Vytvoření textového pole, které vyhledá hodnotu v tabulce

Když vytváříte formulář, můžete chtít zobrazit hodnotu z jiné tabulky (nebo dotazu), než je ta, se kterou je svázán formulář. Předpokládejme například, že máte formulář Produkty, který je svázaný s tabulkou Produkty. Po vytvoření formuláře se však rozhodnete, že pro každý produkt chcete ve formuláři zobrazit jméno kontaktní osoby dodavatele daného produktu – což jsou data uložená v tabulce Dodavatelé. V následujícím postupu se dozvíte, jak toho dosáhnout pomocí funkce DLookup. Výraz můžete v kroku 6 upravit tak, aby odpovídal vašim vlastním datům.

Přidání textového pole

  1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem myši na formulář, který chcete změnit, a v místní nabídce klepněte na příkaz Návrhové zobrazení.

  2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Ovládací prvky na položku Textové pole.

  3. Vyhledejte oblast ve formuláři, ve které chcete přidat ovládací prvek, a přetažením ukazatele na formuláři vytvořte textové pole.

  4. Klepněte pravým tlačítkem myši do textového pole a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.

  5. V seznamu vlastností klepněte na kartu Vše.

  6. Nastavte vlastnost Zdroj ovládacího prvku na následující hodnotu:

    =DLookup("[Kontaktní jméno]","[Dodavatelé]","[KódDodavatele]=" & Formuláře!Výrobky!KódDodavatele)

  7. Uložte změny a zavřete seznam vlastností.

Tento výraz hledá v tabulce Dodavatelé a vrátí jméno kontaktu dodavatele, jehož kód dodavatele se shoduje s hodnotou v ovládacím prvku KódDodavatele ve formuláři Produkty. Všimněte si, jak je třetí argument funkce DLookup sestaven pomocí operátoru & (třetí argument je "[KódDodavatele]=" & Formuláře!Výrobky!KódDodavatele). Běžnou chybou, které byste se měli vyhnout, je umístění uvozovek před a za celý argument namísto jejich umístění pouze před a za text před operátorem &.

Poznámka : Jako alternativu k použití funkce DLookup můžete vytvořit nový podkladový dotaz tak, aby zahrnoval pouze informace, které potřebujete. Použití dotazu je často účinnější než použití funkce.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×