Vytvoření skupiny přispěvatelů

Jste správce webu a chcete, aby váš tým přispíval k obsahu webu pomocí aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007 a současně chcete zachovat návrh webu, rozvržení a další obsah. Pokud použijete nastavení přispěvatelů, můžete propojit úrovně oprávnění na webu k novým nebo stávajícím skupinám přispěvatelů v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Po propojení úrovně oprávnění lze přiřadit určité oprávnění pro úpravy všem uživatelům ve skupině přispěvatelů.

Ve výchozím nastavení je například úroveň oprávnění Přispěvatel propojená ke skupině Autoři obsahu. Pomocí nastavení přispěvatele můžete nastavit oprávnění pro úpravy. Pokud uživatelé ve skupině Autoři obsahu otevřou web v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, mohou pak provést tyto činnosti:

 • úprava textu,

 • úprava stránek v určitých složkách na webu,

 • vytvoření nových stránek pouze podle vybrané stránky předlohy a zákaz vytvoření nových stránek jiným způsobem.

 • Použití stylů z vybrané šablony stylů a zákaz použití stylů jiným způsobem

V tomto článku je popsán způsob vytvoření úrovně oprávnění, vytvoření skupiny přispěvatelů a propojení úrovně oprávnění ke skupině přispěvatelů. Naleznete zde také vysvětlení, jak lze nastavit skupinu přispěvatelů jako výchozí skupinu, aby všichni uživatelé s úrovní oprávnění propojené ke skupině přispěvatelů stále měli při otevření webu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 nastaveno výchozích oprávnění pro úpravy.

Další informace týkající se nastavení přispěvatele naleznete v článku Úvod do nastavení přispěvatele.

Důležité : Chcete-li používat nastavení přispěvatele, je třeba umístit web na serveru se službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku:

Základní informace týkající se úrovní oprávnění a skupin přispěvatelů

Vytvoření úrovně oprávnění

Vytvoření skupiny přispěvatelů

Propojení úrovně oprávnění se skupinou přispěvatelů

Nastavení skupiny přispěvatelů jako výchozí skupiny

Základní informace týkající se úrovní oprávnění a skupin přispěvatelů

Úroveň oprávnění představuje sadu oprávnění, která lze přidělit uživatelům nebo skupinám aplikace SharePoint nad objektem, jako je například web, knihovna, seznam, složka nebo dokument. Úrovně oprávnění se vytvářejí v prohlížeči. Úroveň oprávnění umožňuje uživatelům nebo skupinám aplikace SharePoint přiřadit určitou sadu oprávnění, takže mohou členové těchto skupin provádět určité akce na vašem webu. Pokud vytvoříte nové úrovně oprávnění (nebo upravíte stávající úrovně oprávnění) s uživatelskými právy, které jsou zapotřebí pro provedení obecných úkolů, můžete přiřadit odpovídající úroveň oprávnění uživatelům nebo skupinám SharePoint pro zabezpečený objekt (například web, seznam nebo knihovna), pro který chcete povolit provádění těchto akcí.

Skupina přispěvatelů představuje skupinu uživatelů v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, kteří jsou v organizaci přiřazeni k vykonávání určité role. Aplikace Office SharePoint Designer 2007 například poskytuje tři výchozí skupiny přispěvatelů: Správce webu, Návrhář webu a Autor obsahu. Použitím nastavení přispěvatele můžete přiřadit jednotlivým skupinám přispěvatelů určitá oprávnění pro úpravy, která definují, jaké změny lze pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 na webu provádět. Jedna skupina přispěvatelů například může vytvářet nové stránky, druhá skupina přispěvatelů může vytvářet nové stránky pouze z určené stránky předlohy a třetí skupina přispěvatelů může vytvářet nové stránky z libovolné stránky předlohy. Skupiny přispěvatelů jsou vytvořeny v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Každá skupina přispěvatelů musí být připojena alespoň k jedné úrovni oprávnění. Výchozí nastavení je uvedeno v následující tabulce.

Úroveň oprávnění

Propojená skupina přispěvatelů

Úplné řízení

Správce webu

Návrh

Návrhář webu

Přispěvatel

Autor obsahu

Skupiny přispěvatelů a úrovně oprávnění poskytují detailní řízení, které umožňuje definovat, jaké činnosti může skupina provádět na webu.

