Vytvoření, uložení a sdílení vlastních vzorníků

Důležité   Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Můžete vytvořit nový vzorník obsahující obrazce, které často používáte a chcete je mít rychle k dispozici. Po vytvoření nového vzorníku můžete vzorník uložit za účelem pozdějšího opakovaného použití nebo sdílení s jinými uživateli.

Vytvoření nového vlastního vzorníku

 1. V okně Obrazce klikněte na položku Další obrazce a potom na položku Nový vzorník.

 2. V okně Obrazce klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví nového vzorníku a potom klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. Zadejte název vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit.
  Ve výchozím nastavení jsou vlastní vzorníky ukládány do složky Obrazce.

  Pokud chcete nový vlastní vzorník otevřít v jiném výkresu, klikněte v okně Obrazce na položku Další obrazce, přejděte na položku Obrazce a klikněte na název vzorníku.

Přidání obrazců do vlastního vzorníku

Pokud je v záhlaví vzorníku ikona Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (hvězdička), je možné vzorník upravovat přidáním, odstraněním a úpravami obrazců.

 1. Otevřete vlastní vzorník, do kterého chcete přidat obrazce.

 2. Pokud v záhlaví vzorníku není zobrazena ikona Červená hvězdička označuje, že vzorník je možné upravit. (hvězdička), klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a klikněte na příkaz Upravit vzorník.

 3. Do vlastního vzorníku přetáhněte obrazec z jiného vzorníku nebo ze stránky výkresu. Do vzorníku bude přidán nový obrazec předlohy.

 4. Pokud chcete upravit název obrazce předlohy, klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec a klikněte na příkaz Přejmenovat předlohu.

 5. Zadejte název pro obrazec předlohy a stiskněte klávesu ENTER.

Uložení vlastního vzorníku

 • Chcete-li změny provedené ve vzorníku uložit, klikněte na záhlaví vzorníku pravým tlačítkem myši a potom klikněte na příkaz Uložit.

 • Chcete-li uložit kopii vzorníku s novým názvem, klikněte na záhlaví vzorníku pravým tlačítkem myši, klikněte na příkaz Uložit jako, zadejte název nového vzorníku a potom klikněte na tlačítko Uložit.
  Ve výchozím nastavení jsou vlastní vzorníky ukládány do složky Obrazce.

 Vytvoření nového vzorníku podle existujícího vzorníku

Žádný z předdefinovaných vzorníků dodaných s aplikací Visio nelze upravit, ale můžete tyto vzorníky zkopírovat a upravit kopii.

 1. Otevřete vzorník, jehož kopii chcete vytvořit.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a klikněte na příkaz Uložit jako.

 3. Zadejte název nového vlastního vzorníku a klikněte na tlačítko Uložit. Nový vlastní vzorník se zobrazí v okně Obrazce.

 4. Proveďte požadované změny vzorníku.

 5. Chcete-li provedené změny uložit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví vzorníku a potom klikněte na příkaz Uložit.

Sdílení vlastního vzorníku

Vlastní vzorníky jsou ukládány do složky Obrazce jako soubory s příponou VSSX. Lidé, kterým soubor vzorníku předáte, mohou daný vzorník otevřít ve svých vlastních diagramech aplikace Visio za předpokladu, že pro formát vzorníku mají kompatibilní verzi aplikace Visio. Je vhodné, aby si soubor uložili do své vlastní složky Obrazce. Potom budou moci nový vzorník snadno otevřít v okně Obrazce tak, že kliknou na položku Další obrazce, přejdou na položku Obrazce a kliknou na název vzorníku.

Poznámka   Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Použít na: Visio Professional 2013, Visio Professional 2016, Visio 2013, Visio Standard 2016Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Změnit jazyk