Vytvoření týdenního nebo vícetýdenního kalendáře v aplikaci Visio

Týdenní a vícetýdenní kalendáře nabízejí značnou flexibilitu. Týdenní kalendář může zahrnovat 2 až 8 dní.

Týdenní kalendář

Vícetýdenní kalendář může obsahovat týdny z jednoho měsíce nebo z několika po sobě následujících měsíců.

Vícetýdenní kalendář

Poznámka : Vícetýdenní kalendáře zahrnující více než 35 dní přesahují velikost standardní stránky výkresu. Velikost obrazce kalendáře lze změnit výběrem obrazce a následným přetažením rohového úchytu výběru Obrázek úchytu výběru . Chcete-li vytvořit kalendář s více týdny, který bude zahrnovat výrazně více než 35 dní, vytvořte novou stránku výkresu a poté na každou stránku výkresu přidejte nový vícetýdenní kalendář.

Vytvoření týdenního nebo vícetýdenního kalendáře

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový, přejděte na příkaz Plán a poté klepněte na příkaz Kalendář.

 2. Pro každý týdenní kalendář, který chcete vytvořit, klepněte v nabídce Vložit na příkaz Nová stránka.

 3. Ze vzorníku Obrazce kalendáře přetáhněte na jednotlivé stránky výkresu obrazec Týden nebo Více týdnů.

 4. V dialogovém okně Konfigurovat zadejte požadované možnosti kalendáře a klepněte na tlačítko OK.

 5. Chcete-li změnit název, poklepejte na něj a zadejte požadovaný text.

  Tip : Není-li název zobrazen, klepněte pravým tlačítkem na týden a pak klepněte na příkaz Konfigurovat. V dialogovém okně zaškrtněte políčko Zobrazit název.

 6. Je možné přidat schůzky, události či výtvarné prvky.

  • Přidání nebo změna schůzky

   1. Ze vzorníku Obrazce kalendáře přetáhněte obrazec Schůzka na požadovaný den v kalendáři.

   2. V dialogovém okně zadejte možnosti schůzky a pak klepněte na tlačítko OK.

    Schůzka je spojena se dnem. Přesunete-li den, přesune se s ním i schůzka.

   3. Jestliže chcete schůzku změnit, klepněte na ni pravým tlačítkem a pak klepněte na příkaz Konfigurovat.

    Poznámka : Změníte-li datum dne, bude schůzka odstraněna.

  • Přidání nebo změna jednodenní či vícedenní události

   1. Ze vzorníku Obrazce kalendáře přetáhněte obrazec Vícedenní událost na den, kdy událost začíná.

    Poznámka : Pomocí obrazce Vícedenní událost lze vytvářet události trvající jeden i více dní.

   2. V dialogovém okně Konfigurovat zadejte předmět, umístění, datum zahájení a dokončení a formát data a poté klepněte na tlačítko OK.

    Událost je spojena se dnem. Přesunete-li den, přesune se s ním i událost.

    Poznámka : Při zadání jednodenní události se obrazec Vícedenní událost přichytí k zadanému datu. Trvá-li událost více dní, bude rozložen přes všechna zadaná data.

   3. Jestliže chcete událost změnit, klepněte na ni pravým tlačítkem a pak klepněte na příkaz Konfigurovat.

    Tip : Přetažením konců obrazce Vícedenní událost můžete prodloužit rozmezí dat.

  • Přidání výtvarného prvku kalendáře

   1. Ze vzorníku Obrazce kalendáře přetáhněte například obrazec Důležité, Oslava nebo Připínáček na den, v němž se má zobrazit.

    Přetažením úchytu výběru Obrázek úchytu výběru lze měnit velikost výtvarného obrazce kalendáře.

    Poznámka : Výtvarný obrazec kalendáře se připojí ke dni, nikoli k datu, na němž je umístěn. Z toho vyplývá, že při změně data se výtvarný obrazec kalendáře nepřesouvá na nové datum. Pokud však kalendář odstraníte, odstraní se s ním i výtvarný obrazec kalendáře.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×