Vytvoření typu obsahu webu

V tomto článku

Typy obsahu webu

Aspekty typů obsahu

Vytvoření typu obsahu webu

Pokud jste vlastníkem webu, můžete vytvářet nové Typ obsahu webu. Tyto typy obsahu pak můžete přidávat do seznamů a knihoven na úrovni webu, na které jste je vytvořili, a také do webů nižší úrovně. Například typ obsahu webu vytvořený na webu nejvyšší úrovně je k dispozici pro seznamy a knihovny ve všech webech dané kolekce webů. Typy obsahu vytvořené na webu nižší úrovně nejsou k dispozici pro weby vyšších úrovní.

Nově definovaný typ obsahu webu lze opakovaně používat ve více knihovnách dokumentů aktuálního webu i dalších webů. Obsah je tedy možné uspořádat smysluplným způsobem a přidružit k obsahu stejné funkce v rámci celého řešení správy dokumentů. Pokud se například v organizaci používá určitý typ smlouvy, můžete vytvořit typ obsahu, který definuje metadata pro tuto smlouvu, dále šablonu, která se bude pro smlouvu používat, a také pracovní postupy potřebné ke kontrole a dokončení smlouvy. Každá knihovna dokumentů, ke které typ obsahu Smlouva přidáte, pak bude obsahovat všechny definice metadat a pracovní postupy tohoto typu obsahu. Šablonu, kterou určíte, budou moci autoři používat k vytváření nových smluv.

Typy obsahu webu

Typ obsahu webu popisuje atributy dokumentu, složky nebo položky seznamu. Každý typ obsahu webu může určovat tyto atributy:

 • sadu vlastností,

 • formuláře určené k úpravám a zobrazení vlastností,

 • pracovní postupy, které mají být pro dokument nebo položku seznamu k dispozici.

Tip : Typy obsahu webu lze rozšířit pomocí vlastních funkcí.

Přidáte-li typ obsahu webu k seznamu nebo knihovně, určíte tím, že tento seznam či knihovna může obsahovat položky seznamu, složky nebo dokumenty tohoto typu obsahu. Instance typu obsahu webu, která je přidružena k seznamu, se nazývá typ obsahu seznamu.

Začátek stránky

Aspekty typů obsahu

Při vytváření nového typu obsahu webu je třeba vzít v úvahu tyto skutečnosti:

Typy obsahu jsou hierarchicky uspořádány:    Hierarchie typů obsahu umožňuje, aby jeden typ obsahu dědil vlastnosti jiného typu obsahu. Díky tomu je možné, aby třídy dokumentů sdílely v rámci organizace stejné atributy, ale zároveň mohou být tyto vlastnosti upraveny pro určité weby nebo seznamy.

Například všechny dokumenty v organizaci, které souvisejí s předmětem plnění, mohou vyžadovat specifickou sadu metadat, jako je číslo účtu a číslo projektu. Vytvoříte-li typ obsahu nejvyšší úrovně Předmět plnění, jehož atributy budou dědit všechny ostatní typy dokumentů související s předmětem plnění, zajistíte tak, aby byla čísla účtů a čísla projektů přidružena ke všem variantám dokumentů souvisejících s předmětem plnění v dané organizaci. Pokud do typu obsahu Předmět plnění přidáte další povinný sloupec, můžete pak požadovat aktualizaci všech typů obsahu, které dědí atributy typu obsahu Předmět plnění, a tím se tento nový sloupec přidá do všech dokumentů souvisejících s předmětem plnění.

Nové typy obsahu webu jsou založeny na nadřazeném typu obsahu:    Při vytváření nového typu obsahu webu je nutné zvolit existující (nadřazený) typ obsahu, na jehož základě má být nový typ vytvořen. Nově vytvořený typ zdědí atributy nadřazeného typu. Po vytvoření nového typu obsahu je možné provádět v tomto typu změny, například přidávat nebo odebírat sloupce. Změny provedené přímo v podřízeném typu obsahu nemají vliv na nadřazený typ, na kterém je podřízený typ založen. Po aktualizaci nadřazeného typu obsahu je možné zvolit, zda se mají tyto změny přenést do typů obsahu webu a typů obsahu seznamu, které dědí atributy tohoto nadřazeného typu obsahu.

