Vytvoření, výběr, úprava nebo odstranění hypertextového odkazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li zajistit rychlý přístup k souvisejícím informacím v jiném souboru nebo na webové stránce, můžete do buňky listu vložit Hypertextový odkaz. Hypertextové odkazy lze vkládat také do určitých prvků grafu.

V tomto článku

Získat další informace o hypertextových odkazech

Vytvoření hypertextového odkazu na nový soubor

Vytvoření hypertextového odkazu na existující soubor nebo webovou stránku

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo v sešitu

Vytvoření vlastního hypertextového odkazu pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vytvoření hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

Vytvoření externího odkazu na data listu na webu

Výběr hypertextového odkazu bez aktivace odkazu

Změna hypertextového odkazu

Kopírování nebo přesun hypertextového odkazu

Nastavení základní adresy hypertextových odkazů v sešitu

Odstranění hypertextového odkazu

Další informace o hypertextových odkazech

Hypertextový odkaz je odkaz v dokumentu. Klepnutím na tento odkaz otevřete další stránku nebo soubor. Cílem hypertextového odkazu obvykle bývá další webová stránka, ale může jím být také obrázek, e-mailová adresa nebo aplikace. Hypertextový odkaz může mít formu textu nebo obrázku.

Pokud na webové stránce kliknete na hypertextový odkaz, zobrazí se cíl ve Webový prohlížeč v závislosti na typu cíle buď otevřený, nebo spuštěný. Například hypertextový odkaz na stránku zobrazí tuto stránku ve webovém prohlížeči a hypertextový odkaz na soubor ve formátu AVI otevře tento soubor v přehrávači záznamů.

Způsob použití hypertextových odkazů

Pomocí hypertextových odkazů je možné provádět následující akce:

 • přejít k souboru nebo webové stránce v síti Intranet nebo Internet;

 • přejít na webovou stránku nebo do souboru, který chcete vytvořit v budoucnu;

 • odeslat e-mail,

 • spustit přenos souborů, například stahování nebo proces FTP.

Po nastavení ukazatele myši na text nebo obrázek obsahující hypertextový odkaz se tvar ukazatele změní na ruku Ukazatel ve tvaru ruky . Tento ukazatel označuje, že na text nebo obrázek je možné klepnout.

Popis adresy URL a způsob jejího použití

Při vytváření hypertextového odkazu je cíl kódován jako adresa URL. Například:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

Adresa URL obsahuje Protokol, jako například HTTP, FTP nebo FILE, Webový server nebo síťové umístění a cestu a název souboru. Jednotlivé složky adresy URL uvádí následující obrázek:

Čtyři součásti adresy URL

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. Webový server nebo síťové umístění

3. Cesta

4. Název souboru

Absolutní a relativní hypertextové odkazy

Absolutní adresa URL zahrnuje úplnou adresu včetně Protokol, Webový server, cesty a názvu souboru.

Relativní adresa URL obsahuje jednu nebo více chybějící částí. Chybějící informace, se považuje ze stránky, která obsahuje adresa URL. Například pokud chybí protokolu a webovému serveru, webového prohlížeče používá protokol a doménu, například .com nebo .com, okraj aktuální stránky.

U webových stránek je běžné použití relativních adres URL obsahujících pouze částečnou cestu a název souboru. Pokud jsou takové soubory přemístěny na jiný server, budou v případě, že se nezmění relativní umístění stránek, všechny hypertextové odkazy nadále fungovat. Pokud například hypertextový odkaz v souboru Produkty.htm míří na stránku jablko.htm ve složce Ovoce a obě stránky budou přemístěny do složky Ovoce na jiném serveru, bude adresa URL v hypertextovém odkazu stále funkční.

V sešitu aplikace Office Microsoft Excel jsou ve výchozím nastavení neurčené cesty k cílovým souborům hypertextových odkazů definovány jako relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Jako výchozí můžete nastavit různé základní adresy. Díky tomu bude možné při každém vytvoření hypertextového odkazu na soubor v tomto umístění zadat v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz pouze název souboru, nikoli cestu.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na nový soubor

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  1. Na kartě Vložit klepněte ve skupinovém rámečku Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

  Pás karet v aplikaci Outlook

  Lze také klepnout pravým tlačítkem myši na buňku nebo grafický objekt a potom v místní nabídce klepnout na příkaz Hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+K.

