Vytvoření tištěného formuláře

V aplikaci Word můžete pomocí zaškrtávacích políček, prázdných řádků a textových polí vytvořit tištěný formulář. Mnoho šablon obchodních, školních nebo právních formulářů lze rovněž najít na webu Microsoft Office Online. Tyto šablony můžete podle potřeby změnit.

Jestliže chcete vyhledat formuláře online, klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka , pokračujte klepnutím na příkaz Nový a v části Microsoft Office Online klepněte na položku Formuláře.

V tomto článku

Vytvoření kontrolního seznamu pro tisk

Podtržení mezer v tištěném formuláři

Vložení textových polí do tištěného formuláře

Vytvoření kontrolního seznamu pro tisk

Pokud jen chcete vytvořit kontrolní seznam, se kterým budete pracovat na papíře, můžete použít seznam, v němž bude jako odrážka symbol políčka. Můžete si vybrat z mnoha znaků políčka.

Způsob vytváření takového seznamu závisí na tom, zda již dokument obsahuje seznamy s různými typy odrážek.

Vytvoření seznamu s vlastními odrážkami

 1. Zadejte seznam položek.

 2. Vyberte seznam.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na šipku vedle tlačítka Odrážky.

  Pás karet aplikace Word

 4. Klepněte na položku Definovat novou odrážku.

 5. Klepněte na možnost Symbol.

 6. V seznamu Písmo klepněte na písmo se symboly nainstalované v počítači, například Wingdings.

 7. Projděte seznam dostupných symbolů a potom poklepejte na symbol políčka, který chcete použít, například otevřené políčko ( Otevřené políčko ) nebo trojrozměrné políčko ( Trojrozměrné políčko ).

Vytvoření tabulky při zachování existujících odrážek

Krok 1: Vytvoření tabulky

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Tabulky na tlačítko Tabulka.

  Word Ribbon Image

 2. Klepněte na příkaz Vložit tabulku.

 3. Do pole Počet sloupců zadejte 2.

 4. Do pole Počet řádků zadejte požadovaný počet řádků. V seznamu bude potřeba jeden řádek pro každou položku.

 5. Klepněte na tlačítko OK.

Krok 2: Vložení zaškrtávacích políček a textu

 1. Klepněte na buňku vlevo nahoře.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Symboly na tlačítko Symbol a potom klikněte na položku Další symboly.

  obrázek pásu karet aplikace Word

 3. Klepněte na kartu Symboly.

 4. V seznamu Písmo klepněte na písmo se symboly nainstalované v počítači, například Wingdings.

 5. Projděte seznam dostupných symbolů a potom poklepejte na symbol políčka, který chcete použít, například otevřené políčko ( Otevřené políčko ) nebo trojrozměrné políčko ( Trojrozměrné políčko ).

 6. Klepněte na tlačítko Zavřít.

 7. Klepněte na další buňku, do níž chcete vložit políčko, a stisknutím kláves CTRL+Y vložte další políčko.

 8. Po vložení políčka pro každou požadovanou položku klepněte na buňku vpravo nahoře a zadejte text pro první položku. Tento krok opakujte pro každou položku v seznamu.

Krok 3: Upřesnění rozložení

Přestože k úpravě rozložení seznamu používáte tabulku, budete pravděpodobně chtít upravit šířku sloupce se zaškrtávacími políčky, případně umístit příslušný text do jejich blízkosti. Naopak asi nebudete chtít čáry ohraničení, které aplikace Word obvykle do tabulky vkládá. Chcete-li provést tyto úpravy, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, přejděte na příkaz Přizpůsobit a poté klepněte na příkaz Přizpůsobit obsahu.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na tabulku, klepněte na příkaz Vlastnosti tabulky a potom na kartu Tabulka.

 3. Klepněte na tlačítko Možnosti a do polí Vlevo a Vpravo zadejte nebo vyberte číslo udávající velikost mezery mezi zaškrtávacím políčkem a textem, například 0,4 cm, a klepněte na tlačítko OK.

 4. Na kartě Tabulka klepněte na tlačítko Ohraničení a stínování a pak klepněte na kartu Ohraničení.

 5. Ve skupinovém rámečku Nastavení klepněte na položku Žádné a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka : Po odebrání čar ohraničení budou stále vidět šedé čáry ohraničení. Jedná se o mřížku tabulky, která nebude vytištěna. Pokud nechcete, aby byla zobrazena, můžete jí skrýt pomocí tlačítka Zobrazit mřížku ve skupině Tabulka na kartě Rozložení na kartě Nástroje tabulky.

Začátek stránky

Podtržení mezer v tištěném formuláři

Mezery lze podtrhnout stisknutím kombinace kláves SHIFT+POMLČKA (-); podtržení lze však obtížně zarovnat - například při vytváření vyplňovacího formuláře. Je-li navíc zapnuta možnost automatického formátování pro změnu znaků podtržení na čáry okraje a uživatel stiskne kombinaci kláves SHIFT+POMLČKA (-) třikrát nebo víckrát za sebou, dojde k vytvoření čáry, která přesahuje rozsah odstavce, což pravděpodobně není žádoucí.

Lepší způsob jak podtrhnout mezery v tištěném dokumentu představuje použití klávesy tabulátoru (TAB) a použití formátu podtržení u odsazených znaků.

Použití formátu podtržení u odsazených znaků

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Odstavec na tlačítko Zobrazit či skrýt.

  Pás karet aplikace Word

  Značky pro mezery a zarážky tabulátoru jsou zobrazeny.

 2. Stiskněte klávesu TAB.

 3. Vyberte znaky tabulátoru, které chcete podtrhnout. Znak tabulátoru vypadá jako malá šipka.
  Tabulátor

 4. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Formát jednoduchého podtržení použijte stisknutím kombinace kláves CTRL+U .

  • Chcete-li použít jiný styl podtržení, klepněte na kartě Domů na spouštěč dialogového okna Písmo, klepněte na kartu Písmo, klepněte na rozevírací seznam Styl podtržení a vyberte požadovaný styl podtržení.

Začátek stránky

Vložení textových polí do tištěného formuláře

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Text na tlačítko Textové pole.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Klepněte na příkaz Nakreslit textové pole a nakreslete textové pole na požadované místo ve formuláři.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Ponechte textové pole prázdné. Ohraničení textového pole se vytiskne na formuláři.

  • Do textového pole zadejte požadovaný text. Výběrem textu a klepnutím na možnosti v zobrazeném minipanelu nástrojů můžete označený text zformátovat.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×