Základní proces je následující: V prohlížeči přidáte do webu uživatele a skupiny. Po přidání je nutné uživatelům a skupinám přiřadit úroveň oprávnění. Můžete použít buď stávající úrovně oprávnění, nebo vytvořit vlastní úrovně. Pak v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 propojíte jednu nebo několik úrovní oprávnění se skupinou přispěvatelů.

Můžete například procházet stránku Nastavení vašeho webu, přidat novou skupinu aplikace SharePoint s názvem Správci webu a přiřadit ji na úroveň oprávnění Návrh. Pak můžete v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 propojit úroveň oprávnění Návrh ke skupině přispěvatelů Správci webu. To znamená, že všichni uživatelé, které jste v prohlížeči přidali do skupiny Správci webu, náleží do skupiny přispěvatelů Návrháři webu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Ve výchozím nastavení má skupina přispěvatelů Návrháři webu všechna oprávnění úrovně Návrh, například oprávnění Použít šablony stylů nebo Otevřít složky. S nastavením přispěvatele však můžete docílit detailnějšího řízení, například můžete povolit uplatnění pouze určitých šablon stylů nebo možnost upravovat stránky pouze v určitých složkách.

Úrovně oprávnění lze také odpojit od skupiny přispěvatelů. Po odpojení úrovně oprávnění od skupiny přispěvatelů můžete úroveň připojit k libovolné jiné skupině přispěvatelů. Pokud například odpojíte úroveň oprávnění Přispěvatel od skupiny Autoři obsahu, můžete úroveň oprávnění Přispěvatel připojit k jakékoli jiné skupině přispěvatelů, kterou si vyberete.

Mezi úrovněmi oprávnění a skupinami přispěvatelů existuje relace typu 1:N. Jednu úroveň oprávnění nelze přiřadit k více než jedné skupině přispěvatelů, ale k jedné skupině přispěvatelů lze přiřadit několik úrovní oprávnění. Jestliže tedy například propojíte úroveň oprávnění Návrh ke skupině přispěvatelů Návrháři webu, nemůžete úroveň připojit také ke skupině přispěvatelů.

Začátek stránky

Vytvoření úrovně oprávnění

Úrovně oprávnění se vytváření v prohlížeči a používají se na webech Windows SharePoint Services 3.0 a webech Office SharePoint Server 2007. Úroveň oprávnění nelze vytvořit v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Úroveň oprávnění se zobrazí v seznamu dostupných úrovní oprávnění v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 až po jejím vytvoření.

Úrovně oprávnění se spravují na úrovni webu. Následující postup lze provést na webu nejvyšší úrovně a na všech podřízených webech, které používají jedinečná oprávnění. Oprávnění nelze spravovat na podřízených webech, které oprávnění dědí od nadřazeného webu. Je nutné buď spravovat oprávnění nadřazeného webu, nebo nejprve zrušit dědění oprávnění od nadřazeného webu a pak vytvořit jedinečná oprávnění pro dílčí web.

Správa oprávnění nadřazeného webu ovlivňuje nejen nadřazený web, ale také všechny podřízené weby, které oprávnění dědí od nadřazeného webu. Před úpravou oprávnění nadřazeného webu proto proveďte důkladnou analýzu, jakým způsobem změny ovlivní ostatní weby.

Odkazy na další informace týkající se úrovní oprávnění naleznete v části Viz také.

 1. Otevřete web SharePoint v prohlížeči.

 2. V nabídce Akce webu klepněte na příkaz Nastavení webu.

 3. Na stránce Nastavení webu klepněte v části Uživatelé a oprávnění na tlačítko Rozšířená oprávnění.

 4. V nabídce Nastavení klepněte na příkaz Úrovně oprávnění.

  Příkaz Úrovně oprávnění v nabídce Nastavení

  Poznámka : Pokud nabídka Nastavení není k dispozici, znamená to, že váš web dědí oprávnění od nadřazeného webu. Oprávnění nelze spravovat na podřízeném webu, který dědí oprávnění od svého nadřazeného webu. Namísto toho musíte spravovat oprávnění nadřazeného webu nebo nejprve ukončit dědění oprávnění z nadřazeného webu a poté vytvořit jedinečná oprávnění podřízeného webu. Chcete-li přerušit dědění oprávnění od nadřazeného webu, klepněte v nabídce Akce na příkaz Upravit oprávnění. Zobrazí se výstraha, že hodláte vytvořit jedinečná oprávnění pro daný web a změny v nadřazeném webu nebudou mít na podřízený web žádný vliv. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano. Po klepnutí na příkaz Úrovně oprávnění již bude nabídka Nastavení k dispozici.

