Vytvoření stereotypu k prvku UML

  1. Ve Stromové zobrazení poklepejte na ikonu nebo v diagramu poklepejte na obrazec reprezentující prvek, ke kterému chcete vytvořit Stromové zobrazeníStereotypy.

  2. V dialogovém okně Vlastnosti UML zvolte v rozevíracím seznamu Stereotyp požadovaný stereotyp a poté klepněte na tlačítko OK.

    Stereotyp se zobrazí v dvojitých lomených závorkách (<<  ;>>) nad názvem prvku na obrazci v diagramu.

Tip : Pokud není požadovaný stereotyp obsažen v seznamu, klepněte v nabídce UML na příkaz Stereotypy a definujte nový stereotyp.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×