Podřízené typy obsahu webu dědí atributy po nadřazeném typu:    Nově vytvořené typy obsahu jsou založeny na určitých nadřazených typech obsahu, a dědí proto atributy příslušného nadřazeného typu. Po aktualizaci nadřazeného typu obsahu je možné zvolit, zda mají podřízené typy tyto změny zdědit. Po nadřazeném typu obsahu se mohou dědit tyto atributy:

 • šablona dokumentů,

 • nastavení jen pro čtení,

 • pracovní postupy,

 • sloupce,

 • rozšířené atributy přidané jinými aplikacemi.

Na všech stránkách nastavení typu obsahu je k dispozici možnost aktualizovat typy obsahu seznamu a podřízené typy obsahu webu. Pokud zvolíte možnost aktualizace všech typů obsahu, které dědí atributy po svých nadřízených typech, bude nastavení všech možností z dané stránky přeneseno do všech typů obsahu seznamu a typů obsahu webu, které jsou podřízenými typy změněného typu obsahu. Případné předchozí nastavení typů seznamu a obsahu, které dědí atributy po tomto nadřazeném typu, bude přepsáno.

Změníte-li například na stránce Upřesnit nastavení pouze šablonu dokumentů a zvolíte-li aktualizaci typů obsahu seznamu a podřízených typů obsahu webu, bude u všech podřízených typů obsahu aktualizováno nastavení šablony dokumentů a nastavení jen pro čtení, protože obě tato nastavení jsou na stejné stránce. Podobně platí, že všechny změny provedené na stránce Nastavení pracovního postupu se přenesou společně do podřízených typů obsahu. Každému sloupci odpovídá vlastní stránka Změnit sloupec typu obsahu webu, proto se musí nastavení každého sloupce aktualizovat samostatně.

Do podřízených typů se mohou přenášet všechny atributy typu obsahu, které se vyskytují u nadřazeného typu (kromě atributů Název, Popis a Skupina). Sloupce a nastavení, které se u nadřazeného typu nevyskytují, nelze takto aktualizovat. Chcete-li zajistit, aby změny provedené v nadřazeném typu obsahu nepřepsaly nastavení u podřízených typů, můžete označit podřízený typ obsahu jako jen pro čtení. Někdy to sice může být žádoucí, ale zároveň se tím omezuje možnost centrální správy hierarchie typů obsahu.

Označíte-li podřízený typ obsahu jako pouze pro čtení, může nastavení nadřazeného typu přesto přepsat toto nastavení podřízeného typu v případě, že explicitně nastavíte nadřazený typ jako nejen pro čtení a pak dáte pokyn k přenesení (aktualizaci) změn z nadřazeného typu obsahu do podřízených typů.

Typy obsahu webu jsou uloženy ve skupinách:    Při vytváření nového typu obsahu webu je nutné zvolit, zda má být tento typ uložen v existující nebo nové skupině. Nechcete-li, aby mohli nový sloupec webu používat jiní uživatelé, můžete vytvořit skupinu nazvanou _Skryté a uložit sloupec webu do této skupiny.

Začátek stránky

Vytvoření typu obsahu webu

 1. Na domovské stránce kolekce webů klepněte na nabídku Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a potom klepněte na možnost Změnit všechna nastavení webu.

 2. V části Galerie klepněte na možnost Typy obsahu webu.

 3. Na stránce Galerie typů obsahu webu klepněte na tlačítko Vytvořit.

 4. Na stránce Nový typ obsahu v části Název a popis zadejte název a volitelně popis nového typu obsahu webu.

 5. V seznamu Vyberte nadřazený typ obsahu vyberte skupinu, na základě které chcete vytvořit nový typ obsahu. Skupina Speciální typy obsahu obsahuje typy obsahu, které po přidání k seznamu nebo knihovně změní chování seznamu či knihovny.

 6. V seznamu Nadřazený typ obsahu vyberte nadřazený typ obsahu, na základě kterého chcete typ obsahu vytvořit.

  Poznámka : Seznam nadřazených typů obsahu se liší v závislosti na tom, kterou možnost jste vybrali v předchozím kroku.

 7. V části Skupina vyberte, zda chcete uložit tento nový typ obsahu v existující skupině nebo v nové skupině.

 8. Klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se stránka Typ obsahu webu: Název nového typu obsahu. Na této stránce můžete vybrat možnosti, které definují nový typ obsahu podrobněji. Informace o změnách nastavení typu obsahu naleznete v tématu Změna typu obsahu webu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×