Vytvoření upozornění nebo přihlášení k odběru informačního kanálu RSS

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Pokud chcete získávat aktuální informace o změnách dokumentů nebo položek na vašem webu, nastavte upozornění nebo se přihlaste k odběru informačních kanálů RSS (Really Simple Syndication).

 1. Přejděte do knihovny nebo seznamu, kde chcete nastavit upozornění nebo odběr informačních kanálů RSS. (Pokud se díváte na zobrazení tohoto seznamu nebo knihovny na jiné stránce, možná budete muset napřed kliknout na název seznamu nebo knihovny. Například budete muset kliknout na Dokumenty, abyste se dostali do knihovny Dokumenty.)

 2. Použijte jeden z těchto postupů:

  • Pokud chcete nastavit upozornění nebo informační kanál RSS pro celou knihovnu nebo seznam, klikněte na Knihovna nebo Seznam a potom klikněte na Upozornit > Nastavit upozornění u této knihovny nebo klikněte na Informační kanál RSS.
   Tlačítka Upozornit a RSS

  • Pokud chcete nastavit upozornění na dokument nebo položku seznamu, vyberte požadovaný dokument nebo položku a klikněte na Soubory > Upozornit > Nastavit upozornění u tohoto dokumentu nebo klikněte na Položky > Upozornit > Nastavit upozornění u této položky podle toho, jestli pracujete s knihovnou nebo seznamem.
   Nastavit upozornění u tohoto dokumentu

 3. Zvolte požadované možnosti pro upozornění nebo postupujte podle pokynů pro přihlášení k odběru informačních kanálů RSS.

Poznámka   Názvy karet a tlačítek u kroků 1 a 2 se liší podle toho, jestli jste ve speciální knihovně nebo seznamu.. Třeba seznam kalendáře má záložky Události a Kalendář, kde najdete tlačítka Upozornit a Informační kanál RSS.

Podrobnější informace o možnostech najdete dále v tomto článku anebo se podívejte do části Viz také.

Další informace v tomto článku

Přehled upozornění a RSS

Vytvoření upozornění pro seznam nebo knihovnu

Vytvoření upozornění pro složku, soubor nebo položku seznamu

Přihlášení k odběru informačního kanálu RSS pro seznam nebo knihovnu

Přihlášení k odběru informačního kanálu RSS pro zobrazení seznamu nebo knihovny

Přehled upozornění a RSS

Upozornění i informační kanály RSS informují o aktualizacích a oba nástroje si můžete přizpůsobit podle toho, kolik informací chcete dostávat. Liší se ve způsobu, jak se k vám dostávají.

Upozornění přicházejí jako e-maily nebo textové zprávy do mobilu podle toho, jak je váš web nakonfigurovaný. Sami rozhodujete o tom, jak často chcete vědet o změnách určitých položek. Třeba když se chcete dovědět o každém novém souboru přidaném do knihovny, můžete si vytořit upozornění pro sebe a taky pro kolegu.

Informační kanály RSS usnadňují konsolidaci aktualizací z různých webů ve čtečce kanálů RSS. Informační kanály RSS přicházejí v pravidelných intervalech a zobrazují se ve čtečce kanálů RSS, ve které už asi spravujete odběry jiných typů informací, třeba titulků ze zpravodajských webů a blogů. Je několik typů čteček kanálů RSS: samostatné čtečky, prohlížeče (třeba Windows Internet Explorer) a e-mailové programy (třeba Microsoft Outlook).

Důležité   Pokud je váš web součástí předplatného Office 365, jsou při prvním vytvoření webu upozornění a informační kanály RSS povoleny, ale správce vašeho webu může u něj nebo u celé kolekce webů kanály RSS zakázat. Pokud je váš web součástí samostatného nasazení SharePointu, které vaše organizace sama spravuje:

 • Správce serveru musí nakonfigurovat odchozí e-mail v centrální správě, jinak nemůžete dostávat upozornění jako e-mailové zprávy. Stejně tak před příjmem upozornění formou textové zprávy musí správce serveru povolit v centrální správě nastavení služby SMS/MMS.

