Vytvoření, spuštění, úprava nebo odstranění makra

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Kterou aplikaci Office používáte?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Pokud chcete některý opakovaný úkol automatizovat, můžete ve Wordu rychle vytvořit makro. Můžete taky použít Visual Basic Editor a napsat vlastní skript (makro) v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications, případně zkopírovat celé makro nebo jeho část do nového makra.

Udělejte některou z těchto věcí:

Nahrajte makro

Zaznamenají se všechny kroky potřebné k provedení akcí, které má makro vykonávat. Navigace zpátky na kartu a zastavení nahrávání se však nenahraje.

 1. Na kartě Developer (Vývojář) klikněte v části Visual Basic na Record (Nahrát).

  Karta Vývojář ve Wordu, skupiny Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko Developer.

 2. Do pole Název makra zadejte název makra.

 3. V místní nabídce Store macro in (Uložit makro do) vyberte jednu z těchto možností:

Pokud chcete makro uložit

Klikněte na

do dokumentu, ve kterém makro vytváříte

[název dokumentu] (document) ([název dokumentu] (dokument))

do všech otevřených dokumentů

All Documents (Normal) (Všechny dokumenty (normální))

 1. Klikněte na tlačítko OK a proveďte akce, které chcete zaznamenat.

 2. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Stop (Zastavit).

Vytvoření makra v jazyce Visual Basic for Applications

Makro můžete vytvořit v integrovaném Visual Basic Editoru.

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Editor.

  Karta Vývojář ve Wordu, skupiny Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. Pokud potřebujete vložit modul, klikněte ve Visual Basic Editoru na příkaz Module (Modul) v nabídce Insert (Vložit).

 3. V okně kódu modulu zadejte nebo vložte kód makra, který chcete použít.

 4. Po dokončení klikněte v nabídce Word na Close and Return to Microsoft Word (Zavřít a vrátit se do Microsoft Wordu).

Spuštění makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros (Makra).

  Karta Vývojář ve Wordu, skupiny Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete spustit, a pak klikněte na Run (Spustit).

Úprava makra

K úpravě maker se používá Visual Basic Editor.

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář ve Wordu, skupiny Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete upravit, a pak klikněte na Edit (Upravit).

  Spustí se Visual Basic Editor.

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Po dokončení klikněte v nabídce Word na Close and Return to Microsoft Word.

Kopírování části makra do jiného makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář ve Wordu, skupiny Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete zkopírovat, a pak klikněte na Edit.

  Spustí se Visual Basic Editor.

 3. V okně s kódem v editoru Visual Basicu vyberte řádky makra, které chcete zkopírovat.

  Tip : Pokud chcete kopírovat celé makro, musí být součástí výběru řádky Sub a End Sub.

 4. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Copy (Kopírovat).

 5. V poli Project (Projekt) v okně s kódem klikněte na modul, do kterého chcete kód umístit.

 6. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Paste (Vložit).

Odstranění makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář ve Wordu, skupiny Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete odstranit, a pak klikněte na Delete (Odstranit).

PowerPoint

Pokud chcete některý opakovaný úkol automatizovat, můžete v PowerPointu rychle vytvořit makro.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vytvoření makra v jazyce Visual Basic for Applications

Makro můžete vytvořit v integrovaném Visual Basic Editoru.

 1. Na kartě Developer (Vývojář) klikněte v části Visual Basic na Editor.

  Karta Vývojář v PowerPointu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. Pokud potřebujete vložit modul, klikněte ve Visual Basic Editoru na příkaz Module (Modul) v nabídce Insert (Vložit).

 3. V okně kódu modulu zadejte nebo vložte kód makra, který chcete použít.

 4. Po dokončení klikněte v nabídce PowerPoint na Close and Return to Microsoft PowerPoint (Zavřít a vrátit se do Microsoft PowerPointu).

Spuštění makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros (Makra).

  Karta Vývojář v PowerPointu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete spustit, a pak klikněte na Run (Spustit).

Úprava makra

K úpravě maker se používá Visual Basic Editor.

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář v PowerPointu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete upravit, a pak klikněte na Edit (Upravit).

  Spustí se Visual Basic Editor.

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Po dokončení klikněte v nabídce PowerPoint na Close and Return to Microsoft PowerPoint (Zavřít a vrátit se do Microsoft PowerPointu).

Kopírování části makra do jiného makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář v PowerPointu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete zkopírovat, a pak klikněte na Edit.

  Spustí se Visual Basic Editor.

 3. V okně s kódem v editoru Visual Basicu vyberte řádky makra, které chcete zkopírovat.

  Tip : Pokud chcete kopírovat celé makro, musí být součástí výběru řádky Sub a End Sub.

 4. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Copy (Kopírovat).

 5. V poli Project (Projekt) v okně s kódem klikněte na modul, do kterého chcete kód umístit.

 6. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Paste (Vložit).

Odstranění makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář v PowerPointu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete odstranit, a pak klikněte na Delete (Odstranit).

