použijte kontejner. Nejdřív vyberte obrazce, které chcete seskupit, a pak na kartě Vložení ve skupině Části diagramu klikněte na tlačítko Kontejner a v galerii vyberte spojnici.

Změna uspořádání plaveckých drah

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Nástroje na Ukazatel.

 2. Kliknutím vyberte záhlaví plavecké dráhy, kterou chcete přesunout.

  Ukazatel by měl zobrazit ikonu Přesunout.

 3. Přetáhněte plaveckou dráhu na požadované místo.

Obrazce obsažené v plavecké dráze budou rovněž přesunuty. Chcete-li zkontrolovat, zda je obrazec obsažen v plavecké dráze a neleží pouze pod ním, vyberte jej. Je-li obsažen, plavecká dráha se zvýrazní. Není-li obrazec obsažen, ale chcete, aby tomu tak bylo, trochu jej posuňte a plavecká dráha jej rozpozná.

Odstranění plavecké dráhy

 • Klikněte na záhlaví plavecké dráhy, kterou chcete odstranit, a stiskněte klávesu DELETE. Odstraní se také všechny obrazce, které dráha obsahuje.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×