 • Před příjmem informačních kanálů RSS musí správce serveru povolit informační kanály RSS v centrální správě a správce webu musí povolit informační kanály RSS pro tento web na stránce Nastavení webu.

Informace o konfiguraci odchozích e-mailů, služby SMS a kanálů RSS najdete v části Viz také v tomto článku.

Upozornění

Upozornění můžete nastavit pro různé typy informací tak, abyste se dozvěděli o změnách, které vás nejvíc zajímají. Můžete je nastavit pro seznam, knihovnu, složku, soubor nebo položku seznamu. Můžete třeba nastavit upozornění jen pro určitou složku v knihovně a na změny zbývajících položek knihovny upozornění dostávat nebudete.

Můžete nastavit upozornění na různé typy změn a to od každé jednotlivé změny až po změny prováděné jenom u souborů, které jste vytvořili. Taky můžete nastavit způsob doručení upozornění. Podle nastavení webu se upozornění budou zobrazovat jako zprávy v e-mailové složce Doručená pošta nebo jako textové zprávy v mobilu.

Informační kanály RSS

Informační kanály RSS se zobrazují ve čtečce RSS s aktualizacemi a odběry z jiných webů. RSS je technologie, která umožňuje získávat aktualizace ve standardizovaném formátu z více webů najednou.

Zobrazení a přihlášení k odběru informačních kanálů RSS můžete provést u seznamu či knihovny, nebo i u zobrazení, ve kterém jste vyfiltrovali informace nebo přizpůsobili sloupce. Nemůžete se ale přihlásit k odběru kanálů RSS u jednotlivých dokumentů nebo položek seznamu.

Začátek stránky

Vytvoření upozornění pro seznam nebo knihovnu

Tip   Pokud máte oprávnění ke správě upozornění, můžete také vytvořit upozornění pro jiného uživatele zadáním jeho údajů do pole Uživatelé.

 1. V seznamu nebo knihovně, kde chcete vytvořit upozornění, klikněte na kartu Knihovna nebo Seznam.

  Poznámka   Název této karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, pro které chcete upozornění vytvořit. Karta pro seznam kalendáře má například název Kalendář.

 2. Klikněte na Upozornit > Nastavit upozornění u této knihovny. (U seznamu se bude tento příkaz jmenovat Nastavit upozornění u tohoto seznamu.)
  Nastavit upozornění u této knihovny

 3. Na stránce Nové upozornění můžete v případě potřeby změnit název v části Název upozornění. Tento název se zobrazuje v řádku předmětu e-mailové zprávy s upozorněním a slouží rovněž ke správě upozornění.

 4. Pokud je dostupný oddíl Odesílat upozornění na adresu, zadejte uživatelská jména nebo e-mailové adresy lidí, kterým chcete nechat zasílat upozornění.

 5. V části Metody doručenívyberte požadovanou metodu doručování upozornění.

  Poznámka    Pro odesílání upozornění formou textových zpráv musíte zadat do odpovidajícího pole svoje telefonní číslo. Pokud jsou možnosti Textová zpráva (SMS) šedé, vypadá to, že tento web není konfigurovaný na upozorňování formou odchozích e-mailů a SMS. Obraťe se na vašeho správce serveru.

 6. Pokud je k dispozici oddíl Typ změn, zvolte typy změn, o kterých chcete být informováni. Můžete například dostávat upozornění na všechny změny nebo pouze na odstraněné položky.

 7. V oddílu Odesílat upozornění pro tyto změny určete, jestli chcete být informovaní o všech typech změn nebo o konkrétních změnách, například při změně jakékoli položky nebo jenom v případě, že jiný uživatel změní položku, kterou jste vytvořili nebo nedávno změnili.

 8. V oddílu Kdy odeslat upozornění zvolte, jak často chcete upozornění přijímat, třeba hned nebo jako denní nebo týdenní souhrn, a v který den nebo čas.

  Poznámka   U mobilních upozornění existuje jenom možnost Odeslat oznámení okamžitě.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka   V závislosti na nastavení webu a serverů může uživatel, pro kterého jste vytvořili upozornění, obdržet e-mailovou zprávu s potvrzením, že bylo vytvořeno upozornění. E-mailová zpráva s upozorněním může obsahovat odkazy na seznam nebo knihovnu, nastavení upozornění, jméno osoby, která upozornění vytvořila, mobilní zobrazení a další informace a příkazy.