Excel

Pokud chcete některý opakovaný úkol automatizovat, můžete v Excelu rychle vytvořit makro. Můžete taky použít Visual Basic Editor a napsat vlastní skript (makro) v jazyce Microsoft Visual Basic for Applications, případně zkopírovat celé makro nebo jeho část do nového makra.

Udělejte některou z těchto věcí:

Nahrajte makro

Zaznamenají se všechny kroky potřebné k provedení akcí, které má makro vykonávat. Navigace zpátky na kartu a zastavení nahrávání se však nenahraje.

 1. Na kartě Developer (Vývojář) klikněte v části Visual Basic na Record (Nahrát).

  Karta Vývojář v Excelu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize (Přizpůsobit) zaškrtněte políčko Developer.

 2. Do pole Název makra zadejte název makra.

  Tip : Pokud chcete pro makro vytvořit klávesovou zkratku, zadejte nějaké písmeno do pole Option+Cmd+.

 3. V místní nabídce Store macro in (Uložit makro do) vyberte jednu z těchto možností:

Pokud chcete makro uložit

Klikněte na

do dokumentu, ve kterém makro vytváříte

This Workbook

do všech otevřených dokumentů

New Workbook

tak, aby bylo k dispozici při každém použití Excelu

Personal Macro Workbook (Osobní sešit maker)

Osobní sešit maker se nachází ve složce Users/uživatelské jméno/Library/Application Support/ Microsoft/Office/Excel.

 1. Klikněte na tlačítko OK a proveďte akce, které chcete zaznamenat.

 2. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic znovu na Record.

Vytvoření makra v jazyce Visual Basic for Applications

Makro můžete vytvořit v integrovaném Visual Basic Editoru.

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Editor.

  Karta Vývojář v Excelu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. Pokud potřebujete vložit modul, klikněte ve Visual Basic Editoru na příkaz Module (Modul) v nabídce Insert (Vložit).

 3. V okně kódu modulu zadejte nebo vložte kód makra, který chcete použít.

 4. Po dokončení klikněte v nabídce Excel na Close and Return to Microsoft Excel (Zavřít a vrátit se do Microsoft Excelu).

Spuštění makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros (Makra).

  Karta Vývojář v Excelu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete spustit, a pak klikněte na Run (Spustit).

  Tip : Pokud chcete makro spustit pomocí klávesové zkratky, stiskněte klávesy OPTION+ PŘÍKAZ +písmeno, které jste zadali při vytváření klávesové zkratky.

Úprava makra

K úpravě maker se používá Visual Basic Editor.

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář v Excelu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete upravit, a pak klikněte na Edit (Upravit).

  Spustí se Visual Basic Editor.

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Po dokončení klikněte v nabídce Excel na Close and Return to Microsoft Excel.

Konfigurace makra tak, aby se spustilo automaticky při otevření sešitu

Po dokončení tohoto postupu se makro spustí pokaždé, když otevřete sešit, který ho obsahuje.

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Record.

  Karta Vývojář v Excelu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. Do pole Název makra zadejte Automatické_otevření.

 3. V místní nabídce Store macro in (Uložit makro do) vyberte jednu z těchto možností:

Pokud chcete makro uložit

Klikněte na

do dokumentu, ve kterém makro vytváříte

This Workbook

do všech otevřených dokumentů

New Workbook

tak, aby bylo k dispozici při každém použití Excelu

Personal Macro Workbook

 1. Klikněte na tlačítko OK a proveďte akce, které chcete zaznamenat.

 2. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic znovu na Record.

 3. V nabídce File (Soubor) klikněte na příkaz Save As (Uložit jako).

 4. V místní nabídce Format (Formát) klikněte na Excel Macro-Enabled Workbook (.xlsm) (Sešit Excelu s podporou maker (*.xlsm)) a potom klikněte na Save (Uložit).

Kopírování části makra do jiného makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář v Excelu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete zkopírovat, a pak klikněte na Edit.

  Spustí se Visual Basic Editor.

 3. V okně s kódem v editoru Visual Basicu vyberte řádky makra, které chcete zkopírovat.

  Tip : Pokud chcete kopírovat celé makro, musí být součástí výběru řádky Sub a End Sub.

 4. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Copy (Kopírovat).

 5. V poli Project (Projekt) v okně s kódem klikněte na modul, do kterého chcete kód umístit.

 6. V nabídce Edit (Úpravy) klikněte na příkaz Paste (Vložit).

Odstranění makra

 1. Na kartě Developer klikněte v části Visual Basic na Macros.

  Karta Vývojář v Excelu na kartě Skupina Visual Basic

  Pokud není karta Developer k dispozici

  1. Na pravé straně na pásu karet klikněte na Místní nabídka Akce a pak klikněte na Ribbon Preferences.

  2. V části Customize zaškrtněte políčko Developer.

 2. V seznamu klikněte na makro, které chcete odstranit, a pak klikněte na Delete (Odstranit).

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×