Vytvoření souboru pro ukládání informací

Při prvním spuštění aplikace Outlook se nezbytné datové soubory vytvoří automaticky. Existují však situace, kdy budete vytvářet dodatečné datové soubory. Do jiného Datový soubor Outlooku (PST) můžete například uložit archivované položky. V samostatných datových souborech aplikace Outlook (PST) můžete také uchovávat různé projekty.

Používáte-li účet serveru Microsoft Exchange, datový soubor aplikace Outlook (PST) obvykle není nutný, protože položky jsou doručovány na server Exchange, kde se ukládají. Účty serveru Exchange však obsahují funkci pro aplikaci Outlook, která vám umožňuje pracovat se zprávami i v případě, kdy není připojení k poštovnímu serveru není k dispozici. Tato funkce využívá zvláštní offline datový soubor aplikace Outlook (OST), který slouží k udržování synchronizované kopie účtu serveru Exchange.

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST)

Datové soubory aplikace Outlook (PST a OST) vytvořené v aplikaci Microsoft Outlook 2010 se v počítači ukládají do složky Dokumenty\Soubory aplikace Outlook. Používáte-li systém Windows XP, vytvářejí se tyto soubory rovněž ve složce Dokumenty\Soubory aplikace Outlook.

Základní rozdíly mezi těmito dvěma typy datových souborů aplikace Outlook jsou následující:

  • Datové soubory aplikace Outlook (PST) se používají pro účty Protokol POP3 a Protokol IMAP (Internet Message Access Protocol). Chcete-li vytvořit archivy nebo záložní soubory složek a položek aplikace Outlook v počítači, včetně účtů serveru Exchange, je nutné vytvořit a využívat dodatečné datové soubory aplikace Outlook (PST).

  • Offline datový soubor aplikace Outlook (OST) se využívá pouze v případě, že máte účet serveru Exchange a chcete pracovat v režimu offline nebo používáte režim Cached Exchange. Offline datový soubor aplikace Outlook (OST) není nutné zálohovat. Z dat uložených na serveru Exchange lze případně vytvořit nový soubor OST.

Začátek stránky

Vytvoření datového souboru aplikace Outlook (PST)

  1. Na kartě Domů Ve skupině Nový klikněte na tlačítko Nové položky, nastavte ukazatel myši na možnost Další položky a poté klikněte na možnost Datový soubor aplikace Outlook.

  2. V dialogovém okně Vytvořit nebo otevřít datový soubor aplikace Outlook zadejte do pole Název souboru název, který se má zobrazit v Navigační podokno aplikace Outlook, a klikněte na tlačítko OK.

  3. Ve výchozím nastavení nejsou datové soubory chráněny heslem. Chcete-li datový soubor opatřit heslem, zadejte požadované heslo v části Heslo do polí Heslo a Potvrzení hesla.

    Důležité : K vašemu heslu nemá přístup společnost Microsoft, váš Poskytovatel internetových služeb ani správce pošty. Pokud heslo zapomenete, nebude možné otevřít ani obnovit obsah datového souboru aplikace Outlook (PST).

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×