 2. Na panelu Odkaz na klepněte na tlačítko Vytvořit nový dokument.

 3. Do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru.

  Tip : Pokud chcete zadat jiné umístění, než jaké je uvedeno ve skupinovém rámečku Úplná cesta, zadejte nové umístění před název souboru do pole Název nového dokumentu nebo klepněte na tlačítko Změnit a vyberte požadované umístění. Klepněte na tlačítko OK.

 4. Klepnutím na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní ve skupinovém rámečku Úpravy dokumentu určete, kdy má být nový soubor otevřen pro úpravy.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na existující soubor nebo webovou stránku

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  1. Na kartě Vložit klepněte ve skupinovém rámečku Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

  Pás karet v aplikaci Outlook

  Lze také klepnout pravým tlačítkem myši na buňku nebo objekt a potom v místní nabídce klepnout na příkaz Hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+K.

 2. V seznamu Odkaz na klepněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Vyberte soubor, klikněte na Aktuální složka a potom klikněte na soubor, který chcete vytvořit odkaz.

   Místo aktuální složky můžete v seznamu Oblast hledání vybrat jinou složku.

  • Chcete-li vybrat webovou stránku, klepněte na tlačítko Prohlédnuté stránky a potom klepněte na požadovanou webovou stránku.

  • Chcete-li vybrat některý z naposledy používaných souborů, klepněte na tlačítko Naposledy otevřené soubory a potom klepněte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud znáte název a umístění souboru nebo webové stránky, na které chcete vytvořit odkaz, zadejte tyto informace do pole Adresa.

  • Pokud chcete vyhledat webovou stránku, klepněte na tlačítko Procházet web Obrázek tlačítka , otevřete webovou stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a přepněte zpět do aplikace Office Excel bez zavření prohlížeče.

 4. Jestliže chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v souboru nebo na webové stránce, klepněte na tlačítko Záložka a potom poklepejte na požadovanou Záložka.

  Poznámka : Soubor nebo webová stránka, na které chcete vytvořit odkaz, musí obsahovat záložku.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo v sešitu

Jestliže chcete vytvořit odkaz na určité místo v aktuálním nebo jiném sešitě, můžete buď definovat NázevCíl buněk, nebo použít odkaz na buňku.

 1. Chcete-li použít název, je nutné pojmenovat cílové buňky v cílovém sešitu.

  Pojmenování buňky nebo oblasti buněk

  1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

  2. Klikněte na pole název na levém konci Řádek vzorců Obrázek tlačítka .

   Pole Název

   Popisek 1 Pole název

  3. Do pole Název zadejte název buňky a stiskněte klávesu ENTER.

   Poznámka : Název nesmí obsahovat mezery a musí začínat písmenem.

 2. Na listu ve zdrojovém sešitu klikněte na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  1. Na kartě Vložit klepněte ve skupinovém rámečku Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

  Pás karet v aplikaci Outlook

  Lze také klepnout pravým tlačítkem myši na buňku nebo objekt a potom v místní nabídce klepnout na příkaz Hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+K.

 3. Na panelu Odkaz na proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuálním sešitu, klepněte na tlačítko Místo v tomto dokumentu.

  • Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v jiném sešitu, klepněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka, vyhledejte a vyberte požadovaný sešit a klepněte na tlačítko Záložka.

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • V poli Můžete také vybrat místo v tomto dokumentu klepněte pod položkou Odkaz na buňku na list, na který chcete vytvořit odkaz, do pole Zadejte odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku a klepněte na tlačítko OK.

  • V seznamu pod položkou Definované názvy klepněte na název buněk, na které chcete vytvořit odkaz, a klepněte na tlačítko OK.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního hypertextového odkazu pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ slouží k vytvoření hypertextového odkazu, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, v síti Intranet nebo Internet. Pokud klepnete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, otevře se v aplikaci Excel soubor uložený na místě určeném odkazem.

