Vytvoření, výběr, úprava nebo odstranění hypertextového odkazu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete-li zajistit rychlý přístup k souvisejícím informacím v jiném souboru nebo na webové stránce, můžete do buňky listu vložit Hypertextový odkaz. Hypertextové odkazy lze vkládat také do určitých prvků grafu.

Co chcete udělat?

Získat další informace o hypertextových odkazech

Vytvoření hypertextového odkazu na nový soubor

Vytvoření hypertextového odkazu na existující soubor nebo webovou stránku

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo v sešitě

Vytvoření vlastního hypertextového odkazu pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Vytvoření nebo odebrání hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

Vytvoření externího odkazu na data listu na webu

Výběr hypertextového odkazu bez aktivace odkazu

Změna nebo formátování hypertextového odkazu

Kopírování nebo přesun hypertextového odkazu

Nastavení základní adresy hypertextových odkazů v sešitě

Odstranění hypertextového odkazu

Odstranit více hypertextových odkazů

Další informace o hypertextových odkazech

Hypertextový odkaz je odkaz v dokumentu. Klepnutím na tento odkaz otevřete další stránku nebo soubor. Cílem hypertextového odkazu obvykle bývá další webová stránka, ale může jím být také obrázek, e-mailová adresa nebo aplikace. Hypertextový odkaz může mít formu textu nebo obrázku.

Pokud na webové stránce kliknete na hypertextový odkaz, zobrazí se cíl ve Webový prohlížeč v závislosti na typu cíle buď otevřený, nebo spuštěný. Například hypertextový odkaz na stránku zobrazí tuto stránku ve webovém prohlížeči a hypertextový odkaz na soubor ve formátu AVI otevře tento soubor v přehrávači záznamů.

Způsob použití hypertextových odkazů

Pomocí hypertextových odkazů je možné provádět následující akce:

 • přejít k souboru nebo webové stránce v síti, Intranet nebo Internetu;

 • přejít na webovou stránku nebo do souboru, který chcete vytvořit v budoucnu;

 • odeslat e-mail;

 • spustit přenos souborů, například stahování nebo proces FTP.

Po nastavení ukazatele myši na text nebo obrázek obsahující hypertextový odkaz se tvar ukazatele změní na ruku Ukazatel ve tvaru ruky . Tento ukazatel označuje, že na text nebo obrázek je možné klepnout.

Popis adresy URL a způsob jejího použití

Při vytváření hypertextového odkazu je jeho cíl zakódován jako adresa URL (Uniform Resource Locator). Příklad:

http://example.microsoft.com/news.htm

file://ComputerName/SharedFolder/FileName.htm

Adresa URL obsahuje Protokol, jako například HTTP, FTP nebo FILE, Webový server nebo síťové umístění a cestu a název souboru. Jednotlivé složky adresy URL uvádí následující obrázek:

Čtyři součásti adresy URL

1. Použitý protokol (http, ftp, file)

2. Webový server nebo síťové umístění

3. Cesta

4. Název souboru

Absolutní a relativní hypertextové odkazy

Absolutní adresa URL zahrnuje úplnou adresu včetně Protokol, Webový server, cesty a názvu souboru.

relativní adrese URL chybí jedna nebo více částí. Chybějící informace jsou doplněny ze stránky obsahující adresu URL. Chybí-li například protokol a webový server, použije se ve webovém prohlížeči protokol a doména aktuální stránky, například COM, ORG nebo EDU.

U stránek na webu se běžně používají relativní adresy URL obsahující pouze částečnou cestu a název souboru. Pokud jsou takové soubory přemístěny na jiný server, budou v případě, že se nezmění relativní umístění stránek, všechny hypertextové odkazy nadále fungovat. Pokud například hypertextový odkaz na webové stránce Produkty.htm směřuje na stránku Jablko.htm ve složce Jídlo a obě stránky budou přemístěny do složky Jídlo na jiném serveru, bude adresa URL v hypertextovém odkazu stále správná.

