Vytvoření složky výsledků hledání

Složka výsledků hledání je virtuální složka, která obsahuje zobrazení všech e-mailových položek, které odpovídají určitým kritériím hledání. Například složka výsledků hledání Nepřečtená pošta umožňuje zobrazit všechny nepřečtené zprávy z jednoho umístění, přestože jednotlivé zprávy mohou být umístěny v různých poštovních složkách.

Poznámka : Když chcete rychle najít nějakou zprávu nebo položku Outlooku, použijte Okamžité hledání.

V tomto článku

Výchozí složky výsledků hledání

Přidání předdefinované složky výsledků hledání

Vytvoření vlastní složky výsledků hledání

Výchozí složky výsledků hledání

Navigační podokno obsahuje tři výchozí složky výsledků hledání:

 • Pošta zařazená do kategorií: Obsahuje položky, kterým byla přiřazena barevná kategorie.

 • Velká pošta: Obsahuje položky, které jsou větší než 100 kilobajtů (kB).

 • Nepřečtená pošta: Obsahuje položky, které jsou označeny jako nepřečtené.

Složky výsledků hledání

Poznámka : Složky výsledků hledání mohou být vytvořeny v jiných umístěních pro datové soubory, například Soubor osobních složek (PST) nebo soubor složky archivu (Archiv.pst). Složky výsledků hledání nemohou obsahovat výsledky hledání z různých datových souborů.

Aplikace Outlook obsahuje kromě výchozích složek výsledků hledání také seznam předdefinovaných složek výsledků hledání. Předdefinovanou složku výsledků můžete přizpůsobit zadáním vlastních vyhledávacích kritérií.

Nová složka výsledků hledání

Lze také vytvářet vlastní složky výsledků hledání definicí specifických kritérií hledání pro e-mailové zprávy zobrazené v jednotlivých složkách výsledků hledání.

Poznámka : Složky výsledků hledání aplikace Microsoft Office Outlook 2007 podporují shodu předpon v určených textových řetězcích. Jestliže například chcete do složky výsledků hledání zahrnout všechny zprávy obsahující slovo „kolo“, bude složka výsledků hledání obsahovat například také zprávy se slovy „kolotoč“ nebo „kolomaz“. Nebude však například obsahovat zprávy se slovem „okolo“.

Důležité : Jestliže složku výsledků hledání odstraníte, nebudou zobrazené e-mailové zprávy odstraněny z jejich původních umístění, protože tyto položky nejsou ve složce výsledků hledání uloženy, ale pouze zobrazeny. Pokud však otevřete nebo vyberete jednu nebo více e-mailových zpráv zobrazených ve složce výsledků hledání a odstraníte je, budou tyto zprávy odstraněny také ze složek aplikace Outlook, v nichž byly uloženy.

Začátek stránky

Přidání předdefinované složky výsledků hledání

 1. V aplikaci Pošta přejděte v nabídce Soubor na Nový a klikněte na Složka výsledků hledání.

  Tip : Chcete-li otevřít dialogové okno Nová složka výsledků hledání, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+P.

 2. Klikněte na předdefinovanou složku výsledků hledání.

 3. Pokud se zobrazí výzva, zadejte ve skupinovém rámečku Vlastní nastavení složky výsledků hledání vyhledávací kritéria, která chcete použít.

 4. Chcete-li provádět hledání v jiné poštovní schránce, klepněte ve skupinovém rámečku Vlastní nastavení složky výsledků hledání na šipku a vyberte poštovní schránku ze seznamu.

Tip : Chcete-li změnit vyhledávací kritéria pro složku výsledků hledání, klepněte na složku pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Upravit tuto složku výsledků hledání, klepněte na tlačítko Kritéria a potom tato kritéria změňte. Kritéria složek výsledků hledání ve skupině Čtení pošty nemohou být změněna.

Začátek stránky

Vytvoření vlastní složky výsledků hledání

 1. V aplikaci Pošta přejděte v nabídce Soubor na Nový a klikněte na Složka výsledků hledání.

  Tip : Chcete-li otevřít dialogové okno Nová složka výsledků hledání, stiskněte kombinaci kláves CTRL+SHIFT+P.

 2. Klikněte na Vytvořit vlastní složku výsledků hledání.

 3. V části Vlastní nastavení složky výsledků hledání klikněte na Zvolit.

 4. Zadejte název vlastní složky výsledků hledání.

 5. Klikněte na Kritéria, vyberte požadované možnosti a klikněte na OK.

 6. Klepněte na tlačítko Procházet, vyberte složky, ve kterých má být prováděno hledání, a třikrát klepněte na tlačítko OK.

Vlastní složka výsledků hledání

1. Klepnutím vytvoříte vlastní složku výsledků hledání.

2. Klepnutím otevřete dialogové okno Vlastní složka výsledků hledání.

3. Klepnutím pojmenujte vlastní složku výsledků hledání.

4. Klepnutím specifikujte vyhledávací kritéria.

Tip : Chcete-li změnit vyhledávací kritéria pro složku výsledků hledání, klepněte na složku pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Upravit tuto složku výsledků hledání, klepněte na tlačítko Kritéria a potom tato kritéria změňte. Kritéria složek výsledků hledání ve skupině Čtení pošty nemohou být změněna.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×