  Potvrzení pro vytvoření jedinečných oprávnění pro web

 5. Na stránce Úrovně oprávnění na panelu nabídek klepněte na tlačítko Přidat úroveň oprávnění.

  Poznámka : Pokud tlačítko Přidat úroveň oprávnění není zobrazené, znamená to, že váš web dědí oprávnění od nadřazeného webu. Oprávnění nelze spravovat na podřízeném webu, který dědí oprávnění od svého nadřazeného webu. Namísto toho musíte spravovat oprávnění nadřazeného webu nebo nejprve ukončit dědění oprávnění z nadřazeného webu a poté vytvořit jedinečná oprávnění podřízeného webu. Chcete-li zrušit dědění oprávnění od nadřazeného webu, klepněte na příkaz Upravit úrovně oprávnění. Zobrazí se výstraha, že hodláte vytvořit vlastní oprávnění a změny v nadřazeném webu nebudou mít na podřízený web žádný vliv. Pokračujte klepnutím na tlačítko Ano. Tlačítko Přidat úroveň oprávnění již bude k dispozici. Klepněte na něj.

 6. Na stránce Přidat úroveň oprávnění zadejte název a popis pro novou úroveň oprávnění.

  Zadaný název představuje úroveň oprávnění, která se zobrazí v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

 7. Vyberte oprávnění, které chcete přiřadit dané úrovni oprávnění.

  Poznámka : Řada oprávnění je závislá na dalších oprávněních. Pokud vyberete oprávnění, které je závislé na jiném oprávnění, automaticky se vyberou také cílová oprávnění závislosti. Podobně při smazání oprávnění, na kterém jsou závislá jiná oprávnění, dojde ke smazání všech závislých oprávnění.

  Seznam oprávnění, která jsou k dispozici pro úroveň oprávnění

 8. Klepněte na tlačítko Vytvořit.

  V seznamu Úrovně oprávnění se zobrazí nové úrovně oprávnění, které můžete propojit se skupinou přispěvatelů v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Začátek stránky

Vytvoření skupiny přispěvatelů

Skupiny přispěvatelů jsou vytvořeny v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Skupina přispěvatelů představuje skupinu uživatelů v aplikaci, kteří jsou v organizaci přiřazeni k vykonávání určité role. Aplikace Office SharePoint Designer 2007 například poskytuje tři výchozí skupiny přispěvatelů: Správce webu, Návrhář webu a Autor obsahu. Použitím nastavení přispěvatele můžete přiřadit jednotlivým skupinám přispěvatelů určitá oprávnění pro úpravy, která definují, jaké změny lze pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 na webu provádět.

Uživatelé a skupiny se nepřidávají do samotné skupiny přispěvatele. Všichni uživatelé a skupiny přidáte na web aplikace SharePoint z prohlížeče. Po přidání uživatele nebo skupiny je nutné jim přiřadit úroveň oprávnění. Úroveň oprávnění je pak připojena ke skupině přispěvatelů. Na jedné straně je tedy úroveň oprávnění přiřazena uživatelům a skupinám při jejich přidání v prohlížeči. Na druhé straně je úroveň oprávnění propojena se skupinou přispěvatelů. Skupina přispěvatelů se proto skládá ze všech uživatelů a skupin přiřazených k úrovním oprávnění, které jsou připojeny ke skupině přispěvatelů.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete váš web.

 2. V nabídce Web vyberte položku Nastavení přispěvatele.

 3. V dialogovém okně Nastavení přispěvatele ve skupinovém rámečku Spravovat skupiny přispěvatelů klepněte na tlačítko Přidat.