V sešitu aplikace Microsoft Excel jsou neurčené cesty k cílovým souborům hypertextových odkazů ve výchozím nastavení považovány za relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Jako výchozí můžete nastavit odlišnou základní adresu, takže při každém vytvoření hypertextového odkazu na soubor v tomto umístění stačí v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz zadat pouze název souboru, nikoli cestu.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na nový soubor

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Tip:    Můžete také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Tip:    Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a potom klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. Na panelu Odkaz na klepněte na tlačítko Vytvořit nový dokument.

 4. Do pole Název nového dokumentu zadejte název nového souboru.

  Tip:    Pokud chcete určit umístění ukazuje úplnou cestu, můžete zadat nové umístění před název do pole název nového dokumentu nebo jiné než klikněte změnit a vyberte umístění a potom klikněte na OK.

 5. Klepnutím na přepínač Upravit nový dokument později nebo Upravit nový dokument nyní ve skupinovém rámečku Úpravy dokumentu určete, kdy má být nový soubor otevřen pro úpravy.

 6. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na existující soubor nebo webovou stránku

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Tip:    Můžete také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Tip:     Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo objekt a potom klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. Na panelu Odkaz na klepněte na tlačítko Existující soubor nebo webová stránka.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li vybrat soubor, klepněte na tlačítko Aktuální složka a potom klepněte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

   Tip:    Místo aktuální složky můžete v seznamu Oblast hledání vybrat jinou složku.

  • Chcete-li vybrat webovou stránku, klepněte na tlačítko Prohlédnuté stránky a potom klepněte na požadovanou webovou stránku.

  • Chcete-li vybrat některý z naposledy používaných souborů, klepněte na tlačítko Naposledy otevřené soubory a potom klepněte na soubor, na který chcete vytvořit odkaz.

  • Pokud znáte název a umístění souboru nebo webové stránky, na které chcete vytvořit odkaz, zadejte tyto informace do pole Adresa.

  • Pokud chcete webovou stránku vyhledat, klikněte na tlačítko Procházet web  Obrázek tlačítka , otevřete webovou stránku, na kterou chcete vytvořit odkaz, a přepněte zpět do aplikace Excel bez ukončení prohlížeče.

 5. Jestliže chcete vytvořit hypertextový odkaz na určité místo v souboru nebo na webové stránce, klikněte na tlačítko Záložka a potom dvakrát klikněte na požadovanou Záložka, kterou chcete použít.

  Poznámka:    Soubor nebo webovou stránku, můžete vytvořit odkaz, musí obsahovat záložku.

 6. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo v sešitě

Jestliže chcete vytvořit odkaz na určité místo v aktuálním nebo jiném sešitě, můžete buď definovat NázevCíl buněk, nebo použít odkaz na buňku.

Chcete-li použít název, je nutné pojmenovat cílové buňky v cílovém sešitu.

Pojmenování buňky nebo oblasti buněk

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo nesousedící výběry, které chcete pojmenovat.

 2. Klikněte na pole Název na levém konci Řádek vzorců  Obrázek tlačítka .

  Pole Název

  1. Pole Název

  Pole Název

 3. Do pole Název zadejte pro buňky název a stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka:    Názvy nesmí být mezery a musí začínat písmenem.

 1. Na listu ve zdrojovém sešitu klikněte na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Tip:    Lze také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Tip:    Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo objekt a potom klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. Na panelu Odkaz na proveďte jednu z následujících akcí:

 4. Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v aktuálním sešitě, klikněte na místo v tomto dokumentu.

 5. Pokud chcete vytvořit odkaz na místo v jiném sešitu, klikněte na existující soubor nebo webovou stránku, vyhledejte a vyberte sešit, který chcete propojit a potom klikněte na záložku. Udělejte jednu z následujících akcí:

  • V poli Můžete také vybrat místo v tomto dokumentu klepněte pod položkou Odkaz na buňku na list, na který chcete vytvořit odkaz, do pole Zadejte odkaz na buňku zadejte odkaz na buňku a klepněte na tlačítko OK.

