Vytvoření vývojového diagramu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Klíčová slova:    vývojový diagram; animace vývojového diagramu; přizpůsobení vývojového diagramu; styl vývojového diagramu

Vývojový diagram znázorňuje postupné kroky úkolu nebo procesu. Existuje mnoho různých rozložení SmarArtu, která můžete použít ke znázornění kroků v procesu, včetně rozložení, která mohou obsahovat obrázky.

Obrázek rozložení Zvýraznění obrázku – proces
Rozložení Proces se zvýrazněním a obrázky je jedno z mnoha rozložení procesu, která můžete použít k zobrazení obrázků souvisejících s postupem v úkolu nebo procesu. Pomocí rozložení Proces se zvýrazněním a obrázky byste třeba mohli zobrazit proces, kterým se ze šrotu z kuchyně stane zahradní kompost.

Tento článek popisuje postup vytvoření vývojového diagramu s obrázky. Metody popsané v tomto článku můžete použít k vytvoření nebo změně prakticky jakéhokoli obrázku SmartArt. Abyste dosáhli požadovaného výsledku, vyzkoušejte různá rozložení.

Pomocí obrázku SmartArt můžete v aplikacích Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 nebo Microsoft Office Word 2007 vytvořit vývojový diagram a zahrnout ho do listu, e-mailové zprávy, prezentace nebo dokumentu.

Co chcete udělat?

Vytvořit vývojový diagram s obrázky

Přidat nebo odebrat pole vývojového diagramu

Přesunout pole ve vývojovém diagramu

Změnit barvy vývojového diagramu

Použít styl SmartArt ve vývojovém diagramu

Animovat vývojový diagram

Vytvoření vývojového diagramu s obrázky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko SmartArt.

  Pás karet se skupinou Ilustrace

 2. V galerii Zvolit obrázek SmartArt klikněte na položku Proces a potom dvakrát klikněte na položku Proces se zvýrazněním a obrázky.

 3. Pokud chcete přidat obrázek, v poli, do kterého ho chcete přidat, klikněte na ikonu obrázku Ikona obrázku , vyberte obrázek, který chcete v grafu zobrazit, a klikněte na Vložit.

 4. Pokud chcete zadat text, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté zadejte text.

  • Zkopírujte text z jiného umístění nebo programu, klikněte na položku [Text] v podokně textu a poté vložte text.

   Poznámka : Pokud je podokno textu skryto, klikněte na ovládací prvek.

   Ovládací prvek podokna textu

  • Klikněte na pole v obrázku SmartArt a poté zadejte text.

   Poznámka : Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud tuto možnost použijete po přidání všech požadovaných polí.

Začátek stránky

Přidání nebo odebrání polí vývojového diagramu

Přidání pole

 1. Klikněte na obrázek SmartArt, do kterého chcete přidat pole.

 2. Klikněte na existující pole, které je umístěno nejblíže k místu, kam chcete přidat nové pole.

 3. V části Nástroje obrázku SmartArt klikněte na kartě Návrh ve skupině Vytvořit obrázek na šipku u tlačítka Přidat obrazec.

  Přidání obrazce

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li vložit pole stejné úrovně, jako je vybrané pole, ale za něj, klikněte na možnost Přidat obrazec za.

  • Chcete-li vložit pole stejné úrovně, jako je vybrané pole, ale před něj, klikněte na možnost Přidat obrazec před.

Odstranění pole

Chcete-li odstranit pole, klikněte na jeho ohraničení a potom stiskněte klávesu DELETE.

Poznámka : 

 • Když potřebujete přidat pole do vývojového diagramu, zkuste ho přidat před nebo za vybrané pole, abyste nové pole umístili tam, kam potřebujete. Běžné chyby obrázků SmartArt se dají jednoduše opravit.