 4. V dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů v části Obecné zadejte název do pole Název skupiny. Tato hodnota je povinná.

 5. V části Úrovně oprávnění webu SharePoint klepněte na všechny úrovně oprávnění, které chcete propojit se skupinou přispěvatelů, a pak klepněte na položku Propojit.

  Všichni uživatelé, kteří jsou přiřazeni vybraným úrovním oprávnění, jsou nyní navíc členy této skupiny přispěvatelů.

 6. V dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů klepněte na jednotlivé kategorie v levém sloupci a pak vyberte nastavení pro tuto skupinu přispěvatelů.

  Kategorie Obecné

  V kategorii Obecné zadejte název a popis skupiny. V této kategorii můžete také povolit neomezené využití aplikace Office SharePoint Designer 2007, povolit nebo zakázat funkci Zobrazení kódu nebo propojit skupinu přispěvatelů k úrovním oprávnění aplikace SharePoint.

Vlastnost

Popis

Název skupiny a Popis skupiny

Do polí Název skupiny a Popis skupiny zadejte nový název a popis skupiny.

Povolit neomezené použití aplikace SharePoint Designer

Povolí úplný přístupu k aplikaci Office SharePoint Designer 2007. Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto pro skupiny přispěvatelů Správce webu a Návrháři webu.

Poznámka : Když zaškrtnete toto políčko, všechny ostatní položky v dialogovém okně Vlastnosti skupiny přispěvatelů přestanou být k dispozici. Úpravy totiž nelze omezovat pro skupinu, která má povolený neomezený přístup.

Povolit použití zobrazení kódu

Povolí zobrazení kódu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007. V zobrazení kódu mohou uživatelé přímo upravovat kód. Pokud omezíte použití funkce pro zobrazení kódu, pomůžete chránit kód před nechtěnými změnami.

Důležité : Zobrazení kódu je vhodné omezit, aby uživatelé nemohli nedopatřením rozbít web. Počítejte s tím, že pokud nastavíte omezení na úpravy pro skupinu přispěvatelů a umožníte jim přístup k funkci Zobrazení kódu, uživatelé mohou překonat omezení pro úpravy, které se vztahují na jejich skupinu přispěvatelů, tím, že provedou zakázané změny přímo v kódu.

Úrovně oprávnění webu SharePoint

Úrovně oprávnění, které jsou k dispozici v aplikaci SharePoint, lze propojit s aktuální skupinou přispěvatelů, případně lze toto propojení zrušit. Chcete-li propojit úroveň oprávnění se skupinou přispěvatelů, v části Dostupné úrovně oprávnění webu klepněte na úroveň oprávnění a pak klepněte na tlačítko Propojit. Úroveň oprávnění je přidána do seznamu úrovní oprávnění, které jsou propojeny s touto skupinou přispěvatelů.

Chcete-li zrušit propojení úrovně oprávnění se skupinou přispěvatelů, v části Role webu propojené k této skupině klepněte na úroveň oprávnění služby SharePoint a pak klepněte na tlačítko Zrušit propojení. Pokud chcete vytvořit nové úrovně oprávnění, přejděte k předchozímu oddílu Vytvoření úrovně oprávnění.

Kategorie Složky

V kategorii Složky můžete určit umístění složek, ve kterých může skupina přispěvatelů upravovat stránky, a umístění složek, do kterých musí být uloženy obrázky a další soubory.

Vlastnost

Popis

Přístup ke složce

Klepněte na některý z následujících přepínačů:

 • Povolit úpravu stránek ve všech složkách na webu     Tento přepínač umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů upravovat obsah ve všech složkách webu aplikace SharePoint.

 • Povolit úpravu stránek pouze v těchto složkách (a všech jejich podsložkách)     Tento přepínač omezuje členy skupiny přispěvatelů na úpravu obsahu pouze v seznamu složek (a jejich podsložek), které určíte. Složky vyhledáte a vyberete klepnutím na tlačítko Přidat.

Umožnit úpravy stránek v kořenové složce webu

Umožňuje uživatelům upravovat stránky na nejvyšší úrovni v adresářové struktuře webu (http://název_serveru/název_webu).