  • V seznamu pod položkou Definované názvy klepněte na název buněk, na které chcete vytvořit odkaz, a klepněte na tlačítko OK.

 6. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Vytvoření vlastního hypertextového odkazu pomocí funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ

Funkce HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ slouží k vytvoření hypertextového odkazu, který otevře dokument uložený na síťovém serveru, Intranet nebo Internetu. Pokud kliknete na buňku obsahující funkci HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ, aplikace Excel otevře soubor uložený na místě určeném odkazem.

Syntaxe

HYPERTEXTOVÝ.ODKAZ(umístění_odkazu,popisný_název)

Umístění:    Cesta a název souboru, který se má otevřít. Argument umístění může odkazovat na místo v dokumentu, například na určitou buňku nebo pojmenovanou oblast listu nebo sešitu Excelu nebo na záložku v dokumentu Microsoft Wordu. Cesta může směřovat na soubor uložený na pevném disku nebo to může být cesta UNC (Universal Naming Convention) na serveru (v Excelu) nebo cesta URL (Uniform Resource Locator) na internetu nebo intranetu.

 • Argument umístění_odkazu může být textový řetězec v uvozovkách nebo buňka obsahující odkaz ve formě textového řetězce.

 • Pokud odkaz určený v argumentu umístění_odkazu neexistuje nebo ho nelze nalézt, zobrazí se po kliknutí na buňku chyba.

Popisný_název:    Text odkazu nebo číselná hodnota zobrazená v buňce. Argument popisný_název bude zobrazen modře s podtržením. Jestliže tento argument vynecháte, bude v buňce jako text odkazu zobrazen argument umístění_odkazu.

 • Argument název může být hodnota, textový řetězec, název nebo buňka obsahující odkaz nebo hodnotu.

 • Jestliže argument název vrátí chybovou hodnotu (například #HODNOTA!), zobrazí se v buňce chyba místo odkazu.

Příklady

Následující příklad otevře list rozpoctova_sestava.xlsx, který je uložený na Internetu v umístění example.microsoft.com/report s názvem a zobrazí text "Kliknutím zobrazíte sestavu.":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "Click for report")

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na buňku v listu s názvem roční v sešitu Report.xlsx rozpočtu, který je uložen v Internetu v umístění example.microsoft.com/reports názvem F10. Buňku na listu, který obsahuje hypertextový odkaz zobrazí obsah buňky D1 jako odkaz:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na oblast s názvem Oddělení celkem na listu s názvem první čtvrtletí v sešitu Report.xlsx rozpočtu, který je uložen v Internetu v umístění example.microsoft.com/reports názvem. Buňka na listu, který obsahuje hypertextový odkaz zobrazí text "Kliknutím zobrazíte součet oddělení za první čtvrtletí":

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Vytvoření hypertextového odkazu na určité místo ve Wordu dokument, musíte použijete záložky určete umístění v dokumentu, který chcete přejít na. Následující příklad vytvoří hypertextový odkaz na záložku s názvem ČtvrtletníZisk v dokumentu s názvem roční Report.docx c:\ example.microsoft.com:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

V aplikaci Excel bude v následujícím příkladu v buňce zobrazen obsah buňky D5 jako text odkazu a bude otevřen soubor Kvartál1.xlsx, který je uložen na serveru FINANCE ve sdílené složce Výkazy. V tomto příkladu je použita cesta UNC:

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

V dalším příkladu bude otevřen soubor Kvartál1.xlsx v aplikaci Excel, který je uložen v adresáři Finance na jednotce D, a bude zobrazena číselná hodnota uložená v buňce H10:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