Začátek stránky

Vytvoření upozornění pro složku, soubor nebo položku seznamu

Pomocí následujícího postupu lze vytvořit upozornění určené ke sledování položky v seznamu, dokumentu v knihovně nebo složky v seznamu či knihovně. Upozornění můžete nastavit například tak, abyste dostávali oznámení o změnách události v kalendáři nebo úkolu v seznamu úkolů.

Tip   Pokud máte oprávnění ke správě upozornění, můžete také vytvořit upozornění pro jiného uživatele zadáním jeho údajů do pole Uživatelé.

 1. V seznamu nebo knihovně, ve které se nachází složka, soubor či položka seznamu vyberte požadovanou položku, pro kterou chcete vytvořit upozornění. (Položku vyberete tak, že kliknete na ikonu, která ji představuje, nebo umístíte ukazatel myši do místa vedle této položky a potom kliknete na zatržítko, které se objeví.)

 2. Klikněte na Soubory > Upozornit > Nastavit upozornění u tohoto dokumentu.
  Nastavit upozornění u tohoto dokumentu

  Poznámka   Název této karty se liší podle specializovaných knihoven a seznamů, jako jsou knihovny s obrázky, seznamy úkolů nebo seznamy kalendářů.. Tak třeba v seznamu úkolů klikněte na Úkoly > Upozornit.

 3. Na stránce Nové upozornění můžete v případě potřeby změnit název v části Název upozornění. Tento název se zobrazuje v řádku předmětu e-mailové zprávy s upozorněním a slouží rovněž ke správě upozornění.

 4. Pokud je dostupný oddíl Odesílat upozornění na adresu, zadejte uživatelská jména nebo e-mailové adresy lidí, kterým chcete nechat zasílat upozornění.

 5. V části Metoda doručení vyberte požadovanou metodu doručování upozornění.

  Poznámka    Pro odesílání upozornění formou textových zpráv musíte zadat do odpovidajícího pole svoje telefonní číslo. Pokud jsou možnosti Textová zpráva (SMS) šedé, vypadá to, že tento web není konfigurovaný na upozorňování formou odchozích e-mailů a SMS. Obraťe se na vašeho správce serveru.

 6. Pokud je k dispozici oddíl Typ změn, zvolte typy změn, o kterých chcete být informováni. Můžete například dostávat upozornění na všechny změny nebo pouze na odstraněné položky.

 7. V oddílu Odesílat upozornění pro tyto změny určete, jestli chcete být informovaní o všech typech změn nebo o konkrétních změnách, například při změně jakékoli položky nebo jenom v případě, že jiný uživatel změní položku, kterou jste vytvořili nebo nedávno změnili.

 8. V oddílu Kdy odeslat upozornění zvolte, jak často chcete upozornění přijímat, třeba hned nebo jako denní nebo týdenní souhrn, a v který den nebo čas.

  Poznámka   U mobilních upozornění existuje jenom možnost Odeslat oznámení okamžitě.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka   V závislosti na nastavení webu a serverů může uživatel, pro kterého jste vytvořili upozornění, obdržet e-mailovou zprávu s potvrzením, že bylo vytvořeno upozornění. E-mailová zpráva s upozorněním může obsahovat odkazy na seznam nebo knihovnu, nastavení upozornění, jméno osoby, která upozornění vytvořila, mobilní zobrazení a další informace a příkazy.

Začátek stránky

Přihlášení k odběru informačního kanálu RSS pro seznam nebo knihovnu

Poznámka   V závislosti na prohlížeči nebo nastavení systému nemusí být tento postup k dispozici nebo se kroky mohou lišit. Chcete-li získat další informace, obraťte se na vlastníka webu nebo správce.

 1. V seznamu nebo knihovně, k jejichž odběru se chcete přihlásit, klikněte na kartu Knihovna nebo Seznam.

  Poznámka   Název této karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, pro které chcete upozornění vytvořit. Karta pro seznam kalendáře má například název Kalendář.