Ukládání souborů

Umožňuje určit umístění, do kterého mohou uživatelé ve skupině přispěvatelů ukládat obrázky a další soubory. Klepněte na některou z následujících položek:

 • Požadovat ukládání obrázků do této složky     V tomto poli je určené umístění, do kterého je nutné ukládat obrázky.

 • Požadovat ukládání ostatních souborů do této složky     Toto pole určuje umístění, do kterého se ukládají ostatní soubory. Po klepnutí na tlačítko Procházet můžete vybrat složku, do které chcete uložit obrázky a další soubory, nebo můžete zadat cestu a název složky přímo do textového pole.

  Poznámka : Pokud nezadáte konkrétní složky, skupina přispěvatelů může ukládat obrázky a další soubory do libovolné složky na webu.

Kategorie Vytváření stránek

V kategorii Vytváření stránek můžete určit různé možnosti, které má skupina přispěvatelů při vytváření nových stránek a při práci se stránkami předloh a šablonami DWT.

Vlastnost

Popis

Povolit vytváření nových prázdných stránek

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů vytvářet nové prázdné stránky.

Poznámka : Když vytvoříte novou skupinu přispěvatelů, je toto políčko ve výchozím nastavení zaškrtnuto.

Povolit vytváření dalších typů stránek pomocí dialogového okna Nový (nabídka Soubor)

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů vytvářet další typy nových stránek z dialogového okna Nový (nabídka Soubor).

Pokud zaškrtnete toto políčko, musíte následně klepnout na tlačítko Nastavit typy stránek. Tím otevřete dialogové okno Typy stránek, ve kterém můžete zadat typy stránek, které může uživatel vytvořit v dialogovém okně Nový (příkaz Nový v nabídce Soubor). Můžete vybrat libovolný z nabízených typů stránek, které budou moci vaši uživatelé vytvářet.

Poznámka : V dialogovém okně Typy stránek je standardně vybrána položka Stránky webových částí.

Povolit odstranění a přejmenování stránek a složek vytvořených uživatelem

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů odstranit a přejmenovat stránky a složky, které sami vytvořili.

Poznámka : Když vytvoříte novou skupinu přispěvatelů, je toto políčko ve výchozím nastavení zaškrtnuto.

Povolit odstranění a přejmenování stránek a složek vytvořených jinými uživateli

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů odstranit a přejmenovat stránky a složky, které vytvořil jiný uživatel.

Poznámka : Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto pro skupiny Návrhář webu a Správce webu.

Povolit vytváření nových stránek z následujících šablon DWT

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů vytvářet nové stránky ze šablon DWT, které jsou uvedeny v seznamu. Klepnutím na tlačítko Přidat můžete vyhledat a přidat šablony DWT do seznamu.

Poznámka : Pokud je seznam prázdný, mohou členové skupiny přispěvatelů vytvářet nové stránky na základě libovolné šablony DWT, která je dostupná.

Povolit odpojení šablon DWT ze stránek obsahu

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů odpojit šablony DWT od stránek obsahu, ke kterým jsou aktuálně připojeny.

Povolit úpravy, přejmenování a odstranění šablon DWT

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů upravit, přejmenovat a odstranit stávající šablony DWT.

Povolit vytváření nových stránek z následujících stránek předlohy

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů vytvořit nové stránky na základě stránek předlohy, které jsou uvedeny v seznamu. Klepnutím na tlačítko Přidat lze vyhledat a přidat stránky předlohy do seznamu.

Poznámka : Pokud je seznam prázdný, mohou členové skupiny přispěvatelů vytvářet nové stránky na základě libovolné stránky předlohy, která je dostupná.

Povolit odpojení stránek předlohy ze stránek obsahu

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů odpojit stránky předlohy od stránek obsahu, ke kterým jsou aktuálně připojeny.

Povolit úpravy, přejmenování a odstranění stránek předlohy

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů upravit, přejmenovat a odstranit stávající stránky předlohy.

Kategorie Úpravy

V kategorii Úpravy můžete povolit skupině přispěvatelů upravit text a další prvky na stránce.

