Vytvoření sloupce vzorce v zobrazení dat

Pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 můžete snadno vytvořit sloupec zobrazující výsledek výpočtu provedeného pomocí jiných dat ve zdroj dat.

V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 lze pomocí Tvůrce výrazů XPath vytvořit sloupec vzorce. XPath (XML Path Language) je jazyk pro vyhledání a zpracování informací v dokumentech XML. Tvůrce výrazů XPath nabízí technologii IntelliSense pro jazyk XPath, pomocí které mohou zkušení i začínající uživatelé vytvářet výrazy XPath umožňující provádět komplexní funkce s daty XML.

Například společnost Northwind Traders zabývající se distribucí lahůdek sleduje své skladové zásoby v souboru XML. Ví, jaký počet položek je na skladě a také jaká je cena za každou položku, chtějí však, aby se v zobrazení dat zobrazovala hodnota skladových zásob jednotlivých položek. Navrhnete, aby vytvořili sloupec vzorce zobrazující výsledek vynásobení počtu položek na skladě jednotkovou cenou. Nyní dokáže společnost Northwind Traders snadno a rychle zjistit hodnotu skladových zásob jednotlivých položek na skladě.

Informace o vytvoření ukázkových dat a zobrazení dat použitých v příkladě nebo další informace o zobrazeních dat naleznete v tématu Vytvoření zobrazení dat.

 1. Otevřete stránku obsahující zobrazení dat, pro které chcete přidat sloupec vzorce.

 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na zobrazení dat a potom klepněte na Zobrazit běžné úkoly řízení. V seznamu Běžné úkoly zobrazení dat klepněte na možnost Upravit sloupce.

  Tip : Seznam Běžné úkoly zobrazení dat můžete také zobrazit klepnutím na zobrazení dat a potom na šipku Obrázek tlačítka v pravém horním rohu. Opakovaným klepnutím na šipku seznam skryjete.

 3. V dialogovém okně Upravit sloupce klepněte v seznamu Dostupná pole na možnost Přidat sloupec vzorce a potom na tlačítkoPřidat.

  Otevře se dialogové okno Tvůrce výrazů XPath. Při vytváření výrazů můžete využít Tvůrce výrazů XPath. Umožňuje snadno získat přístup k názvům polí ve zdroji dat a také k řadě vestavěným funkcím, které jsou k dispozici při vytváření výrazů XPath.

 4. V dialogovém okně Tvůrce výrazů XPath poklepejte v části Vyberte pole, které chcete vložit na pole, které chcete vložit do výrazu. Chcete-li vložit úplnou cestu k poli, podržte při poklepání na pole klávesu CTRL.

  Chcete-li například vytvořit sloupec vzorce, který společnost Northwind Traders potřebuje k zobrazení hodnoty skladových zásob, poklepejte na možnost UnitsInStock (Počet položek na skladě). Hodnota UnitsInStock se zobrazí v okně Upravit výraz XPath.

 5. V okně Upravit výraz XPath umístěte kurzor bezprostředně za název pole a stiskněte MEZERNÍK.

  Zobrazí se seznam operátorů XPath technologie IntelliSense. Technologie IntelliSense pro XPath zobrazuje praktický seznam dostupných polí nebo funkcí platných v kontextu výrazu.

 6. V seznamu operátorů technologie IntelliSense poklepejte na požadovaný operátor.

  Vzhledem k tomu, že v uvedeném příkladě chce společnost Northwind Traders násobit hodnotu UnitsInStock (Počet položek na skladě) hodnotou UnitPrice (Jednotková cena), poklepejte v seznamu operátorů na hvězdičku (*).

  Seznam operátorů XPath technologie IntelliSense

 7. Stiskněte MEZERNÍK. Zobrazí se seznam technologie IntelliSense uvádějící pole, která jsou k dispozici.

 8. V seznamu polí k dispozici poklepejte na požadované pole.

  Chcete-li vytvořit sloupec vzorce v příkladě společnosti Northwind Traders, poklepejte na možnost UnitPrice (Jednotková cena).

  Seznam technologie IntelliSense uvádějící pole, která jsou k dispozici

  Výsledný výraz vypadá následovně.

  Výraz XPath pro výpočtové sloupce tak, jak se zobrazí v okně Upravit výraz XPath

  V dolní části Tvůrce výrazů XPath je při vytváření výrazu v okně Upravit výraz XPath vidět náhled výsledků dat ve sloupci vzorce.

 9. Klepněte dvakrát na tlačítko OK.

  V zobrazení dat se zobrazí nový sloupec vzorce.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení je záhlaví sloupce výraz vytvořený v okně Upravit výraz XPath v Tvůrci výrazů XPath (například UnitsInStock * UnitPrice). Pokud chcete výchozí záhlaví nahradit, můžete záhlaví sloupce vybrat a zadat požadovaný text.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×