Syntaxe

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění_odkazu,popisný_název)

Umístění    je cesty a názvu souboru na dokument, který chcete otevřít jako text. Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, například na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast v Excelovém listu nebo sešitu, nebo na záložku v dokumentu aplikace Microsoft Word. Cesta lze do souboru uloženy na pevný disk nebo cesta lze universal naming cesty UNC (convention) na serveru (v aplikaci Microsoft Excel pro Windows) nebo cestu Uniform Resource Locator (URL) v Internetu nebo intranetu.

 • Argument umístění může být textový řetězec v uvozovkách nebo buňka obsahující propojení jako textový řetězec.

 • Pokud odkaz určený v argumentu umístění neexistuje nebo ho nelze nalézt, objeví se po klepnutí na buňku chyba.

Argument název    je odkaz text nebo číselná hodnota, která se zobrazí v buňce. Argument název zobrazená modře a podtržením. Pokud vynecháte argument název buňky argument umístění jako odkaz.

 • Argument název může být hodnota, textový řetězec, název nebo buňka obsahující odkaz nebo hodnotu.

 • Jestliže argument název vrátí chybovou hodnotu (například #HODNOTA!), zobrazí se v buňce chyba místo odkazu.

Příklady

Následující příklad otevře list s názvem rozpočtové výdajů.xls, který je uložený na Internetu v umístění s názvem example.microsoft.com/report a zobrazí text "Kliknutím zobrazíte sestavu.":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na buňku v listu s názvem roční v sešitu rozpočtu výdajů.xls, který je uložen v Internetu v umístění s názvem example.microsoft.com/reportF10. Buňku na listu, který obsahuje hypertextový odkaz zobrazí obsah buňky D1 jako odkaz:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na oblast s názvem Oddělení celkem na listu s názvem první čtvrtletí v sešitu rozpočtu výdajů.xls, který je uložen v Internetu v umístění s názvem example.microsoft.com/report. Buňka na listu, který obsahuje hypertextový odkaz zobrazí text "Kliknutím zobrazíte součet oddělení za první čtvrtletí":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v dokumentu aplikace Microsoft Word, musíte pomocí záložky definovat umístění, do kterého chcete přejít do dokumentu. Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na záložku s názvem ČtvrtletníZisk v dokumentu roční zpráva.doc c:\ example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V aplikaci Excel pro Windows bude v následujícím příkladu v buňce zobrazen obsah buňky D5 jako odkaz a bude otevřen soubor 1kvartál.xls, který je uložen na serveru FINANCE na sdílené jednotce Výkazy. V tomto příkladu je použita cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

V dalším příkladu bude otevřen soubor 1kvartál.xls v aplikaci Excel pro Windows, který je uložen v adresáři Finance na jednotce D, a bude zobrazena číselná hodnota uložená v buňce H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

V aplikaci Excel pro Windows vytvoříte pomocí následujícího příkladu hypertextový odkaz na oblast nazvanou Součty v jiném (externím) sešitě s názvem MůjSešit.xls:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

V aplikaci Microsoft Excel pro Macintosh zobrazí následující příklad v buňce text „Klepněte sem" a otevře soubor nazvaný První čtvrtletí, který je uložen ve složce s názvem Rozpočtové sestavy na pevném disku nazvaném Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Vytvořením hypertextových odkazů můžete v rámci sešitu přecházet z jedné buňky do druhé. Pokud je například aktivní list s názvem Červen v sešitu nazvaném Rozpočet, vytvoříte pomocí následujícího vzorce hypertextový odkaz na buňku E56. Text samotného odkazu představuje hodnota v buňce E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Chcete-li přecházet do jiného listu v rámci jednoho sešitu, změňte v odkazu název listu. V přecházejícím případě vytvoříte odkaz na buňku E56 v listu Září změnou slova Červen na Září.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

Po klepnutí na hypertextový odkaz na e-mailovou adresu je automaticky spuštěna e-mailová aplikace, která vytvoří e-mailovou zprávu s příslušnou adresou v poli Komu, za předpokladu, že máte tuto aplikaci nainstalovánu.

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

  1. Na kartě Vložit klepněte ve skupinovém rámečku Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

  Pás karet v aplikaci Outlook

  Lze také klepnout pravým tlačítkem myši na buňku nebo objekt a potom v místní nabídce klepnout na příkaz Hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+K.