Důležité : Pokud jste povolili přístup k zobrazení kódu, uživatelé mohou obejít omezení úprav, které jste nastavili v kategorii Úpravy, a provést nežádoucí změny přímo v kódu stránky. Chcete-li omezit přístup k funkci Zobrazení kódu, klepněte na kategorii Obecné a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit použití zobrazení kódu.

Vlastnost

Popis

Povolit pouze úpravy textu

Umožňuje členům skupiny přispěvatelů přidávat a upravovat pouze text.

Poznámka : Po klepnutí na tuto možnost budou všechny ostatní možnosti kategorie nedostupné.

Povolit úpravy textu a dalších vlastností a prvků stránek

Umožňuje členům skupiny přispěvatelům přidávat a upravovat text, prvky stránky a vlastnosti, jako jsou například tabulky, hypertextové odkazy, tlačítka, ovládací prvky nebo webové komponenty. U prvků a vlastností, u kterých chcete povolit úpravy, zaškrtněte příslušná políčka.

Kategorie Formátování

V kategorii Formátování můžete povolit skupině přispěvatelů upravovat styly a formátování vašeho webu aplikace SharePoint.

Důležité : Pokud jste povolili přístup k zobrazení kódu, uživatelé mohou obejít omezení úprav, které jste nastavili v kategorii Formátování, a provést nežádoucí změny přímo v kódu stránky. Chcete-li omezit přístup k funkci Zobrazení kódu, klepněte na kategorii Obecné a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit použití zobrazení kódu.

Vlastnost

Popis

Povolit použití stylů CSS

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů uplatnit styly ze šablon stylů CSS. Klepněte na některý z následujících přepínačů:

 • Povolit styly z libovolné šablony stylů na webu.     Tato možnost poskytuje přístup ke všem šablonám stylů na webu.

 • Povolit styly pouze z následujících šablon stylů.     Tato možnost poskytuje přístup pouze k těm šablonám stylů, které jsou uvedeny v seznamu. Pro přidání šablony stylu do seznamu klepněte na tlačítko Přidat.

Zbývající možnosti v této kategorii umožňují uživatelům měnit vlastnosti písma, formátování odstavců, odrážky a číslování, ohraničení a stínování a vlastnosti stránky (jako jsou tabulky, hypertextové odkazy, interaktivní tlačítka nebo ovládací prvky ASP.NET). Chcete-li uživatelům ve skupině přispěvatelů povolit úpravy některých prvků stylu na stránkách webu, vyberte příslušné možnosti.

Kategorie Obrázky

V kategorii Obrázky lze povolit skupině přispěvatelů vkládání obrázků.

Důležité : Pokud jste povolili přístup k zobrazení kódu, uživatelé mohou obejít omezení úprav, které jste nastavili v kategorii Obrázky, a provést nežádoucí změny přímo v kódu stránky. Chcete-li omezit přístup k funkci Zobrazení kódu, klepněte na kategorii Obecné a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit použití zobrazení kódu.

Vlastnost

Popis

Povolit vkládání obrázků

Povoluje uživatelům skupiny přispěvatelů vkládat obrázky. Klepněte na jednu z následujících možností:

 • Obrázky z libovolného umístění.     Tato možnost umožňuje uživatelům vkládat obrázky z libovolného umístění (Internet, server, jiné weby atd.).

 • Pouze stávající obrázky na webu.     Tato možnost umožňuje uživatelům vkládání pouze obrázků umístěných ve stávajícím webu.

Omezit maximální velikost souboru obrázku v kilobajtech na

Umožňuje uživatelům vkládat pouze obrázky o velikosti souboru menší než zadaná hodnota. Po zaškrtnutí tohoto políčka zadejte maximální velikost souboru obrázku v kilobajtech.

Poznámka : Menší soubory zvyšují rychlost nahrávání stránek.

Povolit vkládání a úpravy galerií fotografií aplikace SharePoint Designer

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů používat galerie fotografií aplikace SharePoint Designer.

Povolit vkládání dalších souborů médií, jako jsou videa a soubory Flash

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů vkládat video nebo soubory programu Flash.

Kategorie SharePoint

V kategorii SharePoint lze skupině přispěvatelů povolit práci s obsahem SharePoint, jako jsou sledy prací nebo webové části.