Následující příklad vytvoří v aplikaci Excel hypertextový odkaz na oblast nazvanou Součty v jiném (externím) sešitě s názvem MůjSešit.xlsx:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

V aplikaci Microsoft Excel pro Macintosh zobrazí následující příklad v buňce text „Klepněte sem" a otevře soubor nazvaný První čtvrtletí, který je uložen ve složce s názvem Rozpočtové sestavy na pevném disku nazvaném Macintosh HD:

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Vytvořením hypertextových odkazů můžete v rámci sešitu přecházet z jedné buňky do druhé. Pokud je například aktivní list s názvem Červen v sešitu nazvaném Rozpočet, vytvoříte pomocí následujícího vzorce hypertextový odkaz na buňku E56. Text samotného odkazu představuje hodnota v buňce E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Chcete-li přecházet do jiného listu v rámci jednoho sešitu, změňte v odkazu název listu. V přecházejícím případě vytvoříte odkaz na buňku E56 v listu Září změnou slova Červen na Září.

Začátek stránky

Vytvoření nebo odebrání hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

Po klepnutí na hypertextový odkaz na e-mailovou adresu je automaticky spuštěna e-mailová aplikace, která vytvoří e-mailovou zprávu s příslušnou adresou v poli Komu, za předpokladu, že máte tuto aplikaci nainstalovánu.

 1. Klepněte na listu na buňku, ve které chcete vytvořit hypertextový odkaz.

  Tip:    Můžete také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Tip:    Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo objekt a potom klikněte na hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. V oblasti Odkaz na klepněte na možnost E-mailová adresa.

 4. Do pole E-mailová adresa zadejte požadovanou e-mailovou adresu.

 5. Do textového pole Předmět zadejte předmět e-mailu.

  Poznámka:    Některé webové prohlížeče a e-mailové aplikace nemusí rozpoznat řádek předmětu.

 6. Do pole Zobrazený text zadejte text, který má představovat hypertextový odkaz.

 7. Užitečné informace, které se zobrazí po nastavení ukazatele myši na hypertextový odkaz, přiřadíte klepnutím na tlačítko Komentář a zadáním požadovaného textu do pole Text komentáře. Klepněte na tlačítko OK.

  Tip:    Můžete taky vytvořit hypertextový odkaz na e-mailovou adresu v buňce zadáním adresy přímo do buňky. Například hypertextový odkaz automaticky se vytvoří při psaní e-mailovou adresu, například mailto:someone@example.com.

Odebrání hypertextového odkazu na e-mailovou adresu

Pokud e-mailové adresy kontaktů vypadají jako hypertextové odkazy, na které lze kliknout, můžete je deaktivovat jako jakýkoli jiný hypertextový odkaz.

 1. Klikněte na listu na buňku, ve které chcete odebrat hypertextový odkaz.

Tip:    Můžete také vybrat objekt, například obrázek nebo prvek grafu, který má představovat hypertextový odkaz.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Odebrat hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Vytvoření externího odkazu na data listu na webu

Můžete vložit jeden nebo více externích odkazů (označovaných jako propojení) z určitého sešitu do jiného sešitu umístěného na Intranet nebo Internetu. Sešit nesmí být uložen jako soubor HTML.

 1. Otevřete zdrojový sešit a vyberte buňku nebo oblast buněk, které chcete kopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na příkaz Kopírovat.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Přepněte na list, do kterého chcete informace umístit, a klikněte na buňku, ve které chcete tyto informace zobrazit.

 4. Na kartě Domů ve skupině Schránka klepněte na možnost Vložit jinak.

 5. Klikněte na tlačítko Vložit propojení. Aplikace Excel vytvoří externí odkaz na buňku nebo na každou buňku v oblasti buněk.