 2. V oblasti Odkaz na klepněte na možnost E-mailová adresa.

 3. Do pole E-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu.

 4. Do pole Předmět zadejte předmět zprávy.

  Poznámka : Některé webové prohlížeče a e-mailové programy nemusí řádek předmětu rozpoznat.

 5. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 6. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

  Hypertextový odkaz na e-mailovou adresu lze vytvořit také zadáním e-mailové adresy přímo do buňky. Zadáte-li například adresu someone@example.com, bude automaticky vytvořen hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Vytvoření externího odkazu na data listu na webu

Můžete vložit jeden nebo více externích odkazů (označovaných jako propojení) z určitého sešitu do jiného sešitu umístěného na Intranet nebo Internetu. Sešit nesmí být uložen jako soubor HTML.

 1. Otevřete zdrojový sešit a vyberte buňku nebo oblast buněk, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Přejděte do listu, kam chcete informace umístit, a poté klepněte na buňku, kde se tyto informace mají zobrazit.

 4. Na kartě Domů ve skupině Schránka klepněte na možnost Vložit jinak.

 5. Klepněte na přepínač Vložit propojení.

  Aplikace Excel vytvoří externí odkaz na buňku nebo na každou buňku v oblasti buněk.

Poznámka : Může být lepší vytvořit externí referenční odkaz bez otevření sešitu na webu. Pro každou buňku v cílovém sešitu, kam chcete externího referenčního odkazu klikněte na buňku a potom zadejte rovnítko (=), adresu URL a umístění v sešitu. Příklad:

='http://www.someones.homepage/[file.xls]Sheet1'!A1

='ftp.server.somewhere/file.xls'!MyNamedCell

Začátek stránky

Výběr hypertextového odkazu bez aktivace odkazu

Chcete-li vybrat Hypertextový odkaz, aniž byste aktivovali jeho Cíl, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na buňku obsahující hypertextový odkaz, podržte tlačítko myši, dokud se kurzor nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu a poté tlačítko myši uvolněte.

 • Vyberte buňku s hypertextovým odkazem pomocí kláves se šipkami.

 • Pokud je hypertextový odkaz znázorněn grafickým objektem, podržte klávesu CTRL a klikněte na tento grafický objekt.

Začátek stránky

Změna hypertextového odkazu

U stávajícího hypertextového odkazu v sešitu můžete změnit jeho Cíl, vzhled a text nebo grafický objekt, kterým je znázorněn.

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip : Chcete-li vybrat buňku obsahující hypertextový odkaz, který nezobrazí cíl odkazu, klepněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Poté tlačítko myši uvolněte. Buňku lze také vybrat pomocí kláves se šipkami. Chcete-li vybrat grafiku, podržte klávesu CTRL a klepněte na grafiku.

  1. Na kartě Vložit klepněte ve skupinovém rámečku Odkazy na položku Hypertextový odkaz.

  Pás karet v aplikaci Outlook

  Lze také klepnout pravým tlačítkem myši na buňku nebo grafický objekt a potom v místní nabídce klepnout na příkaz Upravit hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL+K.

 2. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz proveďte požadované změny.

Poznámka : Jestliže byl hypertextový odkaz vytvořen pomocí funkce listu HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, změníte cíl odkazu úpravou vzorce. Vyberte buňku obsahující hypertextový odkaz, klepněte na Řádek vzorců a vzorec upravte.

Změna vzhledu textu hypertextového odkazu

Vzhled textu všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu změníte nastavením stylu buňky pro hypertextové odkazy.

 1. Na kartě Domů klepněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

Obrázek pásu karet aplikace Excel

 1. V části Data a model proveďte následující kroky:

  • Chcete-li změnit vzhled hypertextových odkazů, které dosud nebyly použity k přechodu k cíli odkazu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Hypertextový odkaz a potom klepněte na příkaz Změnit.

  • Chcete-li změnit vzhled hypertextových odkazů, které již byly použity k přechodu k cíli odkazu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sledovaný hypertextový odkaz a potom klepněte na příkaz Změnit.

   Poznámka : Styl buňky Hypertextový odkaz je k dispozici, pouze poku sešit obsahuje hypertextový odkaz. Styl buňky Sledovaný hypertextový odkaz je k dispozici, pouze pokud sešit obsahuje hypertextový odkaz, který již byl použit.