Důležité : Pokud jste povolili přístup k zobrazení kódu, uživatelé mohou obejít omezení úprav, které jste nastavili v kategorii SharePoint, a provést nežádoucí změny přímo v kódu stránky. Chcete-li omezit přístup k funkci Zobrazení kódu, klepněte na kategorii Obecné a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit použití zobrazení kódu.

Vlastnost

Popis

Povolit změny domovské stránky webu (default.aspx)

Umožňuje uživatelů ve skupině přispěvatelů provádět změny domovské stránky.

Povolit přepsání stávajících stránek ze šablony webu (jiných než domovské stránky webu)

Umožňuje uživatelům provádět změny v existujících stránkách z definice webu. V definici webu jsou například obsaženy stránky default.master, seznam formulářů (například EditItem.aspx), seznam stránek zobrazení (například AllItems.aspx) nebo šablony pro dokumenty v knihovnách dokumentů.

Povolit vytváření, úpravu a odstraňování sledů prací

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů vytvořit, upravit nebo odstranit sledy prací z Návrháře sledu prací v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

Povolit vkládání, úpravy a odstraňování zón webových částí

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů pracovat se zónami webových částí.

Povolit vkládání, úpravy a odstraňování webových částí

Umožňuje uživatelům ve skupině přispěvatelů pracovat s webovými částmi. Po výběru této možnosti lze aktivovat také následující možnosti:

 • Povolit vkládání, úpravy a odstraňování webových částí mimo zóny webových částí.     Tato možnost dovoluje uživatelům ve skupině přispěvatelů pracovat s webovými částmi mimo zóny webových částí.

 • Povolit vkládání, úpravy a odstraňování zobrazení dat a datových formulářů     Toto políčko umožňuje členům skupiny přispěvatelů pracovat se zobrazením dat, které jsou vloženy jako zobrazení nebo formuláře.

 1. Jakmile dokončíte vytváření nastavení pro skupinu, klepněte na tlačítko OK.

  Můžete například vytvořit skupinu přispěvatelů, jejíž omezení úprav umožní uživatelům skupiny upravovat pouze text a výhradně na stránkách, které jsou uloženy ve vybrané složce. Takové omezení provedete následujícím postupem. Nejprve skupinu pojmenujte a pak do skupiny přidejte uživatele. Přidání uživatelů zajistíte propojením skupiny s jednou nebo několika dostupnými úrovněmi oprávnění. Dále klepněte na kategorii Složky a pak vyberte přepínač Povolit úpravu stránek pouze v těchto složkách (a všech jejich podsložkách). Pak klepněte na tlačítko Přidat, přejděte na složku, vyberte ji a následně klepněte na tlačítko Otevřít. V dalším kroku klepněte v kategorii Úpravy na přepínač Povolit pouze úpravy textu. Zrušte zaškrtnutí všech položek v ostatních kategorií a pak klepněte na tlačítko OK.

  Do této skupiny přispěvatelů nyní patří všichni uživatelé a skupiny, kteří jsou přiřazeni k propojeným úrovním oprávnění. Když otevřou web v aplikaci Office SharePoint Designer 2007, mohou upravovat pouze stránky ve složce, kterou jste určili, a na těchto stránkách mohou změnit pouze text.

Poznámka : 

 • Chcete-li upravit nastavení pro skupinu přispěvatelů, klepněte v nabídce Web na položku Nastavení přispěvatele, vyberte skupinu přispěvatelů a klepněte na položku Upravit.

 • Chcete-li rychle vytvořit skupinu přispěvatelů s podobnými vlastnostmi, jako má stávající skupina, můžete využít funkci kopírování. Chcete-li kopírovat skupinu přispěvatelů, klepněte v nabídce Web na položku Nastavení přispěvatele, vyberte skupinu přispěvatelů a pak klepněte na položku Kopírovat. Kopii lze poté upravit a přejmenovat.

 • Chcete-li odebrat skupinu přispěvatelů, klepněte v nabídce Web na položku Nastavení přispěvatele, vyberte skupinu přispěvatelů a klepněte na položku Odebrat. Počítejte s tím, že pokud odeberete výchozí skupinu přispěvatelů, je možné ji obnovit klepnutím na oddíl Upřesnit (pokud není již otevřen) a v dialogovém okně Nastavení přispěvatele výběrem možnosti Obnovit výchozí nastavení přispěvatele. Vlastní skupinu přispěvatelů obnovit nelze.