Poznámka:    Může být lepší vytvořit externí referenční odkaz bez otevření sešitu na webu. Pro každou buňku v cílovém sešitu, kam chcete vložit externího referenčního odkazu klikněte na buňku a potom zadejte rovnítko (=), adresu URL a umístění v sešitu. Příklad:

='http://www.něčí.domovskástránka/[soubor.xlsx]List1'!A1

='ftp.server.někde/soubor.xlsx'!PojmenovanáBuňka

Začátek stránky

Výběr hypertextového odkazu bez aktivace odkazu

Chcete-li vybrat Hypertextový odkaz, aniž byste aktivovali jeho Cíl, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klepněte na buňku obsahující hypertextový odkaz, podržte tlačítko myši, dokud se kurzor nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu a poté tlačítko myši uvolněte.

 • Vyberte buňku s hypertextovým odkazem pomocí kláves se šipkami.

 • Pokud je hypertextový odkaz znázorněn grafickým objektem, podržte klávesu CTRL a klikněte na tento grafický objekt.

Začátek stránky

Změna nebo formátování hypertextového odkazu

U stávajícího hypertextového odkazu v sešitu můžete změnit jeho Cíl, vzhled a text nebo grafický objekt, kterým je znázorněn.

Změna cíle hypertextového odkazu

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip:    Chcete-li vybrat buňku, která obsahuje hypertextový odkaz bez přechodu na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel myši změní na cross Ukazatel pro výběr v Excelu a potom uvolněte tlačítko myši. Můžete taky klávesy se šipkami vyberte buňku. Chcete-li vybrat obrázku, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na obrázek.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Odkazy na tlačítko Hypertextový odkaz.

  Obrázek pásu karet v aplikaci Outlook

  Tip:     Můžete také kliknout pravým tlačítkem na buňku nebo grafický objekt a pak klikněte na Upravit hypertextový odkaz nebo stisknout kombinaci kláves CTRL + K.

 3. V dialogovém okně Upravit hypertextový odkaz proveďte požadované změny.

Poznámka:    Pokud hypertextový odkaz byla vytvořená pomocí funkce listu hypertextový odkaz , je třeba upravit vzorec, který chcete změnit cíl. Vyberte buňku, která obsahuje hypertextový odkaz a pak klikněte na Řádek vzorců upravte vzorec.

Změna vzhledu textu hypertextového odkazu

Vzhled textu všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu změníte nastavením stylu buňky pro hypertextové odkazy.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Styl na položku Styly buňky.

Vzhled pásu karet aplikace Excel

 1. V části Data a model proveďte následující kroky:

  • Chcete-li změnit vzhled hypertextových odkazů, které dosud nebyly použity k přechodu k cíli odkazu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Hypertextový odkaz a potom klepněte na příkaz Změnit.

  • Chcete-li změnit vzhled hypertextových odkazů, které již byly použity k přechodu k cíli odkazu, klepněte pravým tlačítkem myši na položku Sledovaný hypertextový odkaz a potom klepněte na příkaz Změnit.

   Poznámka:    Styl hypertextový odkaz buňky je k dispozici pouze v případě, že sešit obsahuje aspoň jeden hypertextový odkaz. Styl buňky Použitý hypertextový odkaz není k dispozici pouze v případě, že sešit obsahuje hypertextový odkaz, který má kliknutí.

 2. V dialogovém okně Styl klikněte na tlačítko Formát.

 3. Na kartách Písmo a Výplň vyberte požadované možnosti formátování a klikněte na tlačítko OK.

  Poznámky : 

  • Možnosti vybrané v dialogovém okně Formát buněk se zobrazí jako vybrané ve skupinovém rámečku Styl obsahuje v dialogovém okně Styl. U možností, které nechcete použít, zrušte zaškrtnutí políček.

  • Změníte-li styl Hypertextový odkazSledovaný odkaz, budou tyto změny použity u všech hypertextových odkazů v aktuálním sešitu. Vzhled jednoho hypertextového odkazu změnit nelze.