 • Postup přidání pole z podokna textu:

  1. Přemístěte kurzor na začátek textu, kam chcete pole přidat.

  2. Zadejte text, který chcete mít v novém poli, stiskněte ENTER a potom nové pole odsaďte stisknutím klávesy TAB. Pokud chcete mít negativní odsazení stiskněte kombinaci kláves SHIFT+TAB.

Začátek stránky

Přesunutí pole ve vývojovém diagramu

 • Pokud chcete pole přesunout, klikněte na něj a přetáhněte jej do nového umístění.

 • Pokud chcete pole přesunout o malý kousek, podržte klávesu CTRL a stiskněte šipkové klávesy na klávesnici.

Začátek stránky

Změna barvy vývojového diagramu

Jestliže chcete obrázku SmartArt rychle dodat profesionální vzhled a dojem, můžete ve vývojovém diagramu změnit barvy nebo použít styl SmartArt. Můžete také přidat efekty, například záři, měkké okraje nebo prostorové efekty. V prezentacích aplikace Office PowerPoint 2007 můžete vývojový diagram animovat.

Pro pole v obrázku SmartArt lze použít barevné kombinace odvozené od Barvy motivu.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt , jehož barvu chcete změnit.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klikněte na kartě Návrh na tlačítko Změnit barvy ve skupině Styly obrázků SmartArt.

  Panel nástrojů obrázků SmartArt – vývojových diagramů

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

 3. Klikněte na požadovanou barevnou kombinaci.

Tip : Jestliže umístíte ukazatel nad miniaturu, můžete zobrazit dopad použití barev na obrázek SmartArt.

Změna barvy čáry nebo stylu ohraničení pole

 1. V obrázku SmartArt klikněte pravým tlačítkem myši na ohraničení pole, které chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Formát obrazce.

 2. Pokud chcete změnit barvu ohraničení pole, klikněte na Barva čáry, klikněte na Barva Obrázek tlačítka a potom klikněte na požadovanou barvu.

 3. Pokud chcete změnit styl ohraničení pole, klikněte na Styl čáry a pak vyberte požadované styly čáry.

Změna barvy pozadí v poli vývojového diagramu

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ohraničení pole a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. Klikněte na podokno Výplň a potom na přepínač Souvislá výplň.

 3. Klikněte na Barva Obrázek tlačítka a pak klikněte na požadovanou barvu.

 4. Pokud chcete určit, nakolik bude možné vidět skrz barvu pozadí, přesuňte jezdce Průhlednost nebo zadejte hodnotu do číselníku vedle jezdce. Procentuální hodnota průhlednosti se může pohybovat od 0 % (plně neprůhledný, což je výchozí nastavení) do 100 % (plně průhledný).

Začátek stránky

Použití stylu SmartArt ve vývojovém diagramu

Styl SmartArt je tvořen kombinací různých efektů, jako je styl čáry, zkosené hrany nebo prostorový efekt. Styl SmartArt lze použít pro pole v obrázku SmartArt za účelem vytvoření jedinečného a profesionálního vzhledu.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt , jehož styl SmartArt chcete změnit.

 2. Na kartě Nástroje pro obrázky SmartArt klepněte na požadovaný styl SmartArt ve skupině Styly obrázků SmartArt na kartě Návrh.

  Panel nástrojů obrázků SmartArt – vývojových diagramů

  Pokud chcete zobrazit více stylů SmartArt, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku SmartArt nebo Návrh, přesvědčte se, že jste vybrali obrázek SmartArt.

Poznámka : 

Začátek stránky

Animace vývojového diagramu

Pokud používáte Office PowerPoint 2007, můžete animací vývojového diagramu zvýraznit každé pole.

 1. Klikněte na obrázek SmartArt , který chcete animovat.

 2. Na kartě Animace ve skupině Animace klikněte na Animovat a potom na Postupně.

  Obrázek karty Animace

Poznámka : Jestliže vývojový diagram s nastavenou animací zkopírujete do dalšího snímku, bude s ním zkopírována i animace.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×