 2. V dialogovém okně Styl klepněte na tlačítko Formát.

 3. Na kartách Písmo a Výplň vyberte požadované možnosti formátování a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky : 

  • Možnosti vybrané v dialogovém okně Formát buněk se zobrazí jako vybrané ve skupinovém rámečku Styl obsahuje v dialogovém okně Styl. U možností, které nechcete použít, zrušte zaškrtnutí políček.

  • Změníte-li styl Hypertextový odkazSledovaný odkaz, budou tyto změny použity u všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu. Vzhled jednoho hypertextového odkazu změnit nelze.

Změna textu nebo grafiky pro hypertextový odkaz

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip : Chcete-li vybrat buňku obsahující hypertextový odkaz, který nezobrazí cíl odkazu, klepněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Poté tlačítko myši uvolněte. Buňku lze také vybrat pomocí kláves se šipkami. Chcete-li vybrat grafiku, podržte klávesu CTRL a klepněte na grafiku.

 2. Proveďte jednu nebo více z následujících akcí:

  • Chcete-li změnit text hypertextového odkazy, klepněte na Řádek vzorců a text upravte.

  • Pokud chcete změnit formát grafiky, klepněte na grafiku pravým tlačítkem myši a potom klepněte na možnost, jejíž formát chcete změnit.

  • Chcete-li změnit text, který je součástí grafiky, poklepejte na vybranou grafiku a proveďte požadované změny.

  • Pokud chcete změnit grafiku představující hypertextový odkaz, vložte novou grafiku, vytvořte z ní hypertextový odkaz se stejným cílem a potom odstraňte původní grafiku a hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Kopírování nebo přesun hypertextového odkazu

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na Hypertextový odkaz, který chcete zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat nebo Vyjmout.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku, do které chcete hypertextový odkaz zkopírovat nebo přesunout, a v místní nabídce klepněte na příkaz Vložit.

Začátek stránky

Nastavení základní adresy hypertextových odkazů v sešitu

Ve výchozím nastavení jsou neurčené cesty k cílovým souborů Hypertextový odkaz definovány jako relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Pomocí tohoto postupu můžete nastavit jinou výchozí cestu. Při vytváření hypertextových odkazů na soubor v tomto umístění bude potom v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz nutné zadat pouze název souboru, nikoli cestu.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , klikněte na připravit a pak klikněte na Vlastnosti.

 2. Na panelu informací o dokumentu klepněte na možnost Vlastnosti dokumentu a potom klepněte na možnost Upřesnit vlastnosti.

 3. Klepněte na kartu Souhrnné informace.

 4. Do pole Základ hypertextového odkazu zadejte cestu, kterou chcete použít.

Poznámka : Základní adresu hypertextového odkazu můžete přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou hypertextového odkazu v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Odstranění hypertextového odkazu

Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li odstranit hypertextový odkaz a přidružený text, klepněte pravým tlačítkem myši na buňku s tímto odkazem a v místní nabídce klepněte na příkaz Vymazat obsah.

 • Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz a přidružený grafický objekt, podržte stisknutou klávesu CTRL, klepněte na grafický objekt a stiskněte klávesu DELETE.

 • Chcete-li vypnout jeden hypertextový odkaz klepněte na něj pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Odebrat hypertextový odkaz.

 • Chcete-li vypnout více odkazů najednou, postupujte následujícím způsobem:

  1. Do prázdné buňky zadejte číslo 1.

  2. Klepněte pravým tlačítkem myši na buňku a potom v místní nabídce klepněte na příkaz Kopírovat.

  3. Podržte klávesu CTRL a vyberte jednotlivé hypertextové odkazy, které chcete vypnout.

   Tip : Chcete-li vybrat buňku obsahující hypertextový odkaz, který nezobrazí cíl odkazu, klepněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Poté tlačítko myši uvolněte.

  4. Na kartě Domů ve skupině Schránka klikněte na šipku pod tlačítkem Vložit a potom klikněte na Vložit jinak.
   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  5. Ve skupinovém rámečku operace klikněte na přepínač Násobit a klikněte na OK.

  6. Na kartě Domů ve skupině styly na položku Styly buňky.
   Obrázek pásu karet aplikace Excel

  7. V části Správně, chybně a neutrální vyberte možnost Normální.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×