Změna textu nebo grafiky pro hypertextový odkaz

 1. Vyberte buňku nebo grafiku obsahující hypertextový odkaz, který chcete změnit.

  Tip:    Vyberte buňku, která obsahuje hypertextový odkaz bez přechodu na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel myši změní na křížový Ukazatel pro výběr v Excelu a potom uvolněte tlačítko myši. Můžete taky klávesy se šipkami vyberte buňku. Chcete-li vybrat obrázku, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na obrázek.

 2. Proveďte jednu nebo více následujících akcí:

  • Chcete-li změnit text hypertextového odkazu, klikněte na Řádek vzorců a text upravte.

  • Chcete-li změnit formát grafického objektu, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na možnost formátu, kterou chcete změnit.

  • Chcete-li změnit text, který je součástí grafického objektu, dvakrát klikněte na vybraný grafický objekt a proveďte požadované změny.

  • Pokud chcete změnit grafiku představující hypertextový odkaz, vložte novou grafiku, vytvořte z ní hypertextový odkaz se stejným cílem a potom odstraňte původní grafiku a hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Kopírování nebo přesun hypertextového odkazu

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na Hypertextový odkaz, který chcete zkopírovat nebo přesunout, a potom klikněte na příkaz Kopírovat nebo Vyjmout.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku, do které chcete hypertextový odkaz zkopírovat nebo přesunout, a potom klikněte na příkaz Vložit.

Začátek stránky

Nastavení základní adresy hypertextových odkazů v sešitě

Ve výchozím nastavení jsou neurčené cesty k cílovým souborům Hypertextový odkaz definovány jako relativní vzhledem k umístění aktivního sešitu. Pomocí tohoto postupu můžete nastavit jinou výchozí cestu. Při každém vytvoření hypertextového odkazu na soubor v tomto umístění bude potom v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz nutné zadat pouze název souboru, nikoli cestu.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Na stránce Informace o dokumentu <Název sešitu> klikněte v pravém podokně na položku Vlastnosti dokumentu a potom na položku Upřesnit vlastnosti

 3. Klepněte na kartu Souhrnné informace.

 4. Do pole Základ hypertextového odkazu zadejte cestu, kterou chcete použít.

Poznámka:    Základní adresu hypertextového odkazu můžete přepsat úplnou (neboli absolutní) adresou hypertextového odkazu v dialogovém okně Vložit hypertextový odkaz.

 1. Kliknutím na některou jinou kartu se vraťte ke svému souboru.

Začátek stránky

Odstranění hypertextového odkazu

Chcete-li hypertextový odkaz odstranit, proveďte některou z následujících akcí:

 • Chcete-li odstranit hypertextový odkaz a text, který ho představuje, klikněte pravým tlačítkem myši na buňku s tímto odkazem a pak klikněte na příkaz Vymazat obsah.

 • Pokud chcete odstranit hypertextový odkaz a přidružený grafický objekt, podržte stisknutou klávesu CTRL, klepněte na grafický objekt a stiskněte klávesu DELETE.

 • Chcete-li deaktivovat jeden hypertextový odkaz, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Odebrat hypertextový odkaz. Webová adresa zůstane v buňce, ale nebude již aktivní ani naformátovaná jako hypertextový odkaz.

Začátek stránky

Odstranění více hypertextových odkazů

Chcete-li odstranit (deaktivovat) více hypertextových odkazů najednou, postupujte takto:

 1. Vyberte oblast buněk, ve kterých chcete odebrat hypertextové odkazy. Tato oblast nemusí být spojitá.

  Tip:    Pokud chcete vybrat buňku, ve které je hypertextový odkaz, aniž byste přešli na cíl hypertextového odkazu, klikněte na buňku a podržte tlačítko myši, dokud se ukazatel nezmění na křížek Ukazatel pro výběr v Excelu . Pak tlačítko myši uvolněte.

 2. Umístěte ukazatel myši na libovolnou buňku ve vybrané oblasti, klikněte pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Odebrat hypertextové odkazy.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×