 • Další informace o možnostech v oddílu Upřesnit dialogového okna Nastavení přispěvatele naleznete v článku Použití nastavení přispěvatele z pozice správce webu.


Začátek stránky

Propojení úrovně oprávnění se skupinou přispěvatelů

Uživatelé a skupiny se nepřidávají do samotné skupiny přispěvatele. Všichni uživatelé a skupiny přidáte na web aplikace SharePoint z prohlížeče. Po přidání uživatele nebo skupiny je nutné jim přiřadit úroveň oprávnění. Úroveň oprávnění je pak připojena ke skupině přispěvatelů. Skupina přispěvatelů se proto skládá ze všech uživatelů a skupin přiřazených k úrovním oprávnění, které jsou připojeny ke skupině přispěvatelů.

Jednu skupinu přispěvatelů lze propojit s několika úrovněmi oprávnění služby SharePoint, ale jednu úroveň oprávnění lze propojit maximálně s jednou skupinou přispěvatelů. Pokud úrovně oprávnění nejsou k dispozici, postupujte podle předchozí části Vytvoření úrovně oprávnění.

Můžete vytvořit skupinu přispěvatelů, kterou nepropojíte k žádné úrovni oprávnění. V tomto případě nebude skupina přispěvatelů ve skutečnosti používána, protože k ní nebudou připojeni žádní uživatelé ani skupiny. Pokud chcete deaktivovat skupinu přispěvatelů, aniž byste ji skutečně odstranili, můžete od skupiny odpojit všechny úrovně oprávnění.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete váš web.

 2. V nabídce Web vyberte položku Nastavení přispěvatele.

 3. Ve skupinovém rámečku Spravovat skupiny přispěvatelů klepněte na skupinu přispěvatelů, ke které chcete připojit úroveň oprávnění, a pak klepněte na tlačítko Změnit.

 4. V části Úrovně oprávnění webu SharePoint klepněte na všechny úrovně oprávnění, které chcete propojit se skupinou přispěvatelů, a pak klepněte na položku Propojit.

Začátek stránky

Nastavení skupiny přispěvatelů jako výchozí skupiny

Skupinu přispěvatelů lze nastavit jako výchozí skupinu, takže všichni uživatelé přidružení ke skupině přispěvatelů získají při otevření webu v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 sadu výchozích oprávnění pro úpravy. Výchozí skupinou přispěvatelů v aplikaci Office SharePoint Designer 2007 je skupina Autoři obsahu. Jako výchozí však lze určit jakoukoli skupinu, kterou vyberete.

Proč je výchozí skupinou právě skupina Autoři obsahu? Důvodem je to, že skupina Autoři obsahu má nejvíce omezený přístup k funkcím aplikace Office SharePoint Designer 2007. Pokud tedy otevře web pro úpravy uživatel, jehož úroveň oprávnění není připojena ke skupině přispěvatelů, budou uživateli přidělena pouze omezená přístupová práva. Tím se snižuje riziko, že některý uživatel z nepozornosti zničí web. Jako výchozí skupinu lze kdykoli vybrat jinou skupinu přispěvatelů. Před změnou výchozí skupiny je však zapotřebí zjistit, zda tato změna neovlivní proces aktualizace vašeho webu. Počítejte s tím, že nastavení skupiny přispěvatelů pro výchozí skupinu určuje oprávnění pro úpravy, které získají všichni uživatelé, kteří nepatří do skupiny přispěvatelů.

 1. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 otevřete váš web.

 2. V nabídce Web vyberte položku Nastavení přispěvatele.

 3. Ve skupinovém rámečku Spravovat skupiny přispěvatelů klepněte na skupinu, kterou chcete nastavit jako výchozí, a pak klepněte na tlačítko Nastavit jako výchozí.

  Vybraná skupina se zobrazí ve tvaru Název skupiny přispěvatelů (výchozí).

  Skupina přispěvatelů nastavená jako výchozí skupina

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×