  Tip: Pokud webový prohlížeč umožňuje odebírat zobrazení, panelu nástrojů tlačítko RSS může nyní povoleno. Pokud ano, je možné klepnout na ni a odebírat přímo do seznamu nebo knihovny. Pokud tato funkce není k dispozici v prohlížeči, můžete sledovat kroky ve zbývající části tohoto postupu.

  Poznámka   

 2. Ve skupině Sdílet a sledovat klikněte na Informační kanál RSS.
  Informační kanál RSS knihovny

  Poznámka    Pokud není tlačítko informačního kanálu RSS dostupné, je možné, že jsou informační kanály RSS buď u tohoto webu nebo u celé kolekce webů zakázané. Obraťte se na správce vašeho webu.

 3. Na stránce informačního kanálu RSS, která se zobrazí v okně prohlížeče, postupujte podle pokynů pro přihlášení k odběru informačního kanálu. Klikněte třeba na Přihlásit k odběru tohoto kanálu.

 4. Proveďte všechny další pokyny ve čtečce RSS, prohlížeči nebo e-mailovém programu.

Poznámka   Pokud přihlášení k odběru informačního kanálu pomocí odkazu u vaší čtečky nefunguje, zkopírujte a vložte do čtečky adresu URL informačního kanálu pomocí pokynů pro vaši čtečku RSS.

Začátek stránky

Přihlášení k odběru informačního kanálu RSS pro zobrazení seznamu nebo knihovny

Pokud máte oprávnění ke změně zobrazení, můžete se přihlásit k odběru informačního kanálu RSS pro toto zobrazení. Můžete tak přijímat aktualizace o změnách, ke kterým došlo u informací jenom v tomto zobrazení.

Některé webové prohlížeče umožňují přihlášení k odběru zobrazení kliknutím na tlačítko informačního kanálu RSS na panelu nástrojů prohlížeče.

 1. V seznamu nebo knihovně, k jejichž odběru se chcete přihlásit, klikněte na kartu Knihovna nebo Seznam.

  Poznámka   Název této karty se může lišit v závislosti na typu seznamu nebo knihovny, pro které chcete upozornění vytvořit. Karta pro seznam kalendáře má například název Kalendář.

 2. Pokud ještě nevidíte zobrazení, ke kterému se chcete přihlásit, vyberte to správné z rozevíracího seznamu Aktuální zobrazení a potom znovu klikněte na Knihovna nebo Seznam.

  Tip   Pokud webový prohlížeč umožňuje přihlášení k odběru zobrazení, může být tlačítko informačního kanálu RSS na panelu nástrojů v tomto okamžiku povoleno. Pokud tomu tak je, můžete se kliknutím na toto tlačítko přímo přihlásit k odběru tohoto zobrazení. Pokud tato funkce není dostupná, postupujte podle zbývající části tohoto postupu.

 3. Kliknutím naUpravit zobrazení otevřete toto zobrazení pro úpravy.
  Úprava zobrazení

  Poznámka   Pokud příkaz Upravit zobrazení v nabídce Zobrazit nevidíte, nemáte oprávnění upravovat zobrazení, a proto se takto nemůžete přihlásit k odběru informačního kanálu RSS tohoto zobrazení.

 4. V části Název klikněte na tlačítko informačního kanálu RSS Obrázek RSS.

 5. Na zobrazené stránce postupujte podle pokynů pro přihlášení k odběru informačního kanálu. Klikněte například na odkaz Přihlásit k odběru tohoto kanálu.

  Tip    Zkopírujte adresu URL stránky pro přihlášení k odběru informačního kanálu RSS. Tuto adresu URL pak můžete zveřejnit na webu, aby přispěvatelé mohli tento informační kanál RSS zobrazit a přihlásit se k jeho odběru.

 6. Proveďte všechny další pokyny ve čtečce RSS, prohlížeči nebo e-mailovém programu.

Poznámka   Pokud přihlášení k odběru informačního kanálu pomocí odkazu u vaší čtečky nefunguje, zkopírujte a vložte do čtečky adresu URL informačního kanálu pomocí pokynů pro vaši čtečku RSS.

Začátek stránky

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: SharePoint Online, SharePoint Server 2013 Enterprise, SharePoint Foundation 2013, SharePoint Server 2013Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk