Vytvoření uživatelské dimenze

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dimenze v Obchodním modelování pro Plánovací službu PerformancePoint mohou být systémové nebo uživatelské. Abyste mohli vytvořit uživatelskou dimenzi, musíte být členem role správce dat nebo role modelátor.

 • Systémové dimenze    se vytvářejí automaticky při vytvoření webu aplikací. Většina těchto dimenzí se v organizacích běžně používá ke strukturování dat. Dobrými příklady jsou dimenze Čas a Účet.

  Další informace o systémových dimenzích najdete v článku Předdefinované dimenze v knihovně MSDN.

 • Uživatelské dimenze    jsou přizpůsobené dimenze, které odpovídají dalším aspektům firmy. Každá organizace má jedinečné charakteristiky, které by mohlo být důležité zahrnout do aktivit plánování nebo rozpočtu. Pokud například vaše organizace prodává produkty, budete pravděpodobně potřebovat dimenzi Produkt, která bude strukturovat data týkající se vašich produktů.

  Po vytvoření nové dimenze v Obchodním modelování pro Plánovací službu PerformancePoint máte tři možnosti pro vytvoření struktur sad členů v uživatelské dimenzi.

  • Nechat Obchodní modelování pro Plánovací službu vytvořit strukturu dimenze

  • Načíst sady členů ze souboru CSV

  • Načíst sady členů z registrovaného zdroje dat

Vytvoření a struktura uživatelské dimenze

Postup vytvoření nové dimenze:

 1. V podokně Prohlížeč pracovních prostorů vyberte Dimenze.

 2. V podokně Úlohy dimenze klikněte na Vytvořit dimenzi. Otevře se průvodce Vytvořit dimenzi.

 3. Na stránce Pojmenovat dimenzi zadejte Název dimenze, Popisek a Popis (nepovinný). Potom pokud chcete, zaškrtněte políčko Povolit sdílení této dimenze, aby se dimenze zpřístupnila jiným podřízeným webům modelu.

 4. Na stránce Prohlížet a vytvářet zkontrolujte své volby pro novou dimenzi. Pokud chcete pokračovat v průvodci a vytvořit struktury dimenze, klikněte na Dokončit. Pokud se chcete vrátit na předchozí stránku a upravit své volby, klikněte na Zpět.

 5. Na stránce Vybrat zdroj struktury dimenze vyberte, jakou metodu chcete použít k vytvoření sad členů, které budou tvořit strukturu nové dimenze. Můžete použít kterýkoli z následujících způsobů:

  Nechte, aby Obchodní modelování pro Plánovací službu vytvořilo strukturu dimenze

  Obchodní modelování pro Plánovací službu může vytvořit struktury sad členů za vás a později může přidat členy. Pokud chcete použít tuto metodu, proveďte následující kroky:

  1. Klikněte na Vytvořit novou strukturu dimenze.

  2. Kliknutím na Další otevřete stránku průvodce Definovat vytvoření členu.

  Načtení sad členů ze souboru CSV

  Sady členů a jejich vlastnosti můžete definovat v souboru CSV (souboru s oddělovači). Informace o požadavcích pro soubor CSV najdete v tématu Soubory formátu CSV pro struktury dimenze.

  Pokud chcete načíst sady členů ze souboru CSV, proveďte následující kroky:

  1. Vyberte Definovat strukturu dimenze ze souboru CSV (souboru s oddělovači).

  2. Zadejte umístění a název souboru CSV, který obsahuje definice sady členů. Případně klikněte na Procházet a zobrazte standardní dialogové okno Otevřít a pak otevřete soubor.

  3. Kliknutím na Další otevřete stránku průvodce Definovat vytvoření členu.

   Poznámka :  Pokud formát souboru CSV není platný nebo obsahuje poškozená data, Plánovací server vytvoří prázdnou sadu členů. Pokud při načítání dat ze souboru CSV narazíte na problémy, obraťte se na správce databáze serveru PerformancePoint Server, který vám sdělí další pokyny.

  Načtení sady členů z registrovaného zdroje dat

  Pokud správce dat v serveru Plánovací server PerformancePoint zaregistroval externí zdroj dat a pokud máte příslušná oprávnění, můžete načíst sady členů a jejich vlastnosti z registrovaného zdroje dat.

  Pokud chcete načíst sady členů z registrovaného zdroje dat, proveďte následující kroky:

  1. Vyberte Definovat strukturu dimenze ze zdroje dat a potom vyberte zdroj dat v seznamu Umístění zdroje.

  2. Kliknutím na Další vyberte zdrojovou dimenzi a určete hodnoty pro vlastnosti dimenze.

  3. Na stránce Nastavit povinné vlastnosti vyberte dimenzi, ze které chcete definovat vlastnosti. Potom pro každou uvedenou vlastnost dimenze zadejte nebo vyberte hodnotu ve sloupci Hodnota.

  4. Kliknutím na Další pokračujte na další stránku průvodce.

  5. Na stránce Přidat volitelné vlastnosti vyberte libovolné další vlastnosti, které chcete zahrnout do struktury dimenze.

  6. Kliknutím na Další otevřete stránku průvodce Definovat vytvoření členu.

   Poznámka :  Pokud načtete členy ze zdroje dat, který používá DESETINNÝ datový typ s proměnným počtem desetinných míst pro peněžní hodnoty, dbejte na to, aby nedošlo ke ztrátě dat. Obchodní modelování pro Plánovací službu používá datový typ PENÍZE, který má pevný počet desetinných míst.

 6. Na stránce Definovat vytvoření členu vyberte některou z následujících položek:

  1. Definovat členy později: Tím se vytvoří výchozí člen NONE.

  2. Vytvořit ukázkové členy: Tím se vytvoří ukázkové členy, které se chovají jako zástupné symboly.

  3. Importovat členy z vybraného zdroje: Tím se vytvoří dimenze se členy ze zadaného souboru CSV. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste definovali strukturu dimenze načtením souboru CSV.

  4. Importovat členy z alternativního zdroje dat: Tím se vytvoří dimenze se členy z registrovaného zdroje dat. Tato možnost se zobrazí pouze v případě, že jste definovali strukturu dimenze načtením z registrovaného zdroje dat.

  5. Tlačítko Náhled členů: Můžete zobrazit seznam členů.

 7. Kliknutím na Zavřít dokončete definici vytvoření členu.

 8. Kliknutím na Další pokračujte na další stránku průvodce.

 9. Na stránce Prohlížet a vytvářet zkontrolujte své volby. Pokud chcete upravit už provedené volby, klikněte na název stránky, kterou chcete změnit, nebo klikněte na tlačítko Zpět. Pokud je vše v pořádku, klikněte na Dokončit. Vytvoří se dimenze a struktury.

 10. Pokud chcete databázi aktualizovat novou dimenzí, nasaďte lokalitu modelů. Informace o tom, jak to udělat, najdete v článku